Antoine & Mieke Beiler

Beilerville

Blogpost

overzicht:  volledig / samenvatting

Hoe rood is jouw rode koord?

Geplaatst op 15 maart, 2020 om 0:50 Comments reacties (0)

In deze tijd moet je echt geloof hebben. Iets doen en niet blijven zitten. Rachab deed dat ook. Ze zat niet stil. Ze had een huis vol mensen. Haar familie was bij haar. Ze had het rode koord uit haar bovenraam gehangen en daarom was ze veilig. Ze wilde niet bij haar eigen volk horen maar bij de Israëlieten. Dat was het volk dat door de Here God werd geleid. Daar had ze veel over gehoord en die God wilde zij ook dienen. Daarvoor zette ze haar eigen leven op het spel. Ze verstopte 2 spionnen van het volk Israël, en liet hen via het raam naar buiten vluchten...de stad uit! Terug naar Jozua, hun leider. De 2 spionnen hadden Rachab beloofd dat als zij de stad zouden invallen, Rachab en haar familie gespaard zou blijven. 

En dat gebeurde. De hele muur van de stad Jericho stortte in door de kracht van God. De Israëlieten hoefden alleen maar op hun ramshoorns te blazen en te juichen en te schreeuwen! God deed de rest! Alleen Rachab werd gespaard en verder werd iedereen omgebracht en zo kwam het volk Israël weer terug in hun land van de BELOFTE.

Waar sta jij op dit moment?

Sta jij ook voor een groot probleem? Wil je ook je land van belofte ingaan en zie je nu alleen een muur van problemen voor je?

Kijk dan eens naar deze geweldige Goddelijke daad. Voeg je bij het volk van God en ga mee lopen en blaas op je ramshoorn en schreeuw en juich voor de Allerhoogste en machtigste God en ga dan eens kijken hoe groot zijn Macht is! Zelfs Rachab de prostituee werd gered omdat ze meewerkte met de spionnen uit Israël en omdat ze het rode koord uit het raam liet hangen, deed ze daarmee een daad van geloof. Ze haalde haar familie in huis en daarom werd zij met haar familie gered.

Wat een verhaal...

Wat een voorbeeld van moed en geloof.

Heb jij, net als Rachab ook het rode koord uit je raam hangen? Als teken dat je bij Gods volk wil horen? Wil je ook zegen ontvangen en vrede in je hart? Wil je ook Gods liefde en nabijheid voelen? 


Lees dan eens in je Bijbel die mooie verhalen in Jozua 2 en 6.

En lees ook eens

Romeinen 8:31

Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn?

Staat God aan jouw kant? Dan hoef je niet bang te zijn. Rood is de kleur van liefde. Het rode koord stond voor de liefde van Rachab voor Gods volk. Ze wilde zich vastklampen aan die God van de Israëlieten. Ze wilde ook gered worden en ervan verzekerd zijn dat ze gered zou worden!

Heb jij ook het rode koord uit je raam gehangen?

Wil je ook kleur bekennen dat je gered wil worden? Dat de dood jou niet kan scheiden van de liefde van God?

Dat de Here Jezus overal doorheen sleept...door ieder gevaar...dat Hij jou draagt door ieder moment ...wat je ook meemaakt?

Rachab en haar hele familie werd gered.

Jij mag ook je rode koord laten zien. Jouw liefde voor de Here Jezus die jouw Redder is!

En is je koord verbleekt? Heb je hem al zo lang uit je raam hangen dat de kleur eraf is?

Dan mag je hem opnieuw een kleurbad geven en roder dan rood laten verven en opnieuw uit je raam hangen als teken van jouw liefde en geloof in God de Vader en de Here Jezus die jouw Redder is!

Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. 39 Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romeinen+8&version=HTBA

Als je rode koord weer rood is kan je hem opnieuw gebruiken!

Als je het rode koord net ontvangen hebt is hij nog nieuw!

Dan mag ik je zeggen dat je niet bang hoeft te zijn!

Nu niet en morgen niet en voor EEUWIG NIET. Want je hoopt op de Here Jezus en je gelooft in Hem en dan leef je dichtbij Hem en dan kan niemand en niets jou scheiden van die liefde en zorg en trouw.

Hangt het rode koord al uit je raam?

Dan heb je geen geest meer van angst gekregen omdat jouw rode koord uit je raam hangt! Lees maar in 2 Timotheüs 1:7

Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Timothe%C3%BCs+1&version=HTB

Je hebt de Heilige Geest gekregen die sterk is en vol van liefde en bedachtzaamheid.

Neem daarom iedere dag dat BOEK van LIEFDE in je hart en handen en laat je volstromen met die Goddelijke informatie die jouw geest sterk en bedachtzaam en vol liefde maakt!

Luisteren naar kinderen

Geplaatst op 6 maart, 2020 om 11:25 Comments reacties (0)

Wat een tegenstelling. Normaal gesproken laten de kerken en gemeenten de kinderen en baby’s samenkomen in speciale ruimten met speciale leiders op gezette tijden van de bijeenkomst. Dat kan soms heel goed zijn.

Hier, in het Bijbelboek Joel, wordt juist opdracht gegeven om de kinderen en de baby’s bij de volwassenen te halen. Ook als de priesters voorbede doen zijn ze erbij. Ja, waarom niet? Het kan voor de Heer Jezus niet bestaan dat kinderen worden afgewezen. Hij zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen.”

 

 

We moeten juist meer naar kinderen luisteren. Ze zijn zo puur in het uitleggen van Bijbelse waarheden. Ze trekken conclusies die wij verrassend vinden en die ons aan het denken zetten. Het is een grote rijkdom om kinderen in je leven te betrekken. Dat kost natuurlijk energie maar je krijgt er veel voor terug. Als je kinderen laat delen in de rijkdom van Gods Koninkrijk, dan zal je eigen leven er door verrijkt worden!

 

Bekijk vandaag een kind eens vanuit dit standpunt.

