Antoine & Mieke Beiler

Beilerville

Blogpost

Last van stress?

Geplaatst op 12 juli, 2018 om 1:35 Comments reacties (0)

Heb je weleens van het posttraumatisch stresssyndroom gehoord? Dat treft mensen die slachtoffer zijn geworden van een of andere vorm van mishandeling. Nu blijkt steeds meer dat zowel de dader als het slachtoffer veel te lijden heeft. De dader is in veel gevallen zelf ook een slachtoffer geweest! Er is tegenwoordig veel meer openheid om dit syndroom te bespreken en te behandelen. Wanneer je als kind of tiener geïntimideerd bent geweest, heb je vaak meer last van lichamelijke klachten als gevolg van stress. Je worstelt ook met zelfacceptatie omdat je de kans niet kreeg om je persoonlijkheid normaal te ontwikkelen.

In het verhaal van Saul weten we niet of hij een normale jeugd heeft gehad of zeer extreem is opgevoed. Gezien zijn handelingen zou je kunnen denken aan een sektarische opvoeding, met veel intimidatie. Wat zou hem toch tot zoveel moorden hebben aangezet? Hij ging voor zijn orthodoxe geloof over christenlijken! Vreselijk!

Maar even erg was het voor alle christenen die traumatische angsten overhielden als zij een van Sauls razzia’s overleefd hadden.

En nu lees je in de Bijbel over vergeven en vergeving ontvangen: Hoever ben jij daarin?

Misschien heb je nog veel innerlijke genezing nodig.

Dan raad ik je aan om iemand te zoeken die je daarmee helpen kan!

Lees in je Bijbel:

Mattheüs 7:1 

Spreek geen oordeel uit over andere mensen. (Het Boek)


Mattheus 6:14

Als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan, zal uw hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan.

(Het Boek)


Handelingen 22:13

“Saul, broeder”, zei hij, terwijl hij bij mij stond…ik keek op en kon weer zien!

(Het Boek) 


You need Adobe Flash Player to view this content.


 Mijn creatieve uitbeelding van het lied van M.W.Smith: Healing rain.


Wat is thuis?

Geplaatst op 31 maart, 2018 om 0:45 Comments reacties (1)


“Eindelijk thuis!”

Dat was de titel van het boek van Henri Nouwen dat ik weer in handen had toen onze verhuisdozen in Vlissingen gebracht werden.

Ik weet nog goed dat ik dat boek las in een hele onzekere situatie. We verbleven voor 3 maanden in het huis van zendelingen en we wisten dat we een roeping hadden om te reizen.

We hadden er 3 jaar van reizen opzitten en we wisten op dat moment niet dat er nog 15 jaren van onzekerheid zou den volgen.

De eerste 3 jaren na onze roeping waren fantastisch. We zaten in een enorme “flow” van reizen en dienen in vele verschillende staten van Amerika. Daarna kwam Engeland in beeld. Daarnaast ook Israël met zijn Loofhuttenfeest. Dit spoorde ons aan om de Israëlische feesten te gaan vieren.

Wat is thuis? Nadat we ons huis opgaven in 1995 heb ik heel veel huissleutels in handen gehad.

Overal vonden we een tijdelijke woning. Ik heb geleerd dat ik in de Here mijn echte THUIS vindt. Bij Hem is de echte rust te vinden!

You need Adobe Flash Player to view this content.Ik vond in een boekje: Woorden van wijsheid DE KELTEN, verzameld door David Adam, het volgende gebed.

De heilige Drievuldigheid

Om te verlossen,

Om te beschermen,

Om te omringen,

De woning,

Het huis,

Het gezin,

Deze avond,

Deze nacht,

O, deze avond,

Deze nacht,

En iedere nacht,

Alle nachten,

Amen.Lees in je Bijbel: ( Het Boek en NBV)


Psalm 84:4,11

Uw ogen zien zelfs een mus die een plekje zoekt om te nestelen.

Ik ben liever maar heel kort bij U, dan jarenlang in een omgeving waar men U niet kent.

Psalm 55:23

Breng al uw moeilijkheden bij de Here. Hij zorgt altijd voor u.

Hij zal nooit toelaten dat een volgeling van Hem struikelt of valt.

Jesaja 64:18

En toch, Here, bent U onze Vader.


Psalm 94:22

De Here is mijn burcht geworden

mijn God de rots waarop ik schuil


IJver voor God of religieuze ambitie?

