Antoine & Mieke Beiler

Beilerville

Blogpost

Profetische kunst

Geplaatst op 6 juni, 2020 om 8:25 Comments reacties (0)

Ben je een kunstenaar?

En kun je erg van kunst genieten?

Wat spreekt je aan?

Ik ben samen met Antoine in 1996 Profetische kunst gaan ontdekken.

Al eerder was er tegen mij gezegd: "Jij danst profetisch". Ik begreep helemaal niet wat die profeet bedoelde die dat tegen mij zei.

Ik had net tijdens het prachtige lied "Your Touch" dat Antoine zelf geschreven heeft gedanst.

Antoine was gevraagd om te zingen die avond, toen de profeet ging spreken ergens in Nederland. Ik weet dat het ergens in het midden van Nederland was. De plek kan ik me niet goed meer herinneren. Ik stond in de deuropening terwijl Antoine al gestart was met zijn lied. Ik sprong op een gegeven moment het podium op en beeldde op mijn eigen manier met dans en drama het lied uit.

You need Adobe Flash Player to view this content.


Dat deden we al kort nadat we getrouwd waren in 1996. Maar vanaf 1995 veranderde alles. De roeping om alles op te geven en in totale overgave te gaan leven zonder huis en bezittingen heeft ons leven letterlijk en figuurlijk op zijn kop gezet. Na een paar maanden reizen kwamen we door een wonder terecht in Ohio. Dat is een story hoor!

We zaten vast in de bergen van West Virginia. Geen financiële achterban of familie die we even konden bellen om in te springen. We waren echt helemaal alleen....

Alleen de VADER in de hemel, die ons die roeping van Abraham gegeven had, begreep ons wel, en stuurde een engel in de gedaante van een man die DAVE heet. Hij zag ons zitten in de ontbijtruimte en kwam bij onze tafel staan. Hij vroeg wie we waren en vertelde ons over het voorgangersechtpaar Pastor Paul & Jen Santoro van de Christ Church in Bellbrook,Ohio USA.

Hij gaf ons hun telefoonnummer en vertrok. Het was echt geen toeval dat hij die nacht in datzelfde motel was! Hij had zijn vrouw gebeld om te zeggen dat hij in West Virginia wilde overnachten voordat hij verder terug zou rijden.... Dat was onze redding! Antoine belde dit voorgangersechtpaar en zij betaalden per creditcard (die hadden wij niet!) een volgende nacht (Ook dat was een wonder, want we moesten die dag uitchecken omdat ons geld op was!)

De dag daarna stond er een bijzonder echtpaar, Paul & Jennifer Santoro, in de hal van het motel. Zij namen ons mee! Wat een Goddelijke ontmoeting en we voelden ons direct op ons gemak bij hen. Jennifer zei: "O ja, ik dacht al dat jullie er zo uit zouden zien!"


De maanden in hun kerk en verblijf bij hun vrienden was een prachtig seizoen in ons leven. Daar ontving Antoine de naam van de bediening die de VADER ons toevertrouwde:

Prophetic Worship Ministries.

In de jaren daarna gingen we steeds beter begrijpen wat profetische aanbidding eigenlijk inhoudt.

We kwamen in diensten en hadden alleen maar 2 koffers als bezit en wisten nooit wat ons volgende adres zou gaan worden. We hadden geen programma en lieten ons leiden door de Heilige Geest.

Dat heeft ons gebracht bij de profetische kunst.

Soms ontstonden de liederen spontaan, soms waren ze van te voren geïnspireerd door de Heilige Geest. Muzikanten leerden om zonder programma mee te bewegen en...

ook de dansen werden steeds meer spontaan.

Lyrisch dansen, noemt men dat ook wel. Wat komt er uit je hart...

En nu zijn we aangekomen bij de diepere uitleg van profetische kunst.

Alles wat uit je hart stroomt is van......vul zelf maar in.

Komt het uit je zondige hart, of...

komt het uit GODS HART.

Tegenwoordig zegt men snel: "Volg je hart".

Maar is je hart wel zo betrouwbaar?

Uit je hart stromen mooie en boosaardige gedachten en woorden.

En het ligt aan jou hoe je wilt leven en hoe jij je kunsten wil beoefenen.

Wil je het doen vanuit het hart van God, dan sla je een weg in van heiligmaking.

Als je jezelf wilt toetsen dan kun je het makkelijkst het tabernakelmodel in gedachten voor je netvlies halen.

Laat jouw kunst iets zien vanuit de Voorhof (op weg naar bekering en afwassing en vergeving van zonden. Zowel voor de buitenstaander als voor de priester (het wasvat).