 

Laat kinderen meebidden en meedoen tijdens de aanbidding. Wij hebben geweldige ervaringen met kinderen die gewoon in de samenkomst blijven. En tijdens de preek kunnen ze het thema van de aanbiddingstijd verwerken in een tekening of schilderij!

Joël 2:16a

Verzamel iedereen, ouderen, jongeren, kinderen en zuigelingen.

(Het Boek)


 

 

Psalm 8:3

U hebt de kleine kinderen geleerd U volmaakt te prijzen. Hun voorbeeld zal uw vijanden en hun die op wraak zinnen, beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen!

(Het Boek)

Lucas 18:16

Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: “Laat ze bij Mij komen en houdt ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.”

(NBV) 


Open de verborgen schatkamers.

Geplaatst op 29 februari, 2020 om 0:45 Comments reacties (0)

Weet je dat in jouw eigen hart nog veel meer te vinden is aan gaven en talenten? Dingen die verstopt hebben gezeten omdat je nog nooit alle kamers van je hart hebt geopend voor Gods Liefde? Wat vreemd toch dat er altijd angst is in je hart om Jezus binnen te laten in die laatste kamertjes. Dat zijn je zwakheden waar je jezelf altijd voor verontschuldigd hebt: "Zo ben ik nou eenmaal". Maar De VADER wil juist opruiming houden in die kamertjes van je hart waar je Hem nog nooit echt helemaal hebt toegelaten. Want als je dat hebt gedaan dan verdwijnt je laatste vijand. Jouw grootste zwak wordt dan je grootste kracht.

Ken je dat verhaal van C.S. Lewis? In de kamer waar die kledingkast stond, gaan de 4 kinderen naar binnen en ontdekken dat daar achterin die kledingkast een deur zit die hen de weg wijst naar een compleet ander heerlijk leven!! Zo is het ook met ons levenshuis. Juist als je denkt dat je dat laatste kamertje maar dichthoudt voor de Liefde van Jezus, dan houdt je daarmee ook tegen dat je de deur vindt naar een compleet nieuw leven in VRIJHEID!!!

Ben je er klaar mee om een middelmatig leven te leiden? Verlang je ook om complete doorbraken te krijgen?

Ik wel! Ik heb de afgelopen jaren mijn laatste kamertjes van mijn hart geopend en nu ontdek ik dat er deuren zitten in mijn hart die leiden naar diepere schatkamers...plaatsen waar ik nog nooit eerder geweest ben! Dat kunnen persoonlijke gaven en talenten zijn die je nooit eerder ontwikkeld hebt omdat je werd tegengehouden door vloeken vanuit je familie lijn of door angsten of vanwege persoonlijke zonden die je nog nooit eerder hebt beleden aan de Here Jezus. Maar daar kun je ook hemelse wijsheden vinden die de VADER door Zijn Heilige Geest aan jou gaat openbaren!!!

Het wordt nu toch echt tijd om je diepste zwakten met een vertrouwd persoon te gaan delen en er samen voor te gaan bidden dat het laatste slot van jouw verborgen kamertje geopend wordt!!!

Durf je de sleutel te geven aan de Here Jezus? Mag Hij ook daar binnenkomen? Is het dan nu echt tijd dat je daarna die verborgen deur gaat vinden zoals de kinderen de deur in de kleidingkast vonden naar een diepere dimensie van het LEVEN? 

Wij hebben jarenlang 2 keer per jaar aanbiddingsconferenties gehouden in Petten aan Zee en in de Bron in Dalfsen. Dat waren heerlijke tijden waarin de Vader diepere lagen liet zien in ZIJN VADERHART. We zullen die tijden nooit vergeten en in ons hart groeit het verlangen naar meer!

We hebben de deur achterin de kledingkast gevonden. Maar er zijn nog meer deuren die leiden naar nog diepere schatkamers van God. Ga je mee op zoek?

Ik deel hieronder enkele overdenkingen die ik in mijn dagboek schreef naar aanleiding van deze conferenties:


Heiligheid

Hier in Joël 2 moet Joël profeteren. God wil een Heilige bijeenkomst. Wat kan ik daarnaar verlangen. Als wij aanbiddingsconferenties houden, staat de Heiligheid voorop. Dat is “nummer één” op Gods favoriete lijst van georganiseerde samenkomsten.

We hebben geweldige tijden gehad van diepe aanbidding waarin Onze Vader veel troost en genezing gaf maar ook nieuwe aanwijzingen voor de toekomst. Er was ook uitbundige lofprijs en er ontstonden spontane liederen en andere creatieve uitingen die door de Heilige Geest geïnspireerd waren. Er waren deelnemers die meededen met dans en expressie. Andere gingen spontaan meezingen of werkten een aanbiddingsgedachte uit met boetseerklei of maakten een prachtig schilderij!

De mensen reageerden hier heel positief op! Er was dankbaarheid voor zulke momenten van aanbidding waarin er een bijzondere ervaring was van intimiteit met God. Dit zijn onuitwisbare herinneringen die doen verlangen naar meer!

 

Joël 2:16b

Laat de Bruidegom uit zijn kamer komen en de bruid het bruidsvertrek verlaten…

Vers 23.

Hij geeft u weer de heilzame regen als teken van Zijn vergeving.

Vers 25.

Ik zal u de oogsten vergoeden die de sprinkhanen al die jaren hebben opgegeten.

 

Vers 28.

En daarna zal Ik op allen mijn Geest uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woord spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen krijgen.

(Het Boek)

Bruid en Bruidegom

Een “profetische aanbidding conferentie”, zoals wij die al sinds 1996 houden, zou je ook een “heilige bijeenkomst” kunnen noemen.

Altijd gebeurt er iets heel bijzonders.

