Antoine & Mieke Beiler

Een tijd om te scheuren

Er is een tijd om te scheuren. Het staat hier in het boek Prediker. Ik weet nog goed hoe moeilijk ik het vond om mezelf los te scheuren van mijn ouders. Het was nodig en uiteindelijk heel helend maar op het moment zelf was het vreselijk pijnlijk. Ik kon niet anders. Ik moest mezelf losscheuren anders was ik verdronken in een zee van regels. Het heeft jaren geduurd voordat het weer goed kwam. Als er eenmaal een scheur is ontstaan kun je niet zomaar snel weer gaan herstellen. Nee, het kostte jaren van verdriet en eenzaamheid en heimwee en gebed. Op een dag was ik samen met Antoine in Jeruzalem en stonden we voor de Klaagmuur vol scheuren. Ik kreeg opeens een innerlijke drang om ook een gebedsbriefje in een van de scheuren te stoppen. Het was een bijzonder moment. Toen ik achteruit terugliep hoopte ik dat God mijn gebed zou verhoren. En ja, dat is echt gebeurd! Na 17 jaren kreeg ik de moed om zelf weer terug te gaan naar mijn ouders. Mijn vader deed de deur open en liet mij binnen en we zijn in de tuin gaan zitten. Hij was al oud en kwam net uit zijn middagslaapje en daar zaten we dan. Ik pakte zijn hand en begon te praten. Ik vertelde dat ik niet anders had gekund. Ik moest mij op dat moment los scheuren van mijn familie... Het heeft mij door lijden heen veel innerlijke vrijheid gebracht. En daarna kon ik terug gaan naar mijn ouders. Inmiddels was mijn moeder ook wakker geworden en stond met tranen in haar ogen achter ons. Het was een bijzondere hereniging. 

Waarom toch die scheur?

Het was nodig. Voor mij was het nodig. Ik moest leren wat het is om te hechten aan God en niet aan regels. Ik heb het heel moeilijk gevonden maar het is heel helend geweest.

Heb jij ook weleens iets meegemaakt waar je jezelf van los moest scheuren?

Ik zou het graag willen horen!

Wil je het mij vertellen?

Je kunt dan hier klikken om jouw verhaal met mij te delen.


Creativiteit in de kerk

Voel jij je geroepen om vernieuwing in de kerk te brengen? Vraag de Here om een groot en wijs hart!

Toen wij in 1995 geroepen werden om vernieuwing aan te brengen in de kerken was onze bediening PWM Prophetic Worship Ministries een pionierswerk. We hielden 2 keer per jaar conferenties in Petten aan Zee of De Bron waarin alle vormen van kunst plaatsvonden tijdens de worship. 


Schilderen, boetseren, creatieve dans en op het podium onder leiding van Antoine klonk de profetische muziek en zang.


We hebben de kerken nooit willen veranderen. Ze noemden ons het echtpaar dat de kerken kwam "opschilderen".


Het gaat om de diepte in aanbidding die je wilt brengen onder de mensen. Niet zomaar enkele liederen zingen maar een herstel in intimiteit met de VADER.


Nu mag ik dat ook doen door herstelcoach te zijn voor mensen die een trauma hebben opgelopen in hun jeugd of latere leven.

Kijk je even naar dit evenement? Op 18 februari ga ik een workshop geven over de heling die je vindt in aanbidding!


Een groot en wijs hart

We hebben geleerd dat het mooi is om met wijsheid te spreken over het verleden. Alles wat bij de oude traditie hoorde, was niet per definitie fout. Je moet vaak een weg zoeken om het oude met het nieuwe te verenigen. Daar is wijsheid voor nodig! Wijsheid gecombineerd met liefde, kan enorme vernieuwingen brengen die heel positief zijn!

David uit de Bijbel is een voorbeeld van een wijze koning. Als hij na 7 jaren in Hebron te hebben geregeerd naar Jeruzalem verhuist, brengt hij grote vernieuwingen aan! De ark wordt opgehaald en in Jeruzalem gebracht.

De heerlijkheid van de Here is terug! Nu breekt er een glorierijke tijd aan. Er is een speciale tent voor de ark van het Verbond opgezet. Daar brengt David nieuwe offers aan de Here met gejuich, zang, geschal van trompetten, harp- en citermuziek, gerinkel van cimbalen en dans.

Maar als je goed leest, schaft David de oude tabernakeldienst niet af! Hoewel er jarenlang geofferd werd zonder de heerlijkheid van de Here (de ark was immers gestolen) bleef men de Here trouw dienen. David hield die traditionele eredienst in stand! Dat is wijsheid!

Voel jij je geroepen om vernieuwing in de kerk te brengen, verwerp dan niet het oude model. Vraag de Here om een groot en wijs hart!

1 Kronieken 16:39,40

Ondertussen bleef de oude tabernakel van de Here op de heuvel van Gibeon gewoon dienstdoen. David liet Zadok en zijn medepriesters daar de Here dienen. Elke morgen en avond brachten zij de Here brandoffers op het daarvoor bestemde altaar, precies zoals de Here het Israël had bevolen.

(Het Boek)


Het einde is in zicht.

Vanmorgen liep ik even te genieten van de mooie blauwe lucht en de zon die weer scheen. Ik liep op de steiger in Vlissingen en aan het einde van de steiger zag ik de zon op het water schijnen alsof er een nieuwe GLORIE weg voor mij lag. “The Road of Glory”! Ja, dat is de titel van Antoine's cd. 

Ik moest opeens denken aan Petrus die op het water ging wandelen, op weg naar Jezus toe. Hij stapte uit zijn comfortzone en liep in geloof. Zo was het voor mij ook vanmorgen. Ik had het einde van de steiger bereikt en voor mij lag de ROAD OF GLORY. Het was zo’n mooi gezicht!

Ik zei tegen mezelf: “Als de steiger er niet meer is en de vaste grond onder mijn voeten is verdwenen…dan is voor mijn gevoel ook het einde in zicht. Maar juist dan begint het grote avontuur met God. Dan ga je “wandelen op het water”. Is dat geen groot avontuur?!!

This morning I walked to enjoy the beautiful blue sky and the sun shining again. I walked on the jetty in Vlissingen and at the end of the jetty I saw the sun shining on the water as if there was a new GLORY road in front of me. "The Road of Glory"! Yes, that's the title of Antoine's CD. 

I suddenly thought of Peter walking on the water, on his way to Jesus. He stepped out of his comfort zone and walked in faith. That's how it was for me this morning. I had reached the end of the jetty and in front of me was the ROAD OF GLORY. It was such a beautiful sight!

I said to myself, "When the scaffolding is no longer there and the solid ground under my feet has disappeared... then I feel like the end is in sight. But just then the great adventure begins with God. Then you go "walking on the water". Isn't that a great adventure?!!

Oorzaak van oordeel

Het valt me op dat als mensen bang zijn dat er iets mis is met iemand, dat er dan direct geoordeeld wordt. Nu lees ik in het Boek Job uit de Bijbel dat de vrienden van Job hetzelfde deden. Ze zien het lijden van Job en zijn verdriet en somberheid. En wat gebeurt er? 

Ze raken in paniek!

 In plaats van hem te helpen keren ze hem de rug toe en laten hem alleen achter met een pot oordeel. Het gevolg is dat Job gaat terugslaan met woorden van klacht uit zelfbescherming.


Het valt me op dat als mensen bang zijn dat er iets mis is met iemand, dat er dan direct geoordeeld wordt. 


 Hetzelfde zie je ook als mensen hun kop boven het maaiveld uitsteken omdat God een speciale gunst heeft gegeven. Ze zijn gezalfd om iets speciaals te doen en de ander wordt afgunstig!


 Zie je woordspeling? In plaats van mee te genieten van de gunst van God op iemands leven wordt men afgunstig. Een ander woord voor afgunst is jaloezie.

Dat is ten diepste ANGST.

Als je last hebt van jaloezie worstel je eigenlijk met angst.

Angst dat jij minder belangrijk bent, of angst dat je net zoveel zal moeten lijden als...


God gaat in Zijn GOEDHEID met ieder de weg die nodig is om totaal bevrijd en geheeld te worden!!!


Hij brengt je dichter bij Zijn VADERHART.

Bij de een gaat dat door lijden en bij de ander gaat dat door een gematigd leven te leven en weer een ander door overmatig succes.

En niemand is minder en niemand is meer.

Het is allemaal een gunst als je erdoorheen komt zonder nog ernstiger beschadigd te worden.

De bedoeling is dat we al het lijden overwinnen door ons te focussen op de HEMELSE zegeningen.

Dit schreef ik jaren geleden in mijn dagboek:


 De zegen van Stefanus

Mensen die zwart-wit denken, zullen moeite hebben met het verhaal van Stefanus. “Als God met je is en Hij wonderen en tekenen kan doen, dan word je toch gezegend?” zullen ze zeggen.

De zegen voor Stefanus lag niet op aarde voor hem klaar. In openbaring zie je dat juist hij een speciale plaats krijgt toegewezen. Stefanus zal een van de koningen worden die macht zal krijgen om recht te spreken in het koninkrijk van God! Wat een mooie toekomst!

Voor ons, westerse christenen, is “lijden” heel weerzinwekkend. Wij weten er vaak niet goed mee om te gaan. Als je een “zoon van God” wilt zijn, net als Stefanus, dan raad ik je aan om eens te lezen hoe Stefanus reageerde op lijden. Omdat hij vol was van de Heilige Geest, mocht hij de geopende hemel zien! Hij zag de heerlijkheid van God, en Jezus, aan de rechterhand van God!

Wat zal dat geweldig zijn geweest voor Stefanus om zo de open hemel en Jezus te mogen zien!

Lees in je Bijbel:

Handelingen 6:8

En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

(Statenvertaling)

Openbaring 20:4

Toen zag ik een aantal tronen; degenen die erop zaten, kregen macht om recht te spreken. Ik zag ook de zielen van de mensen, die onthoofd waren om hun openlijke trouw aan Jezus en aan wat God had gezegd.

(Het Boek) 

Zullen we stoppen met elkaar te oordelen?

Ga in plaats daarvan troosten!


(Het onderstreepte gedeelte van een zin is een link naar het Bijbelvers uit Job. Als je er op klikt kun je de tekst lezen)

2 geloven op 1 kussen....

Vandaag op 29 december kregen we deze kaart (zie afbeelding) in onze brievenbus. Het lijkt wel een gelukswens voor het nieuwe jaar...maar eigenlijk is het als een felicitatie bedoeld van de persoon die deze kaart stuurde!

Ja want als er 1 huwelijk is tegengewerkt is dat wel ons huwelijk. Echt...er werd ALLES aan gedaan om die huwelijksdag niet door te laten gaan...Ik zal je alle details besparen...maar het was heel erg heftig. Dat kan ik je wel vertellen!!!

Maar ondanks al die tegenstand zijn we op 26 mei 1989 toch samen het huwelijksbootje ingestapt.

We kwamen beiden van hele verschillende achtergronden. En 1 daarvan wil ik in deze blog benadrukken. Ze zeggen weleens: "Twee geloven op 1 kussen...

daar slaapt de duivel tussen". 

Maar ik zou de zin graag af willen maken met....

daar slaapt JEZUS tussen!

Antoine is opgegroeid in een katholieke familie en ik in een protestants gezin. Wij hebben onze verschillende geloofsrichtingen achter ons gelaten en zijn ingezegend in een Evangelische gemeente.

Na jaren merkten we dat onze familie wortels mooie herinneringen hadden achtergelaten. Antoine herinnerde zich vaak de bijzondere momenten dat hij als kind met zijn oma naar de Katholieke kerk ging en ik had ook mijn mooie Kerst herinneringen van een trompettist naast het orgel die bij het "Ere zij God" achter het gordijntje tevoorschijn kwam en dan zo ontzettend mooi zijn trompet liet klinken tijdens de samenzang.

Maria werd tijdens Kerst zowel bij de Katholieken als bij de Protestanten heel mooi belicht en we hadden respect voor haar omdat zij bezocht werd door een engel. Zij was immers uitgekozen door God om de moeder te zijn van Gods enige Zoon Jezus. Kun je voorstellen hoe bijzonder dat was!!

In alle Kerstspelen zat Maria daar met het Kindje Jezus en Jozef was er ook bij. Ook Jozef was bijzonder. Hij nam Maria helemaal zoals zij was: Een bijzondere begustigde vrouw die zwanger was van de Heilige Geest.

Nu is Maria echt niet altijd zo dankbaar geweest als in het begin. Ze heeft als het ware een zwaard gevoeld in haar leven. Dat zwaard ging dwars door haar ziel toen ze haar lieve Zoon Jezus moest zien lijden en sterven aan het kruis. 

Vaak beleven wij in ons leven ook dergelijke momenten...

Moeilijke dingen die je meemaakt van lijden en sterven in je naaste omgeving. Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met ziekte en dood.

Toch is dat soms nodig om je dichter bij het HART van de VADER te brengen, zoals Jezus dat ook meemaakte.

Lijden hoort bij het leven en...

de vrucht is meestal weer NIEUW LEVEN.

Zo was het immers ook toen de Here Jezus weer opstond en wat was Maria blij toen dat WONDER gebeurde. Ze maakte het allemaal mee..

De zwangerschap, de geboorte, de wonderen van Jezus, Zijn lijden en opstanding...en tenslotte ...de uitstorting van de Heilige Geest.

Wat heeft Maria veel meegemaakt!!!

Mooi om over na te denken toch?

We wensen jullie een heel mooi 2023 toe 

met nieuwe hoop en geloof 

in God 

de VADER, Zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest.De Grote Opdracht

Is het nooit goed om vanuit het “oog om oog, tand om tand” principe te werk te gaan? Je moet iemand toch zijn “verdiende loon” geven?

Jezus leert het ons anders.

Als iemand jou intimideert, moet je niet proberen om hem/haar vanuit “de hoogte” te benaderen. Hiermee versla je degene die jou wilde laten voelen dat hij meer weet of een hogere positie meent te hebben. Deze handelswijze keurt de Bijbel af! Mensen die anderen intimideren zijn eigenlijk heel onzekere personen.

“Maar hoe zit dat dan met assertief zijn? Het is toch goed om voor jezelf op te komen!”, hoor ik je zeggen.

Dat is soms waar, maar in Openbaring 13 staat dat je met geloof en geduld veel meer bereikt! Dat heeft eeuwigheidswaarde. God geniet ervan als Zijn kinderen Hem blijven aanbidden dwars door alle omstandigheden heen! Uiteindelijk zal ieder toch zijn verdiende loon krijgen. Dat laten we aan God over….

Met deze innerlijke houding versla je geestelijke vijanden van intimidatie en ongeloof.

Mensen die geen geloofsstappen durven te zetten zijn angstige personen. Jij kunt hen helpen door hen vol geloof en wijsheid met geduld te benaderen!

Wat een grote opdracht!


Mattheüs 5:38-48

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: “Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel……Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is

(NBV)

Openbaring 13:10

Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.

(Statenvertaling)

Uit:

Miekes Dagboek: Uit het dal naar de Bergtop.


IEMAND OP Facebook reageerde dat ze liever wegloopt van het kwaad…ze had erg onder geleden. Ik denk dat het een goede optie is om er van weg te lopen als je niet opgewassen bent tegen de intimidatie. Het is veel belangrijker om eerst innerlijk te helen en innerlijk sterk te worden dan dat je uit je eigen zielskracht probeert jezelf te verweren tegen het kwaad.


Wil je weten hoe je vrij van intimidatie kunt gaan leven?

Klik hier.


We wensen je gezegende Kerstdagen toe!

Onbereikbaar ver....maar toch dichtbij

De illustratie laat zien hoe een mens gedeeld kan zijn in verschillende stukjes. Als je iemand niet meer kunt bereiken met woorden dan kun je misschien een ander deel van hem/haar bereiken met LIEFDE. 

Zoals je ziet is deze vlinder in tweeën gescheurd en de binnen gevoelens zijn ook heel verschillend. Op het eerste gezicht lijkt Harty (de vlinder) met haar linker deel wel blij maar vanbinnen is ze onbereikbaar ver en een enkel woord kan haar helemaal in de war maken en blokkeren. Het lijkt of zij een muur optrekt als je iets benoemt waarin zij ver in het verleden een trauma heeft liggen...

Maar Harty heeft ook een andere kant. Ze ziet er vanbuiten soms grimmig uit en je durft haar bijna niet te benaderen. Je bent misschien wel bang voor haar. Toch kan zij zichzelf op dat moment blij en geliefd voelen en diep vanbinnen weten dat er IEMAND is die van haar houdt. 
Ja, zo zie je maar...een mens bestaat uit verschillende delen met heel veel gemengde gevoelens.

En de kunst is om God te laten werken in ieder gebroken deel van het hart.

Harty is het metafoor wat ik bedacht heb door 2 prentenboeken te schrijven over het binnen gevoel. Je kunt er hier alles over lezen. Op dit moment is deel 3 in ontwikkeling! Ik mocht het 3e deel tijdens de Kinderboekenweek promoten in een interview met Radio Omroep Zeeland. Dat interview kun je op deze pagina nog eens beluisteren!

Hoe kun je iemand die onbereikbaar ver bij je vandaan staat bereiken?

Allereerst door vast te stellen dat er veel gevoelens verstopt zitten doordat er onverwerkte emoties zijn die alleen maar getriggerd worden als er maar iets benoemd wordt waar de persoon overgevoelig voor is. Heel belangrijk is het om dan  even iets anders te zeggen; iets anders te laten zien, te laten ruiken, te laten horen of te laten voelen. Wist je dat zo iemand op dat moment alles met woestijnzand wil bedekken en zijn/ haar gebroken delen het liefst voor altijd zou willen begraven onder het woestijnzand? 


In de woestijn is het immers dor en droog. Je wilt daar het liefst niet te lang blijven. Nee, een OASE is veel fijner. Daar zijn de palmbomen en daar is het land vruchtbaar en kun je naar hartenlust eten en drinken. 

Hoe kun je van een woestijn een oase maken? 

In de Bijbel staat dat de woestijn zal bloeien als een roos. Dat de dorre vlakte weer vruchtbare grond zal worden. Hoe kun je iemand veranderen?

 Hoe moet je toenadering zoeken als de persoon onbereikbaar ver bij je vandaan lijkt te zijn?

Toch is hij/zij dichterbij dan je denkt! 


Bid dat jij de dorre woestijngrond mag bevochtigen, dat Gods liefde door jou heen de woestijngrond vruchtbaar mag maken zodat de begraven delen van de persoon, die jij zo graag wil bereiken, gaan ontkiemen als zaad dat veel vruchten gaat voortbrengen. Dat is een proces van innerlijke heling.

Laat LIEFDE stromen ...als een kaars die je aansteekt in een donkere kamer. 

Dat is de boodschap van Kerstfeest. 


De Here Jezus wordt geboren in een donker deel van je hart.

Mooi hè.Tekenen en wonderen

Sommige gelovige mensen twijfelen aan de tekenen en wonderen die tegenwoordig gebeuren. Ze zien niet wat God ziet. 

Wat is een wonder? 

Dat je blijft hopen dat je geloof zal blijven in alles wat in de Bijbel staat. In Bijbelse taal wordt er gezegd. Tegen hoop op hoop. Dat betekent dat als alles om je heen instort, je toch nog je hoop blijft vasthouden dat de VADER in de hemel jou niet verlaten heeft. Lees maar in psalm 139. Het plaatje hiernaast is een WONDER. Het is gemaakt door iemand die ernstige trauma's te verwerken heeft en toch is blijven hopen op God. Ze mag nu met haar kind-deel de mooiste uibeeldingen tekenen waarvan ze vroeger niet wist dat ze dat talent had!! 


Als je niet meer verder kunt en het lijkt alsof alle energie uit je leven weg is gezogen dan is het enige wat overblijft nog je laatste zaadjes te zaaien in Gods HART. Dat heeft deze lieve getraumatiseerde vrouw gedaan. Ze zaaide zichzelf in Gods Hart:

 Haar niet begrijpen, 

haar tranen, 

haar onvermogen

 ...en wat groeide er uit dat zaadje? 

Een prachtig vernieuwd levendig kind die zij zelf nog nooit gezien had!! Ze was haar hele leven stil en teruggetrokken geweest en had als overlevingsmodus een flinke onverschrokken vrouw ontwikkeld. Maar die vrouw (dat sterke deel van haar) kon niet meer verder. Ze BRAK. En op dat breekpunt werd er iets nieuws in haar geboren. Een levendig creatief kind dat de mooiste kindertekingen kon maken en er ook nog kinderverhaaltjes bij schreef. 

Dat mensen dat een psychose noemen vind ik zelf minder belangrijk. Het belangrijkste is dat je als mens weer verder kan in je leven. En dat je dan een poosje allemaal kinderlijke vreugdes mag beleven vind ik een WONDER. Weet je dat dit een TEKEN van God is dat Hij altijd weer opnieuw wil beginnen? Met jou en met mij. 

Er is altijd HOOP en altijd weer nieuw geloof dat God in je hart legt. De hoop maakt niet beschaamd...Nee God beweegt op jouw hopen en geloven Er zijn vandaag nog zoveel wonderen te beleven!!! Kijk niet terug naar de teleurstelling in je leven maar probeer vandaag eens op te noemen wat jouw geloof heeft versterkt. Misschien kom je dan bij een heleboel mooie momenten terecht die vergeten was???


Meer informatie over herstel na opgelopen trauma's: https://www.vrijevlinder.net/services


Hechtingsproblemen?

Ken je dat? Je hebt iets meegemaakt waardoor je het niet meer aandurft om liefde toe te laten.

 Misschien is je relatie op een traumatische manier beëindigd of is er iets anders gebeurd in je leven dat traumatisch voor je is geweest.

Of heb je je kindje verloren toen je het nog in je baarmoeder droeg?

Het kan ook zijn dat je zelf niet begrijpt waarom je wegvlucht van de liefde die zo puur en echt naar je toe komt.

