Antoine & Mieke Beiler

Beilerville

Mieke's blogs

overzicht:  volledig / samenvatting

Nieuwjaarswens 2020

Geplaatst op 21 december, 2019 om 21:05 Comments reacties (0)

Antoine en ik hebben in de afgelopen jaren weer zoveel mooie wonderen beleefd van persoonlijk herstel, en ook van het "heel worden" van de levens van de mensen die rondom ons staan, dat we onze geestelijke batterij opnieuw hebben kunnen opladen om jullie in 2020 veel goed nieuws te gaan brengen van herstel van gebroken harten!

Ik heb aangeboden om in januari te gaan starten met het sturen van een wekelijkse overdenking uit Miekes DAGBOEK : "Uit het dal naar de bergtop en LEVEN IN BALANS".

Mocht je nog iemand weten, dan kun je die opgeven door het e-mailadres van die vriend of vriendin of familielid te sturen.

Vorige keer stuurde ik per e-mail de aanbeveling van pastor en founder Ad de Krijger mee. Nu stuur ik het voorwoord van mijn goede vriendin Annemarie Terpstra mee.

Ik heb al vele reactie's gekregen van jullie om mijn dagboek te gaan volgen.

Op de pagina Coaching voor volwassenen van de website van Vrije Vlinder kun je een creatief idee vinden om met mijn overdenkingen een eigen scrapbook te gaan maken! Je kunt je dus nu al gaan voorbereiden om er creatief mee aan de slag te gaan!

Hier volgt het voorwoord van Annemarie:

“Mieke ken ik als een vriendin, al bijna 30 jaar lang. Wij hebben allebei gewerkt in het dovenonderwijs. Mieke werkte als leerkracht, ik als psychologisch medewerker. Wij hebben een bijzondere vriendschap opgebouwd door deze jaren heen. Een vriendschap met periodes van tijdelijk uit het oog maar zeker niet uit het hart.

Mieke is voor mij een groot voorbeeld van het hebben van de intieme relatie met God de Vader; als ze spreekt of schrijft over God, gaat het altijd over: “God de VADER”.

Samen met haar man Antoine leidt Mieke een bijzonder leven, ze reizen regelmatig rond over de hele wereld. Hiervoor hebben zij veel moeten loslaten; huis, familie, vrienden. Ik zie duidelijk Gods hand op een onnavolgbare manier in hun leven.

Voor Mieke was het niet altijd makkelijk om zonder onze maatschappelijke zekerheden te leven. God heeft haar, en Antoine, steeds opnieuw voorzien in wat ze nodig hadden: De open deuren naar het buitenland, maar ook het regelmatig onverwacht, op wonderlijke manieren voorzien van een huis, als zij terugkeerden van een reis. Bovenal zie ik bij Mieke de blijdschap en vrede ongeacht de omstandigheden.

Mieke is door de jaren heen voor velen een grote steun door haar bemoedigingen en gebeden. Zeker ook voor mij; haar woorden raken me en bouwen op. Ze heeft zich ontwikkeld tot een geestelijk volwassen vrouw, levend uit Gods genade, die God en mensen dient met haar gaven.

Dit dagboek toont wat God heeft gedaan en nog doet in Miekes leven, het bevat veel geestelijke lessen. Het daagt je uit om in vertrouwen met God je weg te gaan. Het laat je zien hoe God door mensen heen kan werken in het leven van elke dag, en dat gaat niet altijd zonder strijd. De titel van het dagboek is herkenbaar uit het leven van Mieke, maar eigenlijk uit het leven van ons allemaal: “Uit het dal naar de bergtop”. Het is het uiteindelijk gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, het mogen leven door Gods genade en onder de leiding van de Heilige Geest. God de VADER wil ons zegenen met leven en overvloed tot eer van Hem. Het is mijn gebed dat dit boek zal werken als een zaad dat veel vrucht draagt.”

Annemarie Terpstra-Dees, goede vriendin.

 

 

Voorwoord en aanbeveling van pastor & Founder Ad de Krijger

 

“Ik vind jullie moedig en sterk om (soms noodgedwongen) altijd met een oprecht hart de onderste weg van liefde te gaan; wat op zich al een getuigenis was en wat niet altijd door anderen werd begrepen. Moed en standvastigheid gekoppeld aan echte liefde heeft zijn (geestelijke) vrucht gehad met daarin de vreugde die jullie alleen zelf het beste begrijpen.

Dit Dagboek geeft heel duidelijk de overwinningen weer, die voor iedereen te behalen zijn, ook al gaat er strijd aan vooraf. Het gaat steeds weer over de heerschappij van onze Maker die in ons blijft.

Ons gebed voor jullie en allen die dit Dagboek lezen is dat de alles overheersende vrede van God en de inspiratie van de Heilige Geest naast het verlossende werk van onze Heer Jezus dagelijks ervaren zal worden. Het zal jullie tot nieuwe hoogten brengen in het Koninkrijk van God dat hier op aarde al is. Blijf doorgaan met de Liefde te geven en je zult steeds meer Liefde ontvangen, want dat is wat Hij wil! Ga alsjeblieft door met de bediening die je hebt ontvangen en laat de mensen maar ervaren dat God ook op andere manieren gelukkig kan maken – jullie zijn daarin een bijzonder voorbeeld.”

Antoine en Mieke wensen je een zegenrijk 2020 toe!


Als je zelf geen oplossing meer hebt....

Geplaatst op 7 december, 2019 om 1:05 Comments reacties (1)

Een aanstaand bruidspaar had verdriet.

Het bruidje lag iedere dag in haar bed op een bovenkamertje. Ze huilde de hele dag en was ontroostbaar. Op een gegeven moment dacht ik echt geen raad meer te weten met de situatie. Ik stond letterlijk en figuurlijk met mijn handen in mijn haar toe te kijken hoe ze dag aan dag door huilde. Haar lichaam was ook verkrampt. Toen hoorde ik de aanstaande bruidegom de trap op rennen. Hij kwam op het huilende geluid van zijn geliefde af! Met zijn armen volgeladen met cadeautjes en samples behang en gordijnstof voor hun nieuwe huis hoopte hij zijn bruidje blij te kunnen maken. Maar toen hij haar zo verkrampt in bed zag liggen liet hij alles uit zijn armen op de grond vallen en stormde op het bed af. Hij omarmde zijn lieve bruid en gaf haar een hele lange knuffel! Wat er toen gebeurde was onbeschrijfelijk...