De Bruidegom, Jezus, maakt graag tijd vrij voor een speciale tijd met Zijn Bruid, de gemeente van Christus. Ook de Bruid laat het er niet bij zitten! Nee, bij een feest hoort muziek, mooie aankleding, gezellig samen eten, drinken, napraten en samen bidden. Dat is nu precies wat de VADER graag ziet.

Hij wil dat wij tijd apart zetten. Een feest organiseren, een plek creëren waar de Bruidegom en de bruid elkaar kunnen ontmoeten. Natuurlijk kost dat geld. De discipelen vonden dat Maria te veel geld uit had gegeven voor de kostbare olie die zij uit liefde over Jezus’ voeten uitgoot. Ze vonden dat ze dat beter had kunnen besteden aan een goed doel. Maar Jezus antwoordde heel terecht: ”De armen heb je altijd.” Met andere woorden: “Het is juist goed wat Maria doet; ze aanbidt Mij”. Maria had daar veel geld voor over.

 

En weet je wat Gods reactie is als wij Hem aanbidden?

Dan komt er Goddelijke energie vrij! En die Goddelijke energie hebben we zo nodig! Daardoor ontvangen we nieuwe inspiratie om hulp te kunnen bieden aan de (geestelijke) armoede in deze wereld.

Wat is aanbidding toch belangrijk en waardevol!

 

Afwijzing

Geplaatst op 11 februari, 2020 om 4:30 Comments reacties (0)

Ik hoorde het verhaal van een jonge vrouw die altijd de aanbidding leidde in haar kerk. Zij kwam in een burn-out terecht en moest noodgedwongen haar taak als aanbiddingsleidster neerleggen. Toen ze na een jaar weer opgeknapt was en weer terug wilde keren naar haar eigen plek was de taak inmiddels overgenomen door een nieuwe aanbiddingsleider. Dat was moeilijk te verteren door haar. Ze ging in Amerika naar een conferentie en daar ontving ze een duidelijke boodschap van God in haar hart. Ze moest de nieuwe situatie onder ogen komen en aandurven om toe te kijken om daarna te ontdekken wat de VADER voor haar in petto zou hebben! God is geen PESTKOP, zoals sommigen denken. Nee, Hij maakt onze geestelijke spieren sterk en oefent ze om nog zwaardere geestelijke gewichten te gaan tillen!!!

Iedereen voelt zich wel eens afgewezen.

Je hebt een idee en de ander gaat ermee vandoor. Je voelt je niet erkend en gezien of gehoord. De ander keert zich van je af. Of jij wil geen contact meer met de ander...

Dat maakt iedereen mee in het leven.


Hoe kan het toch dat de mens die toch een sociaal wezen is, en gemaakt is om te verbinden met anderen, zo alleen kan komen te staan?

Of je staat wel in een groep en je voelt je toch alleen.

Dat heeft met afwijzing te maken.

Je kunt heel lang door gaan in het leven met verbinding zoeken terwijl je vanbinnen wegkwijnt omdat je jezelf eenzaam voelt.

Ik heb ook heel lang gedacht dat het een normaal gegeven was dat je afgewezen wordt in het leven. Neem nou bijvoorbeeld mijn moeder: Zij was een pionier op het gebied van eten en verzamelen van gezond biologisch voedsel. Iedereen vond dat toen vreemd, raar en buitengewoon. Nu hoor je en lees je er iedere dag over. Mijn moeder was een voorloper en dat bracht vanzelf ook afwijzing met zich mee....

Ik ga nu even dieper in op de oorzaak waarom mensen elkaar afwijzen.

God voelde zich afgewezen. Hij wilde een mooie liefdevolle intieme relatie met Adam. Maar Adam speelde verstoppertje. Waarom? Hij had zich schuldig gemaakt aan zijn belofte. 

Voel jij jezelf ook weleens schuldig? En wat doe je dan? Verstop je jezelf dan voor de mensen? En als de mensen jou pijn hebben aangedaan, hoe reageer je dan? Ga je dan net als God toch weer op zoek om je te verbinden met degene van wie je houdt? 

Jezus is ook afgewezen. Keer op keer zocht hij verbinding met leiders. Maar de leiders wilden hem niet. Ze kwamen alleen met een mening over Hem. 

Daarom hield de Here Jezus zo van de mensen die Hem echt nodig hadden. Hij was niet voor niets boos toen Hij het verhaal vertelde van de Koninklijke Bruiloft waarin alle genodigden Hem afwezen en het zogenaamd druk hadden. Daarom zocht Hij de mensen op die diep in de problemen zaten.

Hij zegt op een gegeven moment dat Hij het gevoel heeft dat allen die Hij roept, juist van Hem weglopen. Net als een hen die haar kuikentjes wil verzamelen onder haar vleugels....en dan opeens allemaal weglopen...Ik heb dat uitgebeeld met mijn dansgroep jaren geleden. We maakten met gouden doeken grote vleugels en de kinderen die mee deden kwamen allemaal aangelopen en keerden daarna allemaal om en renden met dezelfde vaart weer weg. Weg van Degene die bescherming wil geven. 

Eigenlijk is het raar dat als je al zo vaak ondervonden hebt dat je beschermd wordt, toch nog bang bent voor omstandigheden. Er staat in de Bijbel dat we niet bang moeten zijn voor degene die ons lichaam wel doden kan, maar niet onze ziel.

Ik heb nu al zo vaak ondervonden dat ik veilig ben onder Vleugels van de Almachtige God en Vader en toch...ben ik nog weleens bang dat Hij me in de steek zal laten of dat de omstandigheden de baas over mij worden terwijl ik weet uit ondervinding dat God altijd de BAAS is van de omstandigheden.

Zoek! Blijf altijd zoeken naar de verbinding met God de Vader en de Here Jezus. Zijn Heilige Geest zoekt jou namelijk ook! Terwijl jij op zoek bent naar God en mensen, en je wilt verbinden, was Hij al lang eerder op zoek naar jou! God heeft immers de mens niet verlaten en afgewezen! Nee, het is andersom. Wij hebben Hém afgewezen. We zijn bang voor Hem geworden...

