Antoine & Mieke Beiler

Beilerville

Mieke's blogs

Haal het allerbeste uit jezelf (vervolg)

Geplaatst op 17 november, 2019 om 22:25 Comments reacties (2)

Haal het allerbeste uit jezelf! Met deze blog heb ik een start gemaakt op mijn website van Vrije Vlinder.

Hier, op deze website van Beilerville, wil ik een vervolg schrijven.


Vergelijk je leven met een appel.

Misschien lijkt je leven op een mooie gave appel of misschien lijkt je leven op een appel waar een beurse plek in zit. De schil is beschadigd en ook rimpelig.

Wat voor waarde hebben zulke appels? De een ziet er mooi uit en de ander heeft te lang op de fruitschaal gelegen.

Kijk nu eens naar de groeikracht van deze ene appel. (Geschilderd door Annemarie Terpstra)


Als je er niets mee doet gebeurt er ook niets.

Ga eens nadenken wat je kunt doen met jouw leven:

 

Je kunt van 1 appel geen appeltaart maken.

Je hebt ook niet genoeg om er een schaal heerlijke appelmoes van te maken.

Je bent immers maar 1 appel.

Wat moet je doen om te groeien en te vermeerderen?

Je kunt jezelf af laten schillen.

Totdat je bij je kern bent. De kern bestaat uit een klokhuis en verschillende pitten. Vanbuiten lijk je op een mens uit 1 stuk. Maar als je diep vanbinnen kijkt dan zie je dat je kern uit meerdere delen bestaat.

Neem nu eens een andere vrucht, bijvoorbeeld de perzik. Vanbinnen ziet die er anders uit. De kern is 1 pit en soms valt die uiteen in twee delen. 

Ieder mens is verschillend en iedereen heeft een andere kern. Je identiteit is bepaald door je achtergrond: verschillende belevenissen, verschillende ouders, verschillende voorouders. Niemand is gelijk. Net als er vele vruchten zijn met verschillende kernen, zo zijn er ook allemaal verschillende mensen.

Ik wil me nu even beperken door verder te gaan met het voorbeeld van de appel en het klokhuis met zijn pitten.

Als je nu eens 1 pit in de grond stopt, dan zaai je daarmee 1 deel van jezelf in de Baarmoeder Gods. Je geeft een deel van jezelf over in Gods Liefdevolle HART.

Op dat moment lijkt het net of je verdwenen bent, onzichtbaar.

Als je jezelf zaait in die vruchtbare grond (Baarmoeder) dan zul je zien wat er tevoorschijn komt: Een klein plantje met wortels en uiteindelijk een schitterende appelboom met heerlijke appels (wedergeboren kind van God met vele gaven en talenten)

Veel mensen blijven voortbouwen in hun leven met dat ene gezaaide deeltje van hun leven. Ze hebben maar 1 pit in de grond gestopt. Maar je kern bestond uit meerdere pitten! Als je daar niets mee doet, dan kun je nooit een volledig geheeld mens worden.

Iedere keer laat God in Zijn eindeloze LIEFDE een ander deel van jezelf zien waaraan je kunt werken. Je mag ook die andere delen van jezelf gaan zaaien in de Baarmoeder Gods. En daar word je iedere keer weer als het ware opnieuw wedergeboren.

Net als een kreeft die meerdere keren vervelt, zo worden wij als mens iedere keer vernieuwd door een nieuwe manier van leven en denken en doen.

Wanneer je merkt dat je met een deel van jezelf worstelt, en je hebt dat nog niet overgegeven aan God de Vader, dan wordt het tijd om ook hiermee eens aan de slag te gaan. De Here Jezus zegt immers dat we wedergeboren moeten worden uit water en Geest. Jezus zelf was verwekt door de Heilige Geest. Hij kon niet zondigen. Zo mogen wij ook wedergeboren worden. 

Iedere keer opnieuw zal je in je leven ontdekken dat er nog blokkades zijn die die bovennatuurlijke stroom van de Heilige Geest tegenhouden. Je hebt al wel 1 appelpit gezaaid in de grond en je bent al vruchtbaar. Er is al een appelboom in je levenstuin gegroeid en de vruchten daarvan zijn al zichtbaar. Maar er zijn andere pitten in je kern (klokhuis), die nog niet gezaaid zijn. Er zijn delen achtergebleven. Niet alle pitten zijn gezaaid in de Baarmoeder Gods.

Waarom niet?

Waarom laat je toe dat er pitten achterblijven. Waarom is er geen totale overgave?

Vaak komt dat omdat je je schaamt voor iets.

Maar dat hoeft helemaal niet.

Stel dat je in je kindertijd ergens bent blijven steken. Er is een blokkade gekomen door een traumatische gebeurtenis in je jeugd, dan is dat deel is niet verder gegroeid. Als je dat deel (die andere pit uit het klokhuis) nu ook gaat leggen in de Baarmoeder Gods, dan mag dat ook wedergeboren worden en uit gaan groeien tot een vruchtbare appelboom! 

Eigenlijk doe je jezelf tekort als je delen achterhoudt.

Begrijp je nu dat de Bijbel in psalm 86 vers 11 van de NBG vertaling spreekt over het samenvoegen van je gebroken hart? Als je klokhuis bestaat uit meerdere pitten dan geeft dat aan dat je kern verdeeld is: gebroken en uiteengevallen. In mijn coaching traject spreek ik over je levenshuis met verschillende kamers van je hart waar verschillende delen (je innerlijke familie) in wonen.Nu je dit weet, durf je dan weer te dromen?

Heb je de moed om jezelf af te laten schillen tot je bij je kern gekomen bent? Wie jij eigenlijk bent?

