Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

Rusten in Gods bescherming

Geplaatst op 8 augustus, 2021 om 2:50 Comments reacties ()

Toen ik gisteren langs een korenveld reed, dacht ik terug aan het verhaal van Ruth. Hoe zij als vreemdeling moest zorgen voor eten en drinken en daarom aren ging lezen (=het koren oprapen dat was blijven liggen).

Ik nam een paar foto's en raapte wat tarwe aren op en nam ze mee naar huis. Natuurlijk ging ik in de rol van Ruth direct uitproberen om de tarwekorrels uit de aren te pulken en dat kostte best veel tijd. Wat besefte ik toen dat het voor Ruth heel arbeidsintensief geweest moet zijn om een brood te bakken voor haar en haar schoonmoeder Naomi. Ze had er een dagtaak aan!

Toen haar schoonmoeder op het idee kwam om haar een rustiger leven te gunnen, adviseerde ze Ruth om een schuilplaats te zoeken bij de rijke boer Boaz van wie het korenveld was. Hij zou Ruth rust gunnen en ook voor haar zorgen.

Durfde Ruth dat wel?

Kon ze het wel maken om naar Boaz toe te gaan?

Had ze die vrijmoedigheid wel?

Maar haar schoonmoeder verzekerde haar dat Boaz een bloedverwant was van haar overleden zoon, en dat Boaz er zeker serieus over zou nadenken.

Ruth trok in de nacht de stoute schoenen aan en liep naar de dorsvloer en ging aan de voeten van Boaz liggen die daar lag te slapen. Toen Boaz Ruth zag herkende hij haar van het dagelijkse werk dat zij deed om haar en haar schoonmoeder te voorzien van voedsel.

Ruth vroeg of ze bij hem mocht schuilen....

En wat er toen gebeurde kun je precies lezen in het BOEK Ruth, maar ook in het Bijbelboek Hebreeën 4. Daar lees je hoe je een schuilplaats kunt zoeken bij de Here Jezus. Hij is als een Boaz voor jou als je moe bent van al het zwoegen in je leven. Je eigen werken en het zorgen maken en het overleven van de dagelijkse teleurstellingen...

Hij luistert als je vrijmoedig naar Hem toe komt en vraagt om GENADE, en om een schuilplaats en om de zorg en aandacht en troost die je zo nodig hebt na al jouw eigen werken...

Het is tijd om naar je Bruidegom te gaan. Hij ligt daar te wachten op jou, tot je bij Hem komt. Vrijmoedig mag je zijn! Lees maar door op de link te klikken. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebree%C3%ABn+4%3A16&version=HTB

De Here Jezus wijst je nooit af als je om hulp vraagt. Hij ziet je zwakte en geeft je de rust en de zorg die je zo nodig hebt. En bovendien nog veel meer...!!

Ruth mocht trouwen met de rijke Boaz en hoefde niet meer dagelijks de restjes op te rapen maar iedere dag genieten van haar rijke status als waardige vrouw van Boaz. Zo mag jij ook gaan genieten van jouw rijke status als bruid en vrouw van de Here Jezus die jou troost en rust geeft van al jouw zware jaren die achter je liggen. Alle teleurstellingen zullen verdwijnen als je in Zijn aanwezigheid bent. Maar dan moet je eerst je oude status verlaten en vrijmoedig naar HEM toegaan. Hij wil zich over jou ontfermen en jou troosten en jou een waardig bestaan geven.

Hoe?

Hij zal jou aanwijzingen geven.

Boaz zei ook dat hij eerst wilde overleggen in de poorten wie de losser zou worden van Ruth.

Maar als je vrijmoedig naar de Here Jezus gaat dan mag je zeker weten dat Hij jouw LOSSER (=Verlosser) zal zijn. Hij laat nooit iemand in de kou staan die vrijmoedig naar Hem toekomt.

Nee Hij zal zeker ingaan op jouw vraag om hulp en een veilige schuilplaats!

Mooi hè.

Antoine en ik hebben dit echt meegemaakt.

Wij hebben vele jaren als pelgrims voor God over de aarde gereisd en we hebben altijd ervaren dat de Here Jezus onze SCHUILPLAATS was en dat Hij altijd een PLAN heeft als je vrijmoedig om Zijn hulp en bijstand vraagt!


Zo veilig als een jonge leeuw

Geplaatst op 19 juni, 2021 om 16:15 Comments reacties ()

Hoe veilig voel jij je?

Misschien voel je jezelf heel erg onveilig. Door omstandigheden kun je soms heel verdrietig en eenzaam en onveilig zijn. Dit heeft vaak een dieperliggende oorzaak.

Toch mag je vandaag jezelf vertellen dat je mag schuilen als een jonge leeuw bij zijn moeder. Een leeuw is krachtig en sterk. Als je een leeuw op de weg zou aantreffen, zou je zeker een straatje om lopen toch?

Zo lopen de vijanden van de LEEUW van JUDA met een grote boog om de Here Jezus heen. Hij is de Overwinnaar over de dood en heeft alle angst en eenzaamheid en verdriet en pijn overwonnen door aan het kruis zijn leven te geven voor alle mensen.

