Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

De kunst van wachten.

Geplaatst op 6 februari, 2021 om 5:30 Comments reacties ()

Hallo!

Dit is de 59ste dag in mijn dagboek.

IK HEB DIT DAGBOEK GESCHREVEN IN ENKELE JAREN. HET WAS VOOR MIJ EEN HULPMIDDEL OM MEZELF UIT HET DAL TE SCHRIJVEN WAAR IK ME OP DAT MOMENT BEVOND...

LEES JE MEE?

Wachten op de Here

Psalm 27 is mijn lievelingspsalm. Die psalm vertelt je dat je niet bang moet zijn voor welke situatie dan ook.

In dit geval wordt een oorlogssituatie beschreven, maar David is koning en zingt dat de Here zijn levenskracht is! Hij heeft dat ervaren in zijn leven. Hij heeft ook gemerkt dat de Here een schuilplaats voor hem is als alles hem te veel wordt. Dan voelt hij zich weer sterk na een periode van “schuilen”.

Ook heeft hij ondervonden dat ouders en naaste familie hem in de steek hebben gelaten, maar toch voelde hij zich niet alleen omdat de Here hem adopteerde als zoon.

Hij leerde in alles de Here te vragen wat de bedoeling was van de situaties waarin hij verkeerde.

Zijn verlangen was om op een rechte weg te lopen zodat zijn vijanden hem niet konden pakken. God had hem keer op keer gered.

Daarom wist hij dat deze periode van “wachten” het waard zou zijn om geduldig te blijven uitzien naar Gods hulp. Hij wilde ook nu weer sterk zijn door op de Here wachten.

Psalm 27:14

Wees sterk en wacht op de Here. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Here te wachten.

(Het Boek)


Wil jij ook wekelijks mijn dagboekoverdenking in je mailbox ontvangen? Wil je dan je emailadres even sturen via het contactformulier?


Licht aan het eind van de tunnel!

Geplaatst op 12 april, 2020 om 8:55 Comments reacties ()

Zo ongeveer moet het gevoeld hebben voor de Here Jezus toen Hij opstond uit het graf. Want aan het eind van de tunnel is er weer licht! Wie blijft er nou in een donkere tunnel hangen? Niemand toch? Ik niet! Ik kijk altijd uit naar het eind van de tunnel! Want aan het eind van iedere tunnel wordt het ALTIJD weer licht! Vandaag is het PASEN. En dat vieren wij! Licht in donkere wereld...Help jij dat mee verspreiden?

You need Adobe Flash Player to view this content.

Ik maakte mijn dagelijkse wandeling aan het strand met Gaby, de 11 jarige Berner Sennen van de overbuurvrouw. Er zat een jongen van ongeveer 13 jaar op de paaltjes en staarde voor zich uit. Ik maakte en praatje met hem en Gaby maakte op haar manier ook contact met de jongen. We spraken over het nieuws op de tv. Ik vertelde hem dat de grote Schepper van hemel en aarde de hele wereld in Zijn Handen heeft en dat er ook weer mooie tijden zullen komen. Aan het eind van het gesprekje gaf ik mijn kaartje van Vrije Vlinder en namen we afscheid. Achteraf ben ik zo dankbaar dat ik deze jongen ben tegengekomen en dat ik hem een hoopvolle boodschap kon meegeven! Hij bleek namelijk vermist te zijn. Nu is hij gelukkig weer gevonden!

God's Mother-heart/Gods Moederhart

Geplaatst op 31 maart, 2019 om 11:00 Comments reacties ()

 

De nederlandse versie van Gods Moederhart staat onder de engelse vertaling!

God's Mother-heart

 

Are you familiar with that?

 

Fear of punishment?

 

Afraid of someone’s judgment?

 

I am!

 

For years I walked around in fear of being criticized. But I, myself, was also very critical.

 

Isn’t it strange how we ourselves do the things we are afraid of?

 

Why is that?

 

You get your hackles up when someone tells you the truth, and crawl into your armour when someone gets too close to you. Even if it’s someone who is only coming to show you love...

 

During my time of inner healing I made a valuable discovery. Before, I thought God was a judging God who always told what I had done wrong.

 

God is a God of punishment. I often read that in the Bible. But God is also a God of endless patience and mercy.

 

Have you ever heard of these Hebrew words?

 

Rechem = womb/ safe/mercy/give birth/ create

 

Racham = compassion, merciful

 

 

 

The merciful God

 

I quote from the website of the theological university:

 

"The LORD! The LORD! a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty...” (Exodus 34: 6-7a, ESV).

 

The womb as the seat of compassion.

 

In Dutch, the first part of the word for “merciful” is the same as the first part of the word for “womb.”

 

The fact that the Hebrew word for “womb” in the plural (rachamiem) means “merciful” can teach us a lot about what “mercy” means in the biblical and Jewish tradition. A variation is “to pity.” It is one of those words that people recognize when it is used but which they can’t exactly define. In the Dutch word for “mercy,” the heart is seen as the seat of warm feelings for people who are in need of help; in the Hebrew word, that seat is the womb.