We noemen dat gedrag ook wel aantrekken en afstoten. Je bent opeens bang om je te hechten.

Het is heel erg belangrijk om de oorzaak te gaan zoeken van jouw reacties.

Vaak heb je al veel klappen opgelopen in relaties. Maar...


Met je kop in het zand kun je niet zien waar de klappen vandaan komen!!!De oorzaak kan heel ver terug in de tijd liggen.


Misschien hebben jouw ouders ook geen veilige hechting gehad in hun jeugd waardoor jij nu muren rondom je hart hebt opgetrokken.


Hoe kun jij nu je kind een veilige hechting geven als jij zelf geen veiligheid gekend hebt. Ja misschien was alles materieel gezien op orde. Rijkdom en weelde kunnen niet voor een veilige hechting zorgen. Soms is een kind nog beter af als het opgroeit in een gezin met armoede dan in een gezin die grote rijkdom kent. Heb je last van verlatingsangst of scheidingsangst?


Ga dan eerst een kijken naar de muur die jij rondom je hart gebouwd hebt. In hoeverre durft jij je te hechten aan iemand? Hoe vaak ben jij beschadigd in het vertrouwen?

Hoe vaak was jij spontaan in het aangaan van een relatie en liet de ander jou opeens alleen?

Ik maakte het pas nog mee...

Iemand die heel spontaan en gezellig is, liet mij staan en keerde zich van me af.

Ik kon haar gedrag begrijpen omdat zij worstelt met afwijzing vanaf haar vroegste kinderjaren. 

Het kan zelfs zo zijn dat je al in de baarmoeder niet gewenst was. Misschien onbedoeld. Maar jij hebt dat wel gevoeld.

Als je wilt reageren op deze blog dan kan dat door te klikken op deze link. 

Bitter of beter?

Toen bitterheid in mijn hart opkwam

en ik opstandig en geprikkeld was,

reageerde ik als een dwaas zonder inzicht.

Ik gedroeg mij onredelijk tegenover U.

Toch zal ik altijd bij U blijven,

U houdt mij stevig vast. 

Dit las ik in Psalm 73. Ik (Mieke) moet eerlijk bekennen dat ik afgelopen weken wat traantjes gelaten heb omdat ik bitterheid voelde opkomen in mijn hart. Ik ben op een gegeven moment in de auto gestapt en heb het uitgeroepen tot Mijn Hemelse Vader en Hem verteld wat me allemaal dwars zat....

 Wat een opluchting om zo je hart bij Hem te mogen luchten!!

We hebben allebei nog veel dromen en die zouden we graag zien uitkomen in de komende jaren. Maar hoe? Dat is nog een grote vraag. Toch zag ik na mijn gebed en uitroepen tot God alleen met Hem in de auto dat er verandering kwam. Zolang ik bitterheid koesterde in mijn hart en eigenlijk mezelf niet aanpakte maar het toeliet dat ik die gevoelens voelde, zweeg ik in mijn gebed daarover. Daar werd ik bitter van en niet beter...Maar de VADER liet mij gaan. Hij liet mij net zolang doorgaan met ploeteren in mijn hart totdat ik knalde en in de auto stapte en het uitriep tot HEM. En toen kwam er een dieper contact in mijn hart. God kon mij in een diepere laag in mijn hart bereiken. Zo mooi. En weet je wat er gebeurde? De volgende dag kwam er een oplossing! Mijn ogen gingen open en de VADER voorzag in een wonder voor ons!

Wat is het leven met HEM toch bijzonder en wonderlijk mooi. We koesteren altijd ieder wonder en we danken Hem voor Zijn onverdiende GENADE. Zolang we angstig in ons eigen hoekje blijven zitten en ons laten intimideren laten we toe dat de vijand van God ons nog verder intimideert. Maar als we durven loslaten en springen in de GENADE dan zijn we VRIJ. Innerlijk VRIJ.

Het schilderij van Marianne Mulder laat dit zo duidelijk zien. Ben je klaar voor een nieuwe sprong in je leven? Ik wel! 


Kom dan uit je donkere hoekje en word VRIJ!!! De VADER is als die ADELAAR die jou goed in de gaten houdt en jou opvangt als het even niet lukt. Dan mag je schuilen bij Hem. Hij zweeft boven jou en onder jou en is iedere dag om jou heen. 

WAT EEN GENADE!!

En vergeet het niet...de regenboog in de wolken is het teken van Gods TROUW.

De helende kracht in kwetsbaarheid

Wat is belangrijker? Lichamelijke genezing of innerlijke genezing? Jezus spreekt daarover tegen de verlamde man die door zijn vier vrienden bij Hem gebracht is. Dit is iets om over na te denken!

Veel mensen kijken naar uiterlijke manifestaties, maar de verandering in de innerlijke mens is van eeuwigheidswaarde.

Op dit moment is er een genezingsbediening in opspraak. (schreef ik enkele jaren geleden) 

 De dienaar van God legt vooral nadruk op de wonderen en de mensen die niet genezen, raken gefrustreerd. Dit is een probleem dat iedere keer weer opduikt tijdens gebedsgenezingen. Jezus zelf had alle gaven in Zich. Hij kon troosten, helpen, genezen en vergeving schenken. Veel bedieningen beseffen niet hoe hard ze elkaar nodig hebben. Als je als leider succes hebt op één terrein, kun je fel aangevallen worden. Je bent namelijk zwak op een ander terrein.

Daarom is het goed dat bedieningen die heel verschillend zijn elkaar opzoeken en bemoedigen. Nog beter zou het zijn als ze zouden gaan samenwerken. Jezus zegt dat we allemaal geroepen zijn, maar wie wil de ander echt helpen en dienen?

Ik ben zo dankbaar dat er vandaag een preek gepubliceerd is in de CIP krant. Meestal zijn het christelijke vrouwen die het onderwerp "innerlijke heling" behandelen. Nu is het vandaag een man die dit bespreekbaar maakt.

Als je klikt op deze link kun je deze preek beluisteren:

Wil je deze preek beluisteren over innerlijke heling?


Bezoek in jouw geestelijke gevangenis?

Weet je dat je hoog bezoek krijgt in jouw gevangenis? Er schijnt opeens een helder LICHT! 

Deze foto nam ik toen de ondergaande zon reflecteerde in de ramen rondom de gevangen toren. Het is nu omgebouwd tot restaurant. Maar ooit was het een gevangenis.

Stel je voor. 

Je zit daar gevangen en opeens schijnt er een helder LICHT op jouw leven. Je wordt doorgelicht en doorzien. Daarna word je meegenomen naar buiten en kun je het daglicht amper verdragen. Wat zou je dan als eerst gaan doen? Je vrienden opzoeken? Of je familie?

Tijdens de ondergaande zon is de stad Vlissingen zo mooi verlicht.

Zo mag jij je ook laten verlichten.

Voel jij je gevangen?

Zit je klem op dit moment?

Verlang je naar bevrijding?

Mag de Here Jezus dan binnenkomen in jouw geestelijke gevangenis en jou bij de hand nemen en naar buiten leiden?

Kijk wat Hij hier zegt:

(ALS JE OP HET TEKSTGEDEELTE KLIKT KUN JE HET HELE HOOFDSTUK LEZEN!)

‘De Geest van de Here rust op mij, omdat Hij mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.

Innerlijk VRIJ zijn

Deze film zegt iets over het hebben van onbewuste delen die je in je draagt.

In een film wordt vaak alles uitvergroot. Deze man wist niet meer dat hij getrouwd was en een dochter had. Na een ongeval en beroving van zijn auto weet hij niet meer wie hij is. Zijn identiteit papieren zijn ook gestolen. Zijn lot is daarom het leven als een zwerver...totdat hun eigen hond hem vindt en hem de weg naar huis wijst en daar vindt hij zijn geheugen weer terug!

Deze man zat gevangen in zijn geheugenverlies.


We beseffen achteraf pas dat we allemaal leven in een zogenaamde gevangenis van ons eigen denken.


Ik heb ook jarenlang geleefd in de gevangenis van mijn eigen denken. Ik was me daar echt niet van bewust totdat ik VRIJ kwam!!

Je kunt voor een deel wel vrij zijn en je leven als christen leven...maar pas als je ál je delen laat helen door de Here Jezus die onze BEVRIJDER is dan ben je werkelijk VRIJ!!! https://newfaithnetwork.com/nl/video/1-0-godsend


Iedere dag een beetje sterven betekent 


Iedere dag een beetje meer OVERWINNEN!!!

Blog van Mieke

Vandaag ga ik jullie meenemen naar de minst populaire Bijbelgedeelten:


We zingen heel graag het lied: 

"Wij zijn meer dan overwinnaars!"


Maar wist je dat je pas een overwinnaar bent als je jezelf hebt overwonnen?

We gaan eens lezen in Romeinen 7 en 8.


Vroeger durfde ik deze Bijbelgedeelten niet te lezen omdat het als een veroordeling bij mij binnenkwam; maar nu word ik er blij van! Hoe meer ik innerlijk geheeld ben, 

hoe heerlijker het is om dit te lezen!


Inwendige strijd


"Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God.

Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is.

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?

Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.

Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde."


Ware verlossing betekent sterven aan jezelf. 

Iedere dag vraagt de Vader: "Wat wil je?"

En dan besef ik dat ik nu echt uit de grond van mijn hart zeg: "ik wil Uw wil doen Vader, ik wil U dienen."

Dat is weleens anders geweest.

Zo vaak vond ik het zwaar en moeilijk als de Vader ons een bepaalde opdracht gaf.

Maar nu word ik blij als ik terug kijk en zie hoeveel positieve gevolgen het gehoorzamen aan Gods wil teweeg brengt.


Ik zie er vaak wel tegenop. 

Dat is eerlijk om te zeggen. Maar achteraf zie ik hoeveel vruchten het afwerpt als je de wil van God zoekt en doet in je leven.

Niet je eigen zin doordrijven maar Gods zin willen doen. 

Innerlijke strijd verdwijnt als je iedere dag een zaadje van jezelf plant in Gods Hart. Dan sterft dat zaadje en zal het veel vrucht voortbrengen!!

En wist je dat...

Hoe meer je sterft,

hoe meer je wint?!!

De tekening is gemaakt door een coachee van Mieke.

Naar aanleiding van de tekst uit Romeinen 8:36 Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood.


(As je klikt op bovenstaande onderstreepte tekst dan vind je de tekst uit de Bijbel waaraan gelinkt is)


Ik wil deze blogpost afsluiten met 

een gedicht van Trudy Steegman.


Mijn hart maakt een huppeltje

Mijn ogen strelen de zon

Mijn huid gloeit van gelukkigheid

Dankbaarheid is de bron

Mijn stem geeft de woorden

Mijn oren fluisterzacht

Mijn reuk verlangt Uw liefde

Oneindig liefdesgroot

Ik wil U

Dansen

Danken

Loven

Prijzen

Ik wil U vangen in de dag

Een moment van overstijgen

In het diepste geluk van mijn hart

Ik wil de bergen en de dalen

Ik wil Uw stem en al Uw kracht

Ik wil Uw woorden en Uw daden

Ik wil stralen Uw licht in de nacht

Mijn voeten zweven van geluk

Mijn ogen zien in dankbaarheid

Mijn oren verlangen Uw geluk

Mijn hart maakt zich op voor U

Ik kan niet zachtjes wachten

Niet langer rusten in het veld

Geen handen voor mijn ogen

Maar volle teugen van Uw geluksgeweld

Hou me vast

Neem me mee

Naar de oneindigheid van U

Zodat ik nooit meer in het dal

Twijfelen zal door nu

Mijn hart maakt een huppeltje

Mijn ogen strelen de zon

Mijn huid gloeit van gelukkigheid

Dankbaarheid is de bron

-Trudy Steegman-


Wil je nog meer lezen over dit onderwerp?

Klik dan hier.

22.000 euro of een reep chocolade.

Blog van Antoine

Soms roepen mensen domme dingen over het geloofsleven dat ik heb! God riep mij hiervoor (geloofsleven) en ik gehoorzaamde. Ja, dat is een offer! 24 uur per dag

Ik neem alleen het zingen even:

René Froger: 45 minuten met achtergrond tape 22.000 euro

Antoine: 45 minuten met achtergrond tape Gift??? Afwachten of ik een reep chocolade krijg of een gift.

Ik heb weleens niet door kunnen reizen omdat ik een gift kreeg zo laag als een pak cruesli.

Iedereen enthousiast en dankbaar voor onze avond in de kerk. Maar de pastor stak het in zijn eigen zak!

In Canada dienden we eens een hele avond voor 120-140 mensen. Mensen diep geraakt en dankbaar. Riep de vrouwelijke pastor (die deze avond na de dienst op vakantie ging) iedereen naar voren om deze twee Nederlanders (wij dus) financieel te zegenen! En de mensen kwamen allemaal naar voren! Om ons te zegenen. Aan het eind van de avond kregen wij een envelop. Met 100 Canadian dollar. Onze Canadese vrienden vroegen: Wij hebben dit nog nooit gevraagd maar wat gaf ze aan jullie? Ik maakte de envelop open en zei 100 Canadian dollars. Wat? Zeiden onze vrienden. “Dat hebben wij als 4 vrienden aan jullie gegeven”. Waar is de rest? Nou, daar was de pastor lekker mee op vakantie gegaan die avond! Ze had gewoon onze gift van deze avond gestolen. Onze vrienden hebben haar na ons vertrek nog 2 keer geconfronteerd met de diefstal naar ze hield vol dat ze het netjes had gedaan. 


Ach, we hebben zoveel meegemaakt! Als we dat in een boek zouden zetten daar zou de wereld van smullen! Dus dat doen we maar niet! Beter maar de wonderen vertellen.


Veel mensen die met ons meegingen op geloofsreis zeiden “Hoe houden jullie dat vol? Ik ben gesloopt en dan al die onzekerheid er bovenop! Ik kan dat niet!”

Maar daarom was/is het ook een roeping voor ons! Maar het kost je veel! 


Het is onverteerbaar dat giften steeds naar dezelfde mensen gaan! Sommigen leven in een miljoenen-huis. Verdeel het eens eerlijk in Gods Koninkrijk. De een leeft in een miljoenen huis en de ander weet niet hoe hij of zij verder moet reizen om God te dienen! Denk je nou echt dat God dat wil?


Neem eens een kijkje op onze website en breng eens een gebed voor ons naar God of een gift, zodat we door kunnen gaan om mooie dingen voor God te doen! Dankjewel!

 

De god van het fortuin...of...??

Een enkele keer lees je dat Jezus in het Nieuwe Testament kwaad wordt. Hij ziet dat in de Tempel handel wordt gedreven. Het geld is dus belangrijker geworden dan het gebed. Jezus noemt Gods huis nu een kuil van moordenaars.

Geldzucht vermoordt vertrouwen in de Voorziener.

Hoe is het mogelijk dat ook christenen zo bezig zijn met geld? Het lijkt wel of het hele leven erdoor beheerst wordt.

Het is nu juist Jezus die deze zaak aanpakt. Als wij echt willen leren leven in intimiteit met onze Verlosser, zullen we gebed voorop moeten zetten. Wees eens eerlijk: Is je leven en werk gericht op de leiding van de Heilige Geest of word je geleid door de financiële (nood)situaties? Buig je voor de god van het geluk of voor de god van het fortuin?

Jezus keert alles om. Als er meer waarde wordt gehecht aan financiën dan aan het gebed, dan zit er een structurele fout in je systeem.

Zorg ervoor dat jouw levenshuis een bedehuis is. Zo niet, dan zal eenmaal Jezus ook in jouw leven alles omkeren!

Wij hebben, nadat we in 1995 alles hadden opgegeven om God te volgen, het idee gehad dat we gedaan hadden wat we moesten doen en dat God dat zou zegenen.

We vertrouwden dat Hij ons leiden zou naar de plaatsen waar Hij ons kon gebruiken.

Dat gebeurde ook!!!

We hebben vele wonderlijke ontmoetingen gehad met de meest uiteenlopende type mensen. We hebben bij hele rijke families gelogeerd, maar ook bij hele arme families die daar in de USA in shelters wonen. De wijken zijn daar zo verschillend. De contrasten tussen rijk en arm is daar zo groot...

Toch is het contrast hier in Nederland ook groot. Van de buitenkant zie je dat niet zo, maar als je dieper kijkt naar de financiële lasten die mensen dragen is het heel ongelijk verdeeld. Er zijn veel mensen die gebukt gaan onder schulden en achtervolgingen van incasso's.

Ook wij kregen daarmee te maken. Niet een keer, nee vele keren. Doordat je reist zonder enig bezit en maandelijks inkomen waren wij vaak het doelwit van incasso's. We hebben vaak de weg van de Via Dolorosa moeten lopen en begrijpen nu waar mensen doorheen gaan. Het voelt heel erg intimiderend.

Het is een hele kunst om in het volgen van de Here Jezus niet te buigen onder die zware lasten.

Dat is niet wat de VADER vraagt. Hij vraagt om vertrouwen. In paniek raken als de zoveelste dreigbrief in je koffer rolt is een logische reactie. Maar wij ontdekten dat de Here Jezus altijd iets bedacht om ons te redden. Hij leidde ons langs rustige wateren maar soms ook door stormachtige perioden waar heel veel mist was en toch.....? Hij was erbij. ALTIJD. Hij bedacht altijd een oplossing zodat we niet hoefden te buigen en te barsten.

Als we een breekpunt bereikten was dat omdat de VADER dat toeliet om ons dichter bij Zijn hart te krijgen: Hem meer lief te hebben en altijd de aanvallen van ons af te slaan door vast op HEM te blijven vertrouwen.

Hij was immers onze Werkgever en onze Rots in de branding!!!

Ja we hebben heel veel geleerd in al deze jaren.

We hebben vaak de verleiding gevoeld om te buigen voor de god van het fortuin of de god van het wereldse geluk en succes.

Maar de VADER leidde ons daar nooit naartoe.

Zo is Zijn wil en Zijn Plan altijd langzamerhand duidelijk geworden.

We vinden het heel bijzonder om zo geleid te worden en dagelijks Zijn voorziening te ervaren. Op een hele andere manier dan de wereld dat ziet en naar streeft!

GOD is GETROUW

Jesaja 65:11,12

Maar jullie die de Heer hebben verlaten

En mijn Heilige berg veronachtzaamd,

Die voor de god van het geluk de tafel dekten

En voor de god van het fortuin de kruiken vulden….

(NBV)

Lukas 19:46

Gods Huis moet een huis van gebed zijn.

(Het Boek)

Waar voel jij je echt THUIS?

Het gebeurde op een van onze zendingsreizen dat iemand zich openlijk tegen ons keerde. Het was een christen en hij zou dus moeten hebben kunnen begrijpen dat wij een geloofsreis maakten.

Jammer dat veel christenen met één been in de wereld leven! Ze willen zekerheid en werelds succes zien. Ze kunnen de wegen van God niet begrijpen.

Gelukkig kwam het niet tot een conflict omdat wij ervoor kozen om niet boos of verongelijkt te worden. Dit was onze kans om op onze bergtop te blijven. Ons sieraad was: de daad van vergeving.

Toch moesten we vanwege dat geschil onze tijdelijke verblijfplaats verlaten.

Als er geen geloof is voor wat je doet, wordt de deur voor je gesloten. Dat is heel jammer maar God blijft trouw; als mensen falen, opent Hij een nieuwe deur!

Spreuken 18:19

Geschillen tussen broeders sluiten deuren, zoals grendels de paleispoorten afsluiten.

(Het Boek)

Spreuken 19:11

Het verstand des mensen vertraagt zijn toorn; en zijn sieraad is de overtreding voorbij te gaan.

(Statenvertaling)

Het valt me al jaren op dat mensen die alles opgeven om hun hart te volgen in de wereld meer begrip krijgen dan de gelovige christen die alles opgeeft om de Here Jezus te volgen.

Ik heb met aandacht het boek gelezen van een stel dat alles opgaf om in de wildernis te gaan overleven. Gewoon omdat zij hun hart volgden en gelukkiger wilden zijn zonder huis en baan en bezittingen. Onderweg kregen ze veel begrip en liefde en hulp aangeboden en ook Floortje Dessing (bekend van de tv die mensen bezoekt "aan het einde van de wereld") heeft dit koppel bezocht. Ze is zelfs weer terug gegaan naar Nieuw Zeeland om een programma met hen te maken en nu geven Miriam en Peter seminars over een leven in vrijheid. Maar alles is gericht op het eigen geluk en het eigen belang en het overleven van bijvoorbeeld een pandemie.

Waarom trekt deze vorm van zelfredzaamheid zoveel aandacht? Waarom geloven mensen niet in de zelfopofferende LIEFDE van de Here Jezus? Hij is ons grootste VOORBEELD en Hij is voor ons gestorven om ons het eeuwige LEVEN te geven.

Zoveel mensen leven aards gericht en willen NU gelukkig zijn. Maar het leven is onvoorspelbaar en daarom geloven wij in de God en Vader van de Here Jezus die naar deze aarde kwam om ons voor eeuwig te redden van ons eigen ik gerichte bestaan.

Wij mogen leven ook om anderen te redden voor de eeuwigheid.

Dat brengt soms eenzaamheid met zich mee omdat vele christenen aards gericht denken en leven.

Jezus kwam op aarde voor mensen met gebroken harten en voor de zieken en de eenzame mensen en voor ieder die op zoek is naar veiligheid in Gods Hart.

Eindelijk THUIS zegt Henri Nouwen. Ja, het maakt niet waar je woont of werkt, als je maar je THUIS in Gods HART gevonden hebt!!!

Zoveel speren!

