top of page

Rondom de TROON van GOD


Verlang jij ook naar de plek waar je THUIS mag komen?

Die plaats is in je hart. Daar mag Jezus zitten op de troon.

De troon die jij gecreëerd hebt door aanbidding.

God troont immers op de lofzangen van Zijn volk!


We gaan op 23 maart samen dichtbij de troon van God luisteren en Hem aanbidden.

Dat is immers de beste plek waar je kunt zijn!

In onrustige tijden, vind je rust bij HEM.

Daar maken depressieve gedachten plaats voor vrolijke gedachten en daar gaan je ogen lachen.

Daar is geen benauwdheid maar RUIMTE.

Daar is geen opsluiting maar bevrijding.

Daar mag je op adem komen.

Iedere vloek verandert in een zegen

Samen, rondom de troon van God.

Waar kinderen mogen spelen,

waar wie treurt, wordt getroost.

Waar gebroken harten worden geheeld.


Daar zijn geen angst- en geen doodsgedachten,

maar helpende gedachten die LEVEN geven!


Rondom de troon van God

verandert onzekerheid in kracht,

omdat Gods kracht onoverwinnelijk is.

Daar mag je schuilen voor gevaar.

Daar ervaar je zoveel veiligheid dat de pijlen die jouw hart willen kwetsen,

afketsen op het schild van je geloof. Daar is je hart VRIJ.

Daar kun je ontvangen in plaats van verliezen.

Daar waar je gelukkig bent en blijft!

Waar je ECHT mag zijn,

waar je jezelf mag zijn.


Waar je WELKOM bent

Waar je mag binnenkomen en mag blijven.

Waar je nooit meer weggestuurd wordt.

Waar je niet geïntimideerd, gekleineerd en gepest wordt.

Waar nooit meer sprake is van vernedering of misbruik.

Waar GLORIE is!!!

Hallelujah!


Aanbidding is gekroond worden,

getroost en geëerd, omdat je volgehouden hebt!


Enkele teksten uit de Bijbel:


Maar U bent heilig,

U troont op de lofzangen van Israël.

Op U hebben onze vaderen vertrouwd,

zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.

Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered,

Op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.


En omstreeks middernacht Hand. 4:31baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.

En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; Hand. 5:19; 12:7en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.


KOM JE OOK?

Kijk voor meer informatie over de PWM dag bij events: https://www.beilerville.net/evenementen


135 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page