 

What does the Hebrew association with the womb teach us about God’s mercy?

 

Unconditional love.

 

The fact that God is here associated with the most feminine organ that a person can have, an organ that men do not possess, makes you think. In the combination “av harachamiem,” another combination often heard in other Jewish liturgies that literally means “father of wombs” is shocking news! Two terms come together here, “father” and “womb,” that don’t contrast with each other, but rather complement: God is like both a human father and mother at the same time. “Rachamiem” refers to the attitude of the mother, and often also of the father, towards the unborn child. This attitude is completely free and blank: the mother and father know nothing yet about the child, and so have nothing to which to respond with love; it is an unconditional one-way traffic.

 

This is the end of the quotation. If you want to read the whole blog, you can find it at: https /www.pthu.nl/Bijbelblog/!/29648/de-baarmoeder-van-god

 

 

Every time I felt guilty and was afraid of punishment, I fled to the Bible and asked God to show me something. And every time I sought God in His Word, I read so many beautiful, loving words of comfort and patience and love and forgiveness!!!

 

Especially Psalm 103 was one that I often heard read aloud at my grandfather’s after the meal. But strangely enough, I was also afraid of that same grandfather. I was afraid of his judgment. Maybe he was afraid of his own judgment and that’s why he read Psalm 103 time after time after the meal!

 

I learned a deep lesson from the story of stupid, stubborn Jonah. When Jonah fled, allowing himself to be thrown overboard from the ship sailing away from his destination, there was deliverance.

 

“Yes”, you may say, “God always delivers when you call on Him.” That is true. But God doesn’t do that grumbling loudly.The maternal side of God is so full of compassion and love and care that Jonah is offered a “time in the womb” again. That is how loving God is! During his “time in the womb” Jonah saw that he was loved by God and that he was called to go to the city of Nineveh. A city that he, himself, would never have chosen. In the belly of the fish he was so encouraged by God, that he came to his senses, prayed for forgiveness, and dedicated himself anew to his calling.

 

He wanted to do what he was made for! Before, I saw the story of Jonah and the great fish as a punishment. Now I see that same Bible story as a sign of love and faithfulness and care.

 

The combination of father and mother makes a family complete.

 

A Mother is caring and has compassion on her children. She nurtures and makes her children independent. Father wants to make his child strong and independent.

 

God’s Love is that way, too.

 

I think the maternal side of God has not yet sunk deeply into the Christian life. People are quick to come to blows or make judgments, and thereby they judge themselves, too.

 

May I invite you to learn to know God’s mother-heart?

 

 

My dear child,

 

I have carried you and I wanted you!

 

I carried you with so much longing….!!!

 

You are my own child and I cherish you and long for you.

 

My dear child,

 

I don’t want to cause you any pain!

 

I want to protect you and help you and comfort you.

 

Hide yourself in ME!

 

In my Father-heart, but also in my Mother-heart!

 

Love,

 

GOD

 

Read in your Bible:

 

Exodus 34:6

 

The Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness...

..............................................................................................

Gods Moederhart

Ken je dat?

Angst voor straf?

Bang voor iemands oordeel?

Ik wel!

Jarenlang heb ik rondgelopen met angst voor kritiek. Maar zelf was ik ook best heel kritisch.

Vreemd dat je zelf doet waar je bang voor bent!

Hoe komt dat toch?

Je zet je stekels op als iemand je de waarheid vertelt en je kruipt in je harnas als iemand te dichtbij komt. Zelfs als het iemand is die alleen maar liefde komt geven….

Ik heb in mijn tijd van innerlijke heling een kostbare ontdekking gedaan. Vroeger dacht ik dat God een oordelende God was die altijd vertelde wat ik fout had gedaan.

God is een straffende God. Ja dat lees ik vaak in de Bijbel. Maar God is ook een God die eindeloos geduldig en barmhartig is.


Heb je ooit van deze Hebreeuwse woorden gehoord?

Rechem = baarmoeder/ Veilig/barmhartigheid/baren /scheppen.

Racham = innerlijke ontferming, barmhartig en erbarmen

 

De barmhartige God

Ik citeer nu uit de website van de theologische universiteit

"De HEER1! De HEER2! Een God3 die barmhartig4 is en genadig5, geduldig6, trouw7 en waarachtig8, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst9, die schuld10, misdaad11 en zonde12 vergeeft, en onschuldig houdt13 (Exodus 34:6-7a)