Wat is het toch belangrijk om je veilig te voelen bij de Vader. Dat je bij Hem mag schuilen. Als je dat beeld en dat gevoel kwijt bent raad ik je aan om weer terug te keren. Terug naar Degene die jou zoekt. Hij wil verbinding met jou, een intieme relatie zelfs! Geen verbinding op afstand. Nee, Hij zoekt een dagelijkse liefdevolle aanraking en gesprek en een doorlopend gevoel van er zijn...

Als je zo terug keert naar de Vader, dan voel je geen afwijzing meer. Dan voel je alleen maar LIEFDE. En als je vol bent van die LIEFDE ga je zelf op zoek als een goede herder en doe je de GOEDE HERDER vanzelf na.

Je gaat dan op zoek naar verloren schapen en je bent niet meer op zoek om gevonden te worden.

Ik denk dat daar de oplossing is van het probleem "afwijzing".

Zelf helemaal terugkeren naar de Vader en dan de rol van HEM overnemen en nadoen. Wachten en zoeken en iedere dag uitkijken of de verloren zoon of dochter terug wil komen!


Voel je dat de afwijzing bij jezelf al aan het verdwijnen is?

Dat noem ik dan diepe innerlijke heling!!!


Lees in je Bijbel:

Hebreeën 12: 25

Let op dat u Hem die spreekt niet afwijst.

(NBV)

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebree%C3%ABn+12%3A25-28&version=HTB (Het Boek)Schuld en schaamte

Geplaatst op 9 februari, 2020 om 2:05 Comments reacties (0)

Ik ben pas echt verlost van schuld en schaamte toen ik mij geliefd voelde door God.

Hoe zit dat bij jou?

Durf jij open te zijn voor de donkere plekken in je ziel ( verstand, wil, gevoelsleven)?
Zet je regelmatig, met je wil, de deur van je hart nog open voor negatieve gedachten? Naar wie luister je eigenlijk?

Dit zijn vragen die we onszelf iedere dag moeten afvragen.

Toen ik Antoine leerde kennen ontdekte ik dat hij geen rijbewijs had om verschillende redenen. Ik wilde net als hij toen ook geen auto meer. Ik gaf mijn auto weg aan iemand die hem erg nodig had. Iedereen verklaarde me voor...."Mieke gaat alle perken te buiten"' zeiden ze.

Tja, ik had al vroeg geleerd dat het goed was om te geven. En dat de VADER dan ook terug geeft op veel verschillende manieren. Het gaat niet om rijk zijn in je portemonnee, maar om oogsten in geestelijke zin! Als je liefde zaait, zal je liefde oogsten. Daarna heb ik nooit meer verlegen gezeten om een auto. Ik kon hem gebruiken of huren of kopen...God is zo creatief. Hij zorgt goed voor Zijn kinderen. 

Daarna heb ik nog op heel veel verschillende manieren geleerd over Gods Liefde en Voorziening.

We hebben in de afgelopen 25 jaren sinds onze roeping in 1995 op hoge bergtoppen gestaan en zijn ook door diepe dalen gegaan. En overal was  God de Vader. Op de hoge bergtoppen hebben we veel aanbiddingsmomenten gehad en in de diepste dalen was er altijd de Goede Herder die onze wonden wilde verzachten met olie en kon verbinden en helen!!!

Wat heb ik geleerd om in ieder dal mijn angsten te vertellen en wat was het bevrijdend om dan geen oordeel te ervaren maar LIEFDE!

Dat is echte diepe heling vanbinnen.

Als je dat ervaren hebt, durf je steeds meer donkere kanten van jezelf te laten zien.

Ik weet nu dat alles wat ik angstvallig verstopte, nu open ligt, en dat daar Gods LICHT op schijnt. Ik hoef niet meer bang te zijn en verstoppertje te spelen.


Gods LICHT wint het ALTIJD van het duister.

Wat hebben we toch een geweldige Boodschap te vertellen.

En...wat is het goed en nodig om ook zelf opnieuw weer in het LICHT te gaan staan om Jezus' Liefde op je donkere plekken te laten schijnen.


Verlang jij ook naar diepere innerlijke heling?

Wees niet bang voor Gods Vaderhart. Hij begrijpt jou en wil dat je THUIS komt. In ALLES.

Lees in de Bijbel: Efeziërs 5: 12-14

Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan – en ze zijn bijna te erg om hardop te noemen. 13 Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht. 14 Daarom zegt God: Word toch wakker, jij die slaapt! Sta op uit de dood! Dan zal het licht van Christus op je schijnen! 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efezi%C3%ABrs+5&version=BB


De zegen van GEVEN

Geplaatst op 1 februari, 2020 om 2:20 Comments reacties (0)

Dit is de zesde dag in mijn dagboek.

IK HEB DIT DAGBOEK GESCHREVEN IN ENKELE JAREN. HET WAS VOOR MIJ EEN HULPMIDDEL OM MEZELF UIT HET DAL TE SCHRIJVEN WAAR IK ME OP DAT MOMENT BEVOND...

LEES JE MEE?

De oprechte gevers

Veel mensen weten niet wat echt geven is. Geven doe je met je hart. Je wordt er hopeloos blij en verlegen van als je de drang hebt om te geven. Daarna word je tegengehouden. Door je vriend, familielid of eigen gedachte. Je geeft minder, niet meer spontaan en het wordt dan meer berekenend en beredeneerd. Jammer, het gaat niet om wat je ervoor terugkrijgt maar het gaat om de vreugdedaad. De Bijbel noemt dat een offer omdat het je iets kost, maar wat maakt dat uit? Als je verliefd bent wil je toch ook alles delen? Weet je, ik heb veel weggegeven. Eigenlijk alles. Mijn huis en spullen waar ik veel waarde aan hechtte. Dat ging niet vanzelf. Er is heel veel aan voorafgegaan totdat ik tot die daad kwam. Ik leerde hoeveel vreugde er in het geven zat. God zag dat. Daar gaat het om. Daarna heb ik moeten leren om ook los te laten wat ik geschonken had. Dat tweede viel niet mee. Als je zonder je spullen zit waar je zo aan gewend was en het opeens met minder moet doen, is het een hele oefening om niet bitter te worden.