De bruid ontspande zich en er lag tot mijn grote verbazing opeens een heel ontspannen meisje in bed.

Ik vroeg vol verbazing wat er met haar aan de hand was geweest. Er kwam geen antwoord.

Ze had die dikke knuffel duidelijk nodig!!!

Dit zag ik allemaal gebeuren in een droom gisteren nacht.

Toen ik wakker werd besefte ik dat wij soms geen raad meer weten met iemand die altijd maar 'huilend" door het leven gaat. Maar als je de droom in het licht ziet van de verhalen in de Bijbel waar de Here Jezus de Bruidegom is en wij als Zijn Lichaam Zijn Bruid zijn, dan ga ik meer begrijpen over ons verlangen naar de intimiteit met onze Bruidegom. WE HEBBEN EEN DIKKE KNUFFEL NODIG!!!

Verlang jij ook naar die ontspanning? Wil je ook graag dat jouw tranen gedroogd worden?

Bid om een hemelse KNUFFEL!


En wist je al dat jij een verschil kunt maken door zelf een kanaal van Gods zegen te zijn?

Ken je dit gebed al?

 

Gebed om Vrede.

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: - dat ik, waar haat is, liefde breng; - waar schuld is, vergeving; - waar tweedracht is: eenheid; - waar dwaling is: waarheid; - waar twijfel is: geloof; - waar wanhoop is: hoop; - waar duister is: licht; - waar narigheid is: blijheid. Geef, dat ik zoek niet zozeer getroost te wórden, als wel te troosten; niet zozeer begrepen te wórden, als wel te begrijpen; niet zozeer bemind te wórden, als wel te beminnen. Want wie geeft, ontvangt; wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf; wie vergeeft, wordt vergeven; wie sterft, krijgt eeuwig leven. Amen. Franciscus van Assisië (1182-1226)


You need Adobe Flash Player to view this content.


Haal het allerbeste uit jezelf (vervolg)

Geplaatst op 17 november, 2019 om 22:25 Comments reacties (2)

Haal het allerbeste uit jezelf! Met deze blog heb ik een start gemaakt op mijn website van Vrije Vlinder.

Hier, op deze website van Beilerville, wil ik een vervolg schrijven.


Vergelijk je leven met een appel.

Misschien lijkt je leven op een mooie gave appel of misschien lijkt je leven op een appel waar een beurse plek in zit. De schil is beschadigd en ook rimpelig.

Wat voor waarde hebben zulke appels? De een ziet er mooi uit en de ander heeft te lang op de fruitschaal gelegen.

Kijk nu eens naar de groeikracht van deze ene appel. (Geschilderd door Annemarie Terpstra)


Als je er niets mee doet gebeurt er ook niets.

Ga eens nadenken wat je kunt doen met jouw leven:

 

Je kunt van 1 appel geen appeltaart maken.

Je hebt ook niet genoeg om er een schaal heerlijke appelmoes van te maken.

Je bent immers maar 1 appel.

Wat moet je doen om te groeien en te vermeerderen?

Je kunt jezelf af laten schillen.

Totdat je bij je kern bent. De kern bestaat uit een klokhuis en verschillende pitten. Vanbuiten lijk je op een mens uit 1 stuk. Maar als je diep vanbinnen kijkt dan zie je dat je kern uit meerdere delen bestaat.

Neem nu eens een andere vrucht, bijvoorbeeld de perzik. Vanbinnen ziet die er anders uit. De kern is 1 pit en soms valt die uiteen in twee delen. 

Ieder mens is verschillend en iedereen heeft een andere kern. Je identiteit is bepaald door je achtergrond: verschillende belevenissen, verschillende ouders, verschillende voorouders. Niemand is gelijk. Net als er vele vruchten zijn met verschillende kernen, zo zijn er ook allemaal verschillende mensen.

Ik wil me nu even beperken door verder te gaan met het voorbeeld van de appel en het klokhuis met zijn pitten.

Als je nu eens 1 pit in de grond stopt, dan zaai je daarmee 1 deel van jezelf in de Baarmoeder Gods. Je geeft een deel van jezelf over in Gods Liefdevolle HART.

Op dat moment lijkt het net of je verdwenen bent, onzichtbaar.

Als je jezelf zaait in die vruchtbare grond (Baarmoeder) dan zul je zien wat er tevoorschijn komt: Een klein plantje met wortels en uiteindelijk een schitterende appelboom met heerlijke appels (wedergeboren kind van God met vele gaven en talenten)

Veel mensen blijven voortbouwen in hun leven met dat ene gezaaide deeltje van hun leven. Ze hebben maar 1 pit in de grond gestopt. Maar je kern bestond uit meerdere pitten! Als je daar niets mee doet, dan kun je nooit een volledig geheeld mens worden.

Iedere keer laat God in Zijn eindeloze LIEFDE een ander deel van jezelf zien waaraan je kunt werken. Je mag ook die andere delen van jezelf gaan zaaien in de Baarmoeder Gods. En daar word je iedere keer weer als het ware opnieuw wedergeboren.

Net als een kreeft die meerdere keren vervelt, zo worden wij als mens iedere keer vernieuwd door een nieuwe manier van leven en denken en doen.

Wanneer je merkt dat je met een deel van jezelf worstelt, en je hebt dat nog niet overgegeven aan God de Vader, dan wordt het tijd om ook hiermee eens aan de slag te gaan. De Here Jezus zegt immers dat we wedergeboren moeten worden uit water en Geest. Jezus zelf was verwekt door de Heilige Geest. Hij kon niet zondigen. Zo mogen wij ook wedergeboren worden. 