De baarmoeder als zetel van erbarmen

In het Nederlands lijkt het eerste stuk van ‘barm-hartig’ ook op het eerste stuk van ‘baarmoeder’. Een etymologisch verband blijkt er niet te zijn want baar-moeder gaat terug op ‘baren’, en het ‘barm’ in ‘barmhartig’ blijkt een variant te zijn van ‘arm’. Een vorm ‘armhartig’ komt in het oude Duits voor en daaruit blijkt dat het iets te maken heeft met ‘hart hebben voor de armen’. Het orgaan dat in het Nederlands dus in verband wordt gebracht met zorgende gevoelens voor de anderen is het ‘hart’. Er mag dan in het Nederlands geen aantoonbaar taalkundig verband zijn tussen ‘baarmoeder’ en ‘barmhartigheid’, maar het feit dat in het Hebreeuws het woord voor ‘baarmoeder’ in het meervoud, rachamiem, ‘barmhartigheid’ betekent kan ons wel iets leren over wat ‘barmhartigheid’ betekent in de Bijbelse en Joodse traditie. Een variant is ‘erbarmen’. Het is een van die woorden die mensen wel herkennen als het gebruikt wordt, maar waarvan ze niet precies weten wat het betekent. Zoals in het Nederlandse ‘barmhartigheid’ het hart wordt gezien als de zetel van warme gevoelens voor mensen die hulp nodig hebben, zo is dat in het Hebreeuws dus de baarmoeder. In de Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) wordt barmhartigheid vrijwel uitsluitend gebruikt met betrekking tot God. Dit is ook het geval in de rabbijnse literatuur. Wat leert de Hebreeuwse associatie met een baarmoeder ons over Gods barmhartigheid?

Onvoorwaardelijke liefde

Het feit dat God hier geassocieerd wordt met het meest vrouwelijke orgaan dat een mens kan bezitten, een orgaan dat mannen niet hebben, geeft te denken. In de combinatie av harachamiem, een andere in de Joodse liturgie veel gehoorde combinatie die letterlijk ‘vader van de baarmoeders’ betekent , is het bepaald ontluisterend. Hier komen twee termen bij elkaar, ‘vader’ en ‘baarmoeder’ die elkaar niet tegenstellen, maar veeleer complementeren: God is voor ons als een menselijke vader en moeder tegelijk. Rachamiem verwijst naar de houding van de moeder, en vaak ook van de vader, tegenover het ongeboren kind. Deze houding is volledig gratis en ook nog volledig blanco: de moeder en de vader weten nog niets van het kind, ze hebben nog niets om liefdevol op te reageren, het is een onvoorwaardelijk eenrichtingsverkeer.

Vanuit een diep bewustzijn van afhankelijkheid vraagt men om Gods barmhartigheid, om ingeschreven te blijven in het ‘boek van het leven’. Net als de foetus in de baarmoeder die voor zijn levensbehoud volkomen afhankelijk is van de baarmoeder. Zoals de foetus die nog geen daden heeft waarop hij of zij zich kan beroepen of die tegen hem spreken, willen we het nieuwe jaar met een schone lei beginnen.

Einde van het citaat. Als je het hele blog wilt lezen, kun je het vinden op: https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/29648/de-baarmoeder-van-god


You need Adobe Flash Player to view this content.


Iedere keer als ik bang was voor straf dan vluchtte ik naar de Bijbel en vroeg ik aan God of Hij me iets wilde vertellen als ik me schuldig voelde. En iedere keer dat ik God zocht in Zijn Woord, kreeg ik zoveel mooie lieve woorden van troost en geduld en liefde en vergeving te lezen!!!

Vooral psalm 103 was een familie psalm die ik al vele keren bij mijn opa had horen voorlezen na de maaltijd. Maar vreemd genoeg was ik bang voor diezelfde opa. Ik was bang voor zijn oordeel. Misschien was hij zelf wel bang voor zijn eigen oordeel en las hij daarom keer op keer psalm 103 na de maaltijd voor!

Door het verhaal van de eigenwijze domme Jona heb ik een diepe les geleerd. Toen Jona vluchtte en zichzelf overboord liet gooien uit het schip dat wegvoer van zijn bestemming, was er uitredding.

“Ja”, zal je zeggen, “God redt altijd als je Hem aanroept”. Dat is zo. Maar God doet dat niet luid mopperend. De Moederlijke kant van God is zo vol van barmhartigheid en liefde en zorgzaamheid dat Jona opnieuw een “baarmoeder-tijd” wordt aangeboden. Zo lief is God! Jona zag in die “baarmoedertijd” dat hij geliefd was door God en dat hij geroepen was om naar de stad Ninevé te gaan. Een stad die hij uit zichzelf niet zou hebben uitgekozen! Hij werd in de ingewanden van de vis zo bemoedigd door God en zo kwam hij tot inkeer en bad hij om vergeving en wijdde hij zijn leven opnieuw toe aan zijn roeping.


Hij wilde doen waar hij voor gemaakt was! Vroeger zag ik het verhaal van Jona en de grote vis als een straf. Nu zie ik datzelfde Bijbelverhaal als een teken van liefde en trouw en zorg.

De combinatie van vader & moeder maakt een gezin compleet.

Een Moeder is zorgzaam en ontfermt zich over haar kinderen. Ze voedt op en maakt haar kinderen zelfstandig. Vader wil zijn kind sterk maken en onafhankelijk.