Ik heb ontdekt dat het goed is om in afhankelijkheid van God te leven. En God is een Beloner! Echt waar!

Exodus 20:3 U mag geen andere goden aanbidden dan Mij!

(Het Boek)

Hebreeën 12:2 Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons bestaan. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God.

(Het Boek)

Extra nieuws!

Als ik deze overdenking nog weer terug lees, dan ben ik ontroerd hoe onze Hemelse Vader altijd voor ons gezorgd heeft in die 25 jaren dat we in afhankelijkheid van Hem leefden. Nadat we in april 1995 onze banen en de huur van onze mooie flat in Woerden hadden opgezegd, zijn we in een soort 'Roller Coaster leven" terecht gekomen. Bij het volgen en dienen van de Here Jezus gelden hele andere wetten dan in de maatschappij. We hebben grote hoogten en diepe dalen meegemaakt en dat heeft ons leven totaal veranderd. Mijn leven is in ieder geval helemaal veranderd van een bange wettische jonge vrouw in een blije Vrije Vlinder in Gods TUIN! Dat moet je iedere keer weer "aanpakken". Dat is een Hemels cadeau! Het is een geweldig voorrecht om te mogen vliegen en fladderen in Gods Tuin! Ik was gisteren de hele dag grieperig en moe en toen werd ik 's avonds zó blij opgeschrikt door het blijde nieuws dat één van onze geestelijke dochters, Alice, zich gaat laten dopen en dat er direct 3 onbekeerde vrienden van haar dat goede voorbeeld willen volgen Dat geeft een intense blijdschap met een hemels traantje!!! Daarvoor is onze lieve Here Jezus aan het kruis gestorven en dat is de reden dat we hier op deze donkere wereld mogen leven...Om Zijn Glorielicht te verspreiden! Ik wens jullie een heel mooi weekend toe en een levenslustige nieuwe week in februari waarin we weer nieuwe wonderen van onze grote Hemelse VADER mogen verwachten!

Vind je het leuk om ook in mijn Dagboek te lezen? Vanaf januari 2020 ben ik begonnen om wekelijks een overdenking te sturen uit mijn/MIEKES DAGBOEK. Je kunt je alsnog opgeven om die wekelijkse e mails te ontvangen. Je kunt dat doen door je naam en e mailadres te geven via het contactformulier of door een e mail te sturen naar [email protected]

Nieuwjaarswens 2020

Geplaatst op 21 december, 2019 om 21:05 Comments reacties (0)

Antoine en ik hebben in de afgelopen jaren weer zoveel mooie wonderen beleefd van persoonlijk herstel, en ook van het "heel worden" van de levens van de mensen die rondom ons staan, dat we onze geestelijke batterij opnieuw hebben kunnen opladen om jullie in 2020 veel goed nieuws te gaan brengen van herstel van gebroken harten!

Ik heb aangeboden om in januari te gaan starten met het sturen van een wekelijkse overdenking uit Miekes DAGBOEK : "Uit het dal naar de bergtop en LEVEN IN BALANS".

Mocht je nog iemand weten, dan kun je die opgeven door het e-mailadres van die vriend of vriendin of familielid te sturen.

Vorige keer stuurde ik per e-mail de aanbeveling van pastor en founder Ad de Krijger mee. Nu stuur ik het voorwoord van mijn goede vriendin Annemarie Terpstra mee.

Ik heb al vele reactie's gekregen van jullie om mijn dagboek te gaan volgen.

Op de pagina Coaching voor volwassenen van de website van Vrije Vlinder kun je een creatief idee vinden om met mijn overdenkingen een eigen scrapbook te gaan maken! Je kunt je dus nu al gaan voorbereiden om er creatief mee aan de slag te gaan!

Hier volgt het voorwoord van Annemarie:

“Mieke ken ik als een vriendin, al bijna 30 jaar lang. Wij hebben allebei gewerkt in het dovenonderwijs. Mieke werkte als leerkracht, ik als psychologisch medewerker. Wij hebben een bijzondere vriendschap opgebouwd door deze jaren heen. Een vriendschap met periodes van tijdelijk uit het oog maar zeker niet uit het hart.

Mieke is voor mij een groot voorbeeld van het hebben van de intieme relatie met God de Vader; als ze spreekt of schrijft over God, gaat het altijd over: “God de VADER”.

Samen met haar man Antoine leidt Mieke een bijzonder leven, ze reizen regelmatig rond over de hele wereld. Hiervoor hebben zij veel moeten loslaten; huis, familie, vrienden. Ik zie duidelijk Gods hand op een onnavolgbare manier in hun leven.

Voor Mieke was het niet altijd makkelijk om zonder onze maatschappelijke zekerheden te leven. God heeft haar, en Antoine, steeds opnieuw voorzien in wat ze nodig hadden: De open deuren naar het buitenland, maar ook het regelmatig onverwacht, op wonderlijke manieren voorzien van een huis, als zij terugkeerden van een reis. Bovenal zie ik bij Mieke de blijdschap en vrede ongeacht de omstandigheden.

Mieke is door de jaren heen voor velen een grote steun door haar bemoedigingen en gebeden. Zeker ook voor mij; haar woorden raken me en bouwen op. Ze heeft zich ontwikkeld tot een geestelijk volwassen vrouw, levend uit Gods genade, die God en mensen dient met haar gaven.