Durf je daarna jezelf te zaaien in rijke vruchtbare grond, die veel voedingsstoffen bevat (de Baarmoeder Gods)?

En ga dan eens opletten wat je bereikt met de groeikracht in jouw kern!

Als je nu eens alle pitten die in het klokhuis zitten gaat zaaien...

Dan zal je gaan groeien en bloeien als nooit tevoren! Je echte identiteit is immers gezaaid in het Koninkrijk van God. 

En alleen dáár word je pas wie je WERKELIJK bent!!!


Romeinen 12

 2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (HSV)


 

The stinger has gone/ De angel is eruit!

Geplaatst op 1 juni, 2019 om 0:45 Comments reacties (0)


The stinger has gone!

OW!!! I stepped into my little boots with my bare child’s feet. I was on vacation with my father and mother and brothers and sister. Playing outside..walking through the grass with bare feet...No one ever actually looked inside my boots first or checked to see if I had put on socks. As if that would have helped anything….

I yelled out in pain and within only seconds my father was there, taking my foot in his hands and sucking as hard as he could on the painful place. He immediately knew what the problem was.

There was a wasp in my boot. My father sucked the stinger out of my foot and then I was able to calm down again.

You remember something like that your whole life. A wasp that leaves its stinger behind is like the pain of the sinful, broken world that feels unbearable in your life.

What bothers you? What causes you sorrow?

Since my teen years, I have been walking around longing for Jesus to come back in the clouds. I hope the trumpets will sound, and often I look at the sky and hope we will be taken up and loosed from this earthly life. Now I understand that that longing in my teen years was really hidden depression. I wasn’t comfortable in my own skin and was searching for my identity. I daydreamed during the dull history lessons and looked outside and stared at the clouds…

After that I experienced countless times, whenever I encountered a situation that I found too difficult, that I’d long for Jesus to come and take me up.

Yesterday I was walking along the sea and realized that it was actually inner pain. A stinger in my life that is still there. A longing to exchange this earthly life for the heavenly.

And yet, during that walk, the Father showed me something beautiful. Every time, I figured I would just have to live with that painful stinger. THAT THIS PAIN JUST BELONGS TO THIS EARTHLY LIFE IN A BROKEN WORLD.

Until I suddenly “heard”: “Jesus has already removed the stinger!” I got so happy and thankful, and spontaneously started singing: “Deliver me.”

That is a song that Sarah Brightman sings. It is about her longing for inner freedom.

You need Adobe Flash Player to view this content.


It’s true that we are all walking around with a stinger from which we need to be freed. And how wonderful to realize even more deeply that the Heavenly FATHER has thought of a solution to release us from that pain!

I walked around all day with the freeing thought that I don’t have to lie down under the idea that I will have to live with this deep sorrow for the rest of my life.

And to you, too, I want to say that if you are still being goaded by a sin, sickness, or inner pain, the Lord Jesus wants to free you from that!!!

What a wonderful message we have to tell each other.

Read in your Bible:

1 Corinthians 15: 51-58

Behold, I tell you a mystery: 1 Thess. 4:16 We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52 in a moment, in the twinkling of an eye, at Matt. 24:31; 1 Thess. 4:16 the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed.

53 For this perishable body must put on the imperishable and this mortal body must put on immortality. 2 Cor. 5:4

54 When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written: “Death is swallowed up in victory.” Isa. 25:8; Hos. 13:14; Hebr. 2:14

55 “O death, where is your victory? O death, where is your sting?”

56 The sting of death is sin, and the power of sin is the law.

571 John 5:5 But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

58 Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. (ESV)

...........................................................................................................................

De angel is eruit!

AU!!!

Met mijn blote kindervoetjes stapte ik in mijn laarsjes. Ik was met mijn vader en moeder en broers en zus op vakantie. Lekker aan het buiten spelen…Met blote voeten door het gras lopen….Er werd echt niet eerst even in mijn laarzen gekeken en ook niet op gelet of ik mijn sokken wel had aangetrokken. Alsof dat wat had geholpen….

Ik gilde het uit van de pijn en binnen enkele seconden was mijn vader daar en nam mijn voet in zijn handen en begon met volle kracht te zuigen aan de pijnlijke plek. Hij had direct door wat er aan de hand was.

Er zat en wesp in mijn laars. De angel werd er door mijn vader uitgezogen en toen werd ik weer rustig.

Zoiets blijf je je hele leven onthouden.

Een wesp die zijn angel achterlaat, is als de pijn van die zondige gebroken wereld die in je leven ondraaglijk aanvoelt.

Waar heb jij verdriet van?

Ik loop al vanaf mijn tienertijd met het verlangen rond dat Jezus terug gaat komen op de wolken. Ik hoop dat de bazuinen gaan klinken en vaak loop ik naar de lucht kijken en hoop ik dat we opgehaald worden en verlost worden van dit aardse leven. Nu ben ik erachter gekomen dat dat verlangen uit mijn tienertijd eigenlijk een verborgen depressie was. Ik zat niet lekker in mijn vel en was op zoek naar mijn identiteit. Ik droomde weg tijdens de saaie geschiedenislessen en keek naar buiten en staarde naar de wolken…

Daarna heb ik talloze keren meegemaakt dat wanneer ik een situatie meemaakte die ik te moeilijk vond, dat ik dan verlangde dat Jezus mij zou komen ophalen.

Gisteren liep ik langs de zee en besefte dat het eigenlijk innerlijke pijn was. Een angel in mijn leven die er nog in zit. Het verlangen om dit aardse leven te verruilen voor het hemelse.