Ook voor jou.

Durf je dat geschenk aan te nemen vandaag?

Durf je jezelf over te geven en te schuilen zoals een jonge welp zich nestelt in de nabijheid van zijn moeder, de leeuwin?

Je hoeft niet op de vlucht te slaan maar je mag jezelf veilig voelen als die jonge leeuw.


De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt,

maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw. Spreuken 28:1 NBG


Wil je hulp bij het zoeken naar veiligheid?

Kijk dan op de website van Vrije Vlinder. Ik vertel daar over de de 20 stappen naar innerlijke heling. www.vrijevlinder.net


Raak dat niet aan!

Geplaatst op 19 april, 2020 om 10:15 Comments reacties ()


Mensen komen met allerlei regels. "Dat mag je niet aanraken." "Dat mag je niet eten." "Daar mag je niet aankomen."

Deze wetten zijn al zo oud als de Bijbel.

In deze tijd worden alle wetten versterkt en wie er bang voor is trapt in een val van angsten die je helemaal in de war kunnen brengen.

Waar ben jij bang voor?

Voor ziekte. voor de dood, voor overheersing, macht en controle?

Het zijn stuk voor stuk allemaal gegronde angsten die echt heel reëel zijn op dit moment. Het lijkt wel of iedereen binnenste buiten wordt gekeerd en diepe lagen in zichzelf naar boven voelt komen.

Oude wonden die nog diep vanbinnen etteren zoals een zieke ontstoken kies die nooit behandeld is en nu opeens opspeelt. De pijn wordt erger. Er is immers nog nooit iets aangedaan. Je loopt ermee...soms al jaren...en dan opeens is de bonkende pijn in je hoofd zo erg dat er acute hulp nodig is!

Als je ergens diep vanbinnen nog angsten hebt, komen ze nu naar buiten omdat de regels alles versterken. De angst kan dan een obsessie worden helaas. Het is tijd om in te grijpen. 

"Hoe dan?", vraag je je misschien af.

Gisteren belde een goede vriendin mij op en vertelde dat ze een gesprek gehad had met een mevrouw die zich helemaal geïsoleerd heeft. Die vrouw had als argumenten dat ze bang was omdat christenen ook vallen onder het lijden en ernstige ziekten kunnen krijgen en ook gevangen worden genomen worden vanwege hun geloof zoals in Noord Korea. Zij heeft last van hele reële angsten. 

Hoe ga je om met die angsten?

Ik moet op dit moment erg denken aan die woorden van de Here Jezus:

"En wees niet bang voor de mensen. Ze kunnen wel jullie lichaam doden, maar niet jullie ziel. Jullie kunnen beter bang zijn voor Hem die alle twee, lichaam en ziel, in de hel kan gooien".

(https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mattheus+10%3A+26-31&version=BB )

Maar hoe zit dat dan met het lezen van psalm 91, zul je jezelf misschien afvragen. Daar staat toch dat je als gelovige mag weten dat je beschermd bent als je schuilt in de Schuilplaats van de Allerhoogste God.

Ja!!! Dat is ook zo!!!

Ik (Mieke) heb veel angsten gehad tijdens onze perlgrimsreizen. We konden niet terug naar huis en hadden geen aardse zekerheden om op terug te vallen. De Schuilplaats die we hadden was El Shaddai. Dat is één van de Hebreeuwse namen van God die de Moederlijke kant van Hem benadrukt. We mochten ons nestelen aan de Goddelijk Moederborst en drinken en getroost worden...iedere keer opnieuw. Wat hebben wij God als El Shaddai op een bijzondere manier leren kennen! Er was altijd een Schuilplaats en altijd een bed en een plek om te verblijven voor ons! Ja Onze God en VADER heeft bewezen ons altijd te helpen en te verzorgen! Dat is een geheim dat nog lang niet iedereen kent, merk ik. Er is zoveel angst. Maar weet je...je wordt op de juiste tijd gedragen door de Almachtige God en VADER als je het 't hardst nodig hebt! Eigenlijk kan ik nu vertellen dat op de meest moeilijke momenten altijd die Liefde en die Warmte en die Aanwezigheid het sterkste voelbaar was als we voor ons gevoel de weg kwijt waren. Als we geen slaapplek hadden bijvoorbeeld. Weet je dat dat altijd mijn grootste angst was? Dat ik tussen de zwervers op straat terecht zou komen. Maar nee, we zijn KONINGSKINDEREN en Hij laat ons voelen dat we dat ook zijn! Mensen kunnen je wegduwen of vernederen of zelfs verwensen maar de Here Jezus laat met Zijn Heilige Geest voelen dat je geliefd bent!!!

Niemand kan jouw ziel vernietigen. "Geen plaag zal jouw tent  (=jouw geest en ziel) naderen", zegt psalm 91: 10

Heb jij al die verbinding met de Heilige Geest? Voel je ook dat je geliefd en gewenst en beschermd bent?

Dat is geweldig!!!

Maar als je dat nog niet voelt, dan is het belangrijk om die innerlijke vrede en rust te gaan zoeken!

En...

Wie zoekt die zal vinden!!!