Vanmorgen liep ik langs het standbeeld van Michiel de Ruyter. Hij was omgeven door vele speerpunten. De Vader bracht mij met dit beeld naar de overdenking uit mijn (Miekes) Dagboek:


Volharding en doorzettingsvermogen

Als je door een situatie heen moet breken heb je doorzettingsvermogen nodig. Volharding noemt de Bijbel dat. Hier zegt de profeet dat de koning met de pijlen op de grond moest slaan. De eerste pijl moest hij wegschieten, door het raam dat geopend was. Dat was de pijl van verlossing. De andere pijlen moest hij gebruiken om op de grond te slaan. De koning deed dat driemaal. Dit maakte de profeet Elisa boos. De koning had volgens Elisa vaker op de vloer moeten slaan. De profeet Elisa was al oud en na al zijn levenservaringen had hij het recht om dat te zeggen.

Hij wist uit ondervinding dat een beetje doorzettingsvermogen niet genoeg is. Een beetje geloof is ook niet voldoende. Nee, als je een nieuwe bergtop wilt bereiken, moet je niet opgeven maar volharden.

Natuurlijk word je in je gedachten aangevallen en denk je: “Stop maar, dit is zinloos!” Maar God zal zich verheugen als Hij jouw wilskracht ziet.

Ga door, volhard en overwin!

2 Koningen 13:19

De profeet werd boos op hem. “U had vijf of zesmaal op de vloer moeten slaan” riep hij…. "Nu zult u slechts driemaal de overwinning behalen".

(Het Boek)

Gebruik al deze pijlen om je geestelijke vijanden te treffen, en geef niet op totdat je al je vijanden hebt verslagen. Het is een geestelijke strijd en je moet niet halverwege stoppen en het opgeven. Ga door totdat de rust is weergekeerd. Denk hierbij aan David met zijn slinger. Alle Goliaths moeten verdwijnen uit je leven!

Bedenk hierbij dat je nooit tegen een mens gaat strijden. Dat deden de mensen in het Oude testament. Wij hebben van de Here Jezus geleerd dat we niet vechten tegen mensen van vlees en bloed maar tegen machten en tegen geestelijke vijanden zoals: Intimidatie, traditie (ik bedoel hier niet de goede tradities maar de vrome geesten zoals de farizeeërs die hadden die heel intimiderend zijn!) , valse leringen, oude gedachtenpatronen; verslavingen; trots; negatief zelfbeeld; angsten die je wegtrekken van God;...en vul zelf maar in....

Geef deze vijanden geen genade en roei ze met wortel en tak uit je systeem!!!

Als je daar hulp bij nodig hebt mag je contact met mij opnemen:

Klink daarvoor op deze link.


Al dansend door het leven

Mieke Maria Beiler


Met pijn en aanbidding.


11 juni 2022

Wist je al dat ik vaak in mijn lichaam pijn voel? Iedere keer op een andere plek...Soms komt het terug en soms heb ik er in geen jaren last van. Vorig jaar verplaatste de pijn in mijn rug opeens naar mijn nek. Echt lastig. Ik ging zwemmen en ging weer dans-oefeningen doen. Toen ontdekte ik opnieuw weer hoe helend aanbiddingsdans is. Jarenlang heb ik deze ervaring al gekoesterd en nu nog sterker wil ik benadrukken hoe helend aanbiddingsdans is!!!

Armen omhoog naar de hemel; je ogen gericht op de Here Jezus en dan beginnen we!!


Wil dat zeggen dat je daarna een pijnloos leven lijdt?

Nee, pijn hoort al jarenlang bij mijn leven. Soms doe ik de dagelijkse dingen met pijn en moeite. Maar gebed doet wonderen. En aanbidding doet ook wonderen. Het is helende olie voor mijn ziel en lichaam! Dan ga ik alles doen met pijn en aanbidding!


Ik word er ook niet meer hopeloos van als ik pijn voel. Vanbinnen groeit de zekerheid dat ik geliefd ben door de Vader, ook met mijn pijn. Ook in verdrukking en nood en spanningen...niets kan mij immers scheiden van de liefde van God?

Door de Here Jezus te gaan aanbidden komt in je ziel een vreugde die niemand kan wegnemen. Het is olie voor je gewonde ziel en die vreugdeolie komt van God.


Heerlijk gewoon!!!!


Heb je zin om ook eens een dansworkshop te volgen? Individuele vrije aanbiddingsdans en ook enkele Israëlische groepsdansen.

Als je belangstelling hebt hoor ik het graag. Klik hier voor de dansworkshops in juli.

1. Voor volwassenen: https://www.vrijevlinder.net/blog

2. Voor moeder & dochter: https://www.vrijevlinder.net/kinderpagina-creatieve-tip_


Ook wil ik je uitnodigen om een kijkje te nemen op mijn website van Vrije Vlinder. Als je diepere heling verlangt die de pijn en je verdriet en de spanningen voorbij gaat dan kan het coaching plan van 20 stappen naar innerlijke heling heel helpend voor je zijn!!


            'Al dansend door het leven!'Hoe buigzaam ben jij?


29 mei 2022

Buigzaam zijn… Dat is eigenlijk flexibel kunnen denken en leven.

Als je vast zit in een bepaald denkpatroon wil de Here je altijd helpen om ruimer te worden.

Als je een leider wilt zijn moet je buigzaam worden. Veel leiders zijn enorme manipulators. Ze hebben een bepaald charisma waarmee ze anderen kunnen beïnvloeden en hen laten navolgen. Toch is het een groot gevaar als de leider zich niet constant blijft openstellen voor de wil van God en de leiding van de Heilige Geest.

Je moet als leider open kunnen staan om naar alle kanten gebogen te worden. Dit gebeurt vaak door de omstandigheden die op je levenspad worden gebracht. Juist in de omgang met mensen leer je dat God veel ruimer denkt dan wij, mensen met ons bekrompen denkvermogen!

Laat het leven je maar buigzaam maken zodat je Gods leiding mag zien in ieders leven!


Spreuken 21:1

Het hart van de koning ligt in de hand van de Here; als een waterloop kan het naar alle kanten worden gebogen, zodat de koning precies doet wat de Here wil.

(Het Boek)


Hier in Vlissingen ga ik graag langs de zee lopen als het laag water is.

Bij eb kun je dan zien hoe het water zich teruggetrokken heeft en ontstaan er allemaal spontane riviertjes op het natte strand. Zo kan ik die tekst over de buigzaamheid zoals een waterloop spontaan ontstaat bij laag water beter begrijpen.

Het zijn net allemaal kleine rivieren die ontstaan door het ongelijke strand.

Prachtige buigzame riviertjes waar ik dan hele verhalen bij verzin hoe iemands leven gevormd wordt en tenslotte uitmondt in de grote zee waar uiteindelijk alle riviertjes op uitkomen.

Je bestaat dankzij Hem en je komt altijd weer uit bij Hem. Hij die het Levende Water is en die onze levensrivier voorziet van water tijdens eb en vloed. Ons bestaan is in Hem. Zonder Hem zouden we geen levende rivier zijn en zouden wij niet bestaan. Maar ook komen wij allemaal weer terug bij Hem die ons voorziet van het Levende Water in onze rivier.

We zijn allemaal als die waterloop die naar alle kanten buigzaam moet zijn om weer uit te monden bij de grote

ZEE van Gods Liefde.

Zo peilloos en wijd!!!

Gebed:

Heer ik wil buigzaam zijn en mij laten leiden naar Uw wil. Welke kant mag ik opgaan?Leven in rust en vrede. Is dat nog mogelijk?


20 mei 2022


Waar denk jij aan bij een leven in rust en vrede?


"Het leven is verre van rustig en iedere keer weer hangt er een donkere wolk boven mijn hoofd", 

zal je waarschijnlijk zeggen.


Jaren geleden heb ik een dagboek geschreven in een periode dat ik in een donker dal leefde en een middel zocht om uit dat dal te klimmen zodat ik het daglicht weer zou gaan zien.

Nu, vele jaren later kan ik zeggen dat deze dagboekoverdenkingen mij steeds opnieuw raken. Ze blijven actueel. Ook nu kan ik mijzelf er weer aan optrekken als ik wekelijks een van deze overdenkingen publiceer. Dat doe ik door ieder weekend een e mail te versturen naar belangstellenden. Deze mailinglijst groeit gestaag. 

Dit weekend verstuur ik dag 126 uit Miekes Dagboek per mail aan de mensen die op de mailinglijst staan:


Leven in rust en vrede

Als je op de bergtop bent, word je als kinderloze vrouw vrolijk omdat je ontelbaar veel meer keren moeder kan zijn dan de doorsnee vrouw.

Dit is een geheim dat ik door genade heb leren begrijpen:

Je wordt ruimer in je denken en het “dak” boven je huis wordt dan de hemelsblauwe lucht met wolken. Je voelt je niet meer eenzaam, zoals een weduwe zich kan voelen. Omdat God je Man is.

Ieder gevoel van angst en schande verdwijnt omdat Jezus zich over je ontfermt. 

De profeet Jesaja beschrijft hier hoe jij je verstoten hebt gevoeld. Dat was het dal waarin je verdriet ervoer.

Maar nu mag je leven in rust en vrede en door God bevestigd worden in alles wat je doet. 

Vijanden zullen op een eerbiedige afstand blijven en je zult succes hebben in alles wat je onderneemt!


Jesaja 54:1,2,7

Zing kinderloze vrouw! … Maak uw huis groter… Voor een korte tijd heb Ik u verstoten… maar met eeuwige ontfermende liefde zal Ik mij over u ontfermen.

(Het Boek)


Jesaja 54:14

Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden, wees verre van verdrukking want gij zult niet vrezen; en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken.

(Statenvertaling)


Nu ik dit stukje weer doorlees ontdek ik dat ik gegroeid ben in mijn vertrouwen in God. In Zijn leiding en Goddelijke besturing in mijn leven.

Acceptatie van geen eigen kinderen te hebben gekregen en de vreugde van het hebben van geestelijke kinderen is echt een belangrijke parel geworden in mijn geestelijke en natuurlijke leven.

Ieder werkboek van het e coaching traject "Op weg naar innerlijke heling" dat binnenkomt per mail wordt door mij gelezen alsof een eigen dochter mij deze informatie toevertrouwt en haar hart met mij wil delen. 

Ik vind het geweldig om zo een jaar of langer op te kunnen trekken met deze dochter van God die ook een beetje "mijn dochter" mag zijn. Ik vind het heerlijk dat ik haar mag begeleiden tot een sterke dochter die zelfstandig en evenwichtig in het leven mag leren te staan omdat zij zichzelf heeft leren kennen zoals God de VADER haar bedacht en bedoeld heeft met een unieke plek in deze wereld!!!

Wat een voorrecht om zulke mooie bijzondere unieke "dochters" op te mogen voeden en te mogen begeleiden naar hun unieke bestemming!

Heb je na dit gelezen te hebben ook zin om wekelijks een dag overdenking in je mailbox te krijgen?

Stuur dan even een mail naar [email protected] of vul het contactformulier in op deze website van Beilerville of op mijn eigen website en klik daarvoor hier: website van Vrije Vlinder.


Geef dan even aan dat je graag op de mailinglijst wil voor de GRATIS wekelijkse dagboekoverdenkingen uit Miekes Dagboek. 

Dan krijgt jij ook ieder weekend het volgende stukje uit mijn Dagboek in je mailbox!


PS. Als je klikt op de onderstreepte woorden dan kom je vanzelf op de juiste website pagina waar ik over vertel!


Wat is jouw kleur?


15 mei 2022


Pas las ik dat iemand zei: "Als je iemands ware kleur hebt leren kennen, probeer er dan niet overheen te schilderen."


Antoine:

OME CHEF, DE GEZALFDE KATHOLIEKE PRIESTER.

Een paar keer per jaar rende ik als kind uit school naar huis in stad Utrecht, waar ik woonde met mijn lieve Oma, Mams en twee tantes in de Klaverstraat (Wittevrouwen) waar mijn lieve Oma mij altijd op wachtte met thee en wat lekkers! Maar een paar keer per jaar zei Oma bij het ontbijt “Ome Chef komt vandaag hier naar toe!”

Wat? Ome Chef, de Katholieke priester die zoveel te vertellen had dat je aan zijn lippen hing? (Ome Chef leek uiterlijk op Catweazle)

Ome Chef had zijn leven aan God toevertrouwd en reisde zonder huis door Europa met een tas om overal van de Here Jezus te vertellen.

Hij ging langs boerderijen waar ze hem vaak een slaapplek gaven en wat geld om verder te reizen.

Als kind wist ik niet wat zalving betekende maar nu wel.

En Ome Chef was gezalfd! Er was iets met hem dat ik niet kon verklaren. Later begreep ik dat ik Jezus zag in hem en die zalving je van afstand al raakte als hij binnenkwam!

Ome Chef vertelde mijn Oma weer een verhaal dat duidelijk maakte hoe God hem overal beschermde!

Ome Chef was met zijn tas op weg naar een boerderij om ook daar de liefde van de Heer te brengen. Op de oprijlaan naar de boerderij hoorde hij plotseling de boer schreeuwen “Breng je in veiligheid! Klim in een boom, doe wat!”

Ome Chef snapte het niet tot hij de gevaarlijke losgebroken herder van de boerderij op hem af zag rennen. De boer wist waar de herder toe in staat was en riep het uit! Maar Ome Chef wandelde met Gods Heilige Geest aan zijn zijde! De boer raakte in paniek omdat Ome Chef gewoon doorliep en de herder blaffend en grommend op hem af rende. De boer kon niet anders dan toekijken en hopen dat hij nog kon ingrijpen. Maar de herder was eerder bij Ome Chef dan de boer!

Net toen de boer wachtte op de sprong en de beet geloofde hij zijn ogen niet. De “gevaarlijke herder” lag overgegeven aan Ome Chef op zijn rug en kreeg van de gezalfde priester een lief welkom! Ome Chef vertelde dat hij aan God vroeg wat te doen toen de herder op hem af rende maar dat het Woord van God genoeg was “Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. De herder snapte misschien weinig van Gods Woord maar voelde wel wie de baas was! En gaf zich over!

Ome Chef had zoveel verhalen dat als hij weer verder trok ik het zo jammer vond dat hij weer verder moest gaan. Maar hij had een roeping. Zijn kleren werden door mijn oma gewassen, hij had gegeten, kreeg geld om te reizen en ging nu weer langs boerderijen en huizen om de liefde van Jezus te brengen!

Wat was ik rijk om dit allemaal als kind mee te mogen maken!


Miekes reactie:

Ome Chef had zijn eigen kleur. En ieder moet op zoek gaan zijn authenticiteit. Met andere woorden: trouw zijn aan zijn eigen persoonlijkheid, geest, karakter.

Als je dat in jezelf of in de ander ontdekt hebt moet je dat niet meer willen veranderen of aanpassen.


Je bent goed genoeg. Jij bent wie je BENT

En als je dat nog niet bent geworden wordt het tijd om daaraan te gaan werken.


Als je dat niet doet dan voel je jezelf nooit goed genoeg, nooit waardevol genoeg, en dan raak je van streek als een beschuldiging naar jou toe wordt geuit.


Ik schreef in mijn dagboek:

Je leeft op een bergtop als je vrij bent van beschuldigingen. 


Welke politieke leider leeft er zonder beschuldigingen?

Niemand toch? 

En welke leider is het sterkst? 

Dat is degene die weet waarvoor hij/zij gaat. Opbouwende kritiek wordt meegenomen, vrienden worden toegelaten, bereikbaarheid staat hoog in het vaandel, maar beschuldigingen blijven buiten de deur. 


Hier in Bijbelboek Openbaringen wordt het uiteindelijke ideaalbeeld geschetst!  De aanklager, die de kinderen van God dag en nacht beschuldigt, is uit de hemel gegooid en op aarde is hij ook overwonnen! Wat wordt het dan heerlijk rustig in je hoofd! 


Nu ben je blij met iedere mijlpaal die je hebt bereikt. Maar als je die ene beschuldiging hebt overwonnen, wacht er alweer een volgende. En die moet jij vandaag overwinnen! Hoe? Door Jezus’ vergeving aan te nemen en daaroverte spreken!  


Openbaring 12:11 Onze broeders hebben hem overwonnen doordat het Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar in hun spreken van hebben getuigd.(Het Boek)


Soms begrijp ik niet waarom mensen zoveel beschuldigingen naar elkaar toewerpen. Iedereen wordt beschuldigd en iedereen raakt daardoor gewond vanbinnen.

Waarom zouden we daar niet mee kunnen stoppen?

Waarschijnlijk omdat iedereen vanuit zijn eigen kader spreekt en denkt.

Als je iets zelf niet hebt meegemaakt is het makkelijk om een ander te beschuldigen. Toen ik ergens in de 20 was en altijd een financieel gespreid bedje had gekend en nooit mezelf druk hoefde te maken of ik een rekening zou kunnen betalen, kon ik me niet inleven in iemand die vertelde dat ze geen geld had om een treinkaartje te kopen om naar mij toe te reizen. Ik kon er met mijn verstand niet bij hoe dat mogelijk kon zijn dat dat voor een probleem was...Triest hè. Nu weet ik wel beter. Ik weet wat het is om vanuit overvloed te leven en ik weet hoe het voelt om gebrek te leiden. Dat schreef Paulus ook in de brief aan de Filippenzen.  https://www.bible.com/nl/bible/328/PHP.4.11-13.NBG51


Ik kan me nog heel goed herinneren dat een vriend ons wilde rijden naar de UK om een van onze pelgrimsreizen mee te beleven. We hadden 1 reisbestemming en dat was een kerk waar we zouden gaan dienen. Verder lieten wij het zoals gewoonlijk open hoe we verder zouden gaan reizen. Onze spullen hadden we weer opgeslagen in het verhuisbedrijf en het zou weer een spannende tocht gaan worden. Onze vriend dropte ons na enkele dagen waarna hij wegreed met zijn auto en de reis per boot weer terug naar zijn eigen veilige huis maakte. Wij bleven achter zonder auto en zonder veel reisgeld maar wel met een hart vol vertrouwen hoe God ons zelf zou verder leiden.

Dit zijn de meest avontuurlijke pelgrimsreizen geweest!!!


De meeste mensen gaan op pad met een creditcard en gespaard vakantiegeld en een eigen veilige plek achter de hand voor als je weer terug naar huis keert. De dagen zijn al gepland en meestal zijn de verblijfplaatsen onderweg ook al geregeld met internet. Lekker makkelijk toch?


Wij hebben meestal zonder dat alles onze pelgrimsreizen gemaakt. Daarom kunnen wij ons dus beroemen op onze REISLEIDER die altijd een bijzondere pelgrimstocht had uitgestippeld. Heel vaak wisten we niet wat er om de volgende bocht zou liggen en wat de volgende verblijfplaats zou zijn. Het waren altijd tochten vol spanning en avontuur. Maar ik kan echt zeggen dat de REISLEIDER ons nooit of te nimmer in de steek liet. Als wij het gevoel hadden ergens op een doodlopende weg te zijn, dan kwam er altijd weer op een wonderlijke manier een open deur waardoor we verder konden reizen.


Zin om eens een paar dagen met ons op te trekken?

Die bewuste vriend die ons toen naar de UK had gereden zegt nu nog altijd dat die bewuste reis in zijn geheugen gegrift staat en dat hij daar het meest van geleerd heeft en dat het de mooiste reis van zijn leven was. En dan moet je bedenken dat hij al heel veel reizen zelf gemaakt had!!


Zie je hoe belangrijk het is om iemand in zijn waarde te laten?

Er is veel modder over ons heen gegooid toen wij de roeping van God de Vader ontvingen om alles op te geven en de Here Jezus te volgen. Antoine is een echte pelgrim en ik heb me verbaasd hoe hij vol geloof staande bleef toen we ons soms op onbegaanbare wegen begaven. 

Achteraf ben ik zo blij met al die ervaringen. Het heeft mij sterk gemaakt voor het leven NU.


Mooi hè.Waar hoop jij op?


7 mei 2022

De hoop wordt sterker.

Elke bergtop kent een nieuwe dimensie van hoop. Dat komt omdat je van vorige ervaringen leert dat je hoop op God geen valse hoop is. Je hebt geleerd met vallen en opstaan en je hebt ontdekt dat je een sterkere persoonlijkheid wordt als je volhoudt. Je toont karakter als jij je laat vervullen met Gods liefde, juist in donkere tijden.

Kijk maar eens naar voorbeelden uit de Bijbel:

Paulus blijft in zijn rol, ook al lijdt hij tijdens zijn zendingsreis schipbreuk.


Heb jij er moeite mee om in je rol te blijven?


Paulus en Silas bevrijden een vrouw en worden daarvoor in gevangenschap gezet. Ze kiezen ervoor om daar te gaan zingen voor God!

Mozes gaat door een woestijn om het volk naar het Beloofde land te brengen.

Misschien ga jij ook door een “woestijn”- periode in je leven. Maar ook dáár kies je ervoor om een waardige bruid van Jezus, jouw Bruidegom, te blijven. Je weet immers dat het Beloofde land jouw toekomst is!

Dat word je volgende bergtop-ervaring!

Als je volhoudt, doorsta je de proef. En iedere keer dat je dat doet, wordt je hoop sterker! Dat komt omdat jij je laat vullen met Gods liefde door de Heilige Geest, die Hij aan jou gegeven heeft!

Uit: Miekes Dagboek


Romeinen 5:3,4,5

Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk hebben, want wij weten dat wij daardoor leren vol te houden. Als wij volhouden doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Die hoop is geen valse hoop…

(Het Boek)


Vandaag luisterde ik naar de cd van Corrie ten Boom. Een serie van de originele radio lezingen van haar. 50 jaar na Ravensbrück.

Een uitgave van de Trans World Radio-Nederland

Wat mij opnieuw zo raakte was het getuigenis van haar zus Betsie die altijd zei dat als we vallen en diep naar beneden zakken vanwege de omstandigheden, dat God altijd als de Adelaar onder ons gaat vliegen omdat Gods Eeuwige Armen onder ons zijn!