Toen liet de Vader mij tijdens die wandeling iets moois zien. Ik legde mij er eigenlijk iedere keer bij neer dat ik zo zou moeten doorleven met die pijnlijke angel. Dat die pijn nu eenmaal hoort bij dit aardse leven in een gebroken wereld. Totdat ik opeens “hoorde”:

“Die angel heeft Jezus er al uitgehaald!” Ik werd zo blij en dankbaar dat ik het offer van De ZOON VAN GOD aan het kruis en ZIJN OPSTANDING beter begon te begrijpen en ik begon spontaan te zingen : “Deliver me”.

Dat is een lied dat Sarah Brightman zingt.

Het gaat over haar verlangen naar innerlijke bevrijding.

You need Adobe Flash Player to view this content.


Het geeft zo weer dat we allemaal met een angel rondlopen waarvan we bevrijd moeten worden. En wat is er heerlijker dan opeens nog dieper te beseffen dat de Hemelse VADER een oplossing heeft bedacht om ons te verlossen van die pijn!

De hele dag liep ik rond met die bevrijdende gedachte dat ik niet hoef te blijven rondlopen met een diep verdriet.

En ook tegen jou zou ik vandaag willen zeggen dat als jij nog geprikkeld wordt door een zonde, ziekte of innerlijke pijn, dat de Here Jezus jou daarvan wil verlossen!!!

Wat een heerlijke boodschap hebben we toch te vertellen aan elkaar!


Lees in je Bijbel:1 Korintiërs 15: 51-58

Zie, ik vertel u een geheimenis: 1 Thess. 4:16

Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,

52in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij Matt. 24:31; 1 Thess. 4:16de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

53Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet2 Kor. 5:4zich met onsterfelijkheid bekleden.

54En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: Jes. 25:8; Hos. 13:14; Hebr. 2:14De dood is verslonden tot overwinning.

55Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

56De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.

571 Joh. 5:5Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

58Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/15/

Zacht met Kracht

Geplaatst op 14 november, 2018 om 5:40 Comments reacties (0)

Laatst hoorde ik iemand zeggen dat bij hen vroeger thuis altijd werd gezegd: "Je wordt vanzelf een jongetje".

Anders gezegd: "Je krijgt vanzelf eelt op je ziel".

Dat betekent dat het meisje als kleinzielig zou kunnen worden bestempeld.

Meisjes zouden zacht en lief moeten zijn en.... volgens de Bijbel, zéér krachtig!

Maar omdat meisjes vanuit hun eigen ziel graag sterk zijn, worden ze jaloers en gemeen en gaan ze elkaar subtiel misbruiken. Meisjes met meer jongens-karaktereigenschappen gaan zichzelf daar in versterken en kweken zo een heleboel eelt op hun ziel.

Kijk eens naar het Bijbelse voorbeeld van een zachte maar zéér sterke vrouw: Maria, de moeder van Jezus. Zij moet naast een goede liefdevolle moeder ook een zeer krachtige vrouw geweest zijn die niets liever wilde dan haar zoon bevestigd zien worden als de Zoon van God. Haar hart scheurde toen ze moest aanzien hoeveel Hij heeft moeten lijden. Dat had haar hard en innerlijk kwaad en teleurgesteld kunnen maken, maar in plaats daarvan droeg zij op een waardige manier haar lijden.

Omdat ik in mijn jeugd veel last heb gehad van intimidatie en mij daarom makkelijk liet intimideren, werd mijn zachtheid vaak een struikelblok. Mensen die dat niet in de gaten hadden hebben daar onbedoeld (op zijn zachts gezegd) vaak misbruik van gemaakt. En vanuit de zwakheid van mijn eigen ziel liet ik me keer op keer intimideren en wegduwen. Zo doen kinderen ook. Ze laten zich wegduwen en lopen gekwetst huilend naar de juf of hun moeder. Ik liep dan vanbinnen met een enorme stress rond, omdat ik wel een enorme innerlijke kracht voelde die ik niet kon laten zien, omdat die geblokkeerd was geraakt, en niet naar buiten kon komen....Dat maakte me keer op keer overspannen en bracht me weer dieper in het hart van onze liefdevolle genezende Vader! Keer op keer heb ik gefrustreerde delen in mijzelf terug mogen leggen in het Hart van God.

Nu herken ik mijn zwakke plek. Ik heb ook de teleurstelling en mijn onmacht bij het kruis gebracht, Natuurlijk was ik in stilte vaak jaloers op mensen die zo krachtig optraden. Dat maakte me innerlijk verdeeld en vanbinnen leefde ik in de spagaat.

Ik had namelijk een sterk deel van mijzelf verstopt en geblokkeerd. Er was een onzichtbare vijand mijn leven binnengeslopen die mij iedere keer leugens in mijn hoofd liet horen.

Toen ik me laatst weer zo zwak en geïntimideerd voelde door die onzichtbare vijand, kreeg ik van de Vader opeens deze tekst:

"U geeft mij de kracht van een wilde stier, met pure olie ben ik overgoten". Psalm 92:11

Wow, wat gaf me dat opeens een enorme kracht. Ik werd als het ware omhoog getrokken en ik had plotseling zoveel om uit te delen. In plaats van lichamelijke uitputting en innerlijke zwakte te voelen, en te buigen onder die intimidatie kreeg ik plotseling nieuwe kracht van de Heilige Geest. En die kracht vult mij iedere dag weer. Het is zo bijzonder om daar iedere keer weer open voor staan. Soms vergeet ik het en val dan weer terug in mijn oude gewoonte om me te laten intimideren en weg te laten zakken in mijn zwakheid. Maar steeds sneller ontdek ik nu mijn zwakke plek en ga ik staan in de kracht van de Heilige Geest.