Ik wens je heel veel succes toe bij jouw zoektocht naar innerlijke vrede!

PEACE BE WITH YOU.

You need Adobe Flash Player to view this content.

De bovenstaande tekst ( Mensen komen met allerlei regels. "Dat mag je niet aanraken." "Dat mag je niet eten." "Daar mag je niet aankomen.") staat in de Bijbel: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossenzen+2%3A21&version=BBAls je zelf geen oplossing meer hebt....

Geplaatst op 7 december, 2019 om 1:05 Comments reacties ()

Een aanstaand bruidspaar had verdriet.

Het bruidje lag iedere dag in haar bed op een bovenkamertje. Ze huilde de hele dag en was ontroostbaar. Op een gegeven moment dacht ik echt geen raad meer te weten met de situatie. Ik stond letterlijk en figuurlijk met mijn handen in mijn haar toe te kijken hoe ze dag aan dag door huilde. Haar lichaam was ook verkrampt. Toen hoorde ik de aanstaande bruidegom de trap op rennen. Hij kwam op het huilende geluid van zijn geliefde af! Met zijn armen volgeladen met cadeautjes en samples behang en gordijnstof voor hun nieuwe huis hoopte hij zijn bruidje blij te kunnen maken. Maar toen hij haar zo verkrampt in bed zag liggen liet hij alles uit zijn armen op de grond vallen en stormde op het bed af. Hij omarmde zijn lieve bruid en gaf haar een hele lange knuffel! Wat er toen gebeurde was onbeschrijfelijk...

De bruid ontspande zich en er lag tot mijn grote verbazing opeens een heel ontspannen meisje in bed.

Ik vroeg vol verbazing wat er met haar aan de hand was geweest. Er kwam geen antwoord.

Ze had die dikke knuffel duidelijk nodig!!!

Dit zag ik allemaal gebeuren in een droom gisteren nacht.

Toen ik wakker werd besefte ik dat wij soms geen raad meer weten met iemand die altijd maar 'huilend" door het leven gaat. Maar als je de droom in het licht ziet van de verhalen in de Bijbel waar de Here Jezus de Bruidegom is en wij als Zijn Lichaam Zijn Bruid zijn, dan ga ik meer begrijpen over ons verlangen naar de intimiteit met onze Bruidegom. WE HEBBEN EEN DIKKE KNUFFEL NODIG!!!

Verlang jij ook naar die ontspanning? Wil je ook graag dat jouw tranen gedroogd worden?

Bid om een hemelse KNUFFEL!


En wist je al dat jij een verschil kunt maken door zelf een kanaal van Gods zegen te zijn?

Ken je dit gebed al?

 

Gebed om Vrede.

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: - dat ik, waar haat is, liefde breng; - waar schuld is, vergeving; - waar tweedracht is: eenheid; - waar dwaling is: waarheid; - waar twijfel is: geloof; - waar wanhoop is: hoop; - waar duister is: licht; - waar narigheid is: blijheid. Geef, dat ik zoek niet zozeer getroost te wórden, als wel te troosten; niet zozeer begrepen te wórden, als wel te begrijpen; niet zozeer bemind te wórden, als wel te beminnen. Want wie geeft, ontvangt; wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf; wie vergeeft, wordt vergeven; wie sterft, krijgt eeuwig leven. Amen. Franciscus van Assisië (1182-1226)


You need Adobe Flash Player to view this content.


Hoe denkt Jezus?

Geplaatst op 25 augustus, 2019 om 9:30 Comments reacties ()

Het leven op de bergtop betekent: volhouden en je geloof en hoop niet opgeven! Naomi had alle reden om geen hoop meer te hebben. Sommige levens hebben gelijke situaties te doorworstelen.

Ondanks alle teleurstellingen en tegenslagen die het leven met zich brengt, mag je hoop houden. Niet opgeven, je teleurstelling afleggen en nieuwe hoop grijpen: dat is leven op de bergtop.

Naomi kreeg na een tijd van totale uitzichtloosheid toch nog de vervulling van haar leven. Op het moment dat ze de kleine Obed in haar armen kreeg, produceerde ze weer moedermelk! Wat een wonder. Een oma die haar kleinkind voedt!

Er kwam dus een enorme energie los in haar lichaam toen ze de vervulling van haar droom in haar armen kreeg!

Het was allemaal niet gegaan zoals zij had gewenst. Zij had liever een kleinkind van haar eigen zoon in handen gehad. Toch omarmde ze dit wonder… En ze kreeg nieuwe energie!

Wat doe jij als alle energie uit je leven gezogen wordt? Als je dromen maar niet uit lijken te komen?

Wat kun je doen als je het gevoel hebt dat alles tegenzit en je leven wordt geleefd door anderen en waardoor je de controle over je eigen leven hebt verloren door manipulatie. Als je geen energie meer voelt om verder te gaan en dat veroorzaakt is door mensen die teveel van je hebben genomen, zoals parasiet planten dat doen bij een boom die dan vervolgens sterft vanwege uitputting...

