Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

Luisteren naar kinderen

Geplaatst op 6 maart, 2020 om 11:25 Comments reacties ()

Wat een tegenstelling. Normaal gesproken laten de kerken en gemeenten de kinderen en baby’s samenkomen in speciale ruimten met speciale leiders op gezette tijden van de bijeenkomst. Dat kan soms heel goed zijn.

Hier, in het Bijbelboek Joel, wordt juist opdracht gegeven om de kinderen en de baby’s bij de volwassenen te halen. Ook als de priesters voorbede doen zijn ze erbij. Ja, waarom niet? Het kan voor de Heer Jezus niet bestaan dat kinderen worden afgewezen. Hij zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen.”

 

 

We moeten juist meer naar kinderen luisteren. Ze zijn zo puur in het uitleggen van Bijbelse waarheden. Ze trekken conclusies die wij verrassend vinden en die ons aan het denken zetten. Het is een grote rijkdom om kinderen in je leven te betrekken. Dat kost natuurlijk energie maar je krijgt er veel voor terug. Als je kinderen laat delen in de rijkdom van Gods Koninkrijk, dan zal je eigen leven er door verrijkt worden!

 

Bekijk vandaag een kind eens vanuit dit standpunt.

 

Laat kinderen meebidden en meedoen tijdens de aanbidding. Wij hebben geweldige ervaringen met kinderen die gewoon in de samenkomst blijven. En tijdens de preek kunnen ze het thema van de aanbiddingstijd verwerken in een tekening of schilderij!

Joël 2:16a

Verzamel iedereen, ouderen, jongeren, kinderen en zuigelingen.

(Het Boek)


 

 

Psalm 8:3

U hebt de kleine kinderen geleerd U volmaakt te prijzen. Hun voorbeeld zal uw vijanden en hun die op wraak zinnen, beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen!

(Het Boek)

Lucas 18:16

Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: “Laat ze bij Mij komen en houdt ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.”

(NBV) 


Nieuwe wijn in een vernieuwde geest!

Geplaatst op 12 september, 2019 om 4:45 Comments reacties ()


Ieder kind wordt nieuw en fris op de wereld gezet. Dat denk je tenminste...Was dat maar zo...

Als kind neem je een ongevraagd pakketje mee van geestelijke erfenis van je ouders en voorouders.

Kinderen zijn gelukkig nog niet besmet met de wereldse manier van denken en daarom zijn ze nog onbevangen in denken en doen. Maar hun gevoelsleven laat al zien hoe zij op de wereld zijn gekomen. Zogenaamde huilbaby voelt zich niet veilig. Dat heeft een oorzaak.

Al ons gedrag en onze gevoelens hebben een reden.

Als je jezelf ongelukkig, eenzaam, opgesloten of onbegrepen en afgewezen voelt, dan is daar een reden voor. De oorzaak kan soms dieper liggen.

Als een kindje huilt dan heeft dat een oorzaak. Het kan gewoon zich niet lekker voelen omdat hij een schone luier nodig heeft of gewoon honger of dorst heeft.

Maar  een huilende baby kan ook huilen omdat er een dieper liggende oorzaak is.

Dat is ook zo bij een volwassene.

Je kunt niet altijd zomaar de reden geven waarom je verdrietig bent. 

Soms weet je zelf niet dat er een diepere oorzaak is.

Je pakt iets dat je op dat moment voelt. Maar veel dieper ligt de echte reden. de echte oorzaak van je onbestemde gevoel.

Dat is verder en dieper dan je ziel kan bevatten. Dat ligt in je geest.

Als je geest scheurt, dan betekent dat er nog oude denkpatronen, wetten, geestelijke erfenissen niet opgeruimd en gereinigd zij in je geest. Je geest is dan verdeeld. Je kunt als christen denken dat je altijd naar de Heilige Geest luistert maar diep vanbinnen zit er een scheur. De Bijbel noemt dat een oude wijnzak. Als je nieuwe wijn giet in een oude wijnzak dan scheurt die.

Maar als je een wijnzak vernieuwt door die te reinigen en met olie in te smeren dan wordt de wijnzak weer soepel en scheurt die niet als er jonge wijn in wordt gegoten...

