top of page

Hart transplantatie


Toen ik vroeger als kleuterjuf werkte in een reformatorische school hoorde ik dat de kinderen gewend waren om in hun gebedjes te vragen: "Heere, geef mij een nieuw hartje".

Ze hadden geen idee wat hun gebed inhield maar God heeft die kindergebeden gehoord. Zo mooi om nu te zien hoe Hij dat uitgewerkt heeft in hun leven...

Zelf heb ik ook een geestelijke harttransplantatie meegemaakt!

Vaak ga je pas werkelijk "sterven aan jezelf" als je aan het eind van je latijn bent gekomen. Wat houdt die geestelijke harttransplantatie eigenlijk in en wat heeft dat te maken met sterven aan jezelf?

Ik zal het uitleggen aan de hand van de uitbeelding van de tabernakel. Je hebt vast wel eens een plaatje gezien van de inrichting van de tabernakel.


Hier zie je hoe de tabernakel van Mozes was ingericht. Iedereen was welkom om in de voorhof te komen. Als je voelde dat je iets fout had gedaan (gezondigd) dan mocht je binnenkomen door de poort van HOOP en een lam of duif meenemen dat geofferd moest worden zodat het bloed van dat dier jou zou vrijspreken van elke schuld en zonde. Daarna mocht je weer terug gaan. Je schuld was vergeven en je kon opnieuw beginnen. Maar de volgende dag merkte je dat je opnieuw in hetzelfde gedrag terugviel en moest je weer een van je kostbare en dierbaren lammetjes laten slachten om te sterven voor jouw domme fouten.

Toen de Here God zag dat dit oude tabernakel model geen duurzame verandering bracht in de levens van de mensen, heeft Hij zijn eigen enige zoon, de Here Jezus, opgeofferd voor jouw en mijn zonden. Onze Here Jezus heeft voor ons allen zijn eigen leven op het spel gezet en is gestorven voor onze zonden om ons vrij te spreken van elke schuld. Daarom mogen wij nu met vrijmoedigheid naar Hem toegaan en knielen bij het kruis en hoeven we geen lammetjes en duiven meer te offeren voor onze schuld. De Here Jezus heeft voor eens en voorgoed onze schuld betaald door voor onze zonden te sterven. En op het moment dat hij stierf aan het kruis, scheurde het gordijn dat in die tent hing tussen en Heiligdom en de allerheiligste plek (Het Heilige der Heilige) van boven naar beneden.Daarna werd het mogelijk voor iedereen die een priester of priesteres was in Gods Koninkrijk om door dat gescheurde voorhangsel te gaan en om daar te dienen naast de Here Jezus die was opgestaan uit de dood. De Here Jezus was nu de nieuwe Hogepriester geworden. Hij had de schuld van de mensheid op zich genomen en Hij had de schuld betaald.

Hij is nu voor eens en voor altijd de Hogepriester die verzoening uitspreekt voor ieder die zijn/haar schuld komt belijden bij Hem.

Wil jij ook een priester of priesteres zijn en naast de Hogepriester verzoening uitspreken? Dan heb je een Goddelijke harttransplantatie nodig!!

Dat is een diepe innerlijke verandering in je geest.

Lees deze tekst uit de Bijbel:

Uit vertaling: The Message

Zie je hoe deze Bijbelvertaling spreekt over een transplantatie?

Vanuit onszelf kunnen we geen priester of priesteres in Gods Tempel worden. Nee, daar heb je een Goddelijke harttransplantatie voor nodig.

Bid je daarom dit gebed mee?

"Here Jezus, ik kan mijzelf niet veranderen. Ik val steeds weer terug in oude zonden. Wilt U mij een NIEUW HART geven?"54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page