Laat jouw kunst iets zien vanuit het Heiligdom met onder ander het reukoffer altaar (=aanbidding) 

of laat jouw kunst iets zien vanuit de Allerheiligste plek waar alleen de Hogepriester mocht komen!

Omdat het voorhangsel scheurde toen de Here Jezus Zijn hoofd boog en stierf aan het kruis voor al onze zonden, mogen wij nu ook de Allerheiigste verblijfplaats ingaan waar God zelf troont. Daar ben je veilig voor de aanvallen die jou dagelijks proberen te bereiken. Daar mag je samen met Jezus verzoening uitspreken over de zonden die jou en anderen worden aangedaan.

De bediening van verzoening. Wat is dat? In de Bijbel staat het zo: 

2 Cor. 5:19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

Hoe ziet jouw kunst eruit?

Komt het van de Heilige Geest? Kun je het plaatsen in het tabernakel model?

Durf jij je er jezelf dagelijks aan te toetsen?

Ik heb dat mijzelf dat ook afgevraagd met mijn metafoor (de ontwikkeling van rups naar vlinder) die ik gebruik bij Vrije Vlinder. Ik kan dat nu zo verklaren:

Het zaad wordt van BOVEN AF op een Goddelijke manier gezaaid in je hart als je je bekeert (= je leven afleggen bij het brandoffer altaar) Dat groeit uit tot een rupsenleven. (ja,ja..haha..ik weet het hoor! Een rups komt uit een eitje!)

Daarna ga je jezelf vol eten van het Woord van God en verander je in een priester en laat je jezelf afwassen van dagelijkse beslommeringen (=wasvat)

Daarna mag je dienen in de tabernakel en dagelijks het LICHT laten schijnen in je hart, en dagelijks eten van de 12 broden die een afspiegeling zijn van de 12 stammen van Israël.(=tafel met 12 toonbroden) Jij hoort ook bij Gods uitverkoren volk en je bent een erfgenaam!

Je mag dagelijks aanbidden!


 

En dan tot slot mag je door genade een VLINDERLEVEN ontvangen.

Eerst moet je vaak door een diep dal van duisternis om te "sterven aan je eigen ik" en dan zit je in een cocon en denk je dat alles voorbij is en je alles voor niets hebt gedaan en dat het leven nu voorbij is...(Die gedachte kun je ook hebben als je al jarenlang in Gods Koninkrijk gediend hebt!)

Maar net als je denkt dat dit het einde van je leven is, breekt er een nieuwe tijd aan!

Je wordt een VLINDER!!!

Je mag door genade doorlopen en naast je Hogepriester gaan staan en gaan LEVEN!!!

Als je denkt dat je dat al bereikt had....dan kun je iedere keer opnieuw deze "wedergeboorte" beleven! Net als een kreeft die zich meerdere keren vervelt. Wedergeboorte is een wederkerend proces!

Durf je opnieuw door al die fasen te gaan?

Ik wens je een nog diepere beleving toe van wedergeboorte.

Dat jouw kunst nog meer vanuit het liefdevolle HART van de VADER komt!

Dan kunnen we spreken van PROFETISCHE KUNST!
Verbinding zoeken in tijden van isolatie.

Geplaatst op 8 april, 2020 om 14:55 Comments reacties (0)

Het is tijd om te verbinden in plaats van te isoleren!

Jaren geleden zongen we een lied in de kerk:

"Ik verbind mij met degenen die hier naast mij staan." Dat lijkt nu op dit moment erg ver weg. Maar toch is het mogelijk om ons met elkaar te verbinden! We kijken samen naar live streams en zoeken contact door middel van WhatsApp, Messenger, Facebookberichten en per telefoon kunnen we heel dichtbij elkaar zijn, ondanks de afstand in kilometers!
Dat is goed en fijn. Als je iets mist voor een tijd, dan ga je extra dankbaar kijken naar de tijd dat je wel elkaars hand kon schudden en dichtbij elkaar kon lopen.  

Laatst belde iemand mij op die alleen is en we spraken erover dat deze periode heel mooi en belangrijk is om te verbinden met elkaar. Vele jaren hebben gelovigen langs elkaar heen geleefd. er ontstonden groepjes en mensen werden bewust of onbewust buitengesloten. Dat is niet fijn. Iedereen wil graag ergens bij horen. En hoe fijn is het als een groep jou welkom heet!

Jij hoort er ook bij!

Heb jij lange tijd geen verbinding gezocht?

Ben je teleurgesteld in een goede vriendschap?