Hij draagt ons als we door moeilijke omstandigheden gaan. We storten nooit neer omdat we een hemelse bestemming hebben. We mogen altijd rusten in Hem. 


Wat een wonder van genade is dat!


Blijkbaar had Betsie er geen moeite mee om in haar geloof te blijven staan in de aller moeilijkste situatie van har leven.

Hoe zit dat bij jou?

Vind jij het moeilijk om in je geloof te blijven staan?

Is er een deel in jou dat wil wegkruipen door te ontkennen of door te verstoppen of weg te vluchten?

Dan wordt het tijd om eens te gaan kijken naar dat verstopte deel dat blijkbaar nog geen gezonde groeimogelijkheden heeft gekend.


Wil je meer weten over dat deel van jou dat nog veel te weinig aandacht heeft gehad? Klik dan hier.
De foto is gemaakt van mij toen ik het lied van Mozes (de uittocht uit Egypte) danste op het Rondeel in Vlissingen tijdens het evenement Het Vlissings Verzet.

Je bent er nog!!!


26 april 2022

Je bent er nog...je leeft nog!!! 


"Ja", zul je misschien zeggen, "maar je moet niet vragen "Hoe!"".

Ach...er is altijd een nieuw begin mogelijk. Iedereen heeft dalen in zijn of haar leven meegemaakt. En iedereen is op een of andere manier verwond geraakt door het leven. Sommigen zijn echter zo diep getroffen dat ze geen uitweg meer weten te vinden. Zij kunnen hun leven niet meer op de rails krijgen.

Weet je wat nu zo bijzonder is?

Dat de Here Jezus nu juist voor deze gebroken levens is gekomen. Hij heeft Zijn leven geofferd om jou nieuwe LEVENSADEM in te blazen!

Zie je deze strandpalen die eigenlijk golfbrekers zijn? Zij zijn ook gebroken...maar ze staan er nog!! Zij hebben vele stormen doorstaan...

Zullen we ons vandaag openen voor het nieuwe LEVEN dat God wil geven? Soms moet je daarvoor eerst "sterven". In je ziel ervaar je een soort doodsheid. Je vraagt je af of God je nog wel hoort of ziet. Ik zag een filmpje op internet over veilig hechten aan de moeder. Op een gegeven moment draaide de moeder zich om en staarde vervolgens haar kind alleen aan. Het kind kon nog niet praten en begon de aandacht van de moeder terug te roepen door wijzen en kletsen en tenslotte huilen. De aandacht van moeder was weg. Zo voelt het soms ook met God. Je bid, je roept, je huilt. je schreeuwt...maar het lijkt of God van jou wegkijkt. Het lukt je niet om een warme band met Hem te krijgen. Dit boek van Mieke de Boer-Sonnenschein is een aanrader om te gaan lezen.

Maar mag ik je vandaag alvast bemoedigen?

God is er wel!!!

Alleen onze ogen zijn blind. 

Jezus liep naast de 2 leerlingen van Hem die naar Emmaüs gingen en liep samen met hen op voor ongeveer 10 kilometer. Deze 2 mannen waren zo verstrikt in hun verdriet en konden niets anders doen dan hun focus richten op wat zij op dat moment voor hun ogen zagen: Hun grootste VRIEND was vermoord!! Maar ze zagen niet eens dat die grootste VRIEND op dat moment vlak naast hun liep!(klik voor het hele verhaal op bovenstaand link: de zin in blauwe letters die is onderstreept)


Bizar toch? 


Jij denkt dat je voor altijd gebroken bent?! Je hebt misschien geen hoop meer dat God hier iets aan veranderen kan?!

Maar het goede NIEUWS is dat de Here Jezus vlak naast jou loopt en je zelfs wil dragen als je niet meer verder kunt lopen.


Vraag maar vandaag of de Vader jouw geestelijke ogen wil openen!!!


Teruggaan is geen optie


19 april 2022

Gisteren hoorde ik het mooie verhaal van de 2 Maria's die op weg gingen om hun dode VRIEND te gaan balsemen met geurige oliën. Onderweg bedachten ze dat er een groot obstakel was dat hen zou tegenhouden: De grote steen die voor het graf lag.


Zijn ze teruggegaan naar huis?

Nee ze lieten zich NIET ontmoedigen.

En toen ze bij het graf aankwamen bleek er een wonder te zijn gebeurd: Het obstakel was weg gerold en balsemen bleek niet meer nodig want hun dode Vriend was Levend!!!


God heeft veel grotere plannen dan wij kunnen bidden of bedenken!!!


EEN DROOM DIE IK KREEG OP 12 APRIL.

16 april 2022


Op 12 april 2022 kreeg ik een droom. Precies op dezelfde datum (12 april in 1995) dat de Vader ons riep te beginnen met onze geloofsreizen.

Ik droomde dat ik tussen mooie huizen liep met mooie tuinen. Het groen was overal mooier dan we hier op aarde kennen! Ik zag mensen in de tuin zitten en liep er op af en zei “God is zo bijzonder!” De persoon die dat hoorde draaide zich om en riep “Jij bent vol van Gods liefde”. Ik liep weer door met een blij gezicht en zag meer mensen in hun tuin zitten. Ik riep iets in zin van “Halleluja…God is groot!”, waarop iedereen in de tuinen in koor riep “Halleluja”. En toen besefte ik me opeens dat ik niet op aarde was maar in het hemelse! Er kwam een Leeuw op me af die me even wilde begroeten en een koppie gaf! Daarna liep hij weer rustig weg. Daarna kwam er een grote beer op me af. Die wilde even kroelen, dus pakte ik hem bij zijn grote hoofd en speelde wat. Het was nu duidelijk dat dit niet de aarde was! Toen ik verder liep hoorde ik tussen al het hemelse iemand mopperen! Ik riep “Maar dit is toch de hemel? Die persoon zit te mopperen!” Toen sprak iemand “Daarom moeten we op aarde geheiligd worden! Want zoals je daar bent, zul je hier (in de hemel) zijn!” Ik liet het op me inwerken en zei toen: “Heer, ik wil graag terug naar Mieke en de aarde” en werd toen opeens wakker. Ik voelde pijn in mijn voet en besefte meteen het verschil tussen hemel en aarde!

Dit is al de tweede bijzondere droom in een korte tijd. Mieke is altijd degene die dromen van God krijgt. Mijn andere droom was ook al zo apart. Maar die komt wel weer terug als herinnering!


Illustratie: Bom Dia


Het lied roept herinnering op!

15 april 2022

Heb je weleens meegemaakt dat je bij de herinnering aan een mooi lied opeens weer terug komt in de beleving van het moment dat je dat lied ergens hoorde of meezong?

Ik wel!

Iedere keer als ik "I am Alive" van Celine Dion hoor dan denk ik terug aan de rit naar North Carolina in een oude bus van een pastor die we mochten lenen om naar het concert van Rachel Lampa te gaan. Het was sowieso al een avontuur om met die 2 Belgische dametjes van 10 jaar in de USA te zijn om daar op te treden in verschillende kerken in South Carolina. En dit uitstapje was erg leuk om met hen te doen! We reden in die oude auto zonder airco met open ramen over de snelwegen en voelden ons zó rijk! Zo leuk, die herinnering!!! Gek genoeg kan ik niets meer herinneren van het bewuste concert. Wel de rit ernaar toe en het lange wachten in de rij om naar binnen te gaan...Maar het lied "I am Alive" was het lied wat mij onderweg zo raakte. Ik voelde dat ik LEEFDE!!! Als ik niet met Antoine was uitgestapt had ik nooit zoveel mooie herinneringen opgebouwd van avonturen met God. Later ben ik de liederen van Rachel Lampa nog eens gaan beluisteren en die vind ik erg mooi. "Always be my Home" vind ik persoonlijk erg mooi van haar. Het doet me denken aan de meisjes van de dansgroep die door veel omstandigheden zijn gegaan om uiteindelijk de goede WEG te gaan vinden... Deze meisjes zijn voor altijd in mijn hart!

Ik hoop natuurlijk dat dat wederzijds is!

Maar nu even terug naar het belang van de herinnering aan een lied: Wist je dat in de Bijbel God aan Mozes de opdracht gaf om een lied te schrijven? En dat God ook wilde dat de mensen dat lied uit hun hoofd moesten leren. Zij zouden dan dit lied herinneren als zij weer van God zouden afdwalen en misschien zou dat hen weer terug brengen op het rechte PAD.

Ja dat is echt een WAARHEID.

Een lied kan je weer terug brengen bij de levende God en Vader die jou eens riep. Die naar jou verlangt dat je weer THUIS gaat komen.

Ben je er klaar voor om weer THUIS te komen?

JE BENT WELKOM!!!
Uitleg van de betekenisvolle droom

30  maart 2022

In de vorige blog vertelde ik over de betekenisvolle droom die ik kreeg. De uitleg komt langzamerhand op gang merk ik...

Ik wil nu het echtpaar nader belichten waarover ik droomde. 

Ik zag dat in de droom de man (echtgenoot) probeerde meer ruimte te scheppen aan een van de hersenhelften van zijn vrouw. Maar zij wilde helemaal geen beklemmingen meer. Zij wilde vrij zijn. De echtgenoot had ongemerkt en waarschijnlijk onbewust wel iets meer ruimte gegeven aan zijn vrouw en was zich niet bewust van het feit dat hij haar toch beklemde en remde in haar vrijheid.

Zie je dat het heel belangrijk is om ruimte te geven aan beide hersenhelften?

En zie je hoe de droom ook iets vertelt over de kracht van LOSLATEN? 

Als je leert om los te laten dan schep je daarmee ruimte om te groeien naar innerlijke vrijheid!

LOSLATEN:

Vandaag lees ik het Bijbels Dagboek "Samen op weg naar PASEN" waarin vertelt wordt hoe moeilijk de rijke man het vond om zijn bezit los te laten. Jezus raakte een gevoelige plek in zijn leven. Hij wist welk probleem de man had met loslaten.

Iedereen heeft wel iets in zijn/haar leven wat moeilijk is om los te laten. Wij merkten dat in de jaren sinds we in 1995 ons huis en banen hadden losgelaten, veel mensen op ons pad kwamen die moeite hebben met loslaten. 

Zelf ben ik ook door diepe processen gegaan van loslaten. Maar de kracht en de vrijheid en de zegen die je ontvangt als je loslaat, is zo groot!

Ik wil je aanmoedigen om ook los te laten wat je zo krampachtig vasthoudt!!!

Weg met die pruik!

27  maart 2022

Vroeger werden de jongentjes weleens geknipt volgens de bloempotkapsel methode: "Toen ik jong was zette onze moeder een sjabloon op ons hoofd en knipte alles weg wat er onderuit kwam, dat werd in onze jeugd (jaren 50/60) een bloempotkapsel genoemd. Je liep er niet mee voor schut want bijna iedereen op onze school tot een jaar of 10 had het", vertelde iemand mij.


Vannacht droomde ik van een ander bloempotkapsel. De haren waren de echte wortels van een plant en de bloempot was een pruik.

Om het nog ingewikkelder te maken: De ene helft van het hoofd had een veel te kleine bloempot en de andere helft had een ruimere bloempot/pruik op zijn hoofd.

Het ging hier om een meisje dat in haar groeimoment was. Geestelijk gezien dan. De man wilde het meisje klein houden, haar vertroetelen. Maar het meisje zelf wilde groeien. Haar hersendeel was voor een deel klein gehouden en geïntimideerd en haar andere hersendeel was volgroeid en had een ruimere "bloempot" op haar hoofd. Maar nu was ook dat andere deel aan verruiming toe. Ze wilde eruit breken. Uit die intimidatie breken; uit die vernauwing stappen en ze wilde helemaal geen bloempot meer. Ze wilde gewoon losse haren. Ze wilde haar haren wassen en zich vrij voelen!!!

Maar de man werd boos. Toen ik zei dat er een hovenier aanwezig was veranderde hij. Hij wilde immers wel luisteren naar iemand die kennis van zaken had. Toen hij zag dat het meisje met de bloempot/pruik ZELF de hovenier was, schrok hij en droop af...Iedereen keerde zich tegen hem omdat hij het meisje (zijn vrouw) zo lang "kleingehouden" had.

Het meisje kwam achter mij aan en ik liet haar lekker vrij. Ze ging haar haren wassen en ze wilde helemaal geen pruik meer op!!!!


Wat een indringende droom was dat zeg!

Ik voelde dat de VADER mij hiermee iets wilde laten beleven wat ik jaren geleden ook zelf had gedaan. Ik had zonnebloempitten gezaaid en laten ontkiemen. De planten die in de potten stonden bleven kleine zonnebloemen. Maar de planten die ik in de volle grond had gezet groeiden uit tot stevige dikke reusachtige zonnebloemplanten die enorme zonnebloemen kregen!


Zo zie je maar...geef je hoofd en je hart en je hersenen RUIMTE!!!! Dan ga je groeien en jezelf ontwikkelen als nooit te tevoren!!!Ik kan er niet over zwijgen....

4  maart 2022

Op de verjaardag van mijn overleden zus Mirjam kan ik niet zwijgen...Er is zoveel te vertellen!!!

Het is nu 7 jaar geleden dat ik een nieuwe "geboorte" meemaakte. 

De eerste keer dat ik zoiets beleefde was toen ik in een kinderkamp van "In de Ruimte" op 12-jarige leeftijd de doop met de Heilige Geest ontving. Ik wist niet wat ik meemaakte!! Een jaar daarvoor was ik in een dienst van Billy Graham naar voren gegaan en liep in de stroom van mensen mee die daar het bekeringsgebed baden en ik weet nog dat ik zo geraakt werd door het lied "Zoals ik ben... dat eindigt met: "IK KOM".  Dat was zo indrukwekkend...Mijn vader vroeg toen we weer thuis kwamen waarom ik naar voren was gegaan. Ik was verbaasd dat hij dit vroeg. Volgens hem was ik al een kind van God. Maar in de jaren die volgden had ik meerdere keren nodig van nieuwe toewijding en heb ik als het ware verschillende keren een "Jasje" uitgetrokken en daarvoor in de plaats een nieuwe mantel van de VADER gekregen!

De tweede keer dat ik zo'n Heilige Geest ervaring had was toen ik 30 jaar werd. Ik weet nog goed dat ik in dat jaar alles zag veranderen. In mezelf en in mijn omgeving. Ik heb echt een gedaanteverwisseling ondergaan. Zoals een kreeft meerdere keren vervelt, zo kreeg ik een nieuw "Jasje" van de VADER in de hemel. In die jaren is ook het Vaderbeeld hersteld. Ik had een verkeerd beeld van God de Vader gevormd in mijn leven. In mijn blogs kun je daar meer over lezen. 

Maar 25 jaar later gebeurde er iets heel ingrijpends. Voor de derde keer in mijn leven werd er iets nieuws in mij geboren. Een ongeboren deel dat nooit de kans gekregen had om te leven.

Ik ontdekte namelijk tijdens een programma in Ellel Ministries dat ik dubbelhartig was. Een deel van mijn hart was sterk gevormd en een ander deel was onzeker en verstopte zichzelf het allerliefst! Toen de Heilige Geest dat ongeboren deel tot leven riep, gebeurde er iets heel opmerkelijks! Ik weet nog dat ik het in mijn lichaam voelde dat er 2 delen waren die ik uit alle macht probeerde te integreren tot 1 geheeld hart. Dat proces duurde ook weer jaren. Want ja, als je jezelf zo lang hebt afgewezen, dan kost het veel tijd om jezelf te beluisteren en ruimte te geven om te groeien in zelfwaarde. In die jaren heb ik de Moederlijke kant van God hersteld gezien in mijn leven. Psalm 131 was al jarenlang een lievelingspsalm maar toen werd het pas werkelijkheid! Ik mocht leren rusten en genieten!!!

O wat ben ik blij met die metamorfoses! Ik ben zo dankbaar dat de Heilige Geest Zijn werk heeft gedaan en dit alles verder uitwerkt in mijn verdere leven. Ik mag nu zoveel meer ontspannen leven!

Alle eer en glorie aan Hem die zit op de troon en aan het LAM de Here Jezus die zijn leven gaf aan het kruis waardoor mijn nieuwe leven meer en meer zichtbaar wordt. Zijn Lichaam is nu mijn leven. Zijn gebrokenheid en opstanding is nu mijn heling geworden!Gedeeld of geheeld.

23 februari 2022

Wanneer je als christen nog innerlijk verdeeld bent, ben je nog maar voor een deel met Christus gestorven en opgestaan. Het andere deel verbindt zich nog met faalangst en intimidatie of met “dhr./mevr. Oordeel” die vloeken over jou uitspreekt òf je trekt je op aan allerlei “idolen”, of je verbind je allerlei verschillende angsten en onzekerheden…. Als je innerlijk verdeeld bent, ben je eigenlijk nog ziek (geestelijk kreupel) en kun je niet echt in vrijheid leven. Dat betekent dat je nu bezig bent met overleven. En dat kost veel energie.

De Bijbel legt het zo uit: Als iemand getrouwd is en de partner overlijdt, dan is de persoon vrij om opnieuw te trouwen.

Voordat je Christen werd, was je als het ware getrouwd met de wet die jou steeds veroordeelt. Daarom gaan veel mensen gebukt onder zelfbeschuldiging.

Als je met Christus gestorven bent, is je relatie met de wet ontbonden. Je bent dan vrij om je aan Christus Jezus te verbinden. Hij veroordeelt niet, nee. Hij legt Zijn verlangens en gedachten in je hart en zo worden Zijn wensen over je leven vervuld. Wat een genade, en wat een mooi nieuw LEVEN!

Zorg dat je niet meer voor een deel Christus volgt! Focus jezelf op wat écht waar is: Gods Woord

Word een mens uit één stuk en dien de Vader met een onverdeeld hart! Als je klikt op de blauwe onderslijnde woorden komt je uit bij de psalm 119 vers176, waar de dichter uitroept in heimwee dat hij verlangt dat God hem zoekt als een verloren schaap. Het gaat hier echter niet om een ongelovige maar om een dienaar van God. Je kunt dus als dienaar verschillende delen hebben die afwisselend actief zijn: Vol geloof of vol wanhoop en innerlijke pijn. 

Ik heb jarenlang rondgelopen met innerlijke pijn en heimwee in mijn hart en heel vaak heb ik gebeden of God die wilde wegnemen. Uiteindelijk gaf Hij mij een droom waar ik op het scherp van het mes lag. Hij pakte mij behoedzaam op en wikkelde mij in in doeken en daarna mocht is eruit komen als een prachtige vrije vlinder! Wat een ontdekking was dat...!!!


Wat voelt als het einde, 

is meestal het begin van 

iets nieuws!


Gebed: Verenig mijn hart en voeg het samen, om Uw NAAM te vrezen, AMEN (naar Psalm 86:11)


Meer weten? Klik hier.


Softe aanpak?

17 februari 2022

Laatst las ik dat een coach zei dat de mens vaak teveel gericht is op mensen. Dat wil zeggen dat die ander moet voorzien in je behoefte; dat die ander jou moet zien staan en lief moet vinden.... Zo niet, dan ben je een groot huilend kind die "de laan moet worden uitgestuurd". Dat is nou niet echt een softe aanpak vind je ook niet?

Wat die coach bedoelde was eigenlijk dit:

Bij heel veel mensen ontbreekt nog het veilige basisgevoel van: Geliefd zijn.

Jarenlang werden christenen die nog niet volwassen in hun geloof waren te snel in een bedienende taak gezet.

Er was onvoldoende tijd en weinig aandacht voor innerlijke genezing.

Het gevolg was dat leidinggevende christenen gewond door het leven gingen en daardoor weer anderen verwondden.

Zo kwam niemand echt verder…Er werd dan soms boos gepredikt dat we allemaal baby's in het geloof bleven en nog geen vast voedsel konden verdragen.

Gelukkig brak er een nieuwe tijd aan en gingen we met elkaar terug naar de liefde van God de Vader.

Op dit moment voel ik dat het goed is om nog een stapje verder terug te gaan in het genezingsproces: Beginnen bij het allereerste begin: klik op deze link: Heling in het Moederhart van God.


Als je dieper wilt helen moet je terug gaan naar het allereerste begin en dat is in de Baarmoeder van God.

Wil je daar meer over weten?

Klik dan hier.


De tekening is gemaakt door een van Miekes coachees.

De nieuwe wereld

11 februari 2022

Ben je erg gehecht aan het oude normaal? Verlang je terug? Of verlang je naar het nieuwe dat gaat komen?

De oude wereld is straks weg. God gaat de hemel en aarde verwisselen voor een nieuwe wereld. Zoals je een oude jas uittrekt en een nieuwe jas aantrekt. 

"Zij zullen verdwijnen, maar U blijft.

Ze zullen verslijten als een kledingstuk.

U zal ze verwisselen zoals iemand een andere mantel aantrekt.

Ze zullen verdwijnen", zegt psalm 102:27

Weet je dat onze grote God en Vader daar al lang mee bezig is? Hij heeft een PLAN. Het lijden zal ons meer en meer gaan verbinden met het Joodse volk.

Velen zoeken nu naar redding zonder de Here Jezus: Een nieuw geldsysteem of transcendente meditatie. Maar daardoor kun je niet gered worden. 

Gods onbegrensde macht zal er voor zorgen dat we herboren tevoorschijn gaan komen! En de BAARMOEDER van GOD is onvoorstelbaar groot en barmhartig!!!

"Laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven,

dan zal een herboren volk de HEER loven" zegt de psalm 102:19


Zullen we daar dan nu mee beginnen en aansluiten bij ieder die bezig is met het aanbidden van onze Vader in de hemel?!


Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,

In uw nabijheid wil 'k zijn.

Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,

U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste

Blijf ik onder uw vleugels, o Heer.

Uw schaduw beschermt mij,

Uw troon is mijn toevlucht.

U bent mijn leven, mijn eer.


Kop in 't zand of...?