Dit dagboek toont wat God heeft gedaan en nog doet in Miekes leven, het bevat veel geestelijke lessen. Het daagt je uit om in vertrouwen met God je weg te gaan. Het laat je zien hoe God door mensen heen kan werken in het leven van elke dag, en dat gaat niet altijd zonder strijd. De titel van het dagboek is herkenbaar uit het leven van Mieke, maar eigenlijk uit het leven van ons allemaal: “Uit het dal naar de bergtop”. Het is het uiteindelijk gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, het mogen leven door Gods genade en onder de leiding van de Heilige Geest. God de VADER wil ons zegenen met leven en overvloed tot eer van Hem. Het is mijn gebed dat dit boek zal werken als een zaad dat veel vrucht draagt.”

Annemarie Terpstra-Dees, goede vriendin.

 

 

Voorwoord en aanbeveling van pastor & Founder Ad de Krijger

 

“Ik vind jullie moedig en sterk om (soms noodgedwongen) altijd met een oprecht hart de onderste weg van liefde te gaan; wat op zich al een getuigenis was en wat niet altijd door anderen werd begrepen. Moed en standvastigheid gekoppeld aan echte liefde heeft zijn (geestelijke) vrucht gehad met daarin de vreugde die jullie alleen zelf het beste begrijpen.

Dit Dagboek geeft heel duidelijk de overwinningen weer, die voor iedereen te behalen zijn, ook al gaat er strijd aan vooraf. Het gaat steeds weer over de heerschappij van onze Maker die in ons blijft.

Ons gebed voor jullie en allen die dit Dagboek lezen is dat de alles overheersende vrede van God en de inspiratie van de Heilige Geest naast het verlossende werk van onze Heer Jezus dagelijks ervaren zal worden. Het zal jullie tot nieuwe hoogten brengen in het Koninkrijk van God dat hier op aarde al is. Blijf doorgaan met de Liefde te geven en je zult steeds meer Liefde ontvangen, want dat is wat Hij wil! Ga alsjeblieft door met de bediening die je hebt ontvangen en laat de mensen maar ervaren dat God ook op andere manieren gelukkig kan maken – jullie zijn daarin een bijzonder voorbeeld.”

Antoine en Mieke wensen je een zegenrijk 2020 toe!


Als je zelf geen oplossing meer hebt....

Geplaatst op 7 december, 2019 om 1:05 Comments reacties (1)

Een aanstaand bruidspaar had verdriet.

Het bruidje lag iedere dag in haar bed op een bovenkamertje. Ze huilde de hele dag en was ontroostbaar. Op een gegeven moment dacht ik echt geen raad meer te weten met de situatie. Ik stond letterlijk en figuurlijk met mijn handen in mijn haar toe te kijken hoe ze dag aan dag door huilde. Haar lichaam was ook verkrampt. Toen hoorde ik de aanstaande bruidegom de trap op rennen. Hij kwam op het huilende geluid van zijn geliefde af! Met zijn armen volgeladen met cadeautjes en samples behang en gordijnstof voor hun nieuwe huis hoopte hij zijn bruidje blij te kunnen maken. Maar toen hij haar zo verkrampt in bed zag liggen liet hij alles uit zijn armen op de grond vallen en stormde op het bed af. Hij omarmde zijn lieve bruid en gaf haar een hele lange knuffel! Wat er toen gebeurde was onbeschrijfelijk...

De bruid ontspande zich en er lag tot mijn grote verbazing opeens een heel ontspannen meisje in bed.

Ik vroeg vol verbazing wat er met haar aan de hand was geweest. Er kwam geen antwoord.

Ze had die dikke knuffel duidelijk nodig!!!

Dit zag ik allemaal gebeuren in een droom gisteren nacht.

Toen ik wakker werd besefte ik dat wij soms geen raad meer weten met iemand die altijd maar 'huilend" door het leven gaat. Maar als je de droom in het licht ziet van de verhalen in de Bijbel waar de Here Jezus de Bruidegom is en wij als Zijn Lichaam Zijn Bruid zijn, dan ga ik meer begrijpen over ons verlangen naar de intimiteit met onze Bruidegom. WE HEBBEN EEN DIKKE KNUFFEL NODIG!!!

Verlang jij ook naar die ontspanning? Wil je ook graag dat jouw tranen gedroogd worden?

Bid om een hemelse KNUFFEL!


En wist je al dat jij een verschil kunt maken door zelf een kanaal van Gods zegen te zijn?

Ken je dit gebed al?

 

Gebed om Vrede.

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: - dat ik, waar haat is, liefde breng; - waar schuld is, vergeving; - waar tweedracht is: eenheid; - waar dwaling is: waarheid; - waar twijfel is: geloof; - waar wanhoop is: hoop; - waar duister is: licht; - waar narigheid is: blijheid. Geef, dat ik zoek niet zozeer getroost te wórden, als wel te troosten; niet zozeer begrepen te wórden, als wel te begrijpen; niet zozeer bemind te wórden, als wel te beminnen. Want wie geeft, ontvangt; wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf; wie vergeeft, wordt vergeven; wie sterft, krijgt eeuwig leven. Amen. Franciscus van Assisië (1182-1226)


You need Adobe Flash Player to view this content.


Haal het allerbeste uit jezelf (vervolg)

Geplaatst op 17 november, 2019 om 22:25 Comments reacties (2)

Haal het allerbeste uit jezelf! Met deze blog heb ik een start gemaakt op mijn website van Vrije Vlinder.

Hier, op deze website van Beilerville, wil ik een vervolg schrijven.


Vergelijk je leven met een appel.

Misschien lijkt je leven op een mooie gave appel of misschien lijkt je leven op een appel waar een beurse plek in zit. De schil is beschadigd en ook rimpelig.

Wat voor waarde hebben zulke appels? De een ziet er mooi uit en de ander heeft te lang op de fruitschaal gelegen.

Kijk nu eens naar de groeikracht van deze ene appel. (Geschilderd door Annemarie Terpstra)


Als je er niets mee doet gebeurt er ook niets.

Ga eens nadenken wat je kunt doen met jouw leven:

 

Je kunt van 1 appel geen appeltaart maken.