Zo is Gods Liefde ook.

Ik denk dat de moederlijke kant van God nog niet diep is gezakt in het christelijke leven. Mensen slaan elkaar snel om de oren en oordelen makkelijk en daarmee veroordelen ze zichzelf ook.

Mag ik je uitnodigen om Gods Moederhart te leren kennen?!


Mijn lieve kind,

Ik heb jou gedragen en Ik wilde jou!

Ik droeg jou met zoveel verlangen….!!!

Je bent mijn eigen kind en ik koester jou en verlang naar jou.

Mijn lieve kind,

Ik wil jou geen pijn doen!

Ik wil jou beschermen en je helpen en je troosten.

Schuil maar bij MIJ!

Bij Mijn Vaderhart, maar ook bij mijn Moederhart!

Liefs,

GOD


Als je meer wilt ontdekken over het Moederhart van God dan kun je mijn coachingplan starten! Klik hier voor meer informatie.


Lees in je Bijbel:

Exodus 34:6

De Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, groot van barmhartigheid en trouw.

You need Adobe Flash Player to view this content.Jezelf terugvinden in GOD

Geplaatst op 7 december, 2018 om 0:50 Comments reacties ()

VADER GOD zoekt en zoekt...

Net als iemand die op zoek is naar zijn eigen familielid....

Ik lees een boek over 2 joodse Duitse jongens die teruggekeerd zijn na de 2e wereldoorlog en op zoek zijn naar hun zus. Maar hun joodse zus is omgekomen omdat ze, in Duitsland, meewerkte in het verzet. Ze heeft daarvoor zelfs haar baby afgestaan. Die baby, haar eigen dochtertje, overleeft in een boeren gezin bij lieve Duitse lutherse mensen. Na de oorlog brengt een oude vrouw (MARIA) die de baby overplaatste naar het Duitse gezin, de 2 jongens naar hen toe om hen kennis te laten maken met het dochtertje van hun overleden joodse zus. Maar de man (pleegvader) loog en zei dat de baby was overleden. Toen de 2 jongens met Maria vertrokken waren hebben de pleegouders de benen genomen en zijn vertrokken naar Australië. Ze hebben hun pleegdochtertje helemaal Engels opgevoed en ze heeft nooit iets gehoord van haar afkomst! Later, toen zij zelf al heel oud was, heeft haar zoon bij toeval ontdekt dat zijn moeder een dochter was van een jonge vrouw uit een prachtig joods gezin met 3 broers, waarvan de tweelingbroer, vader en moeder zijn omgekomen. Wat een ontdekking! Maar zij wilde het niet horen. Ze blokkeerde. Ze kon niet horen dat haar ouders alleen pleegouders waren en ze sloot zich af voor de werkelijkheid.

Zie je hoe je je kunt afsluiten voor de waarheid?!!!

Zo vaak geloof je eerder in die domme leugengedachten die jou zo vaak bestoken. Je hoort je eigen verdwaalde stemmetje steeds maar ongeloof praten in je hoofd...

Maar .....

Wist je al dat je echte VADER je hemelse geestelijke Vader is?!

Zoals de wachtende vader staat te wachten op de thuiskomst van zijn verloren zoon, zo wacht Hij totdat je werkelijk THUIS komt in ZIJN VADERHART.

En zijn lieve Zoon zoekt jou zoals de Goede Herder zijn verloren schaap zoekt!

Je ware identiteit ligt in ZIJN wortels, en kun je uiteindelijk alleen vinden in ZIJN HART.

VADER GOD wil zijn kind terug!!!!!! Sluit je je ervoor af of wil je die waarheid horen en aannemen?!!!

Nu ga ik je het slot en mooie eind van het boek vertellen.

Toen de zoon aan zijn moeder vertelde dat zij het joodse kindje was dat zijn moeder in het verzet had verborgen bij een luthers gezin, kon ze en wilde ze dat niet geloven. Ze had zolang geloofd in een valse waarheid en ze had zich erin geschikt en had daarmee het leven overleefd. Ze had van haar pleegouders gehouden en altijd gedacht dat dat haar echte ouders waren. Maar op het sterfbed van haar moeder hoorde ze haar half in coma de naam van de oude vrouw MARIA fluisteren. Dat was de vrouw die haar als baby had gebracht bij haar pleegmoeder en vader, en daarna sliep ze in. Ze kon daar natuurlijk niets mee want ze had die naam nooit eerder gehoord. Bij het opruimen van het huis vond ze een stapel brieven in het Hebreeuws geschreven, en die gaf ze mee aan haar zoon. Hij liet ze vertalen en toen ging het balletje rollen. Dat waren de brieven die haar echte Joodse moeder had geschreven en had meegegeven toen ze als baby werd overgeplaatst naar het pleeggezin. Haar zoon vond zijn 2 oudooms die in Amerika waren gaan wonen. Met elkaar bedachten ze een plan om zijn moeder naar Amerika te halen zodat ze haar eigen ooms een keer zou ontmoeten. Die 2 ooms waren natuurlijk zo blij en vol verwachting om hun eigen kleine nichtje te gaan ontmoeten. Maar dat was echt nog niet zo makkelijk hoor. Ze moesten een slim plan bedenken. Want ze bleef ontkennen en zeggen dat ze voldoende had aan de herinnering van haar pleegouders. Toch ging ze mee met haar zoon naar Amerika en ze ontmoette haar 2 ooms. En vanaf het allereerste moment scheurde het gordijn in haar hart waarachter zij zich verstopt had.