Iedere keer opnieuw zal je in je leven ontdekken dat er nog blokkades zijn die die bovennatuurlijke stroom van de Heilige Geest tegenhouden. Je hebt al wel 1 appelpit gezaaid in de grond en je bent al vruchtbaar. Er is al een appelboom in je levenstuin gegroeid en de vruchten daarvan zijn al zichtbaar. Maar er zijn andere pitten in je kern (klokhuis), die nog niet gezaaid zijn. Er zijn delen achtergebleven. Niet alle pitten zijn gezaaid in de Baarmoeder Gods.

Waarom niet?

Waarom laat je toe dat er pitten achterblijven. Waarom is er geen totale overgave?

Vaak komt dat omdat je je schaamt voor iets.

Maar dat hoeft helemaal niet.

Stel dat je in je kindertijd ergens bent blijven steken. Er is een blokkade gekomen door een traumatische gebeurtenis in je jeugd, dan is dat deel is niet verder gegroeid. Als je dat deel (die andere pit uit het klokhuis) nu ook gaat leggen in de Baarmoeder Gods, dan mag dat ook wedergeboren worden en uit gaan groeien tot een vruchtbare appelboom! 

Eigenlijk doe je jezelf tekort als je delen achterhoudt.

Begrijp je nu dat de Bijbel in psalm 86 vers 11 van de NBG vertaling spreekt over het samenvoegen van je gebroken hart? Als je klokhuis bestaat uit meerdere pitten dan geeft dat aan dat je kern verdeeld is: gebroken en uiteengevallen. In mijn coaching traject spreek ik over je levenshuis met verschillende kamers van je hart waar verschillende delen (je innerlijke familie) in wonen.Nu je dit weet, durf je dan weer te dromen?

Heb je de moed om jezelf af te laten schillen tot je bij je kern gekomen bent? Wie jij eigenlijk bent?

Durf je daarna jezelf te zaaien in rijke vruchtbare grond, die veel voedingsstoffen bevat (de Baarmoeder Gods)?

En ga dan eens opletten wat je bereikt met de groeikracht in jouw kern!

Als je nu eens alle pitten die in het klokhuis zitten gaat zaaien...

Dan zal je gaan groeien en bloeien als nooit tevoren! Je echte identiteit is immers gezaaid in het Koninkrijk van God. 

En alleen dáár word je pas wie je WERKELIJK bent!!!


Romeinen 12

 2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (HSV)


 

Nieuwe wijn in een vernieuwde geest!

Geplaatst op 12 september, 2019 om 4:45 Comments reacties (0)


Ieder kind wordt nieuw en fris op de wereld gezet. Dat denk je tenminste...Was dat maar zo...

Als kind neem je een ongevraagd pakketje mee van geestelijke erfenis van je ouders en voorouders.

Kinderen zijn gelukkig nog niet besmet met de wereldse manier van denken en daarom zijn ze nog onbevangen in denken en doen. Maar hun gevoelsleven laat al zien hoe zij op de wereld zijn gekomen. Zogenaamde huilbaby voelt zich niet veilig. Dat heeft een oorzaak.

Al ons gedrag en onze gevoelens hebben een reden.

Als je jezelf ongelukkig, eenzaam, opgesloten of onbegrepen en afgewezen voelt, dan is daar een reden voor. De oorzaak kan soms dieper liggen.

Als een kindje huilt dan heeft dat een oorzaak. Het kan gewoon zich niet lekker voelen omdat hij een schone luier nodig heeft of gewoon honger of dorst heeft.

Maar  een huilende baby kan ook huilen omdat er een dieper liggende oorzaak is.

Dat is ook zo bij een volwassene.

Je kunt niet altijd zomaar de reden geven waarom je verdrietig bent. 

Soms weet je zelf niet dat er een diepere oorzaak is.

Je pakt iets dat je op dat moment voelt. Maar veel dieper ligt de echte reden. de echte oorzaak van je onbestemde gevoel.

Dat is verder en dieper dan je ziel kan bevatten. Dat ligt in je geest.

Als je geest scheurt, dan betekent dat er nog oude denkpatronen, wetten, geestelijke erfenissen niet opgeruimd en gereinigd zij in je geest. Je geest is dan verdeeld. Je kunt als christen denken dat je altijd naar de Heilige Geest luistert maar diep vanbinnen zit er een scheur. De Bijbel noemt dat een oude wijnzak. Als je nieuwe wijn giet in een oude wijnzak dan scheurt die.

Maar als je een wijnzak vernieuwt door die te reinigen en met olie in te smeren dan wordt de wijnzak weer soepel en scheurt die niet als er jonge wijn in wordt gegoten...

Wat is het dus belangrijk om je geest iedere keer te laten vernieuwen!!!

Met je wil kun je je geest de opdracht geven om te luisteren naar de Heilige Geest. Maar je kunt ook met je wil je geest de opdracht geven om te luisteren naar domme leugengedachten.

Je geest is wel gewillig hoor, maar je vlees is zwak.

Iedere dag kun je zelf kiezen. Wil ik het Onze Vader bidden en leren leven om Gods wil te doen of ga ik door in de oude denkpatronen waarin ik sinds mijn bekering in ben opgegroeid. Gods Geest wil jouw geest vernieuwen.

Dat doet Hij ook bij mij.

Ik ben al jaren een kind van God. Maar sinds 1988 en 1989 (ons huwelijksjaar) en later toen de roeping van God volgde in 1995, waarin aan Antoine werd gevraagd om alles op te geven (huis en bezittingen en baan) is mijn leven nog meer gaan veranderen. Ik ging erin mee omdat ik in een droom en in een gezicht een engel zag die die roeping bevestige. Ik liet mijn geest dagelijks luisteren naar de Heilige Geest. Wat hebben we veel prachtige onvergetelijke ervaringen gehad!!! Zoveel wonderen en tekenen  uit de hemel...Onvoorstelbaar!!! 

Maar op een gegeven moment scheurde mijn ziel en geest. Ik kon het niet meer aan om steeds zonder reisbestemming te leven. Ik scheurde omdat ik me heel diep vanbinnen niet veilig voelde. Er was een deel in mij nog klein en onzeker en ik vertrouwde mijn Hemelse Vader niet helemaal...Zou Hij nog wel een PLAN hebben? Hij zei keer op keer tegen mij dat ik het proces waar ik inzat moest geloven en er ook van moest genieten. Maar ik kon dat niet! "ENJOY the JOURNEY" kreeg ik binnen in mijn geest te horen. Maar ik was onzeker en werd boos op God. Wat was daarvan de oorzaak?