Je hebt ook niet genoeg om er een schaal heerlijke appelmoes van te maken.

Je bent immers maar 1 appel.

Wat moet je doen om te groeien en te vermeerderen?

Je kunt jezelf af laten schillen.

Totdat je bij je kern bent. De kern bestaat uit een klokhuis en verschillende pitten. Vanbuiten lijk je op een mens uit 1 stuk. Maar als je diep vanbinnen kijkt dan zie je dat je kern uit meerdere delen bestaat.

Neem nu eens een andere vrucht, bijvoorbeeld de perzik. Vanbinnen ziet die er anders uit. De kern is 1 pit en soms valt die uiteen in twee delen. 

Ieder mens is verschillend en iedereen heeft een andere kern. Je identiteit is bepaald door je achtergrond: verschillende belevenissen, verschillende ouders, verschillende voorouders. Niemand is gelijk. Net als er vele vruchten zijn met verschillende kernen, zo zijn er ook allemaal verschillende mensen.

Ik wil me nu even beperken door verder te gaan met het voorbeeld van de appel en het klokhuis met zijn pitten.

Als je nu eens 1 pit in de grond stopt, dan zaai je daarmee 1 deel van jezelf in de Baarmoeder Gods. Je geeft een deel van jezelf over in Gods Liefdevolle HART.

Op dat moment lijkt het net of je verdwenen bent, onzichtbaar.

Als je jezelf zaait in die vruchtbare grond (Baarmoeder) dan zul je zien wat er tevoorschijn komt: Een klein plantje met wortels en uiteindelijk een schitterende appelboom met heerlijke appels (wedergeboren kind van God met vele gaven en talenten)

Veel mensen blijven voortbouwen in hun leven met dat ene gezaaide deeltje van hun leven. Ze hebben maar 1 pit in de grond gestopt. Maar je kern bestond uit meerdere pitten! Als je daar niets mee doet, dan kun je nooit een volledig geheeld mens worden.

Iedere keer laat God in Zijn eindeloze LIEFDE een ander deel van jezelf zien waaraan je kunt werken. Je mag ook die andere delen van jezelf gaan zaaien in de Baarmoeder Gods. En daar word je iedere keer weer als het ware opnieuw wedergeboren.

Net als een kreeft die meerdere keren vervelt, zo worden wij als mens iedere keer vernieuwd door een nieuwe manier van leven en denken en doen.

Wanneer je merkt dat je met een deel van jezelf worstelt, en je hebt dat nog niet overgegeven aan God de Vader, dan wordt het tijd om ook hiermee eens aan de slag te gaan. De Here Jezus zegt immers dat we wedergeboren moeten worden uit water en Geest. Jezus zelf was verwekt door de Heilige Geest. Hij kon niet zondigen. Zo mogen wij ook wedergeboren worden. 

Iedere keer opnieuw zal je in je leven ontdekken dat er nog blokkades zijn die die bovennatuurlijke stroom van de Heilige Geest tegenhouden. Je hebt al wel 1 appelpit gezaaid in de grond en je bent al vruchtbaar. Er is al een appelboom in je levenstuin gegroeid en de vruchten daarvan zijn al zichtbaar. Maar er zijn andere pitten in je kern (klokhuis), die nog niet gezaaid zijn. Er zijn delen achtergebleven. Niet alle pitten zijn gezaaid in de Baarmoeder Gods.

Waarom niet?

Waarom laat je toe dat er pitten achterblijven. Waarom is er geen totale overgave?

Vaak komt dat omdat je je schaamt voor iets.

Maar dat hoeft helemaal niet.

Stel dat je in je kindertijd ergens bent blijven steken. Er is een blokkade gekomen door een traumatische gebeurtenis in je jeugd, dan is dat deel is niet verder gegroeid. Als je dat deel (die andere pit uit het klokhuis) nu ook gaat leggen in de Baarmoeder Gods, dan mag dat ook wedergeboren worden en uit gaan groeien tot een vruchtbare appelboom! 

Eigenlijk doe je jezelf tekort als je delen achterhoudt.

Begrijp je nu dat de Bijbel in psalm 86 vers 11 van de NBG vertaling spreekt over het samenvoegen van je gebroken hart? Als je klokhuis bestaat uit meerdere pitten dan geeft dat aan dat je kern verdeeld is: gebroken en uiteengevallen. In mijn coaching traject spreek ik over je levenshuis met verschillende kamers van je hart waar verschillende delen (je innerlijke familie) in wonen.Nu je dit weet, durf je dan weer te dromen?

Heb je de moed om jezelf af te laten schillen tot je bij je kern gekomen bent? Wie jij eigenlijk bent?

Durf je daarna jezelf te zaaien in rijke vruchtbare grond, die veel voedingsstoffen bevat (de Baarmoeder Gods)?

En ga dan eens opletten wat je bereikt met de groeikracht in jouw kern!

Als je nu eens alle pitten die in het klokhuis zitten gaat zaaien...

Dan zal je gaan groeien en bloeien als nooit tevoren! Je echte identiteit is immers gezaaid in het Koninkrijk van God. 

En alleen dáár word je pas wie je WERKELIJK bent!!!


Romeinen 12

 2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (HSV)


 

Nieuwe wijn in een vernieuwde geest!

Geplaatst op 12 september, 2019 om 4:45 Comments reacties (0)


Ieder kind wordt nieuw en fris op de wereld gezet. Dat denk je tenminste...Was dat maar zo...

Als kind neem je een ongevraagd pakketje mee van geestelijke erfenis van je ouders en voorouders.

Kinderen zijn gelukkig nog niet besmet met de wereldse manier van denken en daarom zijn ze nog onbevangen in denken en doen. Maar hun gevoelsleven laat al zien hoe zij op de wereld zijn gekomen. Zogenaamde huilbaby voelt zich niet veilig. Dat heeft een oorzaak.