Ik heb de bodem geraakt.

Dat moest gebeuren.

Ja keer op keer heb ik de bodem van de diepe put gezien om me keer op keer weer op te laten trekken door de liefdevolle HANDEN van Jezus die mij uit die put trok van onmogelijkheden: "Niet meer kunnen. Mezelf helemaal "op" en "gesloopt" voelen".

En tegen jou die ook zo vaak gebukt gaat onder lichamelijke zwakte kan ik zeggen: Er is heling mogelijk voor je geest en ziel en lichaam.

Als je vanbinnen ook die innerlijke spagaat voelt, dan leef je met één been in de zwakheid van je ziel en met je andere been in je krachtige deel van je ziel die wil luisteren naar de uitspraken van de Heilige Geest. De Heilige Geest onderwijst je geest, en met je ziel kun je kiezen naar wie je wilt luisteren. Wil je leven vanuit de kracht of onmacht van jezelf of kies je voor de kracht van de Heilige Geest die tegelijkertijd zo zacht is en liefdevol.

Zacht mèt Kracht

Dat hoort bij elkaar.

Kracht zonder zachtmoedigheid is eigen kracht vanuit je ziel.

Kracht vanuit de Heilige Geest is de zachtheid van de Heilige Geest, gemengd met enorme kracht. Dat bewerkt een hele diepe innerlijke genezing.

Ik maak dat nu steeds mee....Het is zo geweldig om te zien. Het is heerlijk om te mogen opereren vanuit de kracht van de Heilige Geest. Ik geef met mijn wil (ziel= verstand, wil, gevoelsleven) keer op keer de opdracht om mijn geest te richten op de Stem van de Heilige Geest en die andere stemmen buiten de deur te laten. Het bloed van de Here Jezus is aan de deurposten van mijn hart gesmeerd zoals bij de Israëlieten die op punt van vertrek stonden om Egypte te verlaten!

En binnen in mij wordt het steeds gezelliger! Er gaan steeds meer "kaarsjes" aan in mijn hart en ik word vuriger en vuriger voor God en ik brand van verlangen om die innerlijke heling die ikzelf heb ontvangen door te geven aan anderen!!!

Lees ook in dit verband nog eens mijn blogs over het "Moederhart van God" in de categorie: Vertrouwen als een kind, en "Opnieuw geboren worden" in de categorie: Echte vrijheid op de website van www.beilerville.net

“Ik ben niet wat ik doe,

Ik ben niet wat ik heb,

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen,

Ik ben Gods geliefde kind.

Dat is wie ik ben.

Niemand kan dit van mij wegnemen,

Ik hoef me geen zorgen te maken,

Ik hoef me niet te haasten,

Ik kan mijn Vriend Jezus vertrouwen,

En Zijn liefde delen in de wereld.

Ik mag nu rusten in Gods oneindige onvoorwaardelijke liefde en ik mag helemaal gaan ontdekken wat Gods zegeningen zijn voor mij.

Als ik mijn positie van “geliefd kind van God” ga omarmen, dan ga ik ten volle beleven wat mijn ware identiteit is, die mij toestemming geeft om moedig te zijn, en risico’s te nemen en Gods roeping te volgen die op mijn leven rust.”n

(overgenomen van: Love is a great gift Bobby and Hanna Schuller)

You need Adobe Flash Player to view this content. 

 


Gered van intimidatie.

Geplaatst op 11 augustus, 2018 om 14:00 Comments reacties (0)


Ik heb een tijd geleden gedroomd over vrouwen die ik tussen allemaal slangen zag liggen. Ik was in die droom van hen gescheiden door een glaswand en zag het allemaal gebeuren. Zelf was ik in een andere ruimte waar een paal stond te midden van andere slangen. Ik trok me op aan die paal en dat was mijn redding! Die slangen konden mij niet bereiken omdat ik mij vastklampte aan die paal.

Lang heb ik nagedacht over de betekenis van die droom. Ik deelde het met enkele mensen en nu voel ik dat het tijd is om het in het openbaar te vertellen.

Vele vrouwen laten het toe dat zij misbruikt worden. Ze zijn bang en toch laten ze het gewoon gebeuren en ondanks dat ze weten dat er een uitweg is, en ze ook zien dat het anders kan, laten ze zich toch steeds weer te pakken nemen door tussen die slangen te blijven liggen...

Helaas!!!! Ik kan het echt niet meer aanzien...!!!

Ik wil jullie graag toeroepen vandaag: Je ziet toch dat ik redding gevonden heb door mij op te trekken aan de paal? Voor mij staat die paal voor het kruis van de Here Jezus. Ik klampte mij in die droom vast aan die paal en trok mezelf op. 

Weet je...waarom blijf je hangen in een situatie waar je steeds weer teleurgesteld wordt, waar je jezelf iedere keer weer bedrogen voelt en geïntimideerd voelt. Veel vrouwen en meisjes leven in zo'n situatie en zijn er aan gewend geraakt. 

Een van de meisjes die ik heb mogen begeleiden in de afgelopen jaren vertelde mij dat zij telkens weer door haar vaders ogen gedwongen werd om naar hem toe te komen. En dan ging het opnieuw mis... En haar moeder zag nota bene wat er gebeurde en greep nooit in!!! Hoe is het mogelijk!!!

Ik wil een goede moeder zijn zoals DEBORA in de Bijbel. Zij was een moeder in Israël omdat leiders ontbraken.