Ze zat tussen haar ooms in alsof ze daar elke week had gezeten en alles voelde zo vertrouwd, zo echt en ook zo gewoon. Zij hoorde bij deze (voor haar wildvreemde) mannen. Het voelde zo goed. Ze voelde zich zo geliefd. Niemand hoefde haar te dwingen om van deze mannen te houden. Het was immers haar familie. Niemand oefende druk op haar uit. Het ging allemaal als vanzelf...

Dit mooie boek heeft mijn ogen geopend.

Op een nieuwe manier voel ik mij bij mijn Hemelse VADER zo geliefd, zo veilig, 

Het voelt vertrouwder dan ooit. BIJ VADER THUIS.

Geen angsten en twijfels meer. Maar een diep geborgen gevoel van geliefd zijn en vooral van THUIS voelen,

vervult mijn hart op een nieuwe manier! 

................................................................................................

De titel van het boek is: Rachels verzet. Schrijfster: Julie Thomas.
Ik geloof

Geplaatst op 1 november, 2018 om 16:45 Comments reacties ()

Ik geloof.


Hoe weet je nou dat God bestaat?

Ja dat vragen veel mensen zich af.

Daarom heb ik deze onderstaande link hier geplaatst zodat je eens rustig ervoor kunt gaan zitten.

Veel kijk plezier!

http://www.andiesisle.com/magnificent.html

Als je wilt reageren kan dat!

Heb je vragen over geloof of de zin van het leven?

Ook die mag je stellen.

Wij willen je graag persoonlijk te woord staan.


Toen wij samen in 1995 onze banen en ons huurhuis opgezegd hadden en gingen reizen met 2 koffers, hebben we ontdekt dat God echt bestaat. We hadden niets om op terug tevallen. Er waren geen zekerheden meer dan alleen de liefde voor elkaar als echtpaar. We hebben als het ware de Bijbel en de belofte van God op zijn betrouwbaarheid getest. En het is echt waar dat God bestaat. Hij hoort je gebed. Hij kent je tranen en je stille wensen.

Probeer het maar.

Ga maar eens bidden en je zult ontdekken dat de Here Jezus echt leeft. 

De laatste dagen merk ik het ook weer als ik mensen spreek. Ik leer hen bidden. En ja! Ze ontdekken het geheim van een persoonlijke relatie met God de Vader. Het is zo bijzonder...Je staat er niet alleen voor!!! Groetjes van Antoine & Mieke Beiler

De voorganger van gemeente Sion Montfoort schrijft jaren later een voorwoord in mijn Dagboek:

“Ik vind jullie moedig en sterk om (soms noodgedwongen) altijd met een oprecht hart de onderste weg van liefde te gaan; wat op zich al een getuigenis was en wat niet altijd door anderen werd begrepen. Moed en standvastigheid gekoppeld aan echte liefde heeft zijn (geestelijke) vrucht gehad met daarin de vreugde die jullie alleen zelf het beste begrijpen.

Dit Dagboek geeft heel duidelijk de overwinningen weer, die voor iedereen te behalen zijn, ook al gaat er strijd aan vooraf. Het gaat steeds weer over de heerschappij van onze Maker die in ons blijft.

Ons gebed voor jullie en allen die dit Dagboek lezen is dat de alles overheersende vrede van God en de inspiratie van de Heilige Geest naast het verlossende werk van onze Heer Jezus dagelijks ervaren zal worden. Het zal jullie tot nieuwe hoogten brengen in het Koninkrijk van God dat hier op aarde al is. Blijf doorgaan met de Liefde te geven en je zult steeds meer Liefde ontvangen, want dat is wat Hij wil! Ga alsjeblieft door met de bediening die je hebt ontvangen en laat de mensen maar ervaren dat God ook op andere manieren gelukkig kan maken – jullie zijn daarin een bijzonder voorbeeld.”

Pastor & Founder Ad de Krijger

You need Adobe Flash Player to view this content.
Terug naar de basis

Geplaatst op 8 augustus, 2018 om 4:45 Comments reacties ()

Ik ga direct met de deur in huis vallen:

Hoe is het met jouw basisveiligheid? 

In het onderwijs heb ik ontdekt dat een kind veel beter presteert als het zich veilig voelt in haar/zijn veilige thuissituatie!