4 februari 2022


Vandaag plaats ik 2 plaatjes. Een van iemand die zijn kop in het zand steekt en iemand die tijdens de aanbidding zijn hoofd in de wolken (in de vlaggen) heeft.

Ik weet nog dat er tijdens de eerste Lock down een aantal ZOOM sessies kwamen over JOY. Ik zat met grote ogen te kijken waarom iedereen toch zo blij was tijdens de Zoom meeting. Mijn focus lag op dat moment helemaal bij de angst psychose die de wereld gevangen hield en werd versterkt door de media. 

Terwijl ik de mooiste herinneringen heb aan onze profetische aanbiddingconferentie die we 10 jaar lang 2 keer per jaar hielden in De Bron en Petten aan Zee, was ik vooral gefocust op de omstandigheden die het virus brachten in de wereld. En mijn focus was niet meer direct bij het aanbidden van onze Grote God en Vader. Ik gaf de Here Jezus niet meer de hoogste plaats in mijn leven....Ja, wel in mijn hart, maar niet in mijn dagelijkse gedachten. We hebben wel direct net als Rachab in de Bijbel het rode koord uit ons raam gehangen en daarmee voelden we ons beschermd.

Nu er zoveel verdeeldheid is ontstaan en meningen tegenover elkaar worden uitgesproken merk ik dat ik me steeds meer terugtrek uit de discussies.

Ik zie dat de Schepper ook in deze tijd een speciale bedoeling heeft met alles wat er zich wereldwijd afspeelt.

Het is belangrijk dat we NU leven. Niet onze kop in het zand steken en wel alert blijven maar vooral een leven leiden met onze hoofd in de wolken. Dichtbij het HART van onze VADER in de hemel die tijd en toekomst overziet en ieder moment weet wat Hij doet en wie Hij toelaat...

HIJ HEEFT EEN PLAN.

En Zijn trouw is groot!!

Vandaag las ik in Ezechiël over dat de 2 koninkrijken Israël en Juda zich afkeerden van God en dat zij in ballingschap werden weggevoerd. Hun afkerende houding naar God toe wordt daarin dat verhaal beschreven. Dat keert zich uiteindelijk tegen hen. 

Gelukkig heeft GOD altijd een verlossingsplan! Hij zal deze 2 koninkrijken weer samenvoegen tot een eenheid.

Merk je dat de VADER nu bezig is om bij ieder individu het verdeelde hart weer samen te voegen tot 1 geheeld hart? Eenheid begint niet buiten jezelf...je kunt ook niet de schuldvraag bij de ander leggen. 

Nee, ik ben teruggegaan naar de scheur in mijn eigen hart en die heb ik laten helen. Dat is het begin van herstel!!!

Als je daar ook naar verlangt raad ik je aan om op de link te klikken!

Dan verbeter je de wereld en begin je bij jezelf! Je steekt dan niet je kop in het zand maar leeft een leven met beide benen op de grond en met je hoofd in de wolken (in aanbidding!)

God past niet in een hokje

27 januari 2022


Wij wonen aan zee en als we vanuit ons raam een foto maken denken we dat dit het mooiste uitzicht is! Maar als je naar buiten loopt en langs de vloedlijn loopt, dan heb je alweer een veel ruimer en weidser gevoel...en de hemel is zoveel groter!!!

Dat gevoel van aanbidding komt op als je in de natuur loopt en een prachtige zonsondergang ziet zoals op de foto die we een aantal jaren geleden maakten.

We kunnen God niet in een hokje plaatsen. Vanuit onze flat is het uitzicht nog begrensd en zo is het ook als we in de bijbel lezen. We denken vanuit ons eigen gezichtsveld (ons hokje) dat we de Bijbel kunnen uitleggen. Maar we hebben allemaal maar een klein stukje van de WAARHEID en de bedoeling van God is dat we samen de Liefde van God kunnen bevatten die er is in het beleven van eenheid. Dat gaat ons verstand ver te boven!

Op dit moment is er veel verschillend inzicht en iedereen verspreidt zijn kennis die maar zeer beperkt is.

Gelukkig staat onze GROTE GOD EN VADER die de Schepper is van hemel en aarde daar ver boven.

Toen ik vanavond weer een prachtig moment tijdens de zonsondergang beleefde, kwam ik weer in aanbidding en pakte mijn gitaar en zong een lied die mij dichtbij het Vaderhart bracht. De verwarring over de verschillende eindtijdvisies verdween en ik voelde me zo veilig bij HEM.

Ik denk dat we allemaal daarmee bezig moeten zijn. Niet elkaar vertellen hoe het allemaal zit maar met elkaar Gods LIEFDE bezingen.

Hij zal op ZIJN tijd openbaring geven. Iedere dag hebben we immers Zijn leiding en wijsheid en wonderen nodig!

Het is goed om de Bijbel te onderzoeken maar het is niet de bedoeling dat we elkaar onze eindtijd visie gaan opleggen.

Dat is al veel te vaak gebeurd.

Zullen we samen naar de eenheid in Christus streven en Hem aanbidden?!


2022 is het jaar van de VROUW

Begin maar weer opnieuw

15 januari 2022

Hoe is de start van jouw nieuwe jaar geweest? 


Ben je hoopvol begonnen en heb je het gevoel dat je alweer in diezelfde negatieve cirkel omlaag gaat als de voorgaande jaren? 

Ben je voor de zoveelste keer in dezelfde val getrapt? Heb je je weer laten intimideren?


Dan wil ik je vandaag HOOP geven!

Veroordeel jezelf niet maar ga met je hart eens helemaal opnieuw beginnen.

Durf te kiezen!

Durf je zelf over te geven aan Gods Zorg en Liefdevolle trouw!

Durf zuiver te zijn in je oordeel!


Misschien ben je al jaren een christen en heb je het gevoel dat je niet echt vooruit komt. Misschien blijf je depressief en je verlangens worden steeds niet beantwoord. Je hebt het gevoel dat je steeds in de dezelfde cirkel blijft ronddraaien...


Wist je dat je hart verdeeld kan zijn in verschillende delen? De ronde taart die je eens aansneed voor je dochter was eerst een hele taart en nadat je hem aangesneden hebt is hij verdeeld in 8 of 10 stukken. Zo kan het ook zijn met je hart. 


Een stuk van je hart is een echte wedergeboren christen en een ander deel dwaalt weg en is niet helemaal blij en toegewijd aan God de Vader. Als je dan leest in Romeinen 8 dat er geen veroordeling is voor hen die naar de Geest wandelen, dan geldt die belofte voor jou! Maar op diezelfde dag kun je opeens overschakelen naar dat andere deel van je hart dat nog naar het vlees leeft en dan voel je weer veroordeling. Vooral naar jezelf toe....

Hoe kom je daarvan af?

Hoe word je nu een VROUW naar Gods hart. Wanneer krijg je dat onverdeelde hart?

Is dat eigenlijk wel mogelijk?

De Bijbel zegt dat we dubbelhartig zijn als we steeds heen en weer wiebelen van het een naar het ander. Je dient God met een deel van je hart en met het andere deel dwaal je af en dan kom je weer terecht in die veroordeling.

Maar je wilt toch niet horen bij die lauwe christenen? Je wilt toch graag een vrouw naar Gods Hart zijn die Hem dient met heel je hart?!!

Misschien is het goed om eens te bedenken met welk deel je nog wedergeboren moet worden!

Verlang je naar een stabiel christelijk leven?

Kijk eens bij het NIEUWS op deze website.


Vraag:  

Hoeveel stukken taart geef jij aan de Here Jezus? Als je bedenkt dat Hij de laatste zondeneter is, dan geef je Hem toch je hele taart? 

Als je Hem je hele leven gunt, dan zal Hij je daarvoor in de plaats een heel nieuw leven teruggeven!


NIEUWE HOOP VOOR 2022!

Vredestichters

1 januari 2021

Als je goed luistert naar Jezus’ woorden, dan hoor je deze woorden:


Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, 

want zij zullen zonen van God genoemd worden.

(Mattheus 5:9 Het Boek)


Jezus noemt vredestichters zonen van God! Je mag dichtbij Vaders hart leven en luisteren naar Zijn adviezen. Hij vertelt je dan hoe je het beste aan het werk kunt gaan.

Vrede stichten is niet de makkelijkste opgave. Je moet onpartijdig kunnen zijn en een goed luisterend oor hebben. Ook wordt er van je verwacht dat jij je eigen opinie geeft over de situatie.

Soms moet je ook confronteren. Als je gewend bent om goed en eerlijk jezelf in de spiegel te bekijken, mag je ook een ander de spiegel voorhouden! Doe het op een rustige, stille manier. Zonder boosheid. De waarheid in liefde vertellen is veel effectiever. Het wordt misschien niet met dank aangenomen. Ik heb dat meegemaakt. Maar Gods Liefde staat daarboven. Doe wat je moet doen. Doe het met een zuiver hart.

En als je hart je veroordeelt omdat je iets ongebruikelijks doet, dan staat God erboven. Hij staat boven iedere wet. God kijkt naar je hart. Hij ziet of je iets vanuit een zuiver geweten doet.

Haal de waarheid maar boven tafel.

Breng vrede waar geen vrede is! (Uit: Miekes Dagboek)En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles.

(1 Johannes 3:20 NBV)


Ik de Here ben niet veranderd!

( Maleachi 3: 6a)


Antoine en ik wensen jullie een Gelukkig Nieuwjaar toe!


Onze hoop hangt niet aan een dun draadje.

Het is niet zoals: "Ik stel me voor dat..."

of "Het is waarschijnlijk zo...."

Nee, onze redding is door Gods eigen Hand,

met de kracht van Christus onwrikbaar

en vastgemaakt aan God Onveranderlijke wezen.

(Samuel Rutherford)


De MUUR is gevallen!

Pijn lijden? Of vrij worden!

9 december 2021

Vroeger had ik vanbinnen een muur om mijn kleine zelf heen gebouwd. Die muur was om mijzelf te beschermen dacht ik.

Maar nu weet ik wel beter!

Binnen die muur leed ik pijn.

Daar voelde ik me geïsoleerd en geïntimideerd en buitengesloten. Daar hoorde ik er niet bij. Daar was ik bang voor de grote boze buitenwereld. Daar was ik onzeker en angstig. Daar blies ik hoog van de toren als er "gevaar" dreigde of bevroor ik als het ware en hield ik me doodstil zodat niemand mij ooit zou opmerken.


Weet je dat de mensen in Oost Duitsland zich ook zo voelden voor de val van de muur? Uiteindelijk werd na 28 jaar de grens aan Bornholmer Strasse om 23.52 uur open gezet. Duizenden Oost-Berlijners staken euforisch de grens naar het westen over, waar ze met een applaus werden ontvangen. Glasnost en perestrojka. Openheid en vernieuwing. Dat waren de woorden die Gorbatsjov gebruikte om het Oostblok te hervormen. Het Sovjetleger dat altijd klaarstond om in te grijpen bij een opstand, trekt hij terug uit Oost-Duitsland en de andere Oostbloklanden. Want Gorbatsjov vindt dat de regeringen van het Oostblok zelf mogen uitmaken hoe ze hun land besturen. Veel Oost-Duitsers zijn het hiermee eens. Ze willen politieke hervormingen en vrij kunnen reizen naar het westen. De Oost-Duitsers protesteren massaal. De regering komt steeds meer onder druk te staan. De DDR-regering doet alsof er niets aan de hand is. Maar uiteindelijk geven de Oost-Duitse leiders onder de druk toe. Burgers mogen voortaan vrij reizen tussen Oost- en West-Duitsland. Dat nieuws verspreidt zich razendsnel. Duizenden Oost-Berlijners komen naar de doorgangen van de muur zoals hier bij Checkpoint Charlie. Ze eisen dat de slagbomen open gaan. De grenswachten die eerder altijd schoten op elke Oost-Duitser die wilde vluchten doen nu niets. In 1989 is de muur na bijna 30 jaar geen scheiding meer. De muur wordt voor een groot gedeelte afgebroken. Niet veel later werden ook de andere grensovergangen in Berlijn geopend. Oost-en West-Duitsers begonnen op de muur te klimmen en stukken uit de muur te hakken.

Op sommige plaatsen werd de muur zelfs omver geduwd. Een maand later werd de Berlijnse Muur, op enkele plaatsen na, helemaal afgebroken. Nog eens 10 maanden later werden Oost- en West-Berlijn en Oost- en West-Duitsland officieel herenigd.


Mijn innerlijke muur stond recht overeind toen ik 30 jaar was. Toen ben ik met hulp van goede pastors stenen van die muur gaan verwijderen. Maar dieper in mij stond nog en innerlijke muur, en die bleef nog overeind staan. Daarachter zat een heel klein meisje. Zij (een deel van mijzelf) voelde zich niet welkom op de wereld. En dat ging ik steeds meer voelen naarmate ik ouder werd. Toen ik 50 was voelde ik dat ik hulp nodig had en de artsen die mij zagen wilden alleen werken aan de fysieke pijnen die ik voelde.

Gelukkig wist ik zelf dat veel pijn in je lichaam een reflectie is van wat je lijdt in je gevoelsleven.

En het is moeilijker om te onderzoeken waar die emotionele pijn vandaan komt. Daar neemt men in de medische wereld doorgaans weinig tijd voor.

ALS JE BEGRIJPT WAAR JE PIJN VANDAAN KOMT, DAN IS ER VEEL SNELLER HELING MOGELIJK!

Maar ik sloot mij door die opgebouwde muur af voor totale innerlijke heling.

Mijn ziel was al voor een deel heel sterk gevormd door Gods liefde en kracht en ik had zeker al gedeeltelijk innerlijke heling toegelaten.

Maar een ander deel van mijzelf verstopte ik achter mijn sterke “zelf”. Totdat ik het niet meer aankon om mezelf te beschermen.

God brak door die muur heen en begon langzamerhand steen voor steen die muur af te breken …in samenwerking met mijzelf.

Stenen van angst om mezelf te binden, angst om te verliezen, boosheid, vastzitten aan eigen overtuiging van wetten en regels enz.

Nu mag ik transparant zijn

mijzelf laten zien

hoe ik echt ben

met mijn sterke en zwakke kanten!

Door alle jaren heen ben ik mezelf tegengekomen. Vooral de zwakke en angstige delen in mijzelf heb ik keer op terug mogen brengen bij God.

Jezus heeft die muur die scheiding maakte tussen mijzelf en een ander deel van mij weggebroken.

Hij deed dat in mij en wil dat ook doen in jou...

En Hij is bezig om die scheidsmuur in onze samenleving weg te nemen. Zijn overwinning mogen wij nu al vieren door Hem te aanbidden omdat Hij die overwinning al behaald heeft door Zijn komst op aarde en door Zijn offer aan het kruis!

Verlang je ook om innerlijk vrij te worden?

Kijk dan eens op mijn websitehttps://www.vrijevlinder.net/services
Waar zou je nu nog bang voor zijn?

9 december 2021

Zie je dit beeld? Het valt om. Het kan niet meer overeind blijven staan omdat die steen het voetstuk raakt.

Veel mensen denken dat dit beeld dat alle machtige koninkrijken van de aarde uitbeeldt nog overeind staat.

Maar nee, omdat de Here Jezus bij zijn komst op aarde is begonnen met het vestigen van Zijn Koninkrijk op aarde is er een hele nieuwe beweging gaan uitrollen!

Die kleine Baby Jezus heeft iets machtigs in beweging gezet! Hij verliet die mooie hemel. In de droom in Daniel 2 is dat het steentje dat losraakt van de berg. 

Ik heb ook altijd gedacht dat die koninkrijken van de aarde nog steeds overeind stonden. Maar door het lijden en sterven van de Here Jezus is het beeld in geestelijke zin al gevallen. De kop van de slang is al vermorzeld. Wat hebben we toch een rijkdom ontvangen!!! 

En wat doen we ermee? 

Nog steeds bang zijn voor die machtige Konikrijken? Of in geloof aannemen dat het beeld al gevallen is en dat die steen nu aan het groeien is en zal uitgroeien tot een BERG die de hele aarde vullen zal!!!

Ik geef toe dat ik af en toe bang ben. Maar dan groeit het besef van Gods Koninkrijk weer in mijn hart en die BERG is niet meer omver te krijgen. In mijn hart is dat beeld gevallen en die berg van LIEFDE is al in mijn hart gegroeid. Daar kan niemand meer iets aan veranderen. 

Is in jouw hart dat beeld van de koninkrijken van de aarde ook al gevallen? Of ben je nog bang voor intimidatie, overheersing, zinloze wetgeving... enz.

Groeit in jou ook al die BERG van LIEFDE en VERTROUWEN dat de Here Jezus alles al volbracht heeft op het kruis van Golgotha en dat Zijn bloed de kracht heeft om alles te vernietigen wat tegen Hem getuigt?!

Terwijl die berg van vertrouwen groeit zal op een moment dat het te zwaar wordt voor jou en mij, de Here Jezus ons komen ophalen terwijl in de wereld alles steeds donkerder wordt. Het kwaad kan dan zijn gang gaan. De duisternis zal de dood baren. En daarna zullen we samen met de Here jezus terugkomen om als overwinnaars te regeren en de hele aarde zal vol worden van de kennis van de Here! 

Wat is het toch geweldig om al vanuit deze gedachte en vanuit deze overwinning te leven. Wat je in je eigen leven nu al mag ervaren, zal later in het groot zichtbaar worden. De kleine overwinningen die je nu behaald zullen dan, uitvergroot,  zichtbaar zijn in de hele wereld.

Wat in jouw hart groeit zal eenmaal ook op de nieuwe aarde zichtbaar zijn. Dan zal Gods Koninkrijk de hele aarde vervullen en zal alle knie zich buigen voor de enige echte KONING JEZUS!
Voel je met mij mee?!

20 november 2021

Ik denk dat de Joodse mensen eindelijk empathie voelen. De mensen die zich niet laten vaccineren voelen mee met wat zij doormaakten toen zij buitengesloten werden.

Als je dan leest in de BIJBEL dat God wil dat er eenheid komt tussen de 2 koninkrijken dan kun je zien dat dat NU gebeurt! De Joden (stam Juda + Benjamin) en Efraïm en Manasse (staan voor de tien stammen die hun afkomst vergeten zijn) gaan elkaar begrijpen. Daarmee kon het antisemitisme weleens verdwijnen! Empathisch denken. Dat is wat ik om mij heen hoor. Dat is wat er nu gebeurt...

Hoe wonderlijk mooi heeft God dat bedacht zeg. Terwijl de wereld in rep en roer is over QR code en de daarbij behorende uitsluiting, zit God op zijn Troon en de Here Jezus aan Zijn rechterhand totdat de vijanden als een voetbank zijn onder Zijn voeten. Ik zie Hem een sluier wegtrekken dat er nu eindelijk in deze verdrukking medelijden komt bij een veel grotere groep dan alleen de christenen die liefde hebben voor Israël. De groep "niet gevaccineerden" wordt één met de joden. 

Blijkbaar heeft God alles veel beter onder controle dan wij in onze paniek soms denken. Als we zingen dat Jezus Overwinnar is dan denk ik soms "Hoe dan?" Maar nu zien we het met eigen ogen gebeuren. Niet vanuit dictatorschap maar vanuit meevoelen en meelijden worden we één gemaakt.

Is dat niet wonderlijk mooi? 

Vanuit gebrokenheid en versnippering (fragmentatie) komt er een nieuwe eenheid tot stand.

Gebeurt dat ook niet in ons eigen hart?

Ons gebroken hart gaat roepen naar God. En in dat roepen komt Hij naar ons toe en maakt Hij ons hart heel! 


Meer weten?


Start vandaag nog met de 20 stappen naar innerlijke heling. Ook in het Engels zijn nu alle stappen te downloaden!


Het herstel en de heling en de eenheid begint namelijk in je eigen hart!


Wil je meehelpen om aan anderen heling te brengen? Kijk dan op deze pagina!Hier word ik zo blij van!

13 november 2021

Word jij ook zo blij van werken voor Jezus?

Iedere dag vind ik het fijn om wakker te worden en dan te overleggen met de Vader wat Hij wil dat ik zal doen. 

Jarenlang was ik vaak angstig als ik wakker werd.

Nu is dat veranderd gelukkig.

Ik wil je meenemen in mijn vreugde zodat ook jij het fijn gaat vinden om wakker te worden!

Toen de rijke jonge man aan de Here Jezus vroeg wat hij voor goeds moest doen om het eeuwige leven te ontvangen kreeg hij van Jezus het volgende te horen: "U mag geen overspel plegen. U mag niemand doodslaan. U mag niet stelen. U mag anderen niet vals beschuldigen. Heb eerbied voor uw vader en moeder.’ De man antwoordde: ‘Van jongs af aan heb ik mij aan al die voorschriften gehouden.’ ‘Toch is er iets dat u nog niet hebt gedaan,’ zei Jezus. ‘Verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Daardoor krijgt u een schat in de hemel. Kom daarna terug en ga met Mij mee.’ Toen de man dat hoorde, ging hij heel verdrietig weg, want hij was erg rijk. Dit stuk kun je lezen in de Bijbel als je hier klikt.

Door de jaren heen hebben Antoine en ik gemerkt hoe gevoelig dit onderwerp is. Wij hebben echter ontdekt wat een vreugde het is om je leven (huis, geld, baan, inkomen) te zaaien als een zaad in het koninkrijk van God. We hebben er zoveel voor terug gekregen! We voelen ons gedragen door Gods Liefde en mogen veilig leven in Zijn Schuilplaats. Het dienen van de Here Jezus doet je leven in het nieuwe verbond en dat maakt je zo blij! 

Weet je dat op dit moment de rijke mensen het heel erg moeilijk hebben? Ze vechten voor hun bezit. Maar ze voelen dat het eraan gaat komen dat bezit zo meteen waardeloos is. Je geld is straks niets meer waard. Je kun daar meer over lezen als je hier klikt. Het is fijner om je leven nu te zaaien in Gods Koninkrijk. 

