top of page

Spaar Uw volk, o Here!

Updated: Oct 21, 2023

De wolkkolom wees het volk Israël de weg. Deze uitbeelding van het volk Israël in de grote schelp wordt dwars door alle eeuwen heen geleid naar het beloofde land.

We bidden opnieuw dit gebed uit Joël 2.Dit bloemstuk was afgelopen zondag gemaakt voor de inzegening in de St. Jacobskerk in Vlissingen.Je kunt de live uitzendingen bekijken over de situatie in Israël.


Verzamel het volk,

heilig de gemeente,

breng de oudsten bijeen,

verzamel de kleine kinderen

en de zuigelingen.

Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan,

de bruid uit haar slaapkamer.

Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen

tussen de voorhal en het altaar,

en laten zij zeggen:

Ontzie Uw volk, HEERE,

geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad,

zodat de heidenvolken over hen zouden heersen.

Waarom zouden ze onder de volken zeggen:

Waar is hun God?

Dit kun je lezen in Joël 2:16Verschillende keren zijn we in Israël geweest om het Loofhutenfeest mee te vieren. Hier bouwden we in 1996 een grote Troon voor God in Jeruzalem. Dit was om troost te brengen naar Israël. Ook nu bidden we dat God zijn volk (en ieder die zich aansluit bij zijn volk) zal troosten. Lees daarvoor Jesaja 40


Antoine: Verhalen over helden in Israel. Mannen die hun vrouw en kinderen nog net in veiligheid brachten in het Safe house maar daarna zelf gedood werden. Als je dit hebt overleefd wil je denk ik schuilen bij God. Daar moest ik vanmorgen aan denken in herinnering aan het moment toen Mieke symbolisch in Jeruzalem tijdens een conferentie in Israel een troon voor God bouwde en haar hoofd symbolisch op Zijn schoot legde!

Antoine: Het is een zeer verdrietige tijd voor Israël. Wereldwijd zijn veel mensen er door geschokt. Wij waren een aantal keren in Israel en wat mij opviel is dat er van over de hele wereld mensen blijven komen om Israël te bemoedigen! Dat zal niet veranderen! Israël kan altijd rekenen op o.a. de christenen die blijven komen om het land warmte, liefde en ondersteuning te brengen! Hier waren we bezig met de Jeruzalem Mars door de straten van Jeruzalem. Mieke staat in het blauw rechts op de foto!


70 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page