Op dat moment nam ik de aanwijsbare oorzaak. Ik had immers weer geen vaste woning en woonplek. God gebruikte die situatie om de dieperliggende oorzaak naar boven te brengen:

Ik voelde me niet echt welkom op deze aarde. Ik voelde me afgewezen.

Vreemd na zoveel jaren te hebben gewerkt als arbeider in Gods Koninkrijk.

Afwijzing gaat veel dieper dan je kunt voelen en ervaren met je ziel. De oorzaak lag in mijn geest, mijn identiteit. Ik heb toen het Flagship programma gevolgd in Ellel Ministries in de UK. Daar voelde ik me na een aantal weken zo veilig dat ik mij tijdens de creatieve heling-dagen durfde te openen! Een volkomen overgave was dat voor mij! Mijn kleine ik durfde te vertellen aan de vrouw die de sessie leidde dat ik me nooit echt welkom had gevoeld. Dat was in een klein zwembad waar ik alleen een half uur de tijd kreeg om creatieve heling te ontvangen. Zij heeft me ongeveer 10 minuten gedragen door het water en al lopende gebeden van een warm welkom op deze wereld over mij uitgesproken zoals een moeder zou doen tijdens haar zwangerschap. Dat gebed is zo helend geweest. Het was een vernieuwing in mijn geest en ik voelde me opnieuw wedergeboren ...Dat gevoel is met geen pen te beschrijven!!! Een hele diep troost daalde in mijn ziel en ik werd dieper geheeld door de gebeden die ook later in die week nog over mij werden uitgesproken.

Zo zie je maar hoe belangrijk de vernieuwing is! Mijn oude wijnzak is vernieuwd. Gewassen en in de olie gezet! En nu kan die nieuwe jonge wijn er steeds weer in gegoten blijven worden en mijn wijnzak scheurt niet meer!!!

Wat ben ik dankbaar en wat wens ik dit helende proces toe aan ieder die er voor open staat!


Lees in je Bijbel:

"En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!” (Lukas 5: 37-39, NBV)

En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. (Mattheus 26:40-41, Staten Vertaling)

De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. (Psalm 51:19 NBG)


Schep mij een rein hart, o God,

en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;

13verwerp mij niet van uw aangezicht,

en neem uw heilige Geest niet van mij;

14hergeef mij de blijdschap over uw heil,

en laat een gewillige geest mij schragen.

(Psalm 51:12-14 NBG)

Hoe denkt Jezus?

Geplaatst op 25 augustus, 2019 om 9:30 Comments reacties (2)

Het leven op de bergtop betekent: volhouden en je geloof en hoop niet opgeven! Naomi had alle reden om geen hoop meer te hebben. Sommige levens hebben gelijke situaties te doorworstelen.

Ondanks alle teleurstellingen en tegenslagen die het leven met zich brengt, mag je hoop houden. Niet opgeven, je teleurstelling afleggen en nieuwe hoop grijpen: dat is leven op de bergtop.

Naomi kreeg na een tijd van totale uitzichtloosheid toch nog de vervulling van haar leven. Op het moment dat ze de kleine Obed in haar armen kreeg, produceerde ze weer moedermelk! Wat een wonder. Een oma die haar kleinkind voedt!

Er kwam dus een enorme energie los in haar lichaam toen ze de vervulling van haar droom in haar armen kreeg!

Het was allemaal niet gegaan zoals zij had gewenst. Zij had liever een kleinkind van haar eigen zoon in handen gehad. Toch omarmde ze dit wonder… En ze kreeg nieuwe energie!

Wat doe jij als alle energie uit je leven gezogen wordt? Als je dromen maar niet uit lijken te komen?

Wat kun je doen als je het gevoel hebt dat alles tegenzit en je leven wordt geleefd door anderen en waardoor je de controle over je eigen leven hebt verloren door manipulatie. Als je geen energie meer voelt om verder te gaan en dat veroorzaakt is door mensen die teveel van je hebben genomen, zoals parasiet planten dat doen bij een boom die dan vervolgens sterft vanwege uitputting...

Een gebed bidden om kracht zodat je die extra mijl kunt gaan om met die ander mee te lopen is wat ik vaak doe. Soms voel ik me zo uitgeput van het teveel geven en delen dat ik echt een time out moet nemen. Maar ik maak ook mee dat ik kort daarna alweer een beetje energie voel en dan de Vader vraag of Hij mij wil gebruiken voor die ander in nood, en of Hij bezit van mij wil nemen omdat ik er dan zeker van ben dat ik volledig op HEM gefocust ben, en niet op de negatieve krachten die een persoon (die om hulp vraagt) met zich meedraagt.

Veel mensen in de hulpverlening dragen een cliënt over aan een andere hulpverlener als die zelf niet meer de energie voelt om door te gaan. Zo komt de cliënt bij heel veel verschillende hulpverleners terecht en krijgt nooit de basisveiligheid die hij/zij zo gemist heeft. 

De meningen over mensen met psychische klachten zijn vaak oordelend en hard.

Ieder heeft zijn eigen mening. Het wordt zelfs gestimuleerd om overal je mening over te vormen en te geven. Toch merk je in het maatschappelijke leven dat men subtiel gedreven wordt naar een mening die al van tevoren bepaald is.

Het lijkt wel of bij Jezus altijd alles anders is. Hij keert de boel steeds om. Toch blijft Hij helemaal de Zoon van God. En de meningen zijn tot op de dag van vandaag verdeeld over Hem.

Als je in het leven onzichtbaar wilt zijn moet je vooral geen volgeling van Jezus worden.

Ik merk dat ik steeds dieper getest wordt als het gaat om oefening van geduld.

De laatste tijd merkte ik dat mijn geduld echt op was.