Een stevig fundament van emotionele veiligheid is heel belangrijk. Dat is bepalend voor de rest van je leven!

In de Bijbel wordt ook gepraat over een stevig fundament:

De Heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, zal schitterend zijn! Je ziet de muren en de poorten die van parels zijn gemaakt; iedere poort zal uit één parel bestaan! De hoofdstraat zal van zuiver goud zijn, als doorzichtig glas. In de stad zal geen tempel zijn want de Here zal overal vereerd worden! Er zal geen zon of maan meer nodig zijn, want de verlichting is de schittering van God! En de volken zullen in haar licht leven…

Maar nu wil ik het nog even hebben over het fundament. Normaal gesproken is dat alleen te zien bij de bouw. Hier wordt beschreven hoe mooi iedere funderinglaag versierd is.

Kun jij je dat voorstellen? Een gebouw of stad dat op een versierd fundament staat? God laat dus zien dat Hij als Hemels architect uiterste zorg besteedt aan onzichtbare, maar zeer belangrijke, onmisbare delen.

Een andere vertaling van de situatie is: God zorgt voor een mooie, uiterst verzorgde voorbereiding van de komende stad!

Als jij ook een inwoner van die Hemelse Stad wilt zijn, ga je ook door een bijzondere voorbereidingstijd. Je moet daarvoor eerst de diepte in. Fundamenten liggen immers onder de grond.

Laatst hoorde ik van iemand die een betekenisvolle droom had gehad over de fundamenten van het levenshuis:

Het huis zag er vanbuiten en vanbinnen prachtig uit. maar toen ze in de kelder kwamen, waren de fundamenten verrot en aangetast omdat er allemaal water in stond. Het was er vies, muf en schimmelig. De fundering was aangetast door het vocht, en de hele fundering moest opnieuw aangelegd worden.

Hoe is het met jouw levenshuis? Zijn jouw fundamenten wel stevig? Hoe reageer jij op teleurstellende omstandigheden? Hoe voel je je als je eens afgewezen wordt?

Dit zijn allemaal vragen die te maken met het fundament van jouw levenshuis!

Hoe je in je jeugd bent gevormd is van groot belang voor de rest van je leven. 

Als je van dit verhaal verdrietig wordt, dan raad ik je aan om de film The Shack eens te gaan bekijken:

You need Adobe Flash Player to view this content.


Wanneer de fundamenten van je leven hersteld zijn, kan de glorie van God pas in alle volheid zichtbaar worden in je leven!

Als je meer informatie wilt over herstel van je fundament van je eigen levenshuis, kun je klikken op https://www.vrijevlinder.net/coaching-voor-volwassenen

Deze blog wordt als voorbeeld gebruikt in het coaching traject "Op weg naar innerlijke heling"!

You need Adobe Flash Player to view this content.

Lees in je Bijbel:

Openbaring 21:14

En de muur der stad had twaalf fundamenten.

(Statenvertaling)

Openbaring 21:19

De muur… was gebouwd op een fundering van twaalf lagen die met allerlei edelstenen versierd was: met diamant, lazuursteen, robijn, smaragd, sardonyx, sardius, topaas, beryl, chrysoliet, chrysopraas, saffier, amethist.

(Het Boek)


Veilig bij VADER God

Geplaatst op 17 juni, 2018 om 1:55 Comments reacties ()

Toen ik een kind en later een tiener was, moest ik vaak een tekst uit de Bijbel uit mijn hoofd leren opzeggen. Dat leerde ik al op kamp in "In de Ruimte" in Soest, bij Herman en Els ter Welle.

Eén van de teksten was 1 Corintiërs 10:13.En het is zo bijzonder dat wat je als kind leert, je altijd bij blijft! In moeilijke tijden heb ik mij altijd opgetrokken aan de woorden dat God altijd voor een oplossing zorgt!

Het is misschien een ouderwetse methode, maar echt helemaal niet verkeerd om een tekst uit je hoofd te leren!


We kennen ze allemaal: "beproevingen" of "testen". Niemand vindt ze leuk, maar ze horen bij dit leven. En als je God wilt dienen komen ze in grote hoeveelheden op je af. Maar als je jezelf er onveilig door voelt, dan is het nodig om eerst te werken aan het krijgen van basisveiligheid en die kun je vinden in het Moederhart van God.

Ieder kind heeft opvoeding nodig. Dat begint al vanaf de eerste dag van de geboorte. Ieder kind leert vanaf het moment van het doorknippen van de navelstreng dat alles niet zomaar meer naar je toe komt. Wat wèl mogelijk was in de baarmoeder, is niet meer mogelijk als je geboren bent, en vanaf dat eerste moment ga je de weg naar zelfstandigheid bewandelen.