Dan is het misschien nu de tijd om elkaar weer op te zoeken. Misschien via Facebook of per telefoon!

Om opnieuw te verbinden en te verzoenen en te vergeven en opnieuw te beginnen!

Ik plaats hier onder enkele foto's van de 2 handen van Antoine en mij om te laten zien hoe verbinding begint, en ook hoe het eindigt in een netwerk, een vangnet om anderen op te vangen. Als ieder zich nu verbindt met een goede vriend of vriendin, dan kan het mooie vangnet gaan functioneren. Er zijn nog zoveel vissen te vangen in het grote vangnet van de Here Jezus!

Ken je dat verhaal dat de discipelen aan het vissen zijn en dat ze niets vingen? Dat hun netten leeg bleven?

En dat de Here Jezus toen zei dat ze hun netten aan de andere kant van de boot moesten uitwerpen?

Toen ze dat deden vingen ze zoveel vissen dat de netten scheurden vanwege het gewicht en de hoeveelheid vis die ze gevangen hadden!

Met wie ga jij een vangnet vormen?


I am disappointed/ Ik ben teleurgesteld

Geplaatst op 22 maart, 2019 om 22:35 Comments reacties (0)

 

I am disappointed

Since I have been disappointed at times, I can better understand the friends of Jesus. It is as if I myself am walking around with those Peter-thoughts: “That will never happen!" He didn’t ever want his greatest Friend and Hero, to whom he looked up, to end with a death sentence! Who really wants a hero that will in the end be condemned?

But everything is different in God’s eyes. Other laws apply there. In His Kingdom you are honoured when you are persecuted and insulted because you want to live a holy life and be a worshipper.

I even began to understand Judas better. He became angry and disappointed because everything turned out so differently than he had expected, making him hardened and unfeeling. If you’re not careful, your bitterness can harden your heart and in the end you will become soured. Judas let it go so far that he left the door to his heart open long enough that he even began to think of betraying the Hero of whom he had expected so much.

What a tragedy.

Yes, here on earth is a mess of tragedy if you don’t keep walking with “your head in the clouds.” You really have to train yourself to become a Kingdom-thinker or you will be disappointed.

You can keep hoping and believing that everything will get better here. But in the end you are the greatest victor when you also dare to accept the suffering of Christ.

Jesus was already looking for true friends with healed hearts when He was on earth. He spoke of unity, and that can only happen when you have received healing in your own heart. Whenever you walk around with torn-up thoughts, you are innerly divided into different parts that contradict each other. When your heart is healed, you feel that you are unified. And only then are you ready to join yourself to another in a healthy relationship.

I have noticed that the FATHER never lets you fall if you keep trusting in Him. Inner joy only increases, and the comfort and feeling of safety is such a loving blanket around you, that you get little wings and want to creep out of your cocoon to embrace a new period of butterfly life! How is that possible? Only by waiting in faith for a moment when the Holy Spirit can completely pour through you with inner joy! Then you receive new strength:

 

New inspiration and a will to LIVE!


Acts 1:8 New International Version (NIV)

8 But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.”


 

..........................................................................................

Nu ik weleens teleurgesteld ben, kan ik de vrienden van Jezus beter begrijpen.

Het is alsof ik zelf rondloop met die Petrus gedachten van "Dat zal niet gebeuren!" Hij wilde immers niet dat zijn grootste Vriend en Held waar hij zo naar opkeek zou eindigen met de doodstraf! Wie wil er nu graag een held hebben die uiteindelijk veroordeeld wordt?

Maar in Gods ogen is alles anders. Daar gelden andere wetten. Daar word je in zijn Koninkrijk geëerd als je vervolgd en beledigd bent omdat je heilig wilt leven en een aanbidder wilt zijn.

Zelfs Judas ben ik beter gaan begrijpen. Dat hij boos en teleurgesteld was omdat alles zo anders was gelopen dan hij had verwacht, had hem hard en ongevoelig gemaakt. Als je niet uitkijkt kun je vol bitterheid jezelf gaan verharden vanbinnen en dan verzuur je uiteindelijk. Judas liet het zover komen dat hij de deur van zijn hart zolang open liet staan dat er zelfs gedachten in hem opkwamen om de Held waar hij zoveel van verwacht had wilde gaan verraden.


Wat een tragedie.

Ja hier op aarde is het ook een en al tragedie als je niet met "je hoofd in de wolken" blijft lopen. Je moet jezelf echt trainen om een Koninkrijk-denker te worden anders raak je teleurgesteld.