Ik heb zoveel beloften gekregen van de Vader en er zijn er al velen uitgekomen. Toch blijven er ook nog wensen onvervuld. En mensen rondom ons, vrienden, en vooral ikzelf raken dan teleurgesteld. Er komt zorg, ongeloof, angst en oordeel naar boven!

En weet je wat Jezus zelf blijft doen?

Liefhebben en niet beschuldigen!

Jezus heeft al het geduld van de hemel...daar kunnen wij aardse mensen niet aan tippen. Als wij aan ons plafond zitten, dan "deleten" we een moeilijk persoon uit ons leven. Dat is het makkelijkste om te doen toch?

Maar als je weet dat de diepste oorzaak van psychische klachten een tekort is aan basisveiligheid, dan kun je je hart misschien weer een beetje openen.

Soms komen er dromen uit die je nooit gedroomd hebt!

Dat is in mijn geval zeker waar! Ik heb nu geestelijke kinderen die ik liefde mag geven die zij in hun vroege en latere jeugd gemist hebben! 

Lees in je Bijbel:


Johannes 8:76

Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien.

(Het Boek)

 

Zefanja 3:17

Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen.

(Het Boek)

Ruth 4:16

En Naomi nam dat kind, en zette het op haar schoot, en werd zijn voedster.

(Staten Vertaling)Waar je hart vol van is....

Geplaatst op 13 juli, 2019 om 23:45 Comments reacties (2)

You need Adobe Flash Player to view this content.
Waarmee vul jij je gedachten?
Leef jij een heilig leven?

Met deze vragen loop je rond als je een kind van God bent.

Waar je hart vol van is daar loopt je mond van over.
Toch kan je wel praten over geloof en tegelijkertijd in je gedachten bezig zijn met andere zaken....

Als je vanbinnen worstelt met gedachten die je maar niet onder controle kunt krijgen dan moet je jezelf deze vraag eens stellen:

Waar zit er bij mij een emotioneel gat?


Gaten zijn er om opgevuld te worden.
Maar eerst moet je te weten komen welk gat dat is en daarna kun je aan de slag.

Als je een sterke wil hebt dan zoek je naar een positieve invulling van je gedachteleven.

Bijvoorbeeld:
Je hebt zin om iets te eten en je staat voor de kast. Je ziet een schaaltje aardbeien maar ook een zak chips.
Welke keuze maak je?

SOMS KAN JE WIL ZWAK ZIJN.

Hoe ga je om met de zwakte in je eigen leven?

Sommige mensen gaan sporten of veel lezen en vullen zo hun gedachteleven met andere gedachten. Dat werkt heel afleidend. Het kan echt geen kwaad om eens te luisteren naar andere meningen en belevenissen van mensen die leven in andere omstandigheden...

Maar hoe ben je in de stille momenten?
Als je helemaal alleen bent en er geen invulling is van het emotionele gat in jezelf?
Waar vul je dan gedachten mee?

Het lied Holiness van Scott Underwood zegt het zo mooi tegen God:

Neem mijn hart (mijn gevoelsleven) en vorm het
Neem mijn verstand en verander dat
Neem mijn wil en laat het wennen en aanpassen aan Uw wil.

Met dit lied ontdek je misschien dat er nog een behoorlijke shift nodig is om stabiel te worden in het leven:

In je denken en in je emoties.

Nu wiebel je nog heen en weer. Het ene moment ben je emotioneel veel sterker dan een ander moment wanneer je jezelf er weer helemaal “onder“ voelt zitten. Dan geef je weer toe aan minderwaardige onheilige gedachten die weerspiegelen met welk emotioneel gat je rondloopt!

Er is ook nog meer heling nodig in je identiteit. Als je jezelf waardevol voelt dan wordt de behoefte om je denken te vullen met andere gedachten steeds minder noodzakelijk. Een herstelde identiteit. Dan weet je wie je bent in Christus. Je voelt je dan eindelijk innerlijk sterk en stabiel.

Je wilskracht zal daardoor groter worden, en je weerbaarheid zal sterker worden!

Wanneer je nog niet gewend bent om de wil van God te doen dan ben je er nog bang van.

Of je wordt boos en opstandig.

Dat komt omdat je Gods Liefde nog niet helemaal kent en je vertrouwen in de liefde van de VADER is nog niet volgroeid.

Als je nog last hebt van die gevoelens dan ben je vanbinnen in de war.

Je hebt nog heling nodig om Gods wil echt te begrijpen en heilig te gaan denken en leven.

Veel mensen vullen hun leven met het idee dat als hun omstandigheden zouden veranderen dat er dan wel innerlijke vrede zal komen en dat de onrust zal verdwijnen uit hun hart.

Maar omstandigheden veranderen je innerlijk leven niet. 

Je neemt jezelf overal mee naartoe.

Iedere keer probeer je weer om een andere invulling te zoeken voor je leven en iedere keer weer ontdek je dat het je eigen gebrokenheid is die faalt en de verkeerde keuzes maakt.

Hoe kun je veranderen?

Nu zoek je misschien nog steeds uitvluchten en hoop je op betere tijden en omstandigheden:

Je loopt steeds maar rond met een gedachte waarvan je weet dat het niet reëel is en dat het ook niet echt de wil van God is. Je laat die gedachte toe en laat het groeien en op een dag denk je dat het echt zo is en neem je een foute beslissing.

Dat is ZONDE.

Je hebt die foute gedachte steeds verder toegelaten.

Kun je die gedachte niet stoppen?

Als het je niet lukt, dan heb je een sterkere wil nodig.

En als je die wilskracht nog niet hebt dan heb je emotionele heling nodig.

Dan is het tijd om jezelf af te vragen waar je dat emotionele gat hebt opgelopen in je leven.

Wanneer je tekort aan liefde hebt gehad dan kunnen er snel foute gedachten insluipen.... 

Hoe kun je innerlijk stabiel worden?

Probeer maar eerst te ontdekken waar jouw hart nog emotioneel lekt...Er zit ergens een gat dat steeds niet opgevuld lijkt te worden waardoor je de liefde van God niet vast kunt houden...

Als je dat gat gevonden hebt kun je gaan bidden voor innerlijke heling.