Een gebed bidden om kracht zodat je die extra mijl kunt gaan om met die ander mee te lopen is wat ik vaak doe. Soms voel ik me zo uitgeput van het teveel geven en delen dat ik echt een time out moet nemen. Maar ik maak ook mee dat ik kort daarna alweer een beetje energie voel en dan de Vader vraag of Hij mij wil gebruiken voor die ander in nood, en of Hij bezit van mij wil nemen omdat ik er dan zeker van ben dat ik volledig op HEM gefocust ben, en niet op de negatieve krachten die een persoon (die om hulp vraagt) met zich meedraagt.

Veel mensen in de hulpverlening dragen een cliënt over aan een andere hulpverlener als die zelf niet meer de energie voelt om door te gaan. Zo komt de cliënt bij heel veel verschillende hulpverleners terecht en krijgt nooit de basisveiligheid die hij/zij zo gemist heeft. 

De meningen over mensen met psychische klachten zijn vaak oordelend en hard.

Ieder heeft zijn eigen mening. Het wordt zelfs gestimuleerd om overal je mening over te vormen en te geven. Toch merk je in het maatschappelijke leven dat men subtiel gedreven wordt naar een mening die al van tevoren bepaald is.

Het lijkt wel of bij Jezus altijd alles anders is. Hij keert de boel steeds om. Toch blijft Hij helemaal de Zoon van God. En de meningen zijn tot op de dag van vandaag verdeeld over Hem.

Als je in het leven onzichtbaar wilt zijn moet je vooral geen volgeling van Jezus worden.

Ik merk dat ik steeds dieper getest wordt als het gaat om oefening van geduld.

De laatste tijd merkte ik dat mijn geduld echt op was.

Ik heb zoveel beloften gekregen van de Vader en er zijn er al velen uitgekomen. Toch blijven er ook nog wensen onvervuld. En mensen rondom ons, vrienden, en vooral ikzelf raken dan teleurgesteld. Er komt zorg, ongeloof, angst en oordeel naar boven!

En weet je wat Jezus zelf blijft doen?

Liefhebben en niet beschuldigen!

Jezus heeft al het geduld van de hemel...daar kunnen wij aardse mensen niet aan tippen. Als wij aan ons plafond zitten, dan "deleten" we een moeilijk persoon uit ons leven. Dat is het makkelijkste om te doen toch?

Maar als je weet dat de diepste oorzaak van psychische klachten een tekort is aan basisveiligheid, dan kun je je hart misschien weer een beetje openen.

Soms komen er dromen uit die je nooit gedroomd hebt!

Dat is in mijn geval zeker waar! Ik heb nu geestelijke kinderen die ik liefde mag geven die zij in hun vroege en latere jeugd gemist hebben! 

Lees in je Bijbel:


Johannes 8:76

Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien.

(Het Boek)

 

Zefanja 3:17

Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen.

(Het Boek)

Ruth 4:16

En Naomi nam dat kind, en zette het op haar schoot, en werd zijn voedster.

(Staten Vertaling)Heb je last van kwelgeesten?

Geplaatst op 31 maart, 2019 om 0:45 Comments reacties ()

Wat kwelt jou?

Wat zijn jouw intense angsten die jou verlammen?

Bijna iedereen die plotseling uit zijn comfortzone wordt gehaald, is bang. Omdat je niet weet wat er gaat gebeuren kunnen je gedachten opeens gevuld worden met panierk, angst voor het onbekende, machteloosheid en wanhoop.

Je wilt als mens graag de controle houden over je eigen leven. Zelf de regie hebben..

En dat kan!

Alles kan veranderd worden door wedergeboorte.

Eigenlijk is "opnieuw geboren worden" een proces van heiligmaking. Je wordt vernieuwd in je nieuwe manier van denken.

Eerst dacht je zo, en nu je veranderd bent, denk je anders.

Die verandering van denken heeft invloed op je hele zijn.

Ben je al eens gekweld in een droom/nachtmerrie?

Dan heb je toen je wakker werd misschien geannaliseerd waarom je zo droomde. Je kunt een droom best goed analiseren als je terug gaat naar herinneringen. Want je verwerkt in je dromen altijd dingen die zich onbewust of bewust in jou afspelen.

Als je veel trauma's hebt meegemaakt, dan verwerk je die in je dromen. Als dat niet goed behandeld wordt, dan gaan die dromen je kwellen in je dagelijkse leven.

Iedere kwelling komt voort uit een negatieve ervaring ergens in het verleden. Dat kan in je eigen leven zijn gebeurd maar ook in het leven van een van je ouders of voorouders. Mijn vader was vaak aan het "hamsteren". Dat was een automatische reactie op de hongerwinter die hij had meegemaakt in de 2e wereldoorlog toen hij als tienerjongen onder de grond verstopt had gezeten...

Doordat Antoine en ik vrijwillig ons huis en banen hebben opgezegd en zijn gaan reizen met 2 koffers naar "bestemming onbekend", zijn we enorm genezen van angst voor het onbekende.

Toch merk ik wel dat nu we ouder worden er weer nieuwe angsten naar boven komen.

Iedere keer moet je daarom terug gaan naar je oorsprong van je nieuwe leven in de Baarmoeder Gods.