Toch blijft God trouw; ook als je zelf wel eens afhaakt in je gedachten. Er zijn immers vijanden van God die Zijn plan voor jouw leven willen beïnvloeden. Ze proberen je werk stil te leggen en je het gevoel te geven dat je “uitgeschakeld” bent. Dat werkt verlammend. Je hebt dan geen energie meer. Maar als je in zo’n situatie jezelf opent voor de gedachten van God de Vader, dan krijg je weer een positieve kijk op je leven. Je voelt dan Zijn energie weer in je stromen en je durft weer te ondernemen!

You need Adobe Flash Player to view this content.


God zal er voor zorgen dat de beproevingen niet teveel worden!

En vergeet vooral dit niet: je wordt er sterker door!

Lees in je Bijbel:

1 Corinthiërs 10:13

De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent.

(Het Boek)

You need Adobe Flash Player to view this content.

  

Wachten op God

Geplaatst op 17 mei, 2018 om 14:50 Comments reacties ()

Heb je weleens gewacht op God?

Jesaja zegt: “Nee, dat wil je niet!” Ik denk dat Jesaja daar spreekt voor ons allemaal. Niemand heeft zin om te wachten en niets te doen. Toch is het zo goed en nodig soms! Ik kan een paar keren herinneringen tijdens onze pelgrimsreizen dat we helemaal niet meer wisten waar we naartoe moesten gaan. We voelden ons op "dood spoor". En toen konden we maar 1 ding doen: WACHTEN.

Stil worden en je afvragen "welke afslag je gemist hebt", vergeving vragen aan de Vader en stil worden en schuilen bij Zijn Hart. Wat heeft dat ons leven veranderd! En weet je wat zo mooi is: God komt ALTIJD! Hij is nooit te laat!!!

Maar je wilt doorhollen, je eigen oplossingen bedenken, misschien wel jezelf voorbijlopen, over je grenzen gaan.

En wat is dan het gevolg? De omstandigheden gaan dan je leven domineren. Onbelangrijke dingen worden opeens problemen. Daarom is het dus heel erg belangrijk om in stresssituaties even een time-out te nemen.

Iemand zei pas: “Dat is professioneel terugtrekken!”

Ik vind het voorbeeld van de landschildpad altijd erg sprekend. Kruip even naar binnen, houd je stil, luister naar God en probeer te horen wat Hij tot je zegt. Neem daar rustig de tijd voor!

Vertrouw dat Hij je nieuwe ideeën wil geven, waardoor je beter en sterker in het leven kunt staan. Lees een mooi boek. Het kan enorm helpen om je geestelijk leven te ordenen door een biografie te lezen van een christen die je erg waardeert.

Je werk zal effectiever zijn als je durft te wachten op God!

You need Adobe Flash Player to view this content.


Lees in je Bijbel:

Jesaja 30:15 

Alleen door naar Mij terug te keren en op mij te wachten kunt u worden gered; in rust en vertrouwen ligt uw kracht, maar dat wilt u niet.

(Het Boek)

1 Thessalonicenzen 5: 23

Laat de God van vrede u volledig voor zichzelf afzonderen. Laat Hij uw hele wezen - geest, ziel en lichaam - zuiver houden totdat onze Here Jezus Christus terugkomt.

(Het Boek)

 


Help! Ik voel me een weeskind!

Geplaatst op 4 november, 2017 om 16:55 Comments reacties ()

Ben je een weeskind? Of heb jij jezelf weleens wees gevoeld en ben je soms weggevlucht omdat je je als wees gedroeg?

Dan mag je nu Thuis komen! Gods Vader- en Moederhart is open voor jou.

God ziet ons allemaal als eigen kinderen omdat al Zijn kinderen geadopteerd zijn. Allemaal zijn wij verbonden met dezelfde geestelijke bloedband, omdat Jezus (Gods enige echte Zoon) voor ons stierf. Hij heeft onze zonden op Zich genomen en onze straf gedragen. Daardoor kregen wij het recht om een kind van God te worden. Wat is dat geweldig hè.

Geen familiefoto meer waar jij niet bij staat, omdat je een pleegkind was. Geen gevoelens van afwijzing meer omdat je geen eigen kind van je adoptieouders was. Geen minderwaardigheidsgevoelens meer omdat je ouders altijd druk waren met anderen waardoor jij altijd op de 2e, 3e of misschien op de 6e plaats kwam te staan. Wat je allemaal hebt meegemaakt in je leven drukt een stempel op de rest van je aardse leven. Het is als een tattoo die niet helemaal onzichtbaar gemaakt kan worden. Er is veel hulp, liefde en vergeving nodig om jezelf een waardig kind te kunnen voelen.

Daarvoor moet je eerst Thuis komen!

You need Adobe Flash Player to view this content.Lees in je Bijbel:

1 Johannes 3:1


Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij heten niet alleen Zijn kinderen, wij zijn het ook. De mensen die God niet kennen, begrijpen daar niets van.