Heel bijzonder dat ik deze tekst kreeg voor mij persoonlijk, vlak voor onze bruiloft in 1989:

Psalm 113:9

De onvruchtbare vrouw laat Hij wonen in het huis,

een vrolijke moeder van kinderen

Ik zie zoveel nood, zoveel manipulatie en intimidatie en ik kan het niet aanzien. Ik heb nu verschillende meisjes en vrouwen mogen redden! Een enkeling te mogen redden is heel fijn en bijzonder waardevol. Want er is zoveel blijdschap in de hemel als er 1 meisje gered wordt van die verwoestende intimidatie. Dat kan op godsdienstig vlak liggen of machtsmisbuik of verbale - of seksuele intimidatie, of een vorm van huiselijk geweld. Welke vorm het ook is...het is vreselijk en de gevolgen zijn traumatisch!

Blijf niet langer bij die andere vrouwen en meisjes...breek eruit! 

Zogenaamde veiligheid is zo nep. zo bedrieglijk. Zwijg niet langer , maar ga erover praten!


Er is ook redding voor jou.


Jij mag ook echt vrij worden!!!

You need Adobe Flash Player to view this content.Verliezen is winnen!

Geplaatst op 6 maart, 2018 om 16:00 Comments reacties (0)

In het diepste moment ligt iets moois!

Het gevoel van VERLIEZEN kan het mooiste moment van WINNEN zijn!

Omdat deze aarde niet ons “thuis” is, zegt Petrus dat we het ons hier niet al te gezellig moeten maken. Dat is alleen maar strelend voor ons ego.

Als je focus gericht is op je heilige wandel met Hem, dan valt alle aardse schoonheid daarbij in het niet. Gods sieraad is immers JOUW heilige wandel met Hem!!

Voor mij is het bovenstaande een hele diepe weg van innerlijke genezing geworden.

Meerdere keren heb ik Gods roepstem gevolgd om al mijn aardse genoegens achter me te laten. Dit gaf mij van binnen een gevoel van “dood-zijn”. Maar het heeft mij wel in grotere vrijheden gebracht.

Toen Jezus zich GOD VERLATEN voelde aan het kruis en stierf in diepe lichamelijke en innerlijke pijn, gebeurde er iets moois! De aarde scheurde door een aardbeving en op dat moment kregen de priesters vrije toegang tot de Allerheiligste plek van Gods Huis: Jouw ECHTE THUIS! Het gordijn dat scheiding maakte tussen en Heiligdom en de plek waar de God Zelf was (de gouden ark), SCHEURDE!

De aarde scheurde ook! De graven van overleden heiligen gingen open! Ze stonden op uit hun graf terwijl Jezus net was gestorven! Wat een tegenstelling! In Jezus' diepste moment gebeurden opeens allemaal wonderen! Nadat Jezus was opgestaan uit de dood, kwamen deze mensen in het openbaar tevoorschijn om hun getuigenis te vertellen en zich bekend te maken!

Wat gebeurt er in jouw diepste moment?

Wat gebeurt er als jij "sterft" aan jezelf?

Je wilt niet weten wat de gevolgen zijn...!!! En als je daarna geestelijk mag opstaan uit je "graf" en mag gaan leven in Gods HUIS, ga je pas echt LEVEN! Je wordt dan een heel nieuw mens en daarmee mag je ook anderen tot leven brengen!

Ik ben na het sterven aan mijzelf (mijn eigen "IK"), verlost van vele vooroordelen die ik bij me droeg.

Wat een genade om echt verlost te zijn van dat alles.

Ook jij bent geroepen om vrij te zijn!

Niet iedereen moet dezelfde weg gaan om tot volkomen overgave te komen. Antoine en ik hebben de roeping “eerst alles achter te laten” daarvoor moeten navolgen. Zo hebben we mogen ontdekken dat Gods Vaderhart ons werkelijke “THUIS” is, en nu mogen we velen de weg wijzen om ook tot die volledige overgave te komen.

Lees in je Bijbel:

Matteüs 27:50-53

Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest.

Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen.


Opnieuw geboren worden!

Geplaatst op 9 april, 2017 om 15:25 Comments reacties (2)

Hear the bells ringing

They're singing that you can be born again

Hear the bells ringing

They're singing Christ is risen from the dead

You need Adobe Flash Player to view this content.

 

The angel up on the tombstone

Said He has risen, just as He said

Quickly now, go tell his disciples

That Jesus Christ is no longer dead


Joy to the word, He has risen, hallelujah

He's risen, hallelujah


He's risen, hallelujah


Hear the bells ringing

They're singing that you can be healed right now

Hear the bells ringing, they're singing

Christ, He will reveal it now


The angels, they all surround us

And they are ministering Jesus' power

Quickly now, reach out and receive it

For this could be your glorious hour

 

Joy to the world, He has risen, hallelujah

He's risen, hallelujah

He's risen, hallelujah, hallelujah


The angel up on the tombstone

Said He has risen, just as He said

Quickly now, go tell his disciples

That Jesus Christ is no longer dead


Joy to the world, He has risen, hallelujah

He's risen, hallelujah

He's risen, hallelujah

Hallelujah

EASTER SONG

Keith Green.


Dit prachtige lied is geschreven door Keith Green


Ik ken dit lied vooral van 2nd Chapter of Acts.


Dit lied gaat over de kans om opnieuw te beginnen, om een nieuw leven te krijgen.

Natuurlijk weet ik al jarenlang met mijn Christelijke opvoeding dat je opnieuw geboren kunt worden maar het was nog maar enkele jaren geleden dat ik werkelijk heel diep beleefde dat dit echt zo is.

Ik volgde het FLAGSHIP PROGRAMMA van Ellel Ministries in Lancaster UK en na 5 weken van studies volgde er een blok:

Heling door creativiteit.