Daarna laat je je gedachteleven vullen met mooie reine en heilige gedachten. Lees Filipenzen 4:8

https://bijbel.eo.nl/bijbel/filippenzen/4

Gedachten van vrede.

Gedachten die jou een hoopvolle toekomst beloven!!The stinger has gone/ De angel is eruit!

Geplaatst op 1 juni, 2019 om 0:45 Comments reacties (0)


The stinger has gone!

OW!!! I stepped into my little boots with my bare child’s feet. I was on vacation with my father and mother and brothers and sister. Playing outside..walking through the grass with bare feet...No one ever actually looked inside my boots first or checked to see if I had put on socks. As if that would have helped anything….

I yelled out in pain and within only seconds my father was there, taking my foot in his hands and sucking as hard as he could on the painful place. He immediately knew what the problem was.

There was a wasp in my boot. My father sucked the stinger out of my foot and then I was able to calm down again.

You remember something like that your whole life. A wasp that leaves its stinger behind is like the pain of the sinful, broken world that feels unbearable in your life.

What bothers you? What causes you sorrow?

Since my teen years, I have been walking around longing for Jesus to come back in the clouds. I hope the trumpets will sound, and often I look at the sky and hope we will be taken up and loosed from this earthly life. Now I understand that that longing in my teen years was really hidden depression. I wasn’t comfortable in my own skin and was searching for my identity. I daydreamed during the dull history lessons and looked outside and stared at the clouds…

After that I experienced countless times, whenever I encountered a situation that I found too difficult, that I’d long for Jesus to come and take me up.

Yesterday I was walking along the sea and realized that it was actually inner pain. A stinger in my life that is still there. A longing to exchange this earthly life for the heavenly.

And yet, during that walk, the Father showed me something beautiful. Every time, I figured I would just have to live with that painful stinger. THAT THIS PAIN JUST BELONGS TO THIS EARTHLY LIFE IN A BROKEN WORLD.

Until I suddenly “heard”: “Jesus has already removed the stinger!” I got so happy and thankful, and spontaneously started singing: “Deliver me.”

That is a song that Sarah Brightman sings. It is about her longing for inner freedom.

You need Adobe Flash Player to view this content.


It’s true that we are all walking around with a stinger from which we need to be freed. And how wonderful to realize even more deeply that the Heavenly FATHER has thought of a solution to release us from that pain!

I walked around all day with the freeing thought that I don’t have to lie down under the idea that I will have to live with this deep sorrow for the rest of my life.

And to you, too, I want to say that if you are still being goaded by a sin, sickness, or inner pain, the Lord Jesus wants to free you from that!!!

What a wonderful message we have to tell each other.

Read in your Bible:

1 Corinthians 15: 51-58

Behold, I tell you a mystery: 1 Thess. 4:16 We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52 in a moment, in the twinkling of an eye, at Matt. 24:31; 1 Thess. 4:16 the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed.

53 For this perishable body must put on the imperishable and this mortal body must put on immortality. 2 Cor. 5:4

54 When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written: “Death is swallowed up in victory.” Isa. 25:8; Hos. 13:14; Hebr. 2:14

55 “O death, where is your victory? O death, where is your sting?”

56 The sting of death is sin, and the power of sin is the law.

571 John 5:5 But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

58 Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. (ESV)

...........................................................................................................................

De angel is eruit!

AU!!!

Met mijn blote kindervoetjes stapte ik in mijn laarsjes. Ik was met mijn vader en moeder en broers en zus op vakantie. Lekker aan het buiten spelen…Met blote voeten door het gras lopen….Er werd echt niet eerst even in mijn laarzen gekeken en ook niet op gelet of ik mijn sokken wel had aangetrokken. Alsof dat wat had geholpen….

Ik gilde het uit van de pijn en binnen enkele seconden was mijn vader daar en nam mijn voet in zijn handen en begon met volle kracht te zuigen aan de pijnlijke plek. Hij had direct door wat er aan de hand was.

Er zat en wesp in mijn laars. De angel werd er door mijn vader uitgezogen en toen werd ik weer rustig.

Zoiets blijf je je hele leven onthouden.

Een wesp die zijn angel achterlaat, is als de pijn van die zondige gebroken wereld die in je leven ondraaglijk aanvoelt.

Waar heb jij verdriet van?

Ik loop al vanaf mijn tienertijd met het verlangen rond dat Jezus terug gaat komen op de wolken. Ik hoop dat de bazuinen gaan klinken en vaak loop ik naar de lucht kijken en hoop ik dat we opgehaald worden en verlost worden van dit aardse leven. Nu ben ik erachter gekomen dat dat verlangen uit mijn tienertijd eigenlijk een verborgen depressie was. Ik zat niet lekker in mijn vel en was op zoek naar mijn identiteit. Ik droomde weg tijdens de saaie geschiedenislessen en keek naar buiten en staarde naar de wolken…

Daarna heb ik talloze keren meegemaakt dat wanneer ik een situatie meemaakte die ik te moeilijk vond, dat ik dan verlangde dat Jezus mij zou komen ophalen.

Gisteren liep ik langs de zee en besefte dat het eigenlijk innerlijke pijn was. Een angel in mijn leven die er nog in zit. Het verlangen om dit aardse leven te verruilen voor het hemelse.

Toen liet de Vader mij tijdens die wandeling iets moois zien. Ik legde mij er eigenlijk iedere keer bij neer dat ik zo zou moeten doorleven met die pijnlijke angel. Dat die pijn nu eenmaal hoort bij dit aardse leven in een gebroken wereld. Totdat ik opeens “hoorde”:

“Die angel heeft Jezus er al uitgehaald!” Ik werd zo blij en dankbaar dat ik het offer van De ZOON VAN GOD aan het kruis en ZIJN OPSTANDING beter begon te begrijpen en ik begon spontaan te zingen : “Deliver me”.

Dat is een lied dat Sarah Brightman zingt.

Het gaat over haar verlangen naar innerlijke bevrijding.

You need Adobe Flash Player to view this content.


Het geeft zo weer dat we allemaal met een angel rondlopen waarvan we bevrijd moeten worden. En wat is er heerlijker dan opeens nog dieper te beseffen dat de Hemelse VADER een oplossing heeft bedacht om ons te verlossen van die pijn!