Wat is het dus belangrijk om je geest iedere keer te laten vernieuwen!!!

Met je wil kun je je geest de opdracht geven om te luisteren naar de Heilige Geest. Maar je kunt ook met je wil je geest de opdracht geven om te luisteren naar domme leugengedachten.

Je geest is wel gewillig hoor, maar je vlees is zwak.

Iedere dag kun je zelf kiezen. Wil ik het Onze Vader bidden en leren leven om Gods wil te doen of ga ik door in de oude denkpatronen waarin ik sinds mijn bekering in ben opgegroeid. Gods Geest wil jouw geest vernieuwen.

Dat doet Hij ook bij mij.

Ik ben al jaren een kind van God. Maar sinds 1988 en 1989 (ons huwelijksjaar) en later toen de roeping van God volgde in 1995, waarin aan Antoine werd gevraagd om alles op te geven (huis en bezittingen en baan) is mijn leven nog meer gaan veranderen. Ik ging erin mee omdat ik in een droom en in een gezicht een engel zag die die roeping bevestige. Ik liet mijn geest dagelijks luisteren naar de Heilige Geest. Wat hebben we veel prachtige onvergetelijke ervaringen gehad!!! Zoveel wonderen en tekenen  uit de hemel...Onvoorstelbaar!!! 

Maar op een gegeven moment scheurde mijn ziel en geest. Ik kon het niet meer aan om steeds zonder reisbestemming te leven. Ik scheurde omdat ik me heel diep vanbinnen niet veilig voelde. Er was een deel in mij nog klein en onzeker en ik vertrouwde mijn Hemelse Vader niet helemaal...Zou Hij nog wel een PLAN hebben? Hij zei keer op keer tegen mij dat ik het proces waar ik inzat moest geloven en er ook van moest genieten. Maar ik kon dat niet! "ENJOY the JOURNEY" kreeg ik binnen in mijn geest te horen. Maar ik was onzeker en werd boos op God. Wat was daarvan de oorzaak?

Op dat moment nam ik de aanwijsbare oorzaak. Ik had immers weer geen vaste woning en woonplek. God gebruikte die situatie om de dieperliggende oorzaak naar boven te brengen:

Ik voelde me niet echt welkom op deze aarde. Ik voelde me afgewezen.

Vreemd na zoveel jaren te hebben gewerkt als arbeider in Gods Koninkrijk.

Afwijzing gaat veel dieper dan je kunt voelen en ervaren met je ziel. De oorzaak lag in mijn geest, mijn identiteit. Ik heb toen het Flagship programma gevolgd in Ellel Ministries in de UK. Daar voelde ik me na een aantal weken zo veilig dat ik mij tijdens de creatieve heling-dagen durfde te openen! Een volkomen overgave was dat voor mij! Mijn kleine ik durfde te vertellen aan de vrouw die de sessie leidde dat ik me nooit echt welkom had gevoeld. Dat was in een klein zwembad waar ik alleen een half uur de tijd kreeg om creatieve heling te ontvangen. Zij heeft me ongeveer 10 minuten gedragen door het water en al lopende gebeden van een warm welkom op deze wereld over mij uitgesproken zoals een moeder zou doen tijdens haar zwangerschap. Dat gebed is zo helend geweest. Het was een vernieuwing in mijn geest en ik voelde me opnieuw wedergeboren ...Dat gevoel is met geen pen te beschrijven!!! Een hele diep troost daalde in mijn ziel en ik werd dieper geheeld door de gebeden die ook later in die week nog over mij werden uitgesproken.

Zo zie je maar hoe belangrijk de vernieuwing is! Mijn oude wijnzak is vernieuwd. Gewassen en in de olie gezet! En nu kan die nieuwe jonge wijn er steeds weer in gegoten blijven worden en mijn wijnzak scheurt niet meer!!!

Wat ben ik dankbaar en wat wens ik dit helende proces toe aan ieder die er voor open staat!


Lees in je Bijbel:

"En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!” (Lukas 5: 37-39, NBV)

En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. (Mattheus 26:40-41, Staten Vertaling)

De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. (Psalm 51:19 NBG)


Schep mij een rein hart, o God,

en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;

13verwerp mij niet van uw aangezicht,

en neem uw heilige Geest niet van mij;

14hergeef mij de blijdschap over uw heil,

en laat een gewillige geest mij schragen.