Wij hebben die vreugde ontvangen om te dienen in Gods Koninkrijk. Het is een diepe innerlijke vreugde die niemand je af kan pakken. Mensen kunnen die innerlijke vrede en vreugde niet afpakken en machten en overheden kunnen je innerlijk geluk ook niet afpakken. Het is echt fantastisch om Jezus te dienen. Je wordt iedere dag wakker met de opdracht: "Jullie zijn Mijn vrienden als jullie doen wat Ik zeg." Je kunt het hier lezen. Ken je dat oude liedje nog? "Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt en met blijdschap wordt vervuld!"

Weet je wat wij ontdekt hebben?

Dat God veel meer kan doen in je leven als je alles aan Hem overgeeft. Er staat ook in de Bijbel:

‘Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die Hem liefhebben.’

Heb je ook zin in zo'n heerlijk leven?
Waar strijd jij voor?

6 november 2021

"Waar strijdt u voor?" vroeg een groepje jongeren aan mij. Ik stond met mijn gezicht naar de winkels gericht terwijl ik strijdbaar mijn vlag met daarop "HEALING" zwaaide over de Markt in Middelburg. Ik voelde me vrij en "gecoverd" door het team van Presence en de mensen die daar onze VADER in de Hemel stonden te aanbidden. "Voor de "healing of the nations"", antwoordde ik hun. Een van de jongens vroeg: "Wat voor healing?" Waarna ik mijn ene hand op mijn hart legde terwijl ik met de andere arm de vlag in de lucht stak. "Inner healing", antwoordde ik. De jongen was duidelijk geraakt. "O u bedoelt innerlijke pijn? Ja dan sta ik helemaal achter u", zei hij.

Wat was dat een bijzondere ervaring daar op de Markt midden in Middelburg naast het schitterende oude stadhuis. Zelf zou ik nooit alleen op de markt gaan staan met een vlag om daar strijdbaar te bidden voor "the healing of the nations". Maar nu zo met elkaar durfde ik wel! Ik voelde zelfs tonnen moed en kracht! Wat was ik dankbaar voor deze avond. Het team van Presence was geweldig en brachten prachtige liederen en een mooie Boodschap over heiliging in Zeeland.

Ja dat was raak: Een boodschap over heiliging. Wat is dat nodig zeg in deze tijd vol verwarring en zonde.

Ik besef dat velen graag een snelle manier van succes willen zien in hun bediening of bedrijf. Maar als je echt voor God iets waardevols wilt betekenen is het nodig om van binnenuit geheiligd te worden. Alleen het vuur van God kan de proef doorstaan. 

Als je een contract ondertekent lees je misschien niet zo snel alle kleine lettertjes. Maar bij het contract wat je tekent als je een dienaar van de Here Jezus wilt zijn hoort ook vanzelfsprekend doorzettingsvermogen en het overwinnen van vele hindernissen en teleurstellingen. Het gaan door diepe dalen om daarna een hele klim te moeten maken naar de bergtop die je zo graag wilt bereiken, hoort daar allemaal bij! Dat zijn de consequenties die horen bij de dienaar te zijn van God. Als je daar niet in wilt groeien word je onderuitgehaald door de vijand.

Toen ik thuiskwam las ik in het mooie verhaal van koningin Esther in de Bijbel. De dag die was bestemd om de joden uit te roeien hadden de Joden in de andere delen van het rijk zich verzameld om zich te verdedigen.


Ik werd zo bemoedigd dat GOD altijd wint! Als we in onze bestemming willen komen te staan is het belangrijk om nu bezig te zijn met de voorbereiding. En dat is een innerlijke verandering van overgave aan Gods wil. Niet je eigen zin doordrijven maar openstaan voor wat de VADER wil doen door ons heen! Zullen we goed gaan luisteren naar Zijn Stem?


Omgaan met teleurstellingen.

31 oktober oktober 2021

Ik was gewend om mijn geloofsdeel te gebruiken en geloofstaal te spreken....Maar toen gebeurde er keer op keer iets teleurstellends. 

Ik raakte uit balans en dreigde tussen wal en schip te geraken...

Als ik op dat moment niet naar Ellel Ministries was gegaan was ik waarschijnlijk depressief geworden.

Ik wilde leven!!!

Maar op dat moment...nu 7 jaren geleden...dacht ik dat niet God, maar de duivel gewonnen had. Er dreven teveel donkere wolken boven mijn hoofd.

Nu ben ik weer boven water en dat ging in een fractie van een seconde. Daar in de UK werd me even kort en krachtig verteld dat Jezus overwinnaar is!!! Natuurlijk wist ik dat al heel lang. Maar in die periode zag ik dat even niet meer...

Er waren nog niet genezen delen in mij waardoor ik me steeds afgewezen voelde...ik was daardoor niet weerbaar genoeg...En als je in een depressie terecht komt dan zak je naar beneden.

Nu weet ik weer mijn plaats!

Naast het kruis!

Dat wist ik al jaren!!!! Wat is er dan gebeurd?


Ik had al zovele jaren God gediend.

Maar in al die jaren had ik een deel van mezelf verstopt. Een niet genezen deel. En het is nog maar 7 jaar geleden dat ik in dat deel heling heb toegelaten!

Ben jij ook ergens vastgelopen?

Ben je gewend om je geloofsdeel te gebruiken en geloofstaal te spreken? Dat is heel mooi en goed, maar.....als er daarna iets in je leven gebeurt wat heel erg teleurstellend is...dan heb je heling nodig in andere delen van jezelf die nog niet geheeld zijn. Dan kun je daarna het leven weer aan!!!🥰

Verlang je ernaar om transparant te zijn en je hart te delen?

Kijk dan eens op mijn website! Ik kan je een gratis adviesgesprek aanbieden als je dat wilt!

www.vrijevlinder.net

Wat een timing!

29 oktober oktober 2021

Je bent precies op tijd geboren! Wat een perfecte timing! Misschien denk je daar zelf anders over maar wist je dat de VADER een prachtig PLAN voor jou in petto heeft?

Je bent geboren in een woelige tijd als deze. Niets is meer zeker en alles waar je zeker van was begint te wankelen. Iedereen geeft elkaar de schuld en je moet heel dicht bij jezelf en God blijven als je sterk wilt zijn en je rug recht wilt houden!

Het gaat er nu niet om wat iedereen om je heen zegt en het gaat er ook niet om wat jij er allemaal van vindt. Nee, het gaat er om dat je NU de Stem van de GOEDE HERDER leert verstaan en te herkennen in alle verwarring.

"Hoe doe je dat?", zal je je misschien afvragen?

Belangrijk is dat je een diepe verbinding hebt met het Hart van GOD die zowel Vader als Moeder is. Als eerste is het verschrikkelijk belangrijk om jezelf veilig te voelen bij God. Vanuit die basis kun je weer meedraaien en je eigen stem laten horen in de dit malle circus van het leven. Pas wanneer je die veilige innerlijke rust en vrede ervaart weet je weer hoe het allemaal zit. Dan is de basis weer duidelijk. Het gaat erom dat je weer in de eerste liefde tot God komt. Niet dat je kunt meepraten of twijfelachtig wordt over de sterke mening die je dacht te hebben. Het kon weleens zijn dat alles heel anders gaat verlopen dan wij allemaal in gedachten hebben....

In ieder geval is het duidelijk dat er weer RUST moet komen. En hoe vind je die innerlijke rust? Door te vertrouwen. En hoe leer je vertrouwen? Door te geloven dat GOD alles in ZIJN HANDEN heeft en dat Hij als Schepper van Hemel en aarde de touwtjes nooit los laat. Dat Hij een PLAN heeft met de hemel en de aarde en dat Hij zo verlangt naar relatie met jou en mij! Hij wil iets duidelijk maken. Hij wil iets in je oor fluisteren...Hoor je ZIJN STEM al?

Vergeef - VerGeeF - VERGEEF!!!

17 oktober oktober 2021

Wat is het toch wat de mens vasthoudt aan het verleden. Vanavond sprak ik een ernstig zieke man die nog steeds zijn vader niet had kunnen vergeven. God had geen plaats meer in zijn leven en ondanks dat hij weet dat hij morgen kan overlijden, kon hij niet meer vertellen dat dood voor hem gewoon DOOD is. Hij was diep teleurgesteld in zijn aardse vader en had die teleurstelling zijn hele leven meegedragen in zijn hart. Zijn hart was ziek geworden en nu hij oud is geworden is er geen verandering gekomen op zijn kijk op het leven en dit leven na dit leven. Zou er dan helemaal NIETS zijn als je teruggegeven wordt aan de aarde? Is de cirkel van het leven dan niet verder gegaan dan steeds maar in hetzelfde kringetje rond te draaien? Niets had deze man kunnen veranderen: Zijn baan niet, zijn huwelijk niet, zijn kinderen niet, zijn geld niet...hij was nog steeds diezelfde boze verbitterde geërgerde man die nog steeds erg teleurgesteld was in zijn aardse vader.

Eerder op de avond sprak ik zijn broer en die had ook zijn geloof verloren hoewel hij wel contact heeft met het universum, zei hij. Ik vertelde over hoe ik zelf over God en geloof dacht en deelde iets van mijn leven. Hoe ik mijn aardse vader had verlaten omdat ik de Stem van de Heilige Geest had gehoord die zei dat ik zelf moest gaan luisteren naar de Here Jezus en dat ik veel bezig moest zijn met wat Hij te vertellen heeft.

Toen ik thuis kwam las ik in de Bijbel: Erger je niet, want ergernis is iets voor dwazen.

Ik dacht na hoe vreselijk het zou moeten zijn als ik nog steeds mezelf zou ergeren aan mijn aardse vader. Ik heb gelukkig de mooie dingen onthouden. Vooral mijn herinneringen aan Jubbega in Friesland waar mijn ouders een stuk land (heidegrond, vennen, lariksbos) hadden van ongeveer 3 HA en dat we daar kampeerden. Dat mijn pa de plaggen uitstak en onze tenten opzette en ook altijd gezorgd had voor eten en drinken en spaargeld....En dat ik nu als het ware "vergeten" ben hoe erg de jaren van zijn vervolging geweest zijn toen ik besloot om zelf de Hemelse VADER te leren kennen.

Dat maakt me ontroerd...nu ik mezelf vergelijk met de oude man die ik ontmoette die nog vol met ergernis zit over wat hij had meegekregen van zijn aardse vader en dat hij helemaal geen contact had gekregen met zijn hemelse VADER. Zo erg...Wat gun ik hem een ander leven!!! Ik vertelde hem dat er nog een grote verrassing voor hem te wachten staat!!! Ja want ik weet zeker dat hij de open POORT nog zal gaan zien. Zal hij dan die genade aannemen? Of niet? 

Ik zie die POORT al wijd open staan voor deze 2 broers. En ik weet dat die POORT ook open staat voor jou en mij. Wil je door die geopende POORT de hemel ingaan? Of kies je liever voor een eeuwige dood waarin je ongelukkig bent en vanbinnen verteerd wordt door spijt....

Ik ben zoo dankbaar dat ik jou vandaag mag vertellen dat de VADER ook jouw hemelse PAPA wil zijn. Dat Hij niet alleen PAPA is maar ook MAMA. Dat jij ook een relatie met hem mag opbouwen zoals ik dat heb mogen doen. 

Ik heb mijn hemelse VADER uitgedaagd. Ik ben samen met Antoine op reis gegaan zonder huis of bezittingen en in die tijd (1995) hadden we geen mobiele telefoon en geen internet en we bezaten alleen enkele dollars voor onze eerste reis naar de USA. We zijn gaan reizen en sliepen altijd in families en motels. Altijd vonden we een dak boven ons hoofd om weer bij te komen van de opdrachten die we kregen om over onze Hemelse VADER te vertellen die ons nooit in de steek liet en ons altijd leidde en ons altijd verzorgde met eten en drinken en een slaapplaats en voldoende kleding en geld om weer door te reizen. We hebben de meest wonderlijke ontmoetingen gehad en ik heb door al die reizen de LIEFDE en ZORG van mijn VADER leren kennen. En langzamerhand verdween de boosheid naar mijn aardse vader die mij zo had afgewezen nadat ik gekozen had om God te gaan volgen op een manier die hij niet zag zitten. Ik voelde me bevrijd en was losgekomen uit een wurgende greep die mij gevangen had willen houden. Een wurging van wetten en regels. Daarom ben ik nu ook zo "allergisch" voor regels. Ik volg de wegen van mijn hart die nu zo heel is gemaakt. Mijn gebroken hart is geheeld door de LIEFDE van de VADER. En die Liefde voel ik overal waar ik ben of waar ik naartoe ga.

Ik heb mijn aardse vader vergeven. 

En ik heb een heerlijk vooruitzicht dat als ik kom te overlijden dat ik de aarde zal verruilen voor de Hemel. Dat ik dan opnieuw een OPEN POORT zal zien waar ik door naar binnen mag gaan en zo de hemel in mag lopen. Wat een fantastisch toekomstperspectief!!! Ook weet ik dat er ooit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen waar ik gelukkig zal zijn. Waar er geen dood en ellende en rouw en pijn en verdriet meer zal zijn. Waar de Here Jezus de eeuwige KONING is en dat ik mag leven onder Zijn Heerschappij waar geen sprake is van dwang en manipulatie en afwijzing, maar van een vrije keuze en een heerlijke persoonlijke relatie met HEM die mij liefheeft!

Outcast? 

9 oktober 2021

We leven in een hele bijzondere tijd!

Het is een tijd om dieper te graven naar de BRON. Als je je afgewezen voelt dan heb je een grote dosis innerlijke kracht nodig om nu je rug recht te houden. Waar haal je die innerlijke kracht vandaan?

We hebben allemaal weleens momenten dat we ons “niet gewenst” voelen. 


"Ik hoor er niet bij, ik ben een verschoppeling", denk je dan.


In Ezechiël 16 wordt een beschrijving gegeven van een ongewenst kind. Daarna komt God eraan en verzorgt Hij met medelijden dat in de steek gelaten baby’tje. Hij wast het en geeft het mooie kleren. Het kindje groeit op tot een prachtige bruid.

Vele ongewenste kinderen voelen zich minderwaardig en hebben identiteitsproblemen. Wat is het dan genezend om te lezen in de Bijbel dat je door God wel gezien wordt!

Bij Hem ben je welkom, en bovendien word je verzorgd met voeding en kleding! Wat een onthaal! En… dat is niet voor even… nee, dat is blijvend!

Als je niet gezien wordt door mensen is er altijd hoop!

God ziet jou wel!

Mag de Here Jezus jou ook zo gelukkig maken? 

En...als je Here Jezus jou gelukkig heeft gemaakt, Mag Hij dan ook ALTIJD op de eerst plaats blijven staan in je leven? Of ga je jezelf met anderen vergelijken en laat je jaloezie in je hart binnensluipen. Als je nog altijd denkt dat het gras groener is bij je buurman dan heb jet het mis. Als je denkt dat je het allemaal zelf nu wel kunt en trots en arrogant wordt en denkt dat je kunt vertrouwen op je eigen kunnen dan heb je het ook helemaal mis. In de Bijbel lees je dat mooie verhaal verder van dat kindje dat helemaal opbloeide en haar schoonheid mocht laten zien aan de anderen...maar...ze werd trots! Lees maar in Ezechiel 16.


Zodra hoogmoed en jaloezie binnensluipen wordt het tijd om je eigen karakter eens goed onder de loep te nemen. Dan blijkt vaak dat een deel van jezelf heel goed en mooi gemaakt is en dat je de Here Jezus hebt binnengelaten in je leven in verschillende kamers van je hart. Maar dan ontdek je waarschijnlijk ook dat er nog een kamertje in je hart is waar een deel van jezelf nog niet geheeld en gevormd is zoals God dat wil. Daar voel je jezelf verheven boven de ander, of juist afgewezen. Daar verstop je dus jezelf. Als je dat merkt bij jezelf wordt het tijd voor zelfonderzoek. Vaak blijkt dat je identiteit gedeeltelijk is hersteld maar dat er ook nog "kamertjes" in je hart zijn waar je nog een dikke muur omheen hebt gebouwd...

Als je voelt dat je op een breekpunt terecht komt heb je misschien behoefte om hierover te praten. Het is belangrijk om samen met de Here Jezus die muur af te breken en transparant te zijn en je innerlijke te laten helen, Dat heb ik ook toegelaten. Ik had ook kamertjes in mijn hart waar ik nog een dikke muur rondom gebouwd had uit zelfbescherming. Daar verstopte ik me en pas toen ik me kwetsbaar op durfde te stellen en God en enkele dierbare vrienden binnenliet in dat gedeelte van mijn hart, kwam er innerlijke heling!

Heb jij daar ook behoefte aan? Ben je er ook helemaal klaar mee dat je je vanbinnen zo gescheurd voelt?

God heeft Zijn enige Zoon, de Here Jezus, gestuurd om jou te redden.

Hij wil dat jij gelukkig leeft en gelukkig bent!

Je mag contact met mij opnemen.

De angst die ons samenbindt.

3 oktober 2021

We leven in een hele bijzondere tijd!!!

Toen ik met Gaby de Berner sennen hond van de overbuurvrouw langs het strand liep vorig jaar "hoorde" ik heel duidelijk van de Heilige Geest dat er sprake was van massapsychose.

Ik ben het woord gaan opzoeken en ontdekte dat iedereen werd opgehitst en op een of andere manier beïnvloed werd door angst, vooral via de media. Datgene waar de een vast van overtuigd is, is voor de ander een leugen en iedereen is bang voor elkaar geworden.

Laten we eens gaan kijken hoe we elkaar kunnen gaan vinden in wat ons tezamen bindt.

Je kunt op dit moment niet zeggen dat christenen zo geweldig samen werken. Wat ons samenbindt is ANGST. Iedereen is wel ergens bang voor op dit moment. We duwen met elkaar tegen dezelfde deur. De deur van ANGST en ONZEKERHEID.

En weet je wat zo bijzonder is: 

God de Almachtige staat achter die deur. Voor HEM is het een Poort. 

En die Poort wordt nog tegengehouden door een sterke macht die God toelaat om tegendruk te geven. Uit ANGST duwen we allemaal met onze eigen bange kracht tegen die deur van angst omdat we bang zijn dat er een virus binnen zal komen of een nieuwe maatregel of de nieuwe wereldorde of….

Maar in onze paniek hebben we niet in de gaten dat we die poort niet dichthouden naar juist met elkaar openduwen!!!

Uiteindelijk gaat God die tegendruk wegnemen. En dan zal de Poort wijd opengaan en zullen we Gods geweldige Glorie zien!!!

Ik vond het vorige week heerlijk om bij elkaar te komen en samen onze Grote God en VADER te aanbidden.

Hij is onze MAJESTEIT en wij zijn koningen en priesters in wording.

Je kunt dus nu kiezen: Bang blijven en met de massa in angst mee duwen tegen die deur die toch uiteindelijk geopend zal worden, of... als een priester nu al aan de andere kant van de Poort bij de Koning der Ere gaan staan!

Eigenlijk mag je als het ware van plek verwisselen en aan de andere kant van de Poort gaan staan en vol enthousiasme wachten tot de Koning der ERE zegt: “Kom we gaan het Koninkrijk van God nu vestigen op aarde.”


Hef uw hoofden op, o poorten,

en verhef u, eeuwige deuren,

opdat de Koning der ere binnengaat.

Wie is deze Koning der ere?

De HEERE, sterk en geweldig,

de HEERE, geweldig in de strijd.

Psalm 24: 7,8

https://www.bible.com/nl/bible/1990/PSA.24.HSV


Uiteindelijk zal elke knie zich buigen voor deze KONING!!!

Aanbid HEM alleen!!!


Een hemels bad!

29 september 2021

Ja dat was het afgelopen zaterdag! We werden met elkaar even boven alle omstandigheden uitgetild. Geen angst voor corona maar samen genieten van Gods aanwezigheid in woord en dans en uitbeelding en delen in de sacramenten van avondmaal en zalving. We kregen na de dag voor de vrouw veel reacties binnen waaruit bleek dat de hele dag een “wow factor” had gehad!

Hier een paar fragmenten uit de reacties die we kregen.


“Mieke, wouw, waar moet ik beginnen; was er vandaag bij vond het geweldig maar weet je wat ik het mooiste vond: het dansen. Ik voelde me zo ontspannen hierna. Heb in tijden me niet zo gevoeld. Ik zou hier graag wat mee willen: dansen voor God…. Daarnaast wil ik je bedanken voor de mooie dag. Ik, de nuchtere zelf, kon vandaag even alles vergeten. Bedankt.”


…”Ook wat je over jezelf deelde, maakte dingen zo menselijk en gewoon voor eenieder, in elk geval voor mij: We blijven groeien, als we dat willen.”


Wat heerlijk dat iedereen, inclusief ikzelf, zo genoten heeft. Even genieten van een dag als vanouds. Samen dansen, samen vlaggen, samen God eren en luisteren naar zijn woorden.

Ja het kan nog steeds.

We hoeven niet anders te gaan doen en anderen buiten te sluiten. We mogen iedereen welkom heten.” De Here Jezus sloot zich niet af voor het leed van de mensen en allen die tot Hem kwamen werden genezen.

Wat een geweldige boodschap hebben we toch te vertellen!

Al zou je helemaal alleen overblijven met deze Boodschap van Hoop dan zou God nog bronnen laten ontspringen in de woestijn!


"Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen,

midden in valleien bronnen.

Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel,

het dorre land tot waterbronnen.

Ik zal in de woestijn de ceder zetten,

de acacia, de mirt en de oliehoudende boom.

Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen,

samen met plataan en dennenboom,

opdat men ziet en erkent,

bedenkt en tevens inziet

dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft,

en de Heilige van Israël het geschapen heeft." https://my.bible.com/nl/bible/1990/ISA.41.HSVDiep herstel: Voorproefje voor de Dag voor de Vrouw

12 september 2021

Tekst filmpje:

Voorproefje "Dag voor de VROUW" 

Hey lieve mensen,

Ik ben blij dat ik hier op Walcheren loop. Walcheren is een prachtig eiland. Nou ja, geen eiland meer maar een schiereiland. Vroeger was Walcheren een eiland. Ik vind het zo leuk om jullie iets te laten zien!