Al eerder schreef ik daarover in de mijn blog over het Moederhart van God,  https://www.beilerville.net/apps/blog/show/44857267-gods-moederhart

Met ieder deel dat je van jezelf tegenkomt dat nog niet is geheeld en dat nog gekweld wordt door angst voor het onbekende mag je als het ware gaan voor een nieuwe wedergeboorte van het nog ongenezen deel in je leven.

Iedere keer als de Heilige Geest jou aanraakt in je geest, word je identiteit een stukje nieuwer gemaakt totdat je niet meer gekweld wordt door geesten die niet van de Heilige Geest van Jezus zijn.

Allereerst heb je veel troost nodig voor dat wat jou getraumatiseerd heeft.


Als je gekweld wordt door kwelgeesten dan moet de oorzaak nog worden aangepakt.

Ik werk dat helemaal met je uit in mijn coachingtraject "Op weg naar innerlijke heling". Je kunt daar meer over lezen op mijn website van Vrije Vlinder www.vrijevlinder.net

Nadat je getroost en bemoedigd bent, ontdek je dat je geliefd bent. Een ongeboren kindje hoeft er ook niets voor te doen om gevoed te worden. Het is een onvoorwaardelijke manier van liefde en voeding die in de Baarmoeder GODS aan jou gegeven wordt! Je mag genieten van troost en liefde en geestelijke voeding en daarna komt pas de wedergeboorte. In die eerste periode krijg je als nieuwgeboren kind van God veel liefde en aandacht en koestering van God die zich aan jou laat zien als moeder.

Lees daarvoor psalm 131

'Innerlijk ben ik tot rust gekomen en ik houd van de stilte. Zo rustig als een kind zit op zijn moeders schoot, zo rustig voel ik mij vanbinnen. '

Psalmen 131:2

https://my.bible.com/bible/75/PSA.131.2

Wat is het geweldig dat de God die jou de kans geeft om wedergeboren te worden iedere dag opnieuw een proces van vernieuwing met je begint?!!!

Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen!

Zolang je leeft hier op aarde is er HOOP!

Ga vandaag eens terug naar de Baarmoeder Gods. God is de Vader van de BAARMOEDER. Daar vind je rust bij God die PAPA en MAMA tegelijk is! Lees maar in psalm 27

'Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten, de Here laat mij nooit alleen. '

Psalmen 27:10

https://my.bible.com/bible/75/PSA.27.10

Daar, in die Baarmoeder van God mag je je helemaal veilig voelen. Want daar is de Here Jezus! Daar is jouw Redder ook! Hij heeft alles mogelijk gemaakt om opnieuw te beginnen!

Daar word je verlost van alles wat jou kwelt.

Daar is rust.

Echt innerlijke rust.

Het maakt niet uit waar je op dit moment bent.

De Heilige Geest kan dingen doen die dwars door de muren gaan van waar je je nu op dit moment bevindt.

Keer je in stilte tot God.

O mijn ziel, zoek uw rust alleen bij God.

Van Hem verwacht ik alles.

Hij is werkelijk mijn rots en bevrijder,

Hij is als een burcht voor mij,

niets krijgt mij uit mijn evenwicht.

God zorgt voor mijn redding

en redt ook mijn eer.Dat staat in psalm 62.

Ben je er klaar mee dat je steeds gekweld wordt door nachtmerries en plaaggeesten die zich overdag aan jou opdringen op welke manier dan ook?

Dan mag je vandaag opnieuw beginnen!


Delen is geven...Geven is delen.

Geplaatst op 14 december, 2018 om 5:00 Comments reacties ()

Vroeger leerde ik een liedje op het kinderkamp van "In de Ruimte":


Al zou ik over de wereld reizen in een dure automobiel,

al zou ik over de zee gaan varen in een blauw geruite kiel.

Al zou ik heel de wereld winnen, maar leed schade aan mijn ziel.

dan was ik net een volle opgepompte achterband....ZONDER VENTIEL!!

 

Prachtig vonden we dat als kind....en dan aan het eind van het liedje heel hard "pfffff..." blazen!

Ik begreep toen helemaal niet waar dat liedje over ging...

Maar nu zoveel jaren later...is dit liedje opeens voor mij weer heel actueel.

 

Zoveel mensen lijden schade aan hun ziel...zoveel gebrokenheid omdat je je blind staart op dat wat je niet hebt.


Iets NIET HEBBEN...

Altijd gefocust zijn op dat wat je niet hebt...

Je daarom niet gelukkig of minderwaardig voelen...

Het is toch helemaal niet erg als je niet hebt, wat de ander wèl heeft? 

Dan kun je leren ontvangen...

Als je alles zelf kunt, leef je een eenzaam onafhankelijk leven.

Geven is delen.

Delen is geven...en daar word je zo blij van!!!

En als je alle kleine beetjes bij elkaar legt, heb je opeens heel veel!!!!

Dat doen we al jaren in navolging van de feestjes die we meemaakten in Amerika.

Iedereen neemt iets lekkers mee en dan is er altijd OVERVLOED!!!


Maar nu wil ik het even hebben over gebrek lijden en armoede.