De hele dag liep ik rond met die bevrijdende gedachte dat ik niet hoef te blijven rondlopen met een diep verdriet.

En ook tegen jou zou ik vandaag willen zeggen dat als jij nog geprikkeld wordt door een zonde, ziekte of innerlijke pijn, dat de Here Jezus jou daarvan wil verlossen!!!

Wat een heerlijke boodschap hebben we toch te vertellen aan elkaar!


Lees in je Bijbel:1 Korintiërs 15: 51-58

Zie, ik vertel u een geheimenis: 1 Thess. 4:16

Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,

52in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij Matt. 24:31; 1 Thess. 4:16de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

53Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet2 Kor. 5:4zich met onsterfelijkheid bekleden.

54En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: Jes. 25:8; Hos. 13:14; Hebr. 2:14De dood is verslonden tot overwinning.

55Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

56De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.

571 Joh. 5:5Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

58Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/15/

Kinderen en de Heilige Geest

Geplaatst op 12 mei, 2019 om 0:40 Comments reacties (0)

Met kinderen gaan aanbidden en voor de Here Jezus met vlaggen gaan zwaaien en dansen tot eer en glorie van Zijn Naam!

Zo brengen we de hemel op aarde. Een plek creëren waar er geen plaats is voor jaloezie en ruzie en waar onderwezen wordt hoe je met elkaar in vrede kunt leven!

Kinderen zijn open voor de Heilige Geest. En als je het kind ruimte geeft om te leren luisteren naar de Geest van God, ga je verbaasd staan wat er gaat gebeuren!

Kinderen kun je van alles leren. Je kunt ze taal leren, rekenen leren, manieren leren en gewenst gedrag leren ontwikkelen…. Ze leren snel en gemakkelijk. Je kunt kinderen tweetalig opvoeden en je verbazen hoe snel ze woorden en zinnen kunnen onthouden.

Daarom gaan we hen leren luisteren naar de Heilige Geest!

Mijn visie is om de kinderen de ruimte te geven om te worden wie ze werkelijk zijn!


Jij mag zijn wie je bent

om te worden wie je bent,

en je mag het worden

op jouw manier

en in jouw tijd

Jij bent uniek,

Weet je dat al?


Kinderen zijn de beste zendelingen. Als je ze ruimte geeft voor wat de Heilige Geest door hen heen kan doen dan heeft dat een enorme impact op zowel hun eigen leven als dat van anderen.

In Psalm 8 staat:

U hebt de kleine kinderen geleerd

U volmaakt te prijzen.

Hun voorbeeld zal uw vijanden

en hen die op wraak zinnen,

beschaamd doen staan

en tot zwijgen brengen!

In de NBV staat dat je met de stemmen van kinderen een macht opbouwt tegen de geestelijke vijand om hun wraak en verzet te breken! Dat is nogal wat!!!

Antoine en ik hebben jarenlang zendingsreizen gemaakt met kinderen. Zij waren een geweldig doorgeefluik van de liefde en de grootheid van God. Vele harten zijn geraakt.


Op een keer werden wij verbaasd en verrast.over wat de Heilige Geest deed door de kinderen.

Een vrouw (Gudrun) die kinderevangelisatie deed en die haar kindergroep wekelijks meenam naar de kerkdiensten in de ochtend en de avonddiensten, nam haar kindergroep mee naar de tentsamenkomst in Engeland. Het waren kinderen uit gebroken gezinnen waarvan de ouders zelfs geen christen waren!


Wij zijn gewend om de diensten over te geven aan de leiding van de Heilige Geest en op die avond waren de kinderen van die groep helemaal onder de indruk. 


Op een avond gebeurde er iets heel speciaals!


Na een tijd van aanbidding, waarbij deze kinderen ook actief meededen, kwam er opeens een windvlaag van de Heilige Geest de tent binnen en niemand kon zeggen dat er iemand de leiding had!


Gods Geest bewoog en mensen werden aangeraakt door Gods liefde en herstel in hun geest en ziel. Niemand gaf de kinderen opdracht maar ze gingen helemaal uit hunzelf in de bediening staan door bij de mensen te gaan staan of zitten en met hen te gaan bidden en hen te gaan zegenen.


De kinderen voelden dat zij de ruimte kregen om dat te mogen doen en ze waren vrij in de beweging van de Geest.


Mijn passie is om ouders en kinderwerkers op te leiden om de kinderen te leren luisteren en te dienen in de kracht van de Heilige Geest.


In de tijd dat Jezus op aarde was brachten de ouders hun kind naar Jezus en Hij zegende hen en liet zien dat een kind de belangrijkste was door te zeggen dat als je een kind ontvangt, dat je dan Jezus Zelf ontvangt! ( Lukas18:1-17)


Mogen wij jouw kind ook in het middelpunt van de belangstelling zetten? Dan gaan wij hen leren om te luisteren naar de Heilige Geest en we gaan samen aanbdden en God prijzen door met hen te zingen en te dansen tot eer en glorie van de Here Jezus!

Dan zal je verbaasd staan wat er gaat gebeuren!


Het is tijd dat we meer ruimte aan de Heilige Geest gaan geven door de kinderen vooraan te plaatsen, in het middelpunt van de belangstelling!


Het is tijd om kinderen mee te nemen op outreach! Laat hen een zegen zijn voor kinderen en volwassen! Waarom wachten tot ze ouder zijn terwijl zij op hun jonge leeftijd al zo open zijn voor de Heilige Geest?!


Het is goed om kinderen te leren "binnen de lijntjes te kleuren", om hen regels bij te brengen. Maar zij moeten ook leren ontdekken hoeveel ruimte ze krijgen als hun geest geopend is voor wat de Vader wil doen voor hen en door hen.


Jezus houdt zielsveel van kinderen!


Hun geest en ziel is zo snel te genezen als zij de kracht van Jezus’ liefde ontvangen!

Geef je kind meer ruimte en laat hen geïnspireerd door de Heilige Geest eens “buiten de lijntjes kleuren” en laat hen zelf hun eigen kleur bepalen en helemaal uiting geven aan hun eigen creativiteit!