Al ons gedrag en onze gevoelens hebben een reden.

Als je jezelf ongelukkig, eenzaam, opgesloten of onbegrepen en afgewezen voelt, dan is daar een reden voor. De oorzaak kan soms dieper liggen.

Als een kindje huilt dan heeft dat een oorzaak. Het kan gewoon zich niet lekker voelen omdat hij een schone luier nodig heeft of gewoon honger of dorst heeft.

Maar  een huilende baby kan ook huilen omdat er een dieper liggende oorzaak is.

Dat is ook zo bij een volwassene.

Je kunt niet altijd zomaar de reden geven waarom je verdrietig bent. 

Soms weet je zelf niet dat er een diepere oorzaak is.

Je pakt iets dat je op dat moment voelt. Maar veel dieper ligt de echte reden. de echte oorzaak van je onbestemde gevoel.

Dat is verder en dieper dan je ziel kan bevatten. Dat ligt in je geest.

Als je geest scheurt, dan betekent dat er nog oude denkpatronen, wetten, geestelijke erfenissen niet opgeruimd en gereinigd zij in je geest. Je geest is dan verdeeld. Je kunt als christen denken dat je altijd naar de Heilige Geest luistert maar diep vanbinnen zit er een scheur. De Bijbel noemt dat een oude wijnzak. Als je nieuwe wijn giet in een oude wijnzak dan scheurt die.

Maar als je een wijnzak vernieuwt door die te reinigen en met olie in te smeren dan wordt de wijnzak weer soepel en scheurt die niet als er jonge wijn in wordt gegoten...

Wat is het dus belangrijk om je geest iedere keer te laten vernieuwen!!!

Met je wil kun je je geest de opdracht geven om te luisteren naar de Heilige Geest. Maar je kunt ook met je wil je geest de opdracht geven om te luisteren naar domme leugengedachten.

Je geest is wel gewillig hoor, maar je vlees is zwak.

Iedere dag kun je zelf kiezen. Wil ik het Onze Vader bidden en leren leven om Gods wil te doen of ga ik door in de oude denkpatronen waarin ik sinds mijn bekering in ben opgegroeid. Gods Geest wil jouw geest vernieuwen.

Dat doet Hij ook bij mij.

Ik ben al jaren een kind van God. Maar sinds 1988 en 1989 (ons huwelijksjaar) en later toen de roeping van God volgde in 1995, waarin aan Antoine werd gevraagd om alles op te geven (huis en bezittingen en baan) is mijn leven nog meer gaan veranderen. Ik ging erin mee omdat ik in een droom en in een gezicht een engel zag die die roeping bevestige. Ik liet mijn geest dagelijks luisteren naar de Heilige Geest. Wat hebben we veel prachtige onvergetelijke ervaringen gehad!!! Zoveel wonderen en tekenen  uit de hemel...Onvoorstelbaar!!! 

Maar op een gegeven moment scheurde mijn ziel en geest. Ik kon het niet meer aan om steeds zonder reisbestemming te leven. Ik scheurde omdat ik me heel diep vanbinnen niet veilig voelde. Er was een deel in mij nog klein en onzeker en ik vertrouwde mijn Hemelse Vader niet helemaal...Zou Hij nog wel een PLAN hebben? Hij zei keer op keer tegen mij dat ik het proces waar ik inzat moest geloven en er ook van moest genieten. Maar ik kon dat niet! "ENJOY the JOURNEY" kreeg ik binnen in mijn geest te horen. Maar ik was onzeker en werd boos op God. Wat was daarvan de oorzaak?

Op dat moment nam ik de aanwijsbare oorzaak. Ik had immers weer geen vaste woning en woonplek. God gebruikte die situatie om de dieperliggende oorzaak naar boven te brengen:

Ik voelde me niet echt welkom op deze aarde. Ik voelde me afgewezen.

Vreemd na zoveel jaren te hebben gewerkt als arbeider in Gods Koninkrijk.

Afwijzing gaat veel dieper dan je kunt voelen en ervaren met je ziel. De oorzaak lag in mijn geest, mijn identiteit. Ik heb toen het Flagship programma gevolgd in Ellel Ministries in de UK. Daar voelde ik me na een aantal weken zo veilig dat ik mij tijdens de creatieve heling-dagen durfde te openen! Een volkomen overgave was dat voor mij! Mijn kleine ik durfde te vertellen aan de vrouw die de sessie leidde dat ik me nooit echt welkom had gevoeld. Dat was in een klein zwembad waar ik alleen een half uur de tijd kreeg om creatieve heling te ontvangen. Zij heeft me ongeveer 10 minuten gedragen door het water en al lopende gebeden van een warm welkom op deze wereld over mij uitgesproken zoals een moeder zou doen tijdens haar zwangerschap. Dat gebed is zo helend geweest. Het was een vernieuwing in mijn geest en ik voelde me opnieuw wedergeboren ...Dat gevoel is met geen pen te beschrijven!!! Een hele diep troost daalde in mijn ziel en ik werd dieper geheeld door de gebeden die ook later in die week nog over mij werden uitgesproken.

Zo zie je maar hoe belangrijk de vernieuwing is! Mijn oude wijnzak is vernieuwd. Gewassen en in de olie gezet! En nu kan die nieuwe jonge wijn er steeds weer in gegoten blijven worden en mijn wijnzak scheurt niet meer!!!

Wat ben ik dankbaar en wat wens ik dit helende proces toe aan ieder die er voor open staat!


Lees in je Bijbel:

"En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!” (Lukas 5: 37-39, NBV)

En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. (Mattheus 26:40-41, Staten Vertaling)

De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. (Psalm 51:19 NBG)


Schep mij een rein hart, o God,

en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;

13verwerp mij niet van uw aangezicht,

en neem uw heilige Geest niet van mij;

14hergeef mij de blijdschap over uw heil,

en laat een gewillige geest mij schragen.

(Psalm 51:12-14 NBG)


Rss_feed