En omdat ik erg veel ervaring heb met innerlijke heling door creativiteit was ik erg benieuwd naar deze 2 dagen van Ellel Ministries.

Ik schreef me in voor een half uurtje in het zwembad waar ik privé begeleiding zou krijgen van een lieve vrouw die zelf veel innerlijke heling had ontvangen vanuit het Moederhart van God.

Toen ik las in Psalm 27 en 131 dat God niet alleen Vader maar ook Moeder is heb ik nog dieper ontdekt dat opnieuw geboren worden begint in de Baarmoeder Gods.

Veel problemen en frustraties die je in je leven oploopt hebben hun oorsprong al liggen in de baarmoeder van je natuurlijke moeder en die draag je je leven lang mee tenzij je het wonder van de WEDERGEBOORTE ontvangt door geloof in de opstanding van Jezus uit de dood!

Bij de conceptie werd de oorsprong gelegd van jouw IK. Wie je bent en wie je zou worden toen je geboren werd. Je identiteit werd toen al bepaald. Je kreeg ook een “pakketje” met een unieke mix mooie en moeilijke karaktertrekken die je vader en moeder en opa’s en oma’s je ongevraagd meegaven. Dit noem je een geestelijke erfenis.

Een erfenis kan leuk zijn maar ook erg belastend.

Je wilt graag je mooie ZELF zijn.

Ik heb ook jarenlang geprobeerd om mijn mooie ZELF te zijn. Maar als je ouder wordt dan ben je ook gevormd door het leven dat niet altijd even leuk en makkelijk is. En hoe je op al die levensomstandigheden reageert hangt af van hoe je gevormd bent. 

Ik wil nu even terug gaan naar mijn ervaringen bij Ellel Ministries een aantal jaren geleden.

Ik had me jarenlang door genade staande weten te houden als Christen en toch voelde ik een diepe innerlijke gebrokenheid toen ik het FLAGSHIP PROGRAMMA begon. Een deel in mezelf was sterk gevormd door Gods helende Liefde en Levenskracht. Maar er was nog een deel van mijzelf verstopt dat zich onzeker en klein en niet geaccepteerd voelde. Jarenlang had ik dat keurig verborgen weten te houden en daar tijdens de weken in Lancaster durfde ik het om dat kleine zwakke deel open te laten leggen door de liefde en acceptatie die ik daar voelde.

Ik durfde mijn diepe angsten te laten zien en mijzelf te openen voor een diepere hemelse operatie door de Almachtige Chirurg die ook Hemelse Vader wordt genoemd!

En toen ik dat half uurtje in het kleine zwembad kwam en ik vertelde dat ik het “opnieuw geboren worden” echt wilde voelen, begreep ze mij.

Ze nam me in haar armen en legde heel liefdevol mijn hoofd tegen haar borst aan en droeg mij een aantal minuten door het water. Het water spoelde mijn tranen weg terwijl zij voor mij bad. Ze sprak een Moedergebed uit: “Ik heet je welkom mijn lieve kind, wat ben je mooi! Ik ben zo trots op jou en ik wil je zo graag gelukkig zien opgroeien en zien spelen en zien lachen en dansen!

Kom tevoorschijn mijn lieve kind!”

En opeens waren mijn tranen weggespoeld en voelde ik vanbinnen iets moois, iets nieuws. Het verdriet was weg en ik wilde “geboren worden”!

Deze ervaring gaf mij een diepere beleving van de betekenis van mijn doop. De heling werd compleet door deze ervaring!

Blijkbaar was mijn hart nog gescheurd en was een deel nog niet geheeld.

Daar in de weken bij Ellel Ministries ontving ik een geheeld hart. Daarom is de tekst uit psalm 86 zo duidelijk geworden in mijn leven: Jezus heeft mijn hart samengevoegd (verenigd) en geheeld.

Ik was vanbinnen nog gedeeld. Er was al veel veranderd door Gods Liefde maar ik had zelf jarenlang een deel verborgen gehouden uit angst en schaamte. Nu pas durfde ik mij te openen voor totale innerlijke genezing en bevrijding!

Wat een verademing!

Ik wil je aanmoedigen om je ook te openen en je gescheurde hart te laten helen door God.

Nadat ik deze bijzondere ervaring kreeg, gingen er 2 volle jaren voorbij van heling van het verstopte deel dat klein gebleven was. Ik had mij staande weten te houden in alle afwijzing die het leven bracht, Ik had geschuild bij Jezus toen de stormen kwamen die in alle jaren op mij inbeukten en ik had mijn kleine “zelf” beschermd met mijn grote sterke deel.

Maar in die 2 jaren nadat ik mijzelf durfde te openen werd ik compleet gemaakt. Mijn kleine zelf groeide op en verenigde zich met mijn sterke grote zelf tot een geheeld hart.

Jezus is opgestaan (na 2 dagen in het graf te hebben gelegen...!) om jou en mij een nieuw leven te geven. En als er nog een stukje in jezelf nooit die kans heeft gehad om te LEVEN dan moedig ik je aan om je valse schaamte af te leggen. In Gods Liefde is er geen plek meer voor angst en schaamte en weeskind-gevoelens van diepe afwijzing en “verlaten zijn”. Daar mag je ook je zwakke kleine “ik” geven aan Jezus en Hij zal het opwekken met Zijn Goddelijke Kracht!

Nu pas voel ik mij compleet.

Wat jammer dat veel christenen rond blijven lopen met innerlijke strijd en angsten en onzekerheden. Geen wonder dat Jezus bidt (in het Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17), dat wij één zullen zijn. Die eenheid moet beginnen in je eigen hart. Als je gebroken hart geheeld en verenigd is, dan kun je eigenlijk pas gaan beginnen aan het werken aan herstel van gebroken relaties.