(Psalm 51:12-14 NBG)

Kinderen en de Heilige Geest

Geplaatst op 12 mei, 2019 om 0:40 Comments reacties ()

Met kinderen gaan aanbidden en voor de Here Jezus met vlaggen gaan zwaaien en dansen tot eer en glorie van Zijn Naam!

Zo brengen we de hemel op aarde. Een plek creëren waar er geen plaats is voor jaloezie en ruzie en waar onderwezen wordt hoe je met elkaar in vrede kunt leven!

Kinderen zijn open voor de Heilige Geest. En als je het kind ruimte geeft om te leren luisteren naar de Geest van God, ga je verbaasd staan wat er gaat gebeuren!

Kinderen kun je van alles leren. Je kunt ze taal leren, rekenen leren, manieren leren en gewenst gedrag leren ontwikkelen…. Ze leren snel en gemakkelijk. Je kunt kinderen tweetalig opvoeden en je verbazen hoe snel ze woorden en zinnen kunnen onthouden.

Daarom gaan we hen leren luisteren naar de Heilige Geest!

Mijn visie is om de kinderen de ruimte te geven om te worden wie ze werkelijk zijn!


Jij mag zijn wie je bent

om te worden wie je bent,

en je mag het worden

op jouw manier

en in jouw tijd

Jij bent uniek,

Weet je dat al?


Kinderen zijn de beste zendelingen. Als je ze ruimte geeft voor wat de Heilige Geest door hen heen kan doen dan heeft dat een enorme impact op zowel hun eigen leven als dat van anderen.

In Psalm 8 staat:

U hebt de kleine kinderen geleerd

U volmaakt te prijzen.

Hun voorbeeld zal uw vijanden

en hen die op wraak zinnen,

beschaamd doen staan

en tot zwijgen brengen!

In de NBV staat dat je met de stemmen van kinderen een macht opbouwt tegen de geestelijke vijand om hun wraak en verzet te breken! Dat is nogal wat!!!

Antoine en ik hebben jarenlang zendingsreizen gemaakt met kinderen. Zij waren een geweldig doorgeefluik van de liefde en de grootheid van God. Vele harten zijn geraakt.


Op een keer werden wij verbaasd en verrast over wat de Heilige Geest deed door de kinderen.

Een vrouw (Gudrun) die kinderevangelisatie deed en die haar kindergroep wekelijks meenam naar de kerkdiensten in de ochtend en de avonddiensten, nam haar kindergroep mee naar de tentsamenkomst in Engeland. Het waren kinderen uit gebroken gezinnen waarvan de ouders zelfs geen christen waren!


Wij zijn gewend om de diensten over te geven aan de leiding van de Heilige Geest en op die avond waren de kinderen van die groep helemaal onder de indruk. 


Op een avond gebeurde er iets heel speciaals!


Na een tijd van aanbidding, waarbij deze kinderen ook actief meededen, kwam er opeens een windvlaag van de Heilige Geest de tent binnen en niemand kon zeggen dat er iemand de leiding had!


Gods Geest bewoog en mensen werden aangeraakt door Gods liefde en herstel in hun geest en ziel. Niemand gaf de kinderen opdracht maar ze gingen helemaal uit hunzelf in de bediening staan door bij de mensen te gaan staan of zitten en met hen te gaan bidden en hen te gaan zegenen.


De kinderen voelden dat zij de ruimte kregen om dat te mogen doen en ze waren vrij in de beweging van de Geest.


Mijn passie is om ouders en kinderwerkers op te leiden om de kinderen te leren luisteren en te dienen in de kracht van de Heilige Geest.


In de tijd dat Jezus op aarde was brachten de ouders hun kind naar Jezus en Hij zegende hen en liet zien dat een kind de belangrijkste was door te zeggen dat als je een kind ontvangt, dat je dan Jezus Zelf ontvangt! ( Lukas18:1-17)


Mogen wij jouw kind ook in het middelpunt van de belangstelling zetten? Dan gaan wij hen leren om te luisteren naar de Heilige Geest en we gaan samen aanbdden en God prijzen door met hen te zingen en te dansen tot eer en glorie van de Here Jezus!