Geplaatst op 25 maart, 2017 om 3:20 Comments reacties (2)

You need Adobe Flash Player to view this content.

In Zijn lijdenstijd stond Jezus recht tegenover de religieuze leiders. Dat was op zich al drie jaren het geval en dus ook geen nieuwtje. Uiteindelijk escaleerde het.

Jezus werd terechtgesteld tegenover de hogepriester Kajafas. Deze hogepriester moest verzoening vragen voor het volk, maar zelf faalde hij hopeloos!

 

Daar stond Jezus de Hogepriester door de VADER aangesteld, tegenover de hogepriester Kajafas die door de wet was aangesteld.

 

Wat een contrast!

Kajafas diende God met een verkeerde ijver.

In Romeinen 10:2 staat:

"Ik weet dat zij met veel toewijding God dienen, maar met verkeerde ijver." (Het Boek)

 

Kajafas zocht zijn eigen gerechtigheid. Dat noem je ook wel religieuze ambitie. Daarmee veroordeelde hij de genade die Jezus kwam brengen.

You need Adobe Flash Player to view this content.

Brian Doerksen noemt het ambitieuze trots. In het bovenstaande lied van Brian bezingt hij een klaaglied over het verdeelde HUIS van GOD.

Jezus had nog zo gebeden dat zijn kinderen één zouden zijn en dat zij samen met alle heiligen ZIJN LIEFDE zouden proeven en delen en ervan zouden genieten!

 

Omdat Jezus wist dat zijn offer nodig was en dat Hij een troon en een kroon zou ontvangen, kon Hij deze lijdensweg gaan.

 

Als je het leven op de bergtop wilt leven, moet het je niets uitmaken wat ambitieuze religieuze leiders zeggen. Zoek God en Zijn genade en LEEF door die genade!

DAN LEEF JE IN DE RUST VAN GOD, 

EN HIJ KAN TOT RUST KOMEN IN JOU!

 

 

Oud wordt nieuw

Geplaatst op 29 december, 2016 om 3:35 Comments reacties (2)

Elk jaar lopen er op nieuwjaarsdag veel depressieve mensen rond. Ze hebben helemaal geen zin in een nieuw jaar. Er is geen nieuwe hoop, maar oude ondervindingen vullen het gedachten leven.

Je kunt immers niets nieuws beginnen als je nog rondloopt met oude frustraties. In Ezechiël 37 en 47 worden er situaties geschetst van oud naar nieuw.

De dorre doodsbeenderen krijgen weer vlees en worden levend!

En de stromende rivier vanuit Gods tempel in het nieuwe Jeruzalem brengt de dode zee tot leven! Er zwemmen weer vissen in!

Onvoorstelbaar dat dit kan gebeuren.

God kan breuken herstellen, scheuren weer dichtmaken en zelfs oude wijnzakken weer nieuw maken!

Als we toch over Bijbelse voorbeelden spreken moeten we vooral het verhaal van de pottenbakker niet vergeten. Als hij ziet dat een boetseerwerk niet gelukt is begint hij gewoon weer overnieuw!

Bid jij ook: ”Here, maak mij levend en nieuw!?”


Lees in je Bijbel:

 

Ezechiël 37:4-6

Toen droeg Hij mij op te profeteren en tegen de beenderen te zeggen: ‘Verbleekte beenderen, luister naar de woorden van de HERE. 5Want de Oppermachtige HERE zegt: “Kijk, Ik ga u weer levend maken. 6Ik zal u weer vlees en pezen geven en u bedekken met huid. Ik zal u adem geven en u zult tot leven komen en weten dat Ik de HERE ben.”’

 

Ezechiël 47:9

 

Alles wat met het water van deze rivier in aanraking komt, zal leven. De Dode Zee zal wemelen van vis, omdat haar water weer zuiver zal zijn. Waar dit water ook stroomt, zal het leven brengen.

 

Jeremia 18:3-6

 

Ik deed wat Hij mij opdroeg en trof de pottenbakker aan, terwijl hij aan zijn draaischijf zat te werken. 4Maar de kruik die hij onder handen had, werd niet goed. Daarom kneedde hij hem weer tot een klomp klei en begon opnieuw. 5Toen zei de HERE: 6‘Israël, kan Ik met u niet hetzelfde doen als deze pottenbakker met zijn klei? Zoals de klei in de handen van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand.

(Het Boek)