In ons land is er wel veel stille armoede. Dat komt omdat er een gevoel van afwijzing ontstaat als iets niet gaat zoals de gebruikelijke norm is. Kinderen vallen buiten de boot als ze niet hebben wat de andere kinderen wel hebben. Dat kan thuis veel spanningen opleveren. Toch hoeft dat niet zo te zijn als iedereen elkaar gewoon in zijn waarde zou laten. Je hoeft toch niet allemaal hetzelfde te hebben? Waarom is er zoveel jaloezie? Waarom schept de ander altijd het gevoel van:

"er niet bij te horen", als je iets niet hebt of kunt?

Iedereen is uniek!

Jíj hebt iets wat een ander niet heeft of niet kunt!!!

Wees je jezelf daar maar van bewust.

Mensen die veel hebben kunnen een enorm emotioneel gat hebben in hun ziel.

Mensen die financieel weinig hebben, hebben misschien wel een gat in hun bankrekening maar vanbinnen kunnen ze zo gelukkig zijn en een geweldig gevend hart hebben!

Wat is er nu erger.

Emotionele armoede

of materiele armoede.

Ik denk dat we in deze moderne westerse wereld heel wat te bieden hebben als we durven geven en delen!


Terug in de Moederschoot

Geplaatst op 7 juni, 2018 om 7:45 Comments reacties ()

Vannacht kreeg ik een opmerkelijke droom.

Ik zag dat er een kindje geboren was maar zich nog niet veilig voelde. De navelstreng was nog niet doorgeknipt. Even later zag ik dat de moeder van het kindje weer zwanger leek en ik vroeg me af wat er gebeurd was met de pasgeboren baby.

Ze vertelde me dat het kindje weer terug geplaatst was in de baarmoeder om het eerst nog wat meer veiligheid te geven. Het schilderij van Els Fonteine laat dit proces van terugplaatsing zien!


Ik was verbaasd en de droom stopte.

Nu ben ik door het e-coachingtraject van 20 stappen naar innerlijke heling erg bezig met de heling en het opnieuw ontwikkelen van je gewonde delen in de Baarmoeder Gods.

Je kunt zelf inloggen en al beginnen met het downloaden van de gratis inleiding! 

https://nl.coachingplan.net/


Stap 5 gaat over Gods Moederhart. en terug gaan in de Baarmoeder Gods.

Sommigen denken dat we in een graf leven. Dat het allemaal voorbij is. Dat de eindtijd ons brengt bij het einde van de wereld. Een nieuwe wereldorde komt eraan. De anti christ zal regeren. Als of dat iets nieuws is...Die regeert al veel langer...Alleen nu pas wordt het steeds zichtbaarder. 

Maar bij de Schepper van hemel en aarde is het nooit voorbij. Ja deze hemel en aarde zullen vergaan, maar na deze tijd van ellende komt er een nieuwe tijd. Een wedergeboorte! 

We are not in the tomb

we are in the WOMB!

We leven niet in het graf...nee, we leven in de BAARMOEDER. Als burger van het hemelse Koninkrijk weet je dat er een nieuwe wedergeboorte aankomt. En die nieuwe geboorte begint bij JOU. Niet later...nee NU.

In psalm 131 wordt zo mooi beschreven dat een mens zich veilig mag voelen bij God, zoals een kind zich veilig voelt bij de moeder op schoot.


In mijn droom was het kind al geboren maar moest nog even terug...


Dat is natuurlijk in werkelijkheid onmogelijk. Maar in geestelijk opzicht is het niet onmogelijk. Ik merk bij mijzelf dat mijn wedergeboorte in verschillende fasen is gebeurd. Steeds meer ga ik mijzelf toevertrouwen aan Gods Liefde en leiding. Ik ben heel vaak bang geweest om het roer uit handen te geven en over te dragen aan Jezus die mijn leven richting geeft. Ik kan immers de wind niet draaien...alleen misschien de stand van de zeilen veranderen.

Iedere keer moest ik weer een angstig deel van mijzelf loslaten en terugbrengen in de BAARMOEDER GODS die zo barmhartig en genadig is om mijn wil, verstand en emotie's om te vormen zodat ik helemaal innerlijk geheeld in Gods kracht zou komen te staan!


Zijn er bij jou misschien nog ongeboren delen? Of misschien moet er nog iets teruggeplaatst worden om te laten hervormen?

Is jouw wedergeboorte ook nog niet compleet?

Dan nodig ik je uit om ook mijn e-coachingtraject "Op weg naar innerlijke heling" te gaan volgen!

Je kunt meer informatie vinden op mijn coaching website:https://www.vrijevlinder.net/You need Adobe Flash Player to view this content.


You need Adobe Flash Player to view this content.

Gods baarmoeder. (Deze blog heb ik hier opnieuw geplaatst als achtergrond informatie bij bovenstaande blog!)

Ken je dat? Angst voor straf? Bang voor iemands oordeel?

Ik wel!

Jarenlang heb ik rondgelopen met angst voor kritiek. Maar zelf was ik ook best heel kritisch.

Vreemd dat je zelf doet waar je bang voor bent!