Je mag blijven hopen en geloven dat het hier allemaal beter zal worden. Maar uiteindelijk ben je de grootste overwinnaar als je ook het lijden voor Christus durft te aanvaarden. 

Jezus was op aarde al op zoek naar echte vrienden met een geheeld hart. Hij sprak over eenheid en dat kan alleen als je heelheid in je eigen hart ontvangen hebt. Wanneer je rondloopt met verscheurde gedachten ben je innerlijk gedeeld in verschillende delen die zichzelf tegenspreken. Wanneer je hart geheeld is voel je jezelf één. En dan ben je pas klaar om je op een gezonde manier te verbinden met de ander.

Ik heb gemerkt dat de VADER je nooit laat vallen als je op Hem blijft vertrouwen. Het innerlijk geluk neemt alleen maar toe en de troost en en het gevoel van veiligheid is zo'n liefdevolle deken om je heen, dat je vanzelf weer vleugeltjes krijgt en weer uit je cocon wilt kruipen om een nieuwe periode van een vlinderleven in te gaan. Hoe is dat mogelijk? Alleen door in vertrouwen te wachten op een komend moment die je weer doet laten voelen dat de Heilige Geest je helemaal kan doorstromen met innerlijk geluk! Dan krijg je nieuwe kracht:


Nieuwe inspiratie en zin om te LEVEN!


Lees in je Bijbel:

Handelingen 1:8

Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’

Contact

Geplaatst op 21 november, 2016 om 2:15 Comments reacties (3)

Contact

I read an article in a magazine where the reader was encouraged to surprise someone else. That gives positive energy! For example, in a restaurant you can pay for the coffee of the next person who comes in. We have often experienced that in the UNITED STATES. It is their lifestyle. It is perfectly normal for them to pay for someone else’s groceries or they take you out to dinner or to a restaurant or they offer you their second home to live in for a few months.

 

It is a way to make contact and we need that connection. Being alone for a while is good and sometimes necessary in order to concentrate on work or study or to be able to come to your senses but after that you long to be back with the people around you. In the Netherlands we very easily miss out on these beautiful moments. You walk through town, or sit in the train or go about your chores without speaking to anyone. The other day we went to a shop when the lady behind the counter asked me if I wanted to buy a cd by Jan Smit, when Antoine answered before I could say anything. He said that we were not interested, to which she replied that tastes differ and that in a relationship you should allow for different tastes.

I hesitated at her offer (I sometimes enjoy listening to Jan Smit on the radio) and told her that Antoine had surprised me by buying tickets for me and a good friend to go to a concert by Simon (by Nick and Simon.) This do indicate that we allow each other the freedom to enjoy the different styles of music that we like to listen to! The lady behind the counter thought it was an amusing conversation and said so when we left the shop. She said she found such a conversation more enjoyable than the many questions about the coupons and price differences. ...

 

Making contact is so simple. Even a chat at the bus stop or surprising someone in a restaurant. It should actually be quite normal but yesterday again I noticed how little that is done. A girl who sat down at my table with her laptop had ordered an espresso and I was just about to sample a delicious pumpkin quiche. I told her how wonderful it tasted and asked her if she wanted some. After I ordered a piece of quiche for her, we started chatting. WE HAD CONTACT!

An interesting conversation followed about travel, differences in culture and how we came to know God's heart ... ...

 

It was a special meeting. If you open yourself up you can create just as many occasions to make contact! The fun part is that you make two people happy! The other person who is being surprised by you and you yourself because you get positive energy from it! That makes you long for more!

 

 

..............................................................................................................................................

In het Flow magazine las ik hoe de lezer gestimuleerd wordt om de ander te verrassen. Dat geeft positieve energie! Je kunt bijvoorbeeld in een restaurant de koffie betalen voor degene die na jou binnen komt.

Nu hebben we dat in de USA al vaak meegemaakt. Die gewoonte is hun levensstijl. Daar vinden de mensen dat heel normaal om voor een ander de boodschappen te betalen of je mee uit eten te nemen naar een restaurant of je hun tweede huis aan te bieden om daar een aantal maanden in te wonen.

Het is een manier om contact te maken. En een mens kan niet zonder die verbinding. Even alleen zijn is goed en soms heel erg nodig om je te kunnen concentreren op je werk of studie of om tot bezinning te komen maar daarna verlang je weer naar mensen om je heen.