Dan zal je verbaasd staan wat er gaat gebeuren!


Het is tijd dat we meer ruimte aan de Heilige Geest gaan geven door de kinderen vooraan te plaatsen, in het middelpunt van de belangstelling!


Het is tijd om kinderen mee te nemen op outreach! Laat hen een zegen zijn voor kinderen en volwassen! Waarom wachten tot ze ouder zijn terwijl zij op hun jonge leeftijd al zo open zijn voor de Heilige Geest?!


Het is goed om kinderen te leren "binnen de lijntjes te kleuren", om hen regels bij te brengen. Maar zij moeten ook leren ontdekken hoeveel ruimte ze krijgen als hun geest geopend is voor wat de Vader wil doen voor hen en door hen.


Jezus houdt zielsveel van kinderen!


Hun geest en ziel is zo snel te genezen als zij de kracht van Jezus’ liefde ontvangen!

Geef je kind meer ruimte en laat hen geïnspireerd door de Heilige Geest eens “buiten de lijntjes kleuren” en laat hen zelf hun eigen kleur bepalen en helemaal uiting geven aan hun eigen creativiteit!


Kijk maar eens naar het onderstaande filmpje van Bethel Christian school

Het doet me denken aan onze profetische aanbidding conferenties waar we de kinderen altijd in de diensten een speciale plek gaven en dan mochten ze dansen en met vlaggen zwaaien en bidden voor elkaar en tekenen en schilderen en boetseren aan een tafel aan de zijkant van de zaal. Expres niet achterin maar gewoon erbij!!!!

En dan kregen we ook zulke prachtige tekeningen...zo profetisch...Ik kreeg traantjes van deze video.

https://www.youtube.com/watch?v=-70rK4bjMEM&feature=player_embeddedChildren and the Holy Spirit

Geplaatst op 11 mei, 2019 om 20:00 Comments reacties ()


Children are open to the Holy Spirit and if you give a child the opportunity to learn to listen to the Spirit of God, you are going to be surprised at what will happen!

Children are teachable. You can teach them languages, teach them arithmetic, teach them manners, teach them tricks, teach them to develop .... They learn quickly and easily. You can raise your children bilingually and be amazed at how quickly they can remember words and phrases.

Why would you not teach them to listen to the Holy Spirit?

 

Children are the best missionaries. If you give them room for what the Holy Spirit can do through them this has a huge impact on both their own lives and that of others.

For many years Antoine and I have gone on missionary trips with children. They were a great channel for the love and the greatness of God. Many hearts were touched.

I myself was surprised when in England a woman (Gudrun) took to her children’s group to weekly church services in the morning and also to the evening services in a tent meeting.

We were accustomed to surrendering the service to the guidance of the Holy Spirit and the children of that group were impressed. These were children from broken families whose parents were even not Christians!

One evening something very special happened!

 After a time of worship, in which these children also actively participated, suddenly a breeze of the Holy Spirit came into the tent and no-one could say that anyone was in charge!

God's spirit was moving and people were touched by God's love and were healed in their minds and souls. No one told the children to do ministry, but they freely went and stood or sat with people to pray with them and bless them.

The children felt that they were given the freedom to be allowed to do so and they felt free in the power of the Spirit.

My passion is to see parents and child workers teach children to listen to the Holy Spirit and serve in His power.

 

When Jesus was on Earth and parents took their children to Jesus and he blessed them and showed them that a child was most important by saying: And whoever welcomes one such child in my name welcomes me (Matthew 18:5)You will be surprised to see what happens!

It's time that we give the Holy Spirit freedom by putting the children in the front, in the spotlight!

It's time to take children along on outreach! Let them be a blessing to children and adults! Why wait until they are older while they are so open to the Holy Spirit at such a tender age?!

 

It's good to teach children to color in between the lines, to give them rules. But they must also learn how much freedom they get when their mind is open for the things the Father wants to do for them and through them.

Jesus loves children dearly!

Their minds and souls are healed very quickly once they receive the the power of Jesus ' love!

Give your children more freedom and let them be inspired by the Holy Ghost to "colour outside the lines" and let them choose their own color to express their creativity!