Hoe komt dat toch?

Je zet je stekels op als iemand je de waarheid vertelt en je kruipt in je harnas als iemand te dichtbij komt. Zelfs als het iemand is die alleen maar liefde komt geven….

Ik heb in mijn tijd van innerlijke heling een kostbare ontdekking gedaan. Vroeger dacht ik dat God een oordelende God was die altijd vertelde wat ik fout had gedaan.

God is een straffende God. Ja dat lees ik vaak in de Bijbel. Maar God is ook een God die eindeloos geduldig en barmhartig is.

Heb je ooit van deze Hebreeuwse woorden gehoord?

Rechem = baarmoeder/ Veilig/barmhartigheid/baren /scheppen,

Racham = innerlijke ontferming, barmhartig en erbarmen

Iedere keer als ik bang was voor straf dan vluchtte ik naar de Bijbel en vroeg ik aan God of Hij me iets wilde laten vertellen als ik me schuldig voelde. En iedere keer dat ik God zocht in Zijn Woord, kreeg ik zoveel mooie lieve woorden van troost en geduld en liefde en vergeving te lezen!!!

Vooral psalm 103 was een familie psalm die ik al vele keren bij mijn opa had horen voorlezen na de maaltijd. Maar vreemd genoeg was ik bang voor diezelfde opa. Ik was bang voor zijn oordeel. Misschien was hij zelf wel bang voor zijn eigen oordeel en las hij daarom keer op keer psalm 103 na de maaltijd voor!

Door het verhaal van de eigenwijze domme Jona heb ik een diepe les geleerd. Toen Jona vluchtte en zichzelf overboord liet gooien uit het schip dat wegvoer van zijn bestemming, was er uitredding.

“Ja”, zal je zeggen, “God redt altijd als je Hem aanroept”. Dat is zo. Maar God doet dat niet luidt mopperend. De Moederlijke kant van God is zo vol van barmhartigheid en liefde en zorgzaamheid dat Jona opnieuw een “baarmoeder-tijd” wordt aangeboden. Zo lief is God! Jona zag in die “baarmoedertijd” dat hij geliefd was door God en dat hij geroepen was om naar de stad Ninevé te gaan. Een stad die hij uit zichzelf niet zou hebben uitgekozen! Hij werd in de ingewanden van de vis zo bemoedigd door God en zo kwam hij tot inkeer en bad hij om vergeving en wijdde hij zijn leven opnieuw toe aan zijn roeping. Hij wilde doen waar hij voor gemaakt was! Vroeger zag ik het verhaal van Jona en de grote vis als een straf. Nu zie ik datzelfde Bijbelverhaal als een teken van liefde en trouw en zorg.

De combinatie van vader & moeder maakt een gezin compleet.

Een Moeder is zorgzaam en ontfermt zich over haar kinderen. Ze voedt op en maakt haar kinderen zelfstandig. Vader wil zijn kind sterk maken en onafhankelijk.

Zo is Gods Liefde ook.

Ik denk dat de moederlijke kant van God nog niet diep is gezakt in het christelijke leven. Mensen slaan elkaar snel om de oren en oordelen makkelijk en daarmee veroordelen ze zichzelf ook.

Mag ik je uitnodigen om Gods Moederhart te leren kennen?!


Mijn lieve kind,

Ik heb jou gedragen en Ik wilde jou!

Ik droeg jou met zoveel verlangen….!!!

Je bent mijn eigen kind en ik koester jou en verlang naar jou.

Mijn lieve kind,

Ik wil jou nooit geen pijn doen!

Ik wil jou beschermen en je helpen en je troosten.

Schuil maar bij MIJ!

Bij Mijn Moederhart!

Liefs,

GOD

 

Lees in je Bijbel:

Exodus 34:6

De Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, groot van barmhartigheid en trouw.


Rechem = baarmoeder/ Veilig/barmhartigheid/baren /scheppen

Racham = innerlijke ontferming, barmhartig en erbarmen

Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid (rachum) heeft te maken met baarmoeder (rèchèm): Gods Vaderhart is vol moederliefde.


Voor meer informatie over mijn coachingtraject Op weg naar innerlijke heling kun je kijken op mijn website van www.vrijevlinder.net

Directe Link:

https://www.vrijevlinder.net/e-coaching-voor-volwassenenHoop voor hopelozen.

Geplaatst op 3 augustus, 2017 om 21:00 Comments reacties ()


Ik kreeg een droom waarin ik zag hoe een kind een Goddelijke Neurofeedback kreeg.

Allereerst zal ik even vertellen wat een neurofeedback is. Neurofeedback is een behandelmethode voor de hersenen, waarbij iemand kan leren om controle te krijgen over zijn/haar hersengolven.

Ik citeer:

Neurofeedback is gebaseerd op de principes van operante conditionering. Operante conditionering is een techniek waarbij gedrag wordt beïnvloed door middel van beloning en straf. In het geval van neurofeedback wil men de hersengolven beïnvloeden door tijdens de behandeling een beloning te geven aan het brein/de hersenen (bijvoorbeeld door middel van een geluidje of filmpje) elke keer als de hersengolven het gewenste patroon laten zien.