Toch zijn we in Nederland heel makkelijk in het voorbij lopen aan mooie momenten. Je loopt door de stad en zit in de trein of je doet boodschappen zonder iemand werkelijk even gesproken te hebben. We stonden pas af te rekenen bij het Kruidvat en de mevrouw achter de kassa vroeg ik of een cd van Jan Smit mee wilden nemen waarop Antoine mij al voor was met zijn antwoord en zei dat we daar geen behoefte aan hadden, waarop zij antwoordde dat smaken verschillen en dat je elkaar ook de ruimte moet geven om van muzieksmaak te verschillen in een relatie. Daar ging ik weer op door omdat ik aarzelde bij haar aanbieding ( ik vind het soms leuk om naar Jan Smit te luisteren op de radio) en haar vertelde dat Antoine mij had verrast door kaarten voor mij en een goede vriendin te kopen voor een avondje in het theater met Simon (van Nick en Simon). Daarin gaf ik aan dat wij elkaar echt wel ruimte geven voor verschillende stijlen van muziek die we graag beluisteren! De mevrouw achter de kassa vond het een amusant gesprek en zei dat ook tegen ons toen we vertrokken met onze boodschappen. Ze zei dat ze zo’n gesprekje leuker vond dan de vele vragen over de kortingsbonnen en prijsverschillen….

Contact maken is zo eenvoudig. Even bij de bushalte een praatje maken of iemand verrassen in een restaurantje. Het moet eigenlijk heel normaal zijn maar gisteren merkte ik weer hoe weinig dat wordt gedaan. Een meisje die aan mijn tafel erbij kwam zitten met haar laptop had een espresso besteld en ik zat net te proeven van de overheerlijke pompoenen quiche. Ik vertelde haar hoe heerlijk die smaakte en vroeg of ze er ook zin in had. Toen ik ook een stuk quiche voor haar ging bestellen, raakten we in gesprek. WE HADDEN CONTACT! Een diep gesprek volgde over reizen en cultuurverschillen en hoe wij Gods Hart hebben leren kennen……

You need Adobe Flash Player to view this content.


Het was een bijzondere ontmoeting.

Als je er voor open staat kun je zoveel gelegenheden scheppen om contact te maken!

En weet je wat zo leuk is: Je maakt twee mensen blij! De ander die je verrast en jezelf omdat je er positieve energie van krijgt!

DAT SMAAKT NAAR MEER!

 

Putting God to the test.

Geplaatst op 4 november, 2016 om 17:55 Comments reacties (0)

So often we forget that the Father wants a real relationship with us. Why have we Christians become so detached? We finally decide pray when a disaster affects us!

 

Why don’t you pray before a disaster hits your country?

It is very important to listen to God's promptings and react to them.

 

When we were sent from the Netherlands to England, I clearly heard God say: "get through the tunnel quickly”

 

I had no idea why there was such a hurry. After all, we could easily have stayed in our house for another 2 weeks? There were lots of risks connected with that quick departure.

We decided to drive away straight after the commissioning service.

 

None of our friends knew with what uncertainties we left. Until late at night, we drove to Calais through a fierce snowstorm. There we caught a train that took us through the tunnel to England.

 

A day later we heard the news on tv that people had been stuck in the tunnel for 16 hours or longer because of the extreme weather conditions.

 

Read in your Bible:

 

John 10:3

 

The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. (NIV)

..........................................................................................................................

God op de proef stellen

 

 

Wat vergeten we toch vaak dat de VADER een echte relatie met ons wil. Waarom zijn wij als christenen zo afwachtend geworden. Als een ramp ons treft, gaan we pas bidden!

Waarom bid je niet voordat een ramp je land nadert?

Het is zo belangrijk om te luisteren naar Gods influistering en daarop te reageren.

Toen wij uitgezonden werden vanuit Nederland naar Engeland, hoorde ik duidelijk dat God sprak: ”Zorg dat je de tunnel onderdoor komt.”

Ik had geen idee waarom er zo’n haast bij was. We konden immers met gemak nog 2 weken in ons huis blijven? Er waren heel wat risico’s verbonden aan dat snelle vertrek.

We besloten om na de uitzendingsdienst direct te gaan rijden.

Niemand van onze vrienden wist met welke onzekerheden we vertrokken. We reden, tot diep in de nacht, door een felle sneeuwstorm naar Calais. Daar namen we een trein die ons onder de tunnel naar Engeland bracht.

Een dag later hoorden we met het nieuws op tv dat mensen 16 uur en langer in de tunneltrein vast zaten vanwege de extreme weersomstandigheden.

Lees in je Bijbel

 

Johannes 10:3

 

De man die bij de deur de wacht houdt, doet voor hem open en de schapen luisteren naar hem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en neemt ze mee naar buiten. (BasisBijbel)