(Het Boek)1 Johannes 2:1,2a,13b


Kinderen, ik zeg dit om u van de zonde af te houden. Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige verdediger bij de Vader: Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op Zich en maakte ons één met God. Hij is het offer voor onze zonden…

(Het Boek)You need Adobe Flash Player to view this content.Restoring and pioneering/Herstellen en pionieren

Geplaatst op 8 januari, 2017 om 22:40 Comments reacties ()

Last week my daily walk looked like Mieke-in-her-teens. I wanted to walk amongst the boulders of the pier in Vlissingen. And there I went on my white trainers...! When I stood there after a bit of scrambling and some climbing exercises, it felt as if I was in a wild landscape. No order, no paths, no tarred roads, public gardens or parks. In my imagination I was in the situation of Genesis 1 where everything was (had become) formless and empty.The following link is interesting!

 

http://www.wereldgeschiedenis.com/schiep-god-een-chaos

 

Suddenly my thoughts went back to our time in Twente. I often cycled along a road that suddenly led to an unpaved path. At the time I wrote the following in my journal: Now that we are living in the ' Twente ' region for a while, cycling and hiking over here is a time of discovery.

Everywhere you see new cycling paths and hiking trails. It happens regularly that you' start cycling on a paved road which turns into a dirt road or a footpath hardened with shells. Lots fun and rather nostalgic, but annoying when you're on a bike! A while ago I rode a long way in a hilly landscape on an unpaved path. Especially "climbing" is tough. It felt like cycling against the wind. Suddenly I rode back onto an asphalt road and I thought I had lost 50 kg! No wind, no sand, no stones ...! How refreshing!

 

Now I understand better what is meant in Isaiah 57: "Prepare the road."

Today is a new day and I'm going to follow this command!

I'm going to remove stones and rocks (= wrong mindsets) and then asphalting (= applying the everything-is-possible-for-those-who-believe thought!)

 

First of all I am going to ride there myself (= exercising the life of faith) so that after me, many people may enjoy the work of God in my life!

 

Read in your Bible:

 

Isaiah 57:14 NIV

And it will be said: “Build up, build up, prepare the road! Remove the obstacles out of the way of my people.”

 

Mark 9:23 (NIV)

Everything is possible for one who believes

Hebrews 11:1 (NIV)

 

Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.

.........................................................................................................................

Mijn dagelijkse wandeling afgelopen week leek op Mieke-in haar-tienerjaren. Ik wilde bij een pier hier in Vlissingen tussen alle rotsblokken lopen. En daar ging ik dan op mijn witte gymschoenen...!Toen ik er na wat klim- en klauter oefeningen tussen stond, voelde het aan alsof ik mij in een woest landschap bevond. Geen orde, geen wegen, geen aangelegde wegen, plantsoenen en parken. In mijn verbeelding was ik in de situatie van Genisis 1 gekomen waar alles woest en leeg was (geworden)...Voor achtergrondsinformatie over deze tekst is de volgende link wel interessant!

http://www.wereldgeschiedenis.com/schiep-god-een-chaos

 

Opeens dacht ik terug aan onze tijd in Twente. Daar fietste ik vaak over een pad dat opeens overging in een onverhard gedeelte. In die tijd schreef ik het volgende in mijn dagboek:

 

Nu we voor een periode in Twente wonen, is het fietsen en wandelen hier steeds een ontdekkingstocht.

Overal vind je weer nieuwe fietswegen en wandelpaden. Het gebeurt regelmatig dat je op een verharde weg begint te fietsen en dan plotseling op een zandweg met een schelpenpad als voetpad terecht komt. Heel leuk en nostalgisch, maar lastig als je met de fiets bent! Laatst had ik een heel eind een heuvelachtig landschap bereden op een onverhard gedeelte. Vooral “klimmen” is dan best zwaar. Het leek wel fietsen tegen de wind in. Plotseling reed ik weer op een asfaltweg en ik dacht dat ik 50 kg kwijt was! Geen wind, geen zand, geen stenen…! Wat een verademing.

 

Nu begrijp ik beter wat er in Jesaja 57 staat: “Herstel de weg.”

Vandaag is het een nieuwe dag en deze opdracht ga ik uitvoeren!

Ik ga stenen en rotsen (=foute gedachten-patronen) weghalen en daarna ga ik asfalteren (= toepassen van de alles-is-mogelijk-voor-wie-gelooft gedachte!)

 

Daarna ga ik er eerst zelf over rijden (=oefening in het geloofsleven) zodat na mij, velen kunnen genieten van het werk van God in mijn leven!

Lees in je Bijbel:

 

Jesaja 57:14 Het Boek

Maar wie op Mij vertrouwt, zal het land bezitten en mijn heilige berg erven.

Ik zal zeggen: Herstel de weg!

Haal de rotsen en stenen weg!

Maak een goed begaanbare hoofdweg klaar voor de terugkomst van mijn volk uit gevangenschap.

Marcus 9:23 (NVT)

Alles is mogelijk voor wie gelooft

Hebreeën 11:1 (NBG)

Het geloof nu is het bewijs der dingen, die men hoopt,

en het bewijs der dingen die men niet ziet.