Na een intensieve behandelperiode is iemand ook buiten de behandelsetting in staat om de juiste hersengolven te produceren en kunnen deze veranderingen permanent worden (vergelijk dit met leren fietsen: als je het eenmaal kan, verleer je het nooit meer).

https://www.neurofeedback.nl/behandeling/neurofeedback/wat-is

Nu was in de droom het gewenste resultaat niet bereikt. Het kind was niet genezen en men wilde stoppen met de behandeling. Maar op het moment dat iedereen het opgaf en geen hoop op genezing meer had, gebeurde het wonder!

Het kind was totaal genezen!

Wat was ik blij met deze droom! Het gaf zoveel hoop voor schijnbare hopeloze situaties!

Ik moest direct denken aan Jesaja 61:1-3

In een andere Bijbelvertaling (The Message van Eugene Peterson) las ik dat je aan mensen met gebroken harten veel boeketten met bloemen moet geven! Dat vond ik zo bijzonder! Het is inderdaad echt waar dat er veel troost nodig is na een traumatische gebeurtenis. Laat staan als je een leven lang geleden hebt onder intimidatie en manipulatie!

Antoine en ik hebben zelf ook veel troost ontvangen. En daarom willen we graag anderen troosten die dat zo nodig hebben!

Maar de uiteindelijke innerlijke heling komt van de Vader zelf! Goddelijke troost zoals een moeder haar kind troost en heling van de wonden die in het leven opgelopen zijn kunnen alleen door de Here Jezus worden geheeld! Daarom ben ik zo blij dat God mij met deze droom bemoedigde dat Hij zelf ervoor zal zorgen dat mensen die in hopeloze situaties verkeren zullen genezen!

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as.

(NBG)

You need Adobe Flash Player to view this content.


Verbinden met de Heilige Geest

Geplaatst op 17 januari, 2017 om 16:40 Comments reacties ()

Deze woorden las ik vandaag in een email:

“Gelukkig werk ik al jaren aan mijn persoonlijke ontwikkeling en heb ik geleerd om mijn angsten en twijfels te leren kennen en ermee om te gaan”.

Dit zijn de woorden van iemand die zelf coaching geeft aan mensen die een eigen bedrijf willen opstarten. De persoon is dus zelf coach.

Ik werd geraakt door haar openheid en ik dacht er direct aan hoe sterk deze coach is door haar kwetsbaarheid te tonen. Je kunt immers pas naast mensen gaan staan als je mee kunt voelen met wat de ander voelt (2 Korinthiers 1:3-7).

Ik zie dat ook in mijn eigen leven. De mensen die erg veel last hebben gehad van intimidatie kan ik het beste begrijpen en helpen omdat ikzelf nog steeds aan het genezen ben van de gevolgen van intimidatie in mijn eigen leven.

Ik las de mail van die coach verder en heb geprobeerd haar woorden te vertalen naar wat ik zelf voel en ervaar.

Ik train mezelf elke dag en doe steeds oefeningen (=arbeid van mijn ziel) die mij helpen om me continu te verbinden met de Heilige Geest die mij vertelt wie ik diep van binnen ben (=mijn identiteit). Ik zit in processen waarbij ik oud zeer oplos en ontdek waar de oorzaak zit van elk probleem waar ik mee worstel. Zo wordt mijn geest gezuiverd.

Ik doe mijn best om me bewust te focussen op het voelen van de liefde van God-die-mijn-Vader-Moeder is. Daar word ik blij en dankbaar van (Psalm 131).

Ja, ik hoor, net als de meeste mensen, nog steeds stemmetjes die mij afwijzen en bekritiseren (Jakbus 4). Ik kan er nu om lachen omdat ik vergeving heb ontvangen en geleerd heb om anderen te vergeven en heel zelfbewust de keuze maken om naar de STILLE STEM van de Heilige Geest te luisteren die mij rust en vrede geeft vanbinnen (Psalm 4).

Als ik dan mijn onmacht voel, ben ik diep vanbinnen toch blij en dankbaar omdat ik weet dat Jezus al mijn zwakten gedragen heeft en dat ik iedere dag weer nieuwe genade mag ontvangen!

Zo worden de scheuren in mijn hart gevuld met hemelse gouden olie die alles aan elkaar lijmt wat mij een gebroken gevoel geeft. Ik voel me geheeld door de genade van God. Ik hoef mezelf niet meer te verstoppen.

Ik mag zijn wie ik werkelijk ben!

En dat is wat ik je graag wil meegeven.

WORD WIE JE BENT en ontdek je bestemming!

Wil je daar meer over lezen?

 

Lees dan ook mijn blogs op www.vrijevlinder.net


You need Adobe Flash Player to view this content.

Heaven is my throne

And earth is my footstool

Where is the house you will build for me?

Whom of you will hear the cry of my heart?

Where will my resting place be?

 

Here Oh Lord

Have I prepared for You a home

Long have I desired for You to dwell

Here Oh Lord

Have I prepared a resting place

Here Oh Lord I wait for You alone

 

Dit lied is geschreven door BRIAN DOERKSEN