Eerst het wonder van een nieuw begin in jezelf en daarna dat wonder van herstel in relaties!

Ik wens je ook toe dat je met heel je hart opnieuw geboren wordt!Met deze afbeeldingen van de strandpalen hier op het strand in Zeeland wil ik graag nog iets vertellen.


Het is verbazingwekkend hoe de strandpalen door de weersinvloeden van eb en vloed door de jaren heen staande zijn gebleven. Er zijn scheuren in gekomen en delen zijn afgebroken maar toch staan de strandpalen nog overeind!

Zo mag je ook dankbaar zijn dat je er nog bent na alles wat je hebt meegemaakt in je leven. Je hebt alles overleefd. En Jezus omarmt ieder deel van jou. Je bent geliefd en bijzonder. Jezus houdt van gebroken mensen. Hij is juist gekomen voor de gebrokenheid in deze wereld.

Wat geweldig dat je nu niet meer hoeft te overleven, maar dat je mag gaan LEVEN!

Je mag opstaan uit je dood, En met Jezus opnieuw gaan Leven!


Your calling/ je roeping

Geplaatst op 30 november, 2016 om 3:05 Comments reacties (2)

Did you know that you are not on earth by accident?

Are you worthy of God’s calling?

 

By now, it has become clear that circumstances no longer determine your spiritual position. There are many powers that will work against you once you have received a call from God.

 

If you choose to keep your mind clear in the midst of those tribulations then you will reach new mountain tops.

You stay true to your calling if you know when you were called and why.

 

It is also very important to plan your route. Where you are going, what your goal is and how you want to achieve that. Read the words from the Bible that encourage you again and again. God will use his strength to help all your good intentions and to bring everything that you undertake in faith to a successful conclusion.

Read in your Bible:

2 Thessalonians 1:11

With this in mind, we constantly pray for you, that our God may make you worthy of his calling, and that by his power he may bring to fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith.

 

Ephesians 2:10

For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.

.....................................................................................................

Je roeping

Wist je al dat je niet zomaar hier op aarde rondloopt?

God heeft een plan voor je!


 

Ben jij het waard dat God je geroepen heeft?

 

Zo langzamerhand zal het je duidelijk zijn geworden dat de omstandigheden niet meer bepalend zijn voor je geestelijke positie. Er zijn veel machten en krachten die zullen tegenwerken als je een roeping van God hebt ontvangen.

Als je ervoor kiest om in die verdrukkingen je geest helder te houden, dan zul je steeds nieuwe bergtoppen gaan bereiken!

Je blijft zuiver in je roeping als je weet wanneer je geroepen bent en waarom.

Het is ook erg belangrijk om steeds koers te bepalen. Waar ga je heen; wat is je doel en hoe wil je dat bereiken. Lees daarbij steeds weer de woorden uit de Bijbel die een stimulans voor je zijn! God zal Zijn kracht gebruiken om dan al je goede voornemens uit te voeren en om alles wat je in geloof onderneemt tot een goed einde te brengen.

 

Lees in je Bijbel:

 

2 Thessalonicenzen 1:11

Daarom blijven wij voor u bidden dat u het waard zult zijn dat God u geroepen heeft.

(Het Boek)

 

Efeze 2:10

 

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. -

(Herziene Statenvertaling)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Never too old / Nooit te oud

Geplaatst op Comments reacties (1)

How nice that there is good news for people who are suffering emotionally. There is hope for people with broken hearts, and there are so many people who need solace and healing!

 

Is that the case with you?

Of course, you would rather not show what your emotional pain is. Physical pain is much easier to explain. However, it is important to know that inner healing and deliverance triggers an outer beauty!

If you allow someone to help you to be healed or delivered, you're on your way to becoming happy.

Very often people who have become Christians receive a bit of inner healing. Then they hide "the rest". A lot of pain remains. At a later stage they feel "too mature" to be helped. A great pity! We is never too old or too important to receive some divine surgery!

 

May I encourage you to enter into a deeper healing process? You will receive twice as much joy!

Read in your Bible;

 

Isaiah 61: 2.3

He has sent me to bind up the brokenhearted,

to proclaim freedom for the captives

and release from darkness for the prisoners,

to proclaim the year of the Lord’s favor

and the day of vengeance of our God,

to comfort all who mourn,

and provide for those who grieve in Zion—

to bestow on them a crown of beauty

instead of ashes,

the oil of joy

instead of mourning,

and a garment of praise

instead of a spirit of despair.

They will be called oaks of righteousness,

a planting of the Lord

for the display of his splendor.

NIV

 

........................................................................................................................

 

Nooit te oud om te...

 

Wat mooi dat er goed nieuws is voor mensen die emotioneel lijden. Er is hoop voor mensen met gebroken harten. En wat zijn er veel mensen die troost en heling nodig hebben!

Hoe is dat met jou?

Natuurlijk wil je liever niet laten zien wat je emotionele pijn is. Lichamelijke pijn is veel makkelijker te benoemen. Toch is het belangrijk om te weten dat innerlijke heling en bevrijding een uiterlijke schoonheid teweegbrengt!

Als je toelaat dat iemand je mag helpen om genezen of bevrijd te worden, ben je op weg om gelukkig te worden.

Heel vaak laten mensen die pas christen zijn geworden een stukje genezing toe. Daarna verstoppen ze “de rest”. Er blijft veel pijn zitten. In een later stadium voelen ze zich dan “te groot” om geholpen te worden. Heel jammer! Een mens is immers nooit te oud of te belangrijk om een Goddelijke operatie te ondergaan!