Zoals je ziet is het graan net geoogst en ik loop hier op zondag “aren te lezen”. Dat heb ik pas ook eens gedaan maar dat was voordat er werd geoogst. Dit zijn echt de overblijfseltjes na de oogst.

Een tijdje geleden had ik wat foto’s geplaatst op Facebook, dat ik wat aren plukte, maar toen stond het er allemaal nog. Ik zag toen al een boeren die bezig waren met oogsten, maar nu is alles echt binnen, en dit zijn dan de overblijfsels.

En je mag hier komen pakken wat je wil. Dus wie er zin in heeft mag hier komen “aren lezen”, zelfs op zondag! En dan moet je alles eruit peuteren, dat heb ik net ook gedaan…IK zal het even laten zien. Hierzo, dit is mijn oogst op zondag. Kijk dit is mijn oogst op zondag! En ik heb al zitten peuteren, maar het is wel een heel werk hoor om al die korreltjes eruit te krijgen. En al het kaf dat eraf gaat, dat gooi je dan in de wind, en dat verdwijnt. Dat voorbeeld gebruikt de Here Jezus ook in de Bijbel, dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Het kaf zijn al die vliesjes (Mieke gooit de vliesjes lachend in de lucht!) en het koren blijft over. Dat zijn de korreltjes, en die gaan naar de molen. Gisteren was het Nationale molendag. IK ben er niet geweest, maar mijn vader had een eigen molen en ik ken het hele proces: Al die korreltjes worden naar de molen gebracht en die worden tussen 2 molenstenen verbrijzeld. En de vliesjes (van de korrel) zijn de zemelen en die kun je in het brood stoppen, dan heb je lekker gezond “oerbrood”, maar je kunt ook alleen het witte meel nemen, dan heb je witte brood. Het is een heel proces voordat je eindelijk je broodje op tafel hebt. Dat besef je vaak niet als je door de supermarkt loopt.

Ik dacht ook terug aan het verhaal van Ruth. Dat ze voor haar schoonmoeder Naomi wilde zorgen en iedere keer ging “aren lezen”. Dat betekent dat ze dus de restjes ging plukken, terwijl de anderen, de medewerkers van de boer Boaz, aan het oogsten waren. Het ging toen nog allemaal met de hand en zij liep toen aan de randen om de restjes te plukken. En dat vond iedereen prima, dat was geoorloofd. De armen mochten dat doen. Dat zie je nu ook in deze tijd, dat restjes geplukt worden. Dat mag. Dat is geoorloofd.

Maar weet je wat zo mooi is? God wil veel meer geven dan de “restjes”. Ik ben zo dankbaar voor alle dingen die in de Bijbel staan. Een tijdje geleden had ik een droom over mijn vader. Nou ik kan best wel verdrietige dingen over mijn vader vertellen. Nu is hij in de hemel, en het was zo bijzonder dat ik echt een “VADER” droom kreeg. Het was eigenlijk een beeld van de Hemelse Vader die allemaal kamers liet zien met grote voorraden. En ik moest daaraan denken omdat ik vannacht hoorde dat Karen Wheaton. Zij had ook een droom gehad van allemaal voorraadkamers. En toen moest ik terugdenken aan de tijd dat mijn vader overleed. Toen droomde ik dat hij alle voorraadkamers liet zien en dat er zoveel was! En dat hij iedere keer een nieuwe kamer opende. Zo wil God dat ook doen in je leven. Hij wil iedere keer een nieuwe schatkamer, een voorraadkamer openen in je leven!

Zo is God, zo is PAPA in de hemel. Hij wil je helpen, Hij wil je steunen, Hij antwoordt je als je tot Hem roept! En zelfs als je als je Hem niet roept, dan hoort Hij je, Hij hoort je innerlijke roep. Hij hoort wat je bidt. En weet je wat zo mooi is: Heel veel mensen raken in de war als ze roepen tot God en ze denken: “Hij hoort met niet! God zegt helemaal niks, God doet helemaal niks! Is God doof? Of in Hij met vakantie? Of heeft Hij de telefoonlijn met mij verbroken?” Nee, dat is dus NIET zo. Als je vandaag tijd hebt moet je eens heel stilletjes in een hoekje gaan zitten met je Bijbel en dan ga je eens Jacobus lezen. Jacobus 1. Daar staat: “Als je niet ontvangt wat je bidt, dan bid je eigenlijk verkeerd. Dan bid je je eigen hartsverlangen, je eigen emotie, terwijl God veel verder gaat dan jouw emotie. Hij wil herstel geven in je identiteit. En emoties en gevoelens…ach dat is maar een klein stukje, dat is maar tijdelijk, hier op aarde. God wil jouw identiteit herstellen, Hij wil zien dat jij wordt wie jij werkelijk bent! Zoals God het heeft bedoeld in de hemel zo moet het hier op aarde zichtbaar worden! En dan krijg je soms geen gebedsverhoring zoals je dat graag zou willen. Je zit soms enorm te bidden voor iets en het gebeurt niet…Nou ja, ik kan daar zoveel voorbeelden van geven, van mensen die dan boos en teleurgesteld worden; de Bijbel dichtklappen, niet meer bidden…Maar God heeft een bedoeling met je! Hij is een goede VADER in de hemel. Hij wil jouw identiteit herstellen. Hij wil dieper gaan in je geest. Hij wil ziel en geest van elkaar scheiden. En dat het zwaard. Het zwaard van de Geest: Die legt tijdens een Goddelijke operatie je geest en geest uit elkaar. En dan laat Hij je ziel soms een beetje kermen, en schreeuwen en gillen. Maar het gaat God om je geest. Die identiteit, die wil Hij helen!

Nou, ik nodig je uit voor de Dag voor de vrouw, want daar ga ik daar dieper op in.

God wil vriendschap met jou.

Zoals je zag bij Jezus: Jezus hiel zoveel van Johannes. Johannes en zijn moeder, dat waren zij 2 favorieten. Toen Hij stierf aan het kruis en Zijn lichaam gebroken werd voor jou en mij, toen keek Hij naar zijn moeder en Johannes Zijn hartsvriend. En die twee koppelde Hij aan elkaar. Hij zei: “Vrouw, dit is nu je zoon en zoon, dit is nu je moeder.” Mooi hè. Zo zie je de liefde van God. Hij wil jou geven wat je nodig hebt. Hij wil geven: Een moeder, een vader, een zoon, een dochter…

God wil herstellen.

Als je gebed nodig hebt en je wilt graag meer weten over de heling van je geest (dat gaat dieper dan je ziel, dieper dan je gevoelsleven) dan nodig ik je vooral uit om naar de “Dag voor de vrouw” te komen. Kijk even op de websites: Op beide websites staat het aangekondigd.

Dag voor de vrouw: 25 september 2021. Ik zie je graag!

Geef je even op bij Marianne

Dan gaan we elkaar ontmoeten.

Veel liefs, Gods zegen! Daag!

Ja kom binnen Heer!

12 september 2021

Als ik 's morgens de gordijnen openschuif dan is het iedere ochtend weer licht! "Laat het licht maar binnenstromen", denk ik dan! Ja dat is een kinderliedje dat ik vaak met de kinderen op school zong. "Laat de KONING binnengaan!"

Ken je dat lied? 

Of misschien heb je "Mijn hart is net een huis" weleens gehoord van Elly & Rikkert. Lang geleden gebruikte ik het boekje "Ja kom binnen Heer" bij de Bijbelstudie aan een groepje doven. Dat het lied later een steeds sterker wordende realiteit voor me zou gaan worden, wist ik toen nog niet…

Ik ontdekte in de latere jaren dat er in de verschillende kamers van mijn hart een hele innerlijke familie woonde. Een grote Mieke, een klein gebleven Mieke, een afgewezen Mieke, een kritische Mieke een angstige Mieke. Och wat ik heb ik veel werk gehad aan het ontdekken van al die verschillende innerlijke persoontjes. Ik speelde vaak verstoppertje in mijn eigen levenshuis. Ja, Jezus mocht binnenkomen, dat zong ik al op jonge leeftijd. Maar meende ik dat ook echt? Was de Here Jezus echt welkom in alle kamers van mijn hart?

Als ik bang was dan verstopte ik me en liet ik de sterke of kritische Mieke naar buiten komen met zogenaamde religieuze woorden die mijn harnas waren. Toen ik 30 jaar was heb ik die religieuze Mieke gezaaid in het Hart van God en Hij gaf mij nieuw Hemels zaad. Ik kan ook zeggen: Ik liet de Here Jezus binnenkomen in die religieuze kamer van mijn hart. Daar was veel op te ruimen. Er lagen stapels wetten en regels waar ik me aan moest houden en iedereen werd beoordeeld vanuit die kamer. Ik was er overspannen van geraakt en mocht alles bij de vuilnis zetten. Heerlijke opruiming was dat. Vele jaren later mocht ik de Here Jezus uitnodigen in het dode kamertje waar een stukje van mij nog niet levend meer was. Ik had mijn kleine Mieke altijd laten intimideren…Het werd tijd om ook daar het Licht van de Here Jezus in te laten stromen.

Wat is er veel in mijzelf veranderd in al die jaren.

Alle waarheden bleken veel zelf opgelegde wetten en angsten te zijn.

Nu ben ik vrij!!! Heerlijk! Een Vrije Vlinder voor GOD.

Wil hier meer over weten? Verlang jij ook naar innerlijke vrijheid?

Kom dan naar de Dag voor de Vrouw op zaterdag 25 september 2021

Meer informatie kun je vinden bij Evenementen.

Ook kun je een kijkje nemen op mijn website van Vrije Vlinder.

Bang en boos

4 september 2021

Wist je dat angst en rebellie vlakbij elkaar liggen? Als je net geconfronteerd bent met een ongeluk of ernstige traumatische gebeurtenis, dan is je eerste reactie vaak: 

Bevriezen. Bang zijn. 

Dat is is een afweer mechanisme om even tot bezinning te komen. De volgende reactie is jezelf verstoppen of rebels worden. 

Natuurlijk bestaat er ook zoiets als gezond terugvechten. Daar wil ik het nu over hebben.

Op een goede en gezonde manier een moeilijke gebeurtenis verwerken gaat zo: Je innerlijk op de Here Jezus afstemmen. Dan stroomt er VREDE en RUST in je hart.

En weet je dat deze manier van gezond terugvechten alleen kan als je met je hele hart open bent voor GODS LIEFDE? Ieder mens heeft verschillende kamertjes in zijn/haar hart. Ik noem het ook wel: Je innerlijke familie. In jezelf zitten persoontjes als een kleine ik, een grote IK en …vul zelf maar in...Als al die persoontjes in jezelf zich toekeren naar de Here Jezus, dan word je innerlijk VRIJ. 


Bevrijdend is het als je terugkeert naar je eerste liefde tot God: Daarom zegt de Here: ‘Kom nu bij Mij terug, nu kan het nog. Geef Mij heel uw hart. Kom met vasten, tranen en in rouw.


Nu wil ik nog het verhaal vertellen van Mary Ellen Williams Ton. Zij had een gebroken hart gekregen omdat ze ernstige brandwonden had opgelopen toen ze werkte in de boekshop van de kerk. Er was brand uitgebroken in de kerk en daardoor was haar hele lichaam misvormd geraakt door de brandwonden. Ze twijfelde of haar man nog wel van haar zou kunnen houden nu ze er zo gehavend uitzag. In deze wanhopige situatie had ze het uitgeroepen naar God en toen leerde ze deze les in eigenwaarde. Om te herstellen na het ongeluk was het haar dagelijkse routine geworden om op een hometrainer fietsoefeningen te doen. Haar huid werd daardoor gestretcht maar gaf haar tegelijkertijd weer een branderig gevoel.

“Om mijn gedachten af te leiden en daardoor de pijn beter te kunnen verdragen, begon ik liederen te zingen uit mijn psalmboek. Langzamerhand begon ik, in het begin nog heel zwakjes, de woorden van een ander lied te horen. Een deel van mij creëerde dat lied vanuit de gedachte dat ik een evenbeeld van God ben! En dit is wat die stem zei: “God houdt van mij. God houdt van mij. God houdt van mij.” En toen ik later weer in het openbaar naar buiten ging en mensen mij aanstaarden, en over mij fluisterden en lachten, zong ik deze woorden: “Jezus houdt van mij, ik weet het zeker.” Ik hoef er niet perfect uit te zien en ook geen grote dingen te bereiken. Ik ben geschapen naar het evenbeeld van God; dat maakt mij uniek en geeft mij een gezond gevoel van eigenwaarde.

Op sommige dagen, als ik me weer heel minderwaardig voel, dan denk ik weer terug aan die lessen op mijn hometrainer. Ik heb een keuze. Ik kan beslissen wat ik wil doen met mijn gevoelens en dan breekt dat lied diep vanbinnen er weer doorheen- “Jezus houdt van mij; ik weet het zeker!”


Wat een mooi verhaal hè.

Deze vrouw heeft alle kamertjes van haar hart geopend voor herstel.

Je kunt ook zeggen: Ze heeft haar innerlijk tot rust gebracht bij de Here Jezus.

Natuurlijk kun je blijven steken in je angst. Je kunt ook overstappen naar de modus: Rebellie.

Maar als je ervoor kiest om innerlijk bevrijd te worden dan open je je hele hart voor HEM die jou innerlijke rust en vrede kan geven ondanks de omstandigheden!!!

Angst of vertrouwen?

30 augustus 2021

Buiten is het donker. En het wordt steeds donkerder....

Maar binnen schijnt het LICHT.

Binnen in je hart, daar woont God. Dat is Zijn tempel. Weet je niet dat jouw lichaam en jouw hart een tempel is? Dat de Here Jezus daar wil wonen? Niet in 1 kamer van je hart, maar in ALLE kamers van je hart?!

Is er nog een donkere plek in je hart waar je de Here Jezus niet hebt binnen gelaten? Mag Hij jouw boosheid en bittere en hopeloze gevoelens niet opruimen? 


Mag Hij vandaag wel binnenkomen?

Wist je dat je dan niets meer hoeft te verstoppen?

Geen depressies meer, geen verborgen minderwaardigheidsgevoelens, geen verborgen trots, geen jaloeziegevoelens meer waardoor haat wordt opgewekt...

Het wordt tijd voor volledige overgave aan de wil van de VADER. Werk iedere dag aan het opruimen van je ziel.

Dan gaat alles veel makkelijker.

Je dagelijks leven wordt rustiger en je gaat alle mensen vanuit Gods ogen bekijken. 

Sta op, mijn volk! Laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien! Want de glorie van de Here stroomt over u heen. 2 Een duisternis, zwart als de nacht, zal alle volken van de aarde omhullen, maar de glorie van de Here zal van u afstralen.

Uit Jesaja 60


De hemelse glorie

Wat een toekomstperspectief! Terwijl er druk gesproken wordt over milieuverandering en opwarming van de aarde, is God al lang bezig met de oplossing! Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin Jeruzalem de “glorieuze berg van de Heilige van Israël” zal worden genoemd.

Als je leeft in die hoop, doe je er alles voor om te worden verlicht! Je staat op en gaat als het ware op die berg staan en je laat de glorie van de Here over je heen stromen! Wanneer je op die plaats durft te gaan staan worden je zwakke knieën sterk. Je weerspiegelt dan Gods licht voor iedereen!

Het resultaat is dat de mensen vanzelf naar je toe gaan komen om te genieten van jouw stralende gezicht! Je bent dan een vreugde om mee om te gaan! Wie geniet nou van het gezelschap van een depressief, boos en jaloers persoon? Niemand toch. Laat iedereen maar naar jou toe komen en kunnen genieten van de glorie van de Here die van je gezicht afstraalt!

Toch wil ik wel een kanttekening zetten bij het bovenstaande. Omdat we in een gebroken wereld leven waar we mensen ontmoeten die het glorielicht nog niet kunnen verdragen en zich er nog van afkeren, moeten we soms voorzichtig zijn. Bid maar om wijsheid voor het “hier en nu”!


Begin bij het kind

1 september 2021

Mijn passie is om kinderen te leren luisteren en te dienen in de kracht van de Heilige Geest.


Grote mensen wijzen elkaar vaak af...Waarom zijn ze geblokkeerd geraakt? Een kind zoekt immers wel verbinding.

 

Na vele teleurstellingen raken mensen van elkaar vervreemd. Daarom is het zo belangrijk om je innerlijke kind weer te laten spelen en tot leven te roepen! 

Hoe?

Vaak is het nodig om in gedachten terug te gaan naar je kindertijd. Wanneer voelde je je gelukkig?

Op welke leeftijd ontstond er een blokkade en sloot je jezelf af?


Wat is het belangrijk om weer te leren spelen als een kind!


Met kinderen gaan we aanbidden en voor de Here Jezus met vlaggen gaan zwaaien en dansen tot eer en glorie van Zijn Naam!

Zo brengen we de hemel op aarde. Een plek creëren waar er geen plaats is voor jaloezie en ruzie en afwijzing en waar onderwezen wordt hoe je met elkaar in vrede kunt leven!

Kinderen zijn open voor de Heilige Geest. En als je het kind ruimte geeft om te leren luisteren naar de Geest van God, ga je verbaasd staan wat er gaat gebeuren!

Kinderen kun je van alles leren. Je kunt ze taal leren, rekenen leren, manieren leren en gewenst gedrag leren ontwikkelen…. Ze leren snel en gemakkelijk. Je kunt kinderen tweetalig opvoeden en je verbazen hoe snel ze woorden en zinnen kunnen onthouden.

Daarom gaan we hen vooral leren luisteren naar de Heilige Geest!

Mijn visie is om de kinderen de ruimte te geven om te worden wie ze werkelijk zijn!

Jij mag zijn wie je bent

om te worden wie je bent,

en je mag het worden

op jouw manier

en in jouw tijd

Jij bent uniek,

Weet je dat al?

Kinderen zijn de beste zendelingen. Als je ze ruimte geeft voor wat de Heilige Geest door hen heen kan doen dan heeft dat een enorme impact op zowel hun eigen leven als dat van anderen.

In Psalm 8 staat:

U hebt de kleine kinderen geleerd

U volmaakt te prijzen.

Hun voorbeeld zal uw vijanden

en hen die op wraak zinnen,

beschaamd doen staan

en tot zwijgen brengen!

In de NBV staat dat je met de stemmen van kinderen een macht opbouwt tegen de geestelijke vijand om hun wraak en verzet te breken! Dat is nogal wat!!!

Antoine en ik hebben jarenlang zendingsreizen gemaakt met kinderen. Zij waren een geweldig doorgeefluik van de liefde en de grootheid van God. Vele harten zijn geraakt.

Op een keer werden wij verbaasd en verrast over wat de Heilige Geest deed door de kinderen.

Een vrouw (Gudrun) die kinderevangelisatie deed en die haar kindergroep wekelijks meenam naar de kerkdiensten in de ochtend en de avonddiensten, nam haar kindergroep mee naar de tentsamenkomst in Engeland. Het waren kinderen uit gebroken gezinnen waarvan de ouders zelfs geen christen waren!

Wij zijn gewend om de diensten over te geven aan de leiding van de Heilige Geest en op die avond waren de kinderen van die groep helemaal onder de indruk.

Op een avond gebeurde er iets heel speciaals!

Na een tijd van aanbidding, waarbij deze kinderen ook actief meededen, kwam er opeens een windvlaag van de Heilige Geest de tent binnen en niemand kon zeggen dat er iemand de leiding had!

Gods Geest bewoog en mensen werden aangeraakt door Gods liefde en herstel in hun geest en ziel. Niemand gaf de kinderen opdracht maar ze gingen helemaal uit hunzelf in de bediening staan door bij de mensen te gaan staan of zitten en met hen te gaan bidden en hen te gaan zegenen.

De kinderen voelden dat zij de ruimte kregen om dat te mogen doen en ze waren vrij in de beweging van de Geest.


In de tijd dat Jezus op aarde was brachten de ouders hun kind naar Jezus en Hij zegende hen en liet zien dat een kind de belangrijkste was door te zeggen dat als je een kind ontvangt, dat je dan Jezus Zelf ontvangt! ( Lukas18:1-17)

Mogen wij jouw kind ook in het middelpunt van de belangstelling zetten? Dan gaan wij hen leren om te luisteren naar de Heilige Geest en we gaan samen aanbidden en God prijzen door met hen te zingen en te dansen tot eer en glorie van de Here Jezus!

Dan zal je verbaasd staan wat er gaat gebeuren!


God Chip

15 maart 2008

God chip (1) UIT: Miekes Dagboek

“Een nieuwe wereld”, “chip je dier”, ”milieuvriendelijk”: Dit zijn allemaal leuzen die je aan je ogen voorbij ziet trekken als je de grote reclameborden leest op de stations als je op reis bent.

Waar gaan we naar toe? Komt er echt zo’n nieuwe wereld?

Iedereen verlangt in deze gebroken wereld naar vernieuwing:

Hair-plus voor nieuwe haargroei; botox voor een gladdere huid; hoger inkomen voor het kopen van nieuwe kleding, meubels enz.

Waar ben jíj mee bezig? Verlang je ook naar iets nieuws?

Bedenk dat alles wat je aangeboden wordt een verkooptruc is om je aan deze aarde te binden!

Wanneer je bezig bent met eeuwigheids-denken zie je hoe betrekkelijk alle commercie is. Vaak ga je pas dieper nadenken over de zin van het leven als tragedie je levenspad doorkruist.

Waar draait alles bij jou om? Heeft het te maken met je eeuwige bestemming?