Kijk maar eens naar het onderstaande filmpje van Bethel Christian school

Het doet me denken aan onze profetische aanbidding conferenties waar we de kinderen altijd in de diensten hielden en dan mochten ze dansen en met vlaggen zwaaien en bidden voor elkaar en tekenen en schilderen en boetseren aan een tafel aan de zijkant van de zaal. Expres niet achterin maar gewoon erbij!!!!

En dan kregen we ook zulke prachtige tekeningen...zo profetisch...Ik kreeg traantjes van deze video.

https://www.youtube.com/watch?v=-70rK4bjMEM&feature=player_embeddedChildren and the Holy Spirit

Geplaatst op 11 mei, 2019 om 20:00 Comments reacties (0)


Children are open to the Holy Spirit and if you give a child the opportunity to learn to listen to the Spirit of God, you are going to be surprised at what will happen!

Children are teachable. You can teach them languages, teach them arithmetic, teach them manners, teach them tricks, teach them to develop .... They learn quickly and easily. You can raise your children bilingually and be amazed at how quickly they can remember words and phrases.

Why would you not teach them to listen to the Holy Spirit?

 

Children are the best missionaries. If you give them room for what the Holy Spirit can do through them this has a huge impact on both their own lives and that of others.

For many years Antoine and I have gone on missionary trips with children. They were a great channel for the love and the greatness of God. Many hearts were touched.

I myself was surprised when in England a woman (Gudrun) took to her children’s group to weekly church services in the morning and also to the evening services in a tent meeting.

We were accustomed to surrendering the service to the guidance of the Holy Spirit and the children of that group were impressed. These were children from broken families whose parents were even not Christians!

One evening something very special happened!

 After a time of worship, in which these children also actively participated, suddenly a breeze of the Holy Spirit came into the tent and no-one could say that anyone was in charge!

God's spirit was moving and people were touched by God's love and were healed in their minds and souls. No one told the children to do ministry, but they freely went and stood or sat with people to pray with them and bless them.

The children felt that they were given the freedom to be allowed to do so and they felt free in the power of the Spirit.

My passion is to see parents and child workers teach children to listen to the Holy Spirit and serve in His power.

 

When Jesus was on Earth and parents took their children to Jesus and he blessed them and showed them that a child was most important by saying: And whoever welcomes one such child in my name welcomes me (Matthew 18:5)You will be surprised to see what happens!

It's time that we give the Holy Spirit freedom by putting the children in the front, in the spotlight!

It's time to take children along on outreach! Let them be a blessing to children and adults! Why wait until they are older while they are so open to the Holy Spirit at such a tender age?!

 

It's good to teach children to color in between the lines, to give them rules. But they must also learn how much freedom they get when their mind is open for the things the Father wants to do for them and through them.

Jesus loves children dearly!

Their minds and souls are healed very quickly once they receive the the power of Jesus ' love!

Give your children more freedom and let them be inspired by the Holy Ghost to "colour outside the lines" and let them choose their own color to express their creativity!


De steen is weg!

Geplaatst op 20 april, 2019 om 22:15 Comments reacties (1)

Heb jij ook een steen voor je hart liggen?

Ik heb jaren lang rondgelopen met een verborgen grafkamertje in mijn hart. Daar lag een dikke steen voor en nu is die steen weggerold. 

Er is een verstopt geblokkeerd deel van mij "uit de dood opgestaan" en levend geworden.

Weet je wat ik heb ontdekt?

Als je toestemming geeft aan God de Vader, dan stuurt Hij een engel die de dikke steen komt wegrollen. Het is onmogelijk om dat zelf op eigen kracht te gaan doen. Je kunt jarenlang met je eigen zielskracht zoveel proberen en dan lukt er veel. Ja met eigen wilskracht kun je veel bereiken. Maar afgestorven en geblokkeerde delen in jezelf kunnen alleen door de opstandingskracht van de Here Jezus opgewekt worden!

Afgelopen week zong ik met de kinderen het liedje van Elly & Rikkert "De steen is weg".

You need Adobe Flash Player to view this content.

Kom uit je graf!

Ja dat kan alleen als de steen is weggerold en er een bovennatuurlijke opwekking heeft plaatsgevonden.

Verlang jij ook naar die opstandingskracht?

Wil jij ook dat er geen blokkade meer in jezelf is om werkelijk vrij te leven voor de glorie van God?

Bid dan dit gebed:

Onze Vader in de hemel.

Mag het Pasen zijn in mijn hart vandaag.

Wilt U de steen die voor mijn verborgen grafkamer van mijn hart ligt wegrollen? Mag ik opstandingskracht voelen in mijn ziel? Wilt U met Uw Heilige Geest mijn geest nieuw leven inblazen en mijn lichaam vernieuwen ZODAT IK U OP EEN NIEUWE MANIER MAG GAAN DIENEN?

Ik verlang dat alles wat U over mij bedacht heeft, al voordat ik geboren werd, dat het zichtbaar wordt in mijn leven hier en nu!

Ik vraag U dat in Jezus Naam,

Amen!


Lees in je BIJBEL:

139 Een psalm van David voor de koordirigent.

Here, U ziet alles van mij,

U kent mij helemaal zoals ik ben.

2 U weet het als ik zit en als ik weer opsta,

vanuit de hemel weet U wat ik denk.

3 U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen.

Alles wat ik doe, is voor U bekend.

4 Elk woord dat ik uitspreek kent U al, Here.

5 U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij.

Uw hand rust op mij.

6 Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen.

Het is zo wonderlijk, zo hoog.

7 Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw Geest,

waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten?

8 Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar.

Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten.

9 Zelfs als ik vleugels had

en ging wonen aan de andere kant van de zee,

10 zou ik U daar ontmoeten.

U zou mij vasthouden

en uw rechterhand zou mij stevig leiden.


Als je geraakt bent door mijn blog en meer wilt weten over innerlijke heling dan nodig ik je uit om mijn website van Vrije Vlinder te bezoeken! 

https://www.vrijevlinder.net/coaching-voor-volwassenenRss_feed