 

Mag ik jou ook aanmoedigen om een dieper genezingsproces in te gaan? De vreugde die je daarna ontvangt is dubbel zo groot!

 

Lees in je Bijbel;

 

Jesaja 61:2,3

Hij heeft mij gestuurd om aan mensen in de rouw te vertellen dat de tijd van Gods welbehagen voor hen is gekomen.

Aan allen die in Israël rouwen, geeft Hij schoonheid in plaats van as; vreugde in plaats van rouw; lof in plaats van neerslachtigheid. Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken terwille van Zijn eigen glorie.

(Het Boek)

2 Corinthiërs 4: 7

Maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk….

(Het Boek)

A servant / Een dienaar

Geplaatst op Comments reacties (1)

 

Who am I Father?

Show me who I am

I realize that I do not know myself at all

Sometimes I'm strong and I manage well

Sometimes I'm weak, seeking where to go

Then it's so dark around me

But deep inside me a voice says: Look to Jesus only!

Chorus: You were a servant, o Lord

That is what You want me to be

So I bow down

Sometimes it’s hard to surrender

But I want to be like You

And that is why surrender to You.

Here I am Father

Let me be Your servant

But sometimes it's hard to do what You ask

Sometimes I'm happy and full of hope

Sometimes I feel hurt and mixed up

Then I feel Your arm around me and deep inside me a voice says

Look to Jesus alone! "

 

Right now Antoine and I are in a time of reflection.

 

I now sing the song "Oceans" by Hillsong very differently to a couple of years ago.

You need Adobe Flash Player to view this content.

When we were released into our ministry in 1995 I sang "I walk by faith" with lots of enthousiasm.

Now I bow down to my huge awesome God and Father because I know how many times I was allowed to walk on the water but I was often so afraid and felt hesitant to actually DO it! How many times have I needed Jesus ' mercy!

I can no longer count the times when I was carried in His miraculous Arms, moments when I could no longer handle what He asked of me.

 

Long ago I wrote a text for Antoine. He made a song of it which he oftens sings during his performances.

 

 

The song is called: "A servant". It's about Jesus, but also about myself.

 

I wanted to learn to serve, just like Jesus, which is not easy. Very often you have to ignore things. Very often it goes against your own feelings and against your own will and desires.

However, I have found that it is ultimately liberating if you dare to put aside your own wants and desires to follow God and serve others! Because he is a Rewarder if you seek Him earnestly

Later on you will discover that others are going to help and serve you.

 

If you are a blessing to others, others are a blessing to you.

 

Read in your Bible:

Philippians 2: 7

rather, he made himself nothing

by taking the very nature of a servant,

being made in human likeness.

 

NIV

 

 

 

........................................................................................................................

 

Een dienaar

“Wie ben ik Vader?

Laat mij zien wie ik ben

Ik besef dat mezelf nog maar slecht ken

Soms ben ik sterk en kan ik alles aan

Soms ben ik zwak en zoek ik waarheen ik moet gaan

Dan is het zo donker om me heen

Maar heel diep van binnen zegt een stem:

Zie op Jezus alleen!

Refrein: Een Dienaar dat was U o Heer

Zo wilt U dat ik ben en daarom buig ik mij neer

’t Is moeilijk mijzelf te geven

Maar ik wil zijn zoals U en

daarom geef ik mij over aan U

Hier ben ik Vader

Laat mij gaan als Uw knecht

Maar soms is ’t moeilijk te doen wat U zegt

Soms ben ik blij en heb ik hoop

Soms voel ’k me stuk

En zit ik met mezelf in de knoop

Dan voel ik Uw arm om me heen

En heel diep van binnen zegt een stem:

Zie op Jezus alleen!”

Op dit moment ben ik samen met Antoine in een bezinningstijd.

Het nummer van Hillsong "Oceans" zing ik op een heel andere manier dan jaren geleden. (zie boven)

Toen wij werden uit-gezegend in 1995 zong ik met groot enthousiasme:

"I walk by faith".

Nu buig ik mij voor mijn grote ontzagwekkende God en VADER omdat ik weet hoe vaak ik mocht wandelen op het water maar me vaak zo bang en onzeker voelde om het ook echt te DOEN! Hoe vaak heb ik JEZUS' genade nodig gehad!

De keren zijn niet meer te tellen dat ik door Zijn wonderlijke Armen werd gedragen op momenten dat ik het niet meer aankon om te doen wat Hij van mij vroeg.

Lang geleden heb ik voor Antoine een tekst geschreven. Hij maakte er een lied van en heeft dat tijdens zijn optredens vaak gezongen.

 

Het lied heet: “Een dienaar”. Het gaat over Jezus, maar ook over mijzelf.

Ik wilde leren dienen, net als Jezus. Dat is geen gemakkelijke weg geweest. Heel vaak moet je jezelf wegcijferen. Heel vaak gaat het tegen je eigen gevoel en tegen je eigen wil en verlangens in.

Toch heb ik ondervonden dat het uiteindelijk bevrijdend werkt als je al je eigen wensen en verlangens opzij durft te zetten om God te volgen en anderen te dienen! Want Hij is een Beloner als je Hem echt zoekt!

Later zal je namelijk ontdekken dat anderen jou gaan helpen en dienen.

 

Als je een zegen bent voor anderen, worden anderen een zegen voor jou.

 

Lees in je Bijbel:

 

Filippenzen 2:7

Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als een dienaar in het lichaam van een mens.

(Het Boek)

 

Wil je op Mieke's website van Vrije Vlinder (www.vrijevlinder.net) nog meer blogs lezen?

Ga dan naar de link:http://www.vrijevlinder.net/apps/blog/