Zo niet, dan raad ik je aan om dicht bij de Vader te komen. Word stil en leer te luisteren naar Zijn zachte stem, de stem van de Heilige Geest!


Openbaring 22:4

En (zij) zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voor hoofden zijn.

(Statenvertaling)God chip (2)

“Zorg dat je dier geen asielzoeker wordt, en laat hem registreren.”

Dat is de reclame van anno 2008.

Wat zal ons over 10 jaar opgedrongen worden?

Nu is het nog “chip je dier”, en dan?

Laat je registreren en chip jezelf?

Antoine en ik hebben de afgelopen jaren heel wat perioden gekend van totale afhankelijkheid van God. We konden alleen maar steunen op Hem! We hadden geen voorziening dan de Here alleen! Hij wilde dat we uit Zijn bronnen leerden putten. We konden niet terugvallen op voorzieningen en gepland support. Alles wat we ontvingen was een wonder van genade.

Het lijkt me heel moeilijk om te leven in de tijd dat je alleen kunt kopen als je een antichristelijk merkteken moet dragen.

Gelukkig kan ik uit ervaring zeggen dat God de Vader mijn Voorziener is! Hij heeft ons nooit in de steek gelaten!

We hebben immers een “God chip”!


Mattheüs 6:34

Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig heeft!

(Het Boek)


Openbaring 13:16,17

Verder liet (het beest dat op kwam uit de aarde) bij alle mensen, jong en oud, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of voorhoofd. Alleen mensen met dat teken-dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam- konden iets kopen of verkopen.

(NBV)


DROOM van MIEKE

Van harte welkom in BEILERVILLE.

We hopen dat jij je op je gemak zult voelen!

Hier, op deze website, kun je met ons mee gaan dromen over ons dorp Beilerville.

Dit is een fictieve rondleiding: Ga je mee naar....

* de kerk Acts Fellowship, waar we onze God aanbidden, waar je leert om met elkaar familie te zijn en waar je geestelijke voeding ontvangt en waar onderwijs

wordt gegeven om tot een volwassen geheeld kind van God door het leven te gaan;

* het theater waar mooie voorstellingen/concerten worden gegeven.

* de school waar je kind opgeleid wordt tot wie hij/zij werkelijk is!

* verschillende boerderijen waar alles groeit en bloeit om gelukkig te kunnen leven met natuurlijke voeding om mensen te voorzien van kleding en alle producten die voor het dagelijks leven nodig zijn.

* de Bed & Breakfast waar reizigers even tot rust en bezinning kunnen komen....

* verschillende ateliers voor ambachten en hobby's!

* de woonhuizen waar gezinnen wonen met eigen kinderen samen met pleeg/adoptie kinderen zodat ieder kind gelukkig kan opgroeien en zich op een gezonde manier kan gaan hechten.

* het zorghotel waar mensen innerlijke heling kunnen vinden door middel van creativiteit en gebed en het volgen van het coaching programma "Op weg naar innerlijke heling".

Lees daarvoor meer op de website van Mieke: www.vrijevlinder.net

Terug in de Moederschoot

23 augustus 2021

Een tijdje terug kreeg ik een opmerkelijke droom.

Ik zag dat er een kindje geboren was maar zich nog niet veilig voelde. De navelstreng was nog niet doorgeknipt. Even later zag ik dat de moeder van het kindje weer zwanger leek en ik vroeg me af wat er gebeurd was met de pasgeboren baby.

Ze vertelde me dat het kindje weer terug geplaatst was in de baarmoeder om het eerst nog wat meer veiligheid te geven. Het schilderij van Els Fonteine laat dit proces van terugplaatsing zien!

Ik was verbaasd en de droom stopte.

Nu ben ik door het e-coachingtraject van 20 stappen naar innerlijke heling erg bezig met de heling en het opnieuw ontwikkelen van je gewonde delen in de Baarmoeder Gods.

Je kunt zelf inloggen en al beginnen met het downloaden van de gratis inleiding!

https://nl.coachingplan.net/

Stap 5 gaat over Gods Moederhart, en het terug gaan en opnieuw verbinden in de Baarmoeder Gods.

Sommigen denken dat we in een graf leven. Dat het allemaal voorbij is. Dat de eindtijd ons brengt bij het einde van de wereld. Een nieuwe wereldorde komt eraan. De antichrist zal regeren. Als of dat iets nieuws is...Die antichristelijke geest is al LANG actief...Alleen nu wordt het steeds zichtbaarder.

Maar bij de Schepper van hemel en aarde is het nooit voorbij. Ja deze hemel en aarde zullen vergaan, maar na deze tijd van ellende komt er een nieuwe tijd. Een wedergeboorte!

We are not in the tomb

we are in the WOMB!

We leven niet in het graf...nee, we leven in de BAARMOEDER. Als burger van het hemelse Koninkrijk weet je dat er een nieuwe wedergeboorte aankomt. En die nieuwe geboorte begint bij JOU. Niet later...nee NU.

In psalm 131 wordt zo mooi beschreven dat een mens zich veilig mag voelen bij God, zoals een kind zich veilig voelt bij de moeder op schoot.

In mijn droom was het kind al geboren maar moest nog even terug...

Dat is natuurlijk in werkelijkheid onmogelijk. Maar in geestelijk opzicht is het niet onmogelijk. Ik merk bij mijzelf dat mijn wedergeboorte in verschillende fasen is gebeurd. Steeds meer ga ik mijzelf toevertrouwen aan Gods Liefde en leiding. Ik ben heel vaak bang geweest om het roer uit handen te geven en over te dragen aan Jezus die mijn leven richting geeft. Ik kan immers de wind niet draaien...alleen misschien de stand van de zeilen veranderen.

Iedere keer moest ik weer een angstig deel van mijzelf loslaten en terugbrengen in de BAARMOEDER GODS die zo barmhartig en genadig is om mijn wil, verstand en emoties om te vormen zodat ik helemaal innerlijk geheeld in Gods kracht zou komen te staan!

Zijn er bij jou misschien nog ongeboren delen? Of misschien moet er nog iets teruggeplaatst worden om te laten hervormen?

Is jouw wedergeboorte ook nog niet compleet?


Ik denk dat de moederlijke kant van God nog niet diep is gezakt in het christelijke leven. Mensen slaan elkaar snel om de oren en oordelen makkelijk en daarmee veroordelen ze zichzelf ook.

Mag ik je uitnodigen om Gods Moederhart te leren kennen?!


Mijn lieve kind,

Ik heb jou gedragen en Ik wilde jou!

Ik droeg jou met zoveel verlangen….!!!

Je bent mijn eigen kind en ik koester jou en verlang naar jou.

Mijn lieve kind,

Ik wil jou nooit pijn doen!

Ik wil jou beschermen en je helpen en je troosten.

Schuil maar bij MIJ!

Bij Mijn Moederhart!

Liefs,

GOD

In cirkels ronddraaien

23 augustus 2021

Herken je dat? Je ziet ergens tegenop; je wordt er bang voor; je blijft er maar over piekeren (alsof dat iets oplost!).

Tenslotte verkramp je in je gedachten omdat je er niet meer uitkomt. En wat doe je daarna?

Ik heb dat zelf al vele malen meegemaakt. En dan blijf je in je gedachten alsmaar in kringetjes ronddraaien.

Het berooft je van je nachtrust en je komt er helemaal geen stap verder mee. En het schrikbeeld dat je had wordt alleen maar versterkt door je piekergedachten!

Losbreken uit "de gevangenis van je eigen denken".

Wat kun je doen om los te breken uit de gevangenis van je eigen denken zodat je niet in zo’n gedachtepatroon blijft steken?

Je zou denken dat “ervan wegrennen” de beste oplossing is. Toch is dat maar een tijdelijke oplossing. Het beste is om wel even afleiding te zoeken.

NOG BETER is het om de ervaring die afschrikwekkend was, en waar je nog steeds zo bang voor bent, nogmaals te beleven….

Maar dan met goede gezonde begeleiding.

Niet meer bevriezen, niet meer vluchten en niet meer verstoppen maar...Gewoon naar buiten durven komen met jouw mooie vernieuwde Zelf! Dit is wat ik met je bespreek in stap 15 van het coaching traject "Op weg naar innerlijke heling".

Heb je belangstelling voor e-coaching? Of wil je liever in 7 zaterdagen in Nieuwerkerk aan den IJssel het hele coaching live volgen? Laat even weten wat jouw voorkeur heeft. De e coaching is 1 op 1 coaching en live meedoen op 7 zaterdagen is met een groepje.

Contact opnemen? Dat kan! https://www.vrijevlinder.net/contact

Een muur rondom je hart?

17 augustus 2021

Ik heb jarenlang met innerlijke stress gelopen terwijl iedereen om mij heen een rustige vrouw voor zich zag.

Ik was erg perfectionistisch en wilde geen fouten maken. Dat kwam door mijn minderwaardigheid en daardoor bouwde ik een muur om mijzelf heen. Die muur was om mijzelf te beschermen dacht ik.

Maar nu weet ik wel beter!

Binnen die muur leed ik pijn.

En dat ging ik ook steeds meer voelen naarmate ik ouder werd. Toen ik 50 was voelde ik dat ik hulp nodig had en de artsen die mij zagen wilden alleen werken aan de fysieke pijnen die ik voelde.

Gelukkig wist ik zelf dat veel pijn in je lichaam een reflectie is van wat je lijdt in je gevoelsleven.

En het is moeilijker om te onderzoeken waar die emotionele pijn vandaan komt. Daar neemt men in de medische wereld doorgaans weinig tijd voor.

ALS JE BEGRIJPT WAAR JE PIJN VANDAAN KOMT, DAN IS ER VEEL SNELLER HELING MOGELIJK!

Maar ik sloot mij door die opgebouwde muur af voor totale innerlijke heling.

Mijn ziel was al voor een deel heel sterk gevormd door Gods liefde en kracht.

Maar een ander deel van mijzelf verstopte ik onder mijn sterke “zelf”. Totdat ik het niet meer aankon om mezelf te beschermen.

God brak door die muur heen en begon langzamerhand steen voor steen die muur af te breken …in samenwerking met mijzelf.

Stenen van angst om mezelf te binden, angst om te verliezen, boosheid, vastzitten aan wetten en regels enz.

Nu mag ik transparant zijn

mijzelf laten zien

hoe ik echt ben

met mijn sterke en zwakke kanten!

VOOR WIE?

Die heling is mogelijk voor JOU!

Wil je meer weten over innerlijke heling? Neem dan contact met mij op! https://www.vrijevlinder.net/contact

De aarde wordt vol van Gods GLORIE

2 mei 2020

Terwijl de mooie bloemen bloeien, groeit er ook veel onkruid.

Voorjaar is heerlijk!

Alles geurt en kleurt!

Maar ook het onkruid groeit....

Dat zie je ook in de geestelijk wereld.

Waar de Liefde van God is, is ook altijd veel tegenwerking en haat.

Als de Here Jezus net geboren is dan komt er een enorme haat tegen pasgeboren baby's en laat koning Herodes alle kleine jongetjes doden, in de hoop dat dat ene KONINGSKIND er ook bij zal zijn....Gelukkig vluchten Jozef en Maria met de kleine Jezus naar Egypte.

Zo zie je dat de LIEFDE van God de VADER ook nu een enorme haat teweeg brengt in deze tijd. Je ziet dat, terwijl het Koninkrijk van God steeds meer ruimte in gaat nemen, de haat tegen de kinderen van God groeit. We zullen ons daarom vast moeten kleven aan de Here Jezus. 

Er staat in de Bijbel in Psalm 63 vers 9: Mijn ziel is aan U verkleeft.

In de Bijbel staat er een schitterend voorbeeld over een steen die losraakt van de berghelling en naar beneden rolt. Hij verplettert een heel groot beeld (dat staat voor alle koninkrijken van deze wereld) en die steen groeit uit tot een grote berg die de hele aarde bedekt. Die steen gaat over de Here Jezus. Toen Hij zichzelf gaf aan de mensen om te sterven voor hun zonden en daarna op te staan uit de dood, verpletterde Hij daarmee alle koninkrijken van de aarde en ZELF groeit Hij uit tot een berg die de hele aarde vult.

De aarde wordt vol van ZIJN GLORIE!


Je kunt het vergelijken met een sneeuwbal die je van een heuvel afrolt en steeds groter en groter wordt. Er kleeft steeds meer sneeuw aan die alsmaar groter wordende sneeuwbal. Uiteindelijk maak je er dan een grote sneeuwpop van!

Maar stel je voor dat je niet zou stoppen met het rollen van die enorme sneeuwbal, en door zou blijven rollen, zodat die uiteindelijk de hele aarde vullen zou...Dan lijkt dat een beetje op de droom van de koning Nebukadnezar van Babel.

Ken je dat bijzondere hoofdstuk uit het Bijbelboek Daniel 2? 

Hier vertelt Daniël aan koning Nebukadnezar van Babel welke droom hij gedroomd heeft. Dat had God hem verteld in de nacht. De koning was zo van streek van zijn droom dat hij niet wilde vertellen wat hij gedroomd had. En daarom zocht hij iemand die hem zowel de droom als de uitleg ervan wilde vertellen.


Je kunt het hele hoofdstuk hier lezen: 


Nu ben ik al jarenlang geïnteresseerd in dit ene zinnetje:

"Maar de steen die het beeld had omvergeworpen, groeide uit tot een grote berg die de hele aarde bedekte."


WOW!!! 

Het koninkrijk van de HEMEL wordt hier op aarde zo groot dat het de hele aarde zal bedekken! Wat een geweldig vooruitzicht.

Maar de angst wordt steeds aangewakkerd. Ja inderdaad. De liefde verkilt. De mensen worden harder. Er worden harde woorden gesproken tegen elkaar en de een weet het nog beter dan de ander...Maar aan het eind in het boek van Daniel staat toch heel duidelijk dat we niet alles kunnen weten en begrijpen en uitleggen. Er blijft veel geheim totdat God het gaat openbaren. Tot die tijd moeten we voorzichtig blijven met al onze eigen uitleg over de eindtijd.

Er zal een periode van grote nood en zwaar lijden aanbreken. Toch zal van uw volk ieder wiens naam in het Boek staat, hieraan ontkomen. 


"En velen die al dood en begraven zijn, zullen opstaan. Sommigen zullen eeuwig leven ontvangen, anderen zullen afgewezen worden en eeuwige schande ondervinden. Wie verstandig zijn, het volk van God, zullen stralen als een strakblauwe lucht. En wie de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd.

Maar, Daniël, houd deze profetie geheim. Verzegel wat u hebt opgeschreven, tot de eindtijd. Velen zullen zich erin verdiepen en men zal veel meer inzicht in deze zaken krijgen."

Lees maar Daniel 12 


Er gebeurt veel op dit moment.

De berg van Jezus' LIEFDE groeit en wordt groter en zal uiteindelijk de hele aarde bedekken. Gods Koninkrijk wint het! De Koninkrijken van de aarde zijn al gevallen door de komst en het lijden en sterven en opstanding van de Here Jezus.

Die ene STEEN is al van de berghelling afgerold en heeft het reusachtige beeld al verpletterd. En die STEEN is al aan het uitgroeien tot een berg. Iedereen die zichzelf vastkleeft aan de Here Jezus (net als sneeuw zich hecht aan de sneeuwbal) hoort bij het Koninkrijk van God dat de hele aarde zal vullen. Er is straks geen ruimte meer voor angst en haat. Elke berg van haat en angst en intimidatie en macht en ziekte zal wijken voor de NAAM van de Here Jezus! Alles zal buigen voor Koning JEZUS!

Wat heerlijk om verkleefd te zijn aan de Here Jezus!

Wat een geweldig nieuws dat Zijn Glorie de hele aarde zal vullen!

Je proeft het al...je ruikt de hemelse geuren...je aanbidt die Grote Almachtige God en Vader!

Zorg dat je hart ook vol is van ZIJN Glorie.


Laat alle angst en onzekerheid verdreven worden door een berg van LIEFDE in je hart te laten groeien, en laat die berg steeds groter worden zodat je hele hart vol is van Liefde en kracht van de Heilige Geest!

Burn-out

14 maart 2021

Ik hoorde het verhaal van een jonge vrouw die altijd de aanbidding leidde in haar kerk. Zij kwam in een burn-out terecht en moest noodgedwongen haar taak als aanbiddingsleidster neerleggen. Toen ze na een jaar weer opgeknapt was en weer terug wilde keren naar haar eigen plek was de taak inmiddels overgenomen door een nieuwe aanbiddingsleider. Dat was moeilijk te verteren door haar. Ze ging in Amerika naar een conferentie en daar ontving ze een duidelijke boodschap van God in haar hart. Ze moest de nieuwe situatie onder ogen komen en aandurven om toe te kijken om daarna te ontdekken wat de VADER voor haar in petto zou hebben! God is geen PESTKOP, zoals sommigen denken. Nee, Hij maakt onze geestelijke spieren sterk en oefent ze om nog zwaardere geestelijke gewichten te gaan tillen!!!

Iedereen voelt zich wel eens afgewezen.

Je hebt een idee en de ander gaat ermee vandoor. Je voelt je niet erkend en gezien of gehoord. De ander keert zich van je af. Of jij wil geen contact meer met de ander...

Dat maakt iedereen mee in het leven.

Hoe kan het toch dat de mens die toch een sociaal wezen is, en gemaakt is om te verbinden met anderen, zo alleen kan komen te staan?

Of je staat wel in een groep en je voelt je toch alleen.

Dat heeft met afwijzing te maken.

Je kunt heel lang door gaan in het leven met verbinding zoeken terwijl je vanbinnen wegkwijnt omdat je jezelf eenzaam voelt.

Ik heb ook heel lang gedacht dat het een normaal gegeven was dat je afgewezen wordt in het leven. Neem nou bijvoorbeeld mijn moeder: Zij was een pionier op het gebied van eten en verzamelen van gezond biologisch voedsel. Iedereen vond dat toen vreemd, raar en buitengewoon. Nu hoor je en lees je er iedere dag over. Mijn moeder was een voorloper en dat bracht vanzelf ook afwijzing met zich mee....

Ik ga nu even dieper in op de oorzaak waarom mensen elkaar afwijzen.

God voelde zich afgewezen. Hij wilde een mooie liefdevolle intieme relatie met Adam. Maar Adam speelde verstoppertje. Waarom? Hij had zich schuldig gemaakt aan zijn belofte.

Voel jij jezelf ook weleens schuldig? En wat doe je dan? Verstop je jezelf dan voor de mensen? En als de mensen jou pijn hebben aangedaan, hoe reageer je dan? Ga je dan net als God toch weer op zoek om je te verbinden met degene van wie je houdt?

Jezus is ook afgewezen. Keer op keer zocht hij verbinding met leiders. Maar de leiders wilden hem niet. Ze kwamen alleen met een mening over Hem.

Daarom hield de Here Jezus zo van de mensen die Hem echt nodig hadden. Hij was niet voor niets boos toen Hij het verhaal vertelde van de Koninklijke Bruiloft waarin alle genodigden Hem afwezen en het zogenaamd druk hadden. Daarom zocht Hij de mensen op die diep in de problemen zaten.

Hij zegt op een gegeven moment dat Hij het gevoel heeft dat allen die Hij roept, juist van Hem weglopen. Net als een hen die haar kuikentjes wil verzamelen onder haar vleugels....en dan opeens allemaal weglopen...Ik heb dat uitgebeeld met mijn dansgroep jaren geleden. We maakten met gouden doeken grote vleugels en de kinderen die mee deden kwamen allemaal aangelopen en keerden daarna allemaal om en renden met dezelfde vaart weer weg. Weg van Degene die bescherming wil geven.

Eigenlijk is het raar dat als je al zo vaak ondervonden hebt dat je beschermd wordt, toch nog bang bent voor omstandigheden. Er staat in de Bijbel dat we niet bang moeten zijn voor degene die ons lichaam wel doden kan, maar niet onze ziel.

Ik heb nu al zo vaak ondervonden dat ik veilig ben onder Vleugels van de Almachtige God en Vader en toch...ben ik nog weleens bang dat Hij me in de steek zal laten of dat de omstandigheden de baas over mij worden terwijl ik weet uit ondervinding dat God altijd de BAAS is van de omstandigheden.

Zoek! Blijf altijd zoeken naar de verbinding met God de Vader en de Here Jezus. Zijn Heilige Geest zoekt jou namelijk ook! Terwijl jij op zoek bent naar God en mensen, en je wilt verbinden, was Hij al lang eerder op zoek naar jou! God heeft immers de mens niet verlaten en afgewezen! Nee, het is andersom. Wij hebben Hém afgewezen. We zijn bang voor Hem geworden...

Wat is het toch belangrijk om je veilig te voelen bij de Vader. Dat je bij Hem mag schuilen. Als je dat beeld en dat gevoel kwijt bent raad ik je aan om weer terug te keren. Terug naar Degene die jou zoekt. Hij wil verbinding met jou, een intieme relatie zelfs! Geen verbinding op afstand. Nee, Hij zoekt een dagelijkse liefdevolle aanraking en gesprek en een doorlopend gevoel van er zijn...

Als je zo terug keert naar de Vader, dan voel je geen afwijzing meer. Dan voel je alleen maar LIEFDE. En als je vol bent van die LIEFDE ga je zelf op zoek als een goede herder en doe je de GOEDE HERDER vanzelf na.

Je gaat dan op zoek naar verloren schapen en je bent niet meer op zoek om gevonden te worden.

Ik denk dat daar de oplossing is van het probleem “afwijzing”.

Zelf helemaal terugkeren naar de Vader en dan de rol van HEM overnemen en nadoen. Wachten en zoeken en iedere dag uitkijken of de verloren zoon of dochter terug wil komen!

Voel je dat de afwijzing bij jezelf al aan het verdwijnen is?

Dat noem ik dan diepe innerlijke heling!!!


Lees in je Bijbel:

Hebreeën 12: 25

Let op dat u Hem die spreekt niet afwijst.

(NBV)