top of page

Ruzie

Updated: Jan 23

Waarom is er steeds zoveel ruzie onder de christenen? Eerst dat gedoe tijdens de pandemie over wel of niet laten prikken. Nu weer over het supporten van Israël of de Palestijnen. Wist je dat Izaäk en Ismaël halfbroers waren? God zag dat Hagar en

Ismaël de woestijn in werden gestuurd. Hagar was de moeder van Ismaël en zij was de slavin van Sara. Abraham en Sara konden geen kinderen krijgen en daarom had Sara haar slavin aan Abraham gegeven zodat hij misschien een kind bij Hagar kon verwekken. En dat gebeurde. Ismaël werd geboren. Door Sara's ongeduld beging zij de misstap om niet te wachten totdat het Woord van God uit zou komen. God had immers BELOOFD dat Abraham en Sara samen een kind zouden krijgen...

Het gevolg was dat toen de belofte uitkwam en Sara dolgelukkig met haar zoontje Izaäk rondliep, er pesterijen kwamen van de kant van Ismaël. Die pesterijen zijn nu nog steeds aan de gang. Het is zo mooi om te zien hoe de Vader ook Ismaël gezegend heeft. Hij is de vader van een groot volk geworden. Maar o zo erg dat die strijd van jaloezie tot op de dag van vandaag nog steeds voortwoekert...


Wat is nu de oplossing?

Dat we met elkaar ons verbinden aan de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Uit hem is de Here Jezus geboren om ons ALLEN genade te geven en ons te bevrijden van slavernij en pesterij.

Waarom is er dan eigenlijk ruzie onder de gelovigen? We hebben toch dezelfde God en VADER?


Efeziërs 3:17,18

Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen: dan zult u samen met al “de heiligen” (Staten Vertaling), zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. (Het Boek)


Besef je dat je zoektocht naar de geestelijke "bergtoppen" ook door vele andere gelovigen ondernomen wordt?

Iedereen die heilig wil leven gaat door het vuur van loutering. Je komt als goud tevoorschijn, samen met alle andere heiligen! Wat een vreugde! Je staat er niet alleen voor en het is dus ook geen eenzame weg.


Jammer dat we vaak zo weinig oog hebben voor het proces waar de ander doorheen gaat.


Je botst eerder tegen de onvolkomenheden aan van die andere gelovige die ook op weg is naar heiligheid!

Zullen we geduld met elkaar hebben?


Twee weten meer dan een. In een goed huwelijk verdraag je en help je elkaar in moeilijke tijden. Waarom is dat zo weinig het geval bij gelovigen onderling?


Zoek vrede en liefde! Als we dat samen doen, dan vormen we met elkaar (ieder die zich verbindt met de God en VADER van de Here Jezus), een enorm bouwwerk, een geestelijk huis. Gods tempel, waar Hij